Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(which is the basic structural element of dramatic production). Showing records 1 – 30 of 322640 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [10755]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Department

Degrees

Levels

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

2. Chvatík, Štěpán. Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.

Degree: 2018, Brno University of Technology

Induction machine; outer rotor; water pump; thermal network; thermal analysis; optimization; electromagnetic model; finite element method; thermal insulation class Advisors/Committee Members: Mach, Martin (advisor), Bárta, Jan (referee).

Subjects/Keywords: Asynchronní motor; vnější rotor; čerpadlo; tepelná síť; výpočet oteplení; genetický algoritmus; optimalizace; elektromagnetický model; metoda konečných prvků; tepelná třída izolace; This master’s thesis deals with design of induction machine with atypical construction with outer rotor and its usability in the water industry where the main requirement is to optimize its construction in terms of geometrical dimension. The problem of induction motor is explained in the introduction of thesis; and their use in cooperation with frequency converters is indicated. In the next chapter analyses the electromagnetic model of initial design of machine; its geometric dimensions and the possibilities of its analysis. Then the analysis of this machine is performed by the analytical method; using the RMxprt computation program; followed by the finite element method which is solved in Ansys Maxwell program. The third chapter is devoted to detailed design of the machine construction; including the presentation of the material for individual part. The fourth part of the thesis deals with the design of a thermal network. The input values of this thermal network are predominantly geometric and electric losses in individual parts of the machine. Based on the created thermal network; the warming of the individual parts of the machine is calculated. Due to the results of this procedure; the control is made for checking that the maximum permitted winding temperature has not been exceeded. The penultimate part deals with the genetic algorithm; its design and practical applicability for optimization with the requirement for minimum machine dimensions. Since we don’t know the exact design of the mechanical parts of the pumps; the last part is devoted to a case study in which is made a comparison of the theoretically achievable dimensions of the machine in relation to the quality of heat losses.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Chvatík, . (2018). Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/80909

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chvatík, Štěpán. “Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/80909.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Chvatík, Štěpán. “Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Chvatík . Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/80909.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Chvatík . Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/80909

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

3. Belák, Maroš. Muž v parku: Man in a Park.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The theme is the same view of restlessness , fear, silence and tension between the Gaza joy and sadness . Second position is the relationship… (more)

Subjects/Keywords: Vznikla fiktívna krajinka respektíve park s momentom ktorý je súčasťou krátkeho deja.; It formed respectively fictional landscape park with a torque which is part of the short action.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Belák, M. (2019). Muž v parku: Man in a Park. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/58512

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Belák, Maroš. “Muž v parku: Man in a Park.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/58512.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Belák, Maroš. “Muž v parku: Man in a Park.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Belák M. Muž v parku: Man in a Park. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/58512.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Belák M. Muž v parku: Man in a Park. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/58512

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

4. Sohr, Martin. Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Family house, security system, wireless communication, IQRF, RSA, central control unit, SPI, I2C, glass break sensors, motion sensors, magnetic contact sensors, graphic displey, LCD displey, microcontroler, SIM900, 24FJ256GB106, EA DOGM106, eDIPTFT43-A. Advisors/Committee Members: Jaroš, David (advisor), Macháň, Ladislav (referee).

Subjects/Keywords: Rodinný dům; zabezpečovací systém; bezdrátová komunikace; IQRF; RSA; centrální řídicí jednotka; SPI; I2C; čidla tříštění skla; pohybové senzory; magnetické kontaktní čidla; grafický dotykový displej; LCD displej; mikrokontroler; SIM900; PIC24FJ256GB106; EA DOGM106; eDIPTFT43-A.; This thesis deals with complete theoretical design of security system for a family house; from the selection of technologies; security principles and selection of elements; theoretical suggestions of their placement to practical realization. In this thesis; securing of entry points; such as doors and windows; is done by magnetic contact sensors. Windows are secured also against breaking of glass. Inner space is secured using motion sensors. Further; the function principle of optical latches as secondary securing element of inner space is explained. The designed security system implements a central control unit; which is able to provide status information on all security elements to the host system. IQRF wireless communication operationg in licence-free is used for communication among elements of the security system. GSM SIM9000 module is used for communication with the security system.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Sohr, M. (2019). Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/13484

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sohr, Martin. “Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/13484.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Sohr, Martin. “Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Sohr M. Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/13484.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Sohr M. Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/13484

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Univerzitet u Beogradu

5. Pásztor, Bálint I. 1979-. Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави.

Degree: Pravni fakultet, 2018, Univerzitet u Beogradu

Društvene nauke / Ustavno pravo Social sciences / constitutional law

Сматрамо да се основано може поставити питање: да ли је парламент још увек носилац законодавне… (more)

Subjects/Keywords: The following question can be raised: Are parliaments still the true bearers of the legislative power; or paraphrasing Hobbes: it is assumed who the legislator is; but is it also known? The subject of this thesis are the limits that parliaments are facing today while exercising their normative roles. These limitations are both internal and external; and may be traditional or of new origin. Today efficiency and speed are key expectations; it seems that parliaments as legislators are losing their breath and are facing many limitations in their role that has for centuries been their ”basic one”: their legislative role. The fact that the focus of power is increasingly shifting towards the executive branch of power even in countries with parliamentary systems of governance is not a novelty anymore. Parliaments; however; do not only face the limits placed before them by the governments throughout the legislative process. The key role of political parties; the relativization of the classical concept of sovereignty; and other limiting factors of the legislative role of parliaments; which need further examination; may lead to the modification of their functions in modern states. The aim of the dissertation is to through thoroughly selected scientific sources and relying on a decade-long experience as Member of the National Assembly of the Republic of Serbia precisely determine and rationally examine and draft an academic position about the role of parliaments today with regard to the limitations in their legislative function. We started off from the hypothesis that the legislative function of parliaments is set by the constitution; and narrowed by the ever increasing role of the governments in the legislative process; by political parties and other participants in the legislative procedure; as well as by the relativization of national sovereignty in the framework of international integration and also by the impact of global economic flows.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Pásztor, B. I. 1. (2018). Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pásztor, Bálint I 1979-. “Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави.” 2018. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 19, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Pásztor, Bálint I 1979-. “Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Pásztor BI1. Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Pásztor BI1. Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Rio Grande do Sul

6. Concha Melgar, Ximena. Longevidade de restaurações em dentes decíduos submetidos à remoção parcial de tecido cariado e fatores associados ao insucesso : estudo retrospectivo.

Degree: 2015, Universidade do Rio Grande do Sul

Objetivo:Avaliar a longevidade de restaurações adesivas diretas em dentes decíduos submetidos à remoção parcial de tecido cariado (RPTC) e os possíveis fatores associados com o… (more)

Subjects/Keywords: Over time; Dentes decíduos; Cárie dentária; It is very important to keep the patient in maintenance oral health program to control the etiologic factors of caries disease; Which impair performance of the restorations; Restauracoes; Odontopediatria

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Concha Melgar, X. (2015). Longevidade de restaurações em dentes decíduos submetidos à remoção parcial de tecido cariado e fatores associados ao insucesso : estudo retrospectivo. (Thesis). Universidade do Rio Grande do Sul. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/130365

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Concha Melgar, Ximena. “Longevidade de restaurações em dentes decíduos submetidos à remoção parcial de tecido cariado e fatores associados ao insucesso : estudo retrospectivo.” 2015. Thesis, Universidade do Rio Grande do Sul. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10183/130365.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Concha Melgar, Ximena. “Longevidade de restaurações em dentes decíduos submetidos à remoção parcial de tecido cariado e fatores associados ao insucesso : estudo retrospectivo.” 2015. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Concha Melgar X. Longevidade de restaurações em dentes decíduos submetidos à remoção parcial de tecido cariado e fatores associados ao insucesso : estudo retrospectivo. [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2015. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/130365.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Concha Melgar X. Longevidade de restaurações em dentes decíduos submetidos à remoção parcial de tecido cariado e fatores associados ao insucesso : estudo retrospectivo. [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10183/130365

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

7. Halbich, Adam. Návrh rozvodny nízkého napětí: Design of a Low Voltage Switchgear Assembly.

Degree: 2018, Brno University of Technology

low-voltage switchgear, dimensioning, protection, xSpider, E-confing, AutoCAD Advisors/Committee Members: Kadlec, Radim (advisor), Slavata, Petr (referee).

Subjects/Keywords: rozvodna NN; dimenzování; jištění; Pavouk; E-config; AutoCAD; The goal of this thesis is to design elements of the low-voltage switchgear including particular switchboards. The basic scheme composition is not implemented according to the Czech norms. The safety of the design is provided by calculations the reactions to the fault condition. Instruments are dimensioned in the calculation software which is testing regular and fault conditions and short-circuits conditions. Design is implemented with elements by the company EATON. The electrical scheme is divided to the power and control circuits. Circuit is tested to the different kind of the loads. Next step is design of the switchgear setup including supplements and accessories. From the whole project is processed technical documentation.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Halbich, A. (2018). Návrh rozvodny nízkého napětí: Design of a Low Voltage Switchgear Assembly. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/39128

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Halbich, Adam. “Návrh rozvodny nízkého napětí: Design of a Low Voltage Switchgear Assembly.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/39128.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Halbich, Adam. “Návrh rozvodny nízkého napětí: Design of a Low Voltage Switchgear Assembly.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Halbich A. Návrh rozvodny nízkého napětí: Design of a Low Voltage Switchgear Assembly. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/39128.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Halbich A. Návrh rozvodny nízkého napětí: Design of a Low Voltage Switchgear Assembly. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/39128

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Univerzitet u Beogradu

8. Матић, Љиљана Р., 1963- 28224871. Карактеристике и јуриспруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног права.

Degree: Pravni fakultet, 2019, Univerzitet u Beogradu

Друштвене науке / Међународно јавно право

Предмет дисертације је Стални арбитражни суд, његове карактеристике и допринос његове јуриспруденције у међународном јавном праву, јер у међународном… (more)

Subjects/Keywords: The subject of the dissertation is the Permanent Court of Arbitration; its characteristics and the contribution of its jurisprudence in international public law; because in an international public order; in the framework of peaceful ways of settling disputes; arbitration; as a procedure before the Permanent Court of Arbitration; takes a significant place. The basic goals set during the research are multiple. The primary goal is to show to the international community; as a whole; the importance of the establishment of the Permanent Court of Arbitration at the Hague Peace Conference in 1899; in view of the existence of the possibility that international disputes will be settled by arbitration as a procedure; in order to avoid; at that time; potential international conflicts and wars. The following group of objectives related to the presentation of procedural regulation and modernization of the procedure for conducting proceedings before the Permanent Court of Arbitration; namely: the provisions of the Conventions on the Peaceful Settlement of Disputes of 1899 and 1907; UNCITRAL Arbitration Rules from 1976 and 2010; The Arbitration Rules of the Permanent Court of Arbitration; adopted in 2012 and the provisions of the 1982 Convention on the Law of the Sea; which regulate the arbitration proceedings. A special set of objectives concerned the study of decisions made and the conduct of arbitrators in litigated disputes in terms of applying international legal norms to specific disputable situations that were the subject of the dispute. The scope of the subject of the research requires the use of a dogmatic method; a legal-sociological method; as well as any other legal method whose application will lead to a more comprehensive achievement of the unified objectives of this paper.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Матић, Љиљана Р., 1. 2. (2019). Карактеристике и јуриспруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног права. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20279/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Матић, Љиљана Р., 1963- 28224871. “Карактеристике и јуриспруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног права.” 2019. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 19, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20279/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Матић, Љиљана Р., 1963- 28224871. “Карактеристике и јуриспруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног права.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Матић, Љиљана Р. 12. Карактеристике и јуриспруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног права. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20279/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Матић, Љиљана Р. 12. Карактеристике и јуриспруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног права. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2019. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20279/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

9. Sládek, Lukáš. Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací: Extension of the multipurpose building in Melnik, interior and finishing work.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The subject of this thesis is the implementation of technology in the building floor the multipurpose extension of the house in Melnik. This work includes… (more)

Subjects/Keywords: Podlahy; beton; malba; omítky; jádrová omítka; obklady; keramická dlažba; laminátová podlaha; mirelon; izolační desky; hydroizolační stěrka; krycí lišta; tmel; dilatační pásek; nátěr; spárovací hmota; pogumovaný pás; The subject of this thesis is the implementation of technology in the building floor the multipurpose extension of the house in Melnik. This work includes technological regulation; which focuses on the technological stage floor scheduling; which includes finishing as well as budget; safety and site equipment.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Sládek, L. (2019). Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací: Extension of the multipurpose building in Melnik, interior and finishing work. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/9552

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sládek, Lukáš. “Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací: Extension of the multipurpose building in Melnik, interior and finishing work.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/9552.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Sládek, Lukáš. “Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací: Extension of the multipurpose building in Melnik, interior and finishing work.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Sládek L. Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací: Extension of the multipurpose building in Melnik, interior and finishing work. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/9552.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Sládek L. Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací: Extension of the multipurpose building in Melnik, interior and finishing work. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/9552

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

10. Novak, Ivan. Vizualizacija vodenja hidravličnega cilindra.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

V okviru magistrske naloge je izdelan hidravlični sistem s položajnim in avtomatičnim vodenjem pomika batnice vertikalnega hidravličnega valja z aktivnim nastavljanjem hitrosti. Vodenje je izvedeno… (more)

Subjects/Keywords: vertikalni hidravlični valj; krmilnik; vizualizacija; inkrementalni dajalnik; elektrohidravlični proporcionalni potni ventil; mobilna aplikacija; PLK.; In the context of the master thesis; a hydraulic system is constructed with position and automatic control of the displacement of the vertical hydraulic cylinder piston with an active speed setting. Management is carried out using a computer with an appropriate programming interface and industrial controller. The visualization is designed to visualise the entire process which enables its full control. In addition to the hydraulic cylinder and computer; the key components in the system performance represent the Electrohydraulic proportional travel valve and the incremental encoder. In a meaningful sequence; it shows the design and implementation of the entire system; which contains plans for electrical connection of devices with the Siemens S7-1200 industrial controller. The entire system has added a contactless mode of management with the "S7 PLC HMI" mobile application; which uses a Wi-Fi router to communicate between the mobile phone and the controller. The controller's programming p; info:eu-repo/classification/udc/681.523.4:007.52(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Novak, I. (2019). Vizualizacija vodenja hidravličnega cilindra. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74053 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=138702&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23037974?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Novak, Ivan. “Vizualizacija vodenja hidravličnega cilindra.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74053 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=138702&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23037974?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Novak, Ivan. “Vizualizacija vodenja hidravličnega cilindra.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Novak I. Vizualizacija vodenja hidravličnega cilindra. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74053 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=138702&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23037974?lang=sl.

Council of Science Editors:

Novak I. Vizualizacija vodenja hidravličnega cilindra. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74053 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=138702&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23037974?lang=sl


North-West University

11. Van Aswegen, Louise. he effect the experiences of volunteer HIV counsellors have on their own well-being :|ba case study / Louise van Aswegen.

Degree: 2009, North-West University

 The aim of this qualitative interpretive research was to explore the experiences of HIV counsellors and how these experiences influence the counsellors' psychological wellbeing. The… (more)

Subjects/Keywords: Qualitative interpretive research was to explore the experiences of HIV; and how these experiences influence the counsellors' psychological wellbeing; The complexities of the context within which HIV pre and post test counselling; occurs form the day-to-day reality of barely trained volunteer counsellors; whose task it is to counsel, inform; and educate people at grass roots concerning HIV

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Van Aswegen, L. (2009). he effect the experiences of volunteer HIV counsellors have on their own well-being :|ba case study / Louise van Aswegen. (Thesis). North-West University. Retrieved from http://hdl.handle.net/10394/4775

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Van Aswegen, Louise. “he effect the experiences of volunteer HIV counsellors have on their own well-being :|ba case study / Louise van Aswegen. ” 2009. Thesis, North-West University. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10394/4775.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Van Aswegen, Louise. “he effect the experiences of volunteer HIV counsellors have on their own well-being :|ba case study / Louise van Aswegen. ” 2009. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Van Aswegen L. he effect the experiences of volunteer HIV counsellors have on their own well-being :|ba case study / Louise van Aswegen. [Internet] [Thesis]. North-West University; 2009. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10394/4775.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Van Aswegen L. he effect the experiences of volunteer HIV counsellors have on their own well-being :|ba case study / Louise van Aswegen. [Thesis]. North-West University; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10394/4775

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

12. Janoušková, Dominika. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Real property, accommodation unit, flat, valuation, price, standard price, yield method, direkt comparison, Pardubice, Prosetín Advisors/Committee Members: Hrubanová, Michaela (advisor), Hlavinková, Vítězslava (referee).

Subjects/Keywords: Cílem diplomové práce je porovnání vybraných metod ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitách Pardubice a Prosetín. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a definice; které souvisí s tématem - popis lokalit; nabídky; poptávky; jednotlivé vzorce a přiblíženy oceňovací metody dle prováděcího předpisu a tržní oceňování; které budou použity k ocenění vybraných bytů v praktické části. Praktická část je rozdělena do jednotlivých kapitol; podle způsobů oceňování. První dvě se věnují nákladovému a porovnávacímu způsobu; další pak výnosové metodě a přímému porovnání. V závěru práce jsou porovnány jednotlivé ceny a zároveň je provedeno vyhodnocení.; The object of research is comparison of chosen methods of valuation for property types flat on locations Pradubice and Prosetín. In theoretical section are describe basic notions and definitions; which is related with theme - describes location; deals; demands; each formulas; approximated valuation methods according to implementing regulation and market valuation; which will be used to rating chosen flats in the practical part. Practical part is divided to individual chapters by valuation method. First two are about load and comparative way; the other about yield method and direct comparison. In the end of the research are compared individual prizes and evaluation too.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Janoušková, D. (2019). Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/40887

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Janoušková, Dominika. “Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/40887.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Janoušková, Dominika. “Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Janoušková D. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/40887.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Janoušková D. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/40887

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

13. Salvo, Valter Di. Training of elite soccer players according to their positional roles.

Degree: Motricidade Humana, 2001, Universidade Técnica de Lisboa

Subjects/Keywords: [Ball games in which the ball is played with foot and hand]; Methodology of sport. Sports training. Performance in sports. Load

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Salvo, V. D. (2001). Training of elite soccer players according to their positional roles. (Doctoral Dissertation). Universidade Técnica de Lisboa. Retrieved from http://dited.bn.pt:80/29379

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Salvo, Valter Di. “Training of elite soccer players according to their positional roles.” 2001. Doctoral Dissertation, Universidade Técnica de Lisboa. Accessed January 19, 2021. http://dited.bn.pt:80/29379.

MLA Handbook (7th Edition):

Salvo, Valter Di. “Training of elite soccer players according to their positional roles.” 2001. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Salvo VD. Training of elite soccer players according to their positional roles. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade Técnica de Lisboa; 2001. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://dited.bn.pt:80/29379.

Council of Science Editors:

Salvo VD. Training of elite soccer players according to their positional roles. [Doctoral Dissertation]. Universidade Técnica de Lisboa; 2001. Available from: http://dited.bn.pt:80/29379


Universidade do Porto

14. Netto, Sidney. A organização nas estruturas desportivas-um estudo de caso sobre o campeonato de peladas do amazonas - Peladão.

Degree: Ciências do Desporto e de Educação Física, 2001, Universidade do Porto

Subjects/Keywords: [Ball games in which the ball is played with foot and hand]; Organization of sport, in general

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Netto, S. (2001). A organização nas estruturas desportivas-um estudo de caso sobre o campeonato de peladas do amazonas - Peladão. (Doctoral Dissertation). Universidade do Porto. Retrieved from http://dited.bn.pt:80/29393

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Netto, Sidney. “A organização nas estruturas desportivas-um estudo de caso sobre o campeonato de peladas do amazonas - Peladão.” 2001. Doctoral Dissertation, Universidade do Porto. Accessed January 19, 2021. http://dited.bn.pt:80/29393.

MLA Handbook (7th Edition):

Netto, Sidney. “A organização nas estruturas desportivas-um estudo de caso sobre o campeonato de peladas do amazonas - Peladão.” 2001. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Netto S. A organização nas estruturas desportivas-um estudo de caso sobre o campeonato de peladas do amazonas - Peladão. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade do Porto; 2001. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://dited.bn.pt:80/29393.

Council of Science Editors:

Netto S. A organização nas estruturas desportivas-um estudo de caso sobre o campeonato de peladas do amazonas - Peladão. [Doctoral Dissertation]. Universidade do Porto; 2001. Available from: http://dited.bn.pt:80/29393


Univerzitet u Beogradu

15. Radenković, Miloš. 1991-. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.

Degree: Fakultet organizacionih nauka, 2018, Univerzitet u Beogradu

 Предмет истраживања дисертације је развој модела електронског пословања заснованог на флексибилном учешћу потрошача на српском тржишту електричне енергије. Циљ је развoj одрживoг и применљивoг моделa… (more)

Subjects/Keywords: The subject of this thesis is the development of an e-business model based on flexible participation of households in the Serbian energy market. The goal is the development of a sustainable and suitable e-business model that enables households as well as individual devices to participate in the balancing market as well as the energy exchange through the use of smart grid concepts and demand response technologies. By enabling the participation of individual households in the balancing market; a new mechanism for frequency control of energy grids is possible; which allows for the future adoption of renewables. Energy markets are traditionally B2B e-business models; which facilitate for business processes between the energy producers and the system operators. With the deregulation of energy markets; new ways of doing business are becoming possible; primarily for households for whom the participation in the market allows for greater flexibility and efficiency in the balancing mechanism and the potential to improve the stability of the energy grid as a whole. The business model proposed in this dissertation is based on the business rules as well as regulations that are currently in place in the Republic of Serbia. The implementation of the technical segment of the model is based on the design of a distributed infrastructure for the coordination of a large number of individual users and devices with the goal of providing demand response services to the energy market. Business intelligence tools; as well as analytical models; will be used for the purpose of data extraction and analysis as well as to manage the system in real time. The advantage of the proposed model is in the fact that it is adapted for energy markets that are still in development; as well as its capability to adapt to new technological trends and its integration with smart grid technologies. The dissertation gives the analysis of readiness of customers and market participants for the application of the propsed model.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Radenković, M. 1. (2018). Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Radenković, Miloš 1991-. “Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.” 2018. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 19, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Radenković, Miloš 1991-. “Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Radenković M1. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Radenković M1. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Georgia

16. Renfrow, Matthew Blain. Analysis of protein-DNA interactions within the transcription preinitiation complex of Pyrococcus furiosus.

Degree: 2014, University of Georgia

 Initiation of transcription requires the assembly of a multi-protein preinitiation complex (PIC) on promoter DNA. The protein-DNA interactions within the transcription PIC of the archaeal… (more)

Subjects/Keywords: Initiation of transcription requires the assembly of a multi-protein preinitiation complex (PIC) on promoter DNA. The protein-DNA interactions within the transcription PIC of the archaeal hyperthermophile; Pyrococcus furiosus (Pf) were probed by site-specific DNA-to-protein photocrosslinking. This involved the assembly of the PIC including Pf RNA polymerase (Pf RNAP) and general transcription factors Pf TATA-binding protein (Pf TBP) and Pf transcription factor B (Pf TBP) on 41 azido-phenacyl derivatized DNA promoter fragments containing the Pf glutamate dehydrogenase upstream promoter + gene. The region from -40 to +1 (transcription start site is +1) of both the template and nontemplate DNA promoter was probed. Pf RNAP-DNA promoter interactions span the entire probed region. Pf TFB-DNA promoter interactions occur upstream and downstream of the TATA box promoter element. Pf TBP-DNA interactions center around the TATA box promoter element. Results provide evidence of the homology between eukaryal RNA polymerase II gene transcription system and the archaeal gene transcription system. Pf TFB-DNA interactions are more extensive in the archaeal PIC than those seen in the analogous eukaryal system between transcription factor IIB (TFIIB) and promoter DNA. The Pf TFB-DNA interactions reported here provide support for a mechanism by which Pf TFB carries out its roles in PIC assembly of recruiting Pf RNAP to the complex and accurate start site selection.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Renfrow, M. B. (2014). Analysis of protein-DNA interactions within the transcription preinitiation complex of Pyrococcus furiosus. (Thesis). University of Georgia. Retrieved from http://hdl.handle.net/10724/20651

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Renfrow, Matthew Blain. “Analysis of protein-DNA interactions within the transcription preinitiation complex of Pyrococcus furiosus.” 2014. Thesis, University of Georgia. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10724/20651.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Renfrow, Matthew Blain. “Analysis of protein-DNA interactions within the transcription preinitiation complex of Pyrococcus furiosus.” 2014. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Renfrow MB. Analysis of protein-DNA interactions within the transcription preinitiation complex of Pyrococcus furiosus. [Internet] [Thesis]. University of Georgia; 2014. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10724/20651.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Renfrow MB. Analysis of protein-DNA interactions within the transcription preinitiation complex of Pyrococcus furiosus. [Thesis]. University of Georgia; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10724/20651

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

17. Bartošová, Klára. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.

Degree: 2018, Brno University of Technology

 The flower garden was designed in a spirit of a rennaisance vision of the world (an attitude to the universe, the nature and a human… (more)

Subjects/Keywords: Conserving a dominant factor of the garden and an entering part of the Court of honour. Let a visitor of the garden to enter the area / composition through the same entrance as was the original one. Creation of a new scheme of the front garden which won´t compete with garden – it is considered to be a neutral counterpart. A brand new stage of the front garden will represent a synthesis of its preceding stages. It will represent a brand new vision of the original designer´s intension.; Conserving a dominant factor of the garden and an entering part of the Court of honour. Let a visitor of the garden to enter the area / composition through the same entrance as was the original one. Creation of a new scheme of the front garden which won´t compete with garden – it is considered to be a neutral counterpart. A brand new stage of the front garden will represent a synthesis of its preceding stages. It will represent a brand new vision of the original designer´s intension.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bartošová, K. (2018). REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/21070

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bartošová, Klára. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/21070.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bartošová, Klára. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Bartošová K. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/21070.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bartošová K. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/21070

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

18. Navrátil, Václav. Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích: Reduction of noise of the railway vehicles in line arcs.

Degree: 2019, Brno University of Technology

reducing noise, noise in railway transport, management of application of products for modification of adhesion Advisors/Committee Members: Klapka, Milan (advisor), Dočkal, Aleš (referee).

Subjects/Keywords: snižování hluku; hluk v kolejové dopravě; řízení aplikace produktů pro úpravu adheze; Management of adhesion in wheel-rail contact in railway transport could be more effective; if noise is taken into account. Device; which enables that; is not available on the market. Therefore the aim of the thesis is to design the module for control of the unit for application of products for modification of adhesion in dependence on noise emission from passing-through vehicle. Experimental analysis of noise of railway vehicles in Brno is a part of the thesis. Based on the outcomes of the analysis; technical parameters of module and parameters for control of application are defined. Final solution is based on open-source platform Arduino and it is verified experimentally. Outcomes of this experiments confirmed; that application of products for modification of adhesion managed on dependence on noise is possible and it seems to be effective for reducing noise emission caused by railway vehicles.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Navrátil, V. (2019). Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích: Reduction of noise of the railway vehicles in line arcs. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/179398

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Navrátil, Václav. “Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích: Reduction of noise of the railway vehicles in line arcs.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/179398.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Navrátil, Václav. “Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích: Reduction of noise of the railway vehicles in line arcs.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Navrátil V. Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích: Reduction of noise of the railway vehicles in line arcs. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/179398.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Navrátil V. Snižování hluku kolejových vozidel v traťových obloucích: Reduction of noise of the railway vehicles in line arcs. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/179398

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Nairobi

19. Niyonzima ............et al, J. C. Assessement Of The Extent To Which The Vision 2020 Eye Care Service Delivery Targets Had Been Met In Burundi By 2015 .

Degree: 2015, University of Nairobi

 Purpose: To conduct a situation analysis of the implementation of VISION 2020 “The Right to Sight” global initiative in Burundi. Methods: This was a descriptive… (more)

Subjects/Keywords: Assessement Of The Extent To Which The Vision 2020 Eye Care Service Delivery Targets

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Niyonzima ............et al, J. C. (2015). Assessement Of The Extent To Which The Vision 2020 Eye Care Service Delivery Targets Had Been Met In Burundi By 2015 . (Thesis). University of Nairobi. Retrieved from http://hdl.handle.net/11295/98815

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Niyonzima ............et al, J C. “Assessement Of The Extent To Which The Vision 2020 Eye Care Service Delivery Targets Had Been Met In Burundi By 2015 .” 2015. Thesis, University of Nairobi. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11295/98815.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Niyonzima ............et al, J C. “Assessement Of The Extent To Which The Vision 2020 Eye Care Service Delivery Targets Had Been Met In Burundi By 2015 .” 2015. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Niyonzima ............et al JC. Assessement Of The Extent To Which The Vision 2020 Eye Care Service Delivery Targets Had Been Met In Burundi By 2015 . [Internet] [Thesis]. University of Nairobi; 2015. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11295/98815.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Niyonzima ............et al JC. Assessement Of The Extent To Which The Vision 2020 Eye Care Service Delivery Targets Had Been Met In Burundi By 2015 . [Thesis]. University of Nairobi; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/11295/98815

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

20. Santos, Erivan Xavier dos. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.

Degree: 2015, RCAAP

Mestrado em Sociologia

O neoliberalismo como a versão atual do capitalismo tem produzido uma série de problemas, o agravamento da tendência capitalista a mercantilização universal… (more)

Subjects/Keywords: Neoliberalism as the current version of capitalism has produced a number of problems, the worsening capitalist tendency to universal commodification where everything is commodified, including education, health, culture and sports. Availing this system the individual interest where social and economic rights are minimized. The basic principles of neoliberalism are: Minimum state participation in the economy of a country, very little government intervention in the labor market, privatization of state, free movement of international capital, emphasis on globalization, opening the economy to the entry of multinationals, adoption measures against economic protectionism and bureaucracy of the state. Whereas education is more than a form of capital investment, neoliberal conception of education that became another of capitalist economic policy model strengthening element implemented in and by countries in socio economic development. In the neoliberal discourse education passes to enter the capitalist market soon working their similarity, leaving just to be part of the social and political sphere, the political content of citizenship has been replaced by consumer rights. Hence the neoliberal view that parents and students are consumers. In general, we see that in recent years through official documents show the presence of neoliberal strategies being implemented in Brazil. Similarly education has been focused on the interests of capital owners. So with this research I analyze the influence that this new capitalist strand has caused the Brazilian basic education.; Dominação; Educação; Impacto; Globalização; Neoliberalism; Domination; Education; Impact; Globalization

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Santos, E. X. d. (2015). As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Erivan Xavier dos. “As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed January 19, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Erivan Xavier dos. “As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.” 2015. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Santos EXd. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Santos EXd. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

21. Havel, Marian. Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel: The Rationalization of Production Part of Injection Pump.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 This thesis focuses on the rationalization of the production process of plungers and elements of injection pumps in relation to improving the quality of the… (more)

Subjects/Keywords: Racionalizace výroby; vstřikovací čerpadlo; píst; element; obráběcí centrum; Rationalization of the production; injection pump; plunger; element; machining centre

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Havel, M. (2019). Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel: The Rationalization of Production Part of Injection Pump. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/8120

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Havel, Marian. “Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel: The Rationalization of Production Part of Injection Pump.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/8120.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Havel, Marian. “Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel: The Rationalization of Production Part of Injection Pump.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Havel M. Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel: The Rationalization of Production Part of Injection Pump. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/8120.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Havel M. Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel: The Rationalization of Production Part of Injection Pump. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/8120

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Texas A&M University

22. Rutherford, Kitty Carrow. Guiding Classroom Instruction Through Formative Mathematics Assessment.

Degree: EdD, Curriculum and Instruction, 2017, Texas A&M University

 In North Carolina, Local Education Agencies (LEA) control the curriculum resources used to teach and assess the state mathematics standards. Districts that have funds can… (more)

Subjects/Keywords: • Formative assessments – a process used when the teacher obtains information about the student’s understanding of a concept and uses it to adjust their next steps in teaching to facilitate student’s learning; • High-stakes assessment - assessment administered which is used to rate the school and can be used in a teacher evaluation. Additionally, it can also be used in the placement or promotion decisions for students; • High cognitive demanding item – an assessment or instructional item which requires a mental act or process using knowledge; • Prompt feedback – feedback data provided from an assessment which are returned in a timely manner, typically one to two days that facilitates actions to improve teaching and or learning. •

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rutherford, K. C. (2017). Guiding Classroom Instruction Through Formative Mathematics Assessment. (Doctoral Dissertation). Texas A&M University. Retrieved from http://hdl.handle.net/1969.1/169583

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rutherford, Kitty Carrow. “Guiding Classroom Instruction Through Formative Mathematics Assessment.” 2017. Doctoral Dissertation, Texas A&M University. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/1969.1/169583.

MLA Handbook (7th Edition):

Rutherford, Kitty Carrow. “Guiding Classroom Instruction Through Formative Mathematics Assessment.” 2017. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Rutherford KC. Guiding Classroom Instruction Through Formative Mathematics Assessment. [Internet] [Doctoral dissertation]. Texas A&M University; 2017. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/1969.1/169583.

Council of Science Editors:

Rutherford KC. Guiding Classroom Instruction Through Formative Mathematics Assessment. [Doctoral Dissertation]. Texas A&M University; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/1969.1/169583


Purdue University

23. Niu, Chenxing. Functional and structural analysis of FST1 in Fusarium verticillioides.

Degree: PhD, Botany and Plant Pathology, 2016, Purdue University

  Fusarium verticillioides causes an important seed disease on maize and produces fumonisin B1 (FB1), a mycotoxin that is detrimental to human and animal health.… (more)

Subjects/Keywords: Fusarium verticillioides causes an important seed disease on maize and produces fumonisin B1 (FB1); a mycotoxin that is detrimental to human and animal health. Previous studies discovered that expression of FST1 is required for FB1 production and wild-type level of virulence on maize seeds. FST1 encodes a putative protein with 12 transmembrane domains with sequence similarity to hexose transporters. However; those studies have failed to prove its ability to transport glucose; fructose or mannose. I identified another three phenotypes associated with the lack of a functional FST1; which includes reduced hydrophobicity of hyphae; reduced macroconidia production; and increased sensitivity to hydrogen peroxide. My research compared the transcriptome of the wild type and strain Δfst1 when grown on autoclaved maize kernels. The 17 % of transcriptome (2677 genes) were differentially expressed. Examination of these genes indicated that the disruption of FST1 function affected genes involved in secondary metabolism; cell structure; conidiogenesis; virulence; and resistance to reactive oxygen species. Additionally; I used a Saccharomyces cerevisiae strain (Δitr1) lacking a functional inositol transporter gene (ITR1) to study the function of FST1. This yeast mutant grows poorly in myo-inositol medium and is not inhibited by FB1. I found that expression of FST1 in strain Δitr1 restored growth on myo-inositol medium and sensitivity to FB1 to levels observed in the wild-type yeast strain. The results indicate that FST1 can function as an inositol transporter and suggests it can transport FB1 into fungal cells. Finally; the functional importance of amino acids in FST1 was examined by creating targeted mutations in the central loop and C-terminus regions of the protein. Expression of these engineered FST1 genes in stain Δitr1 of S. cerevisiae and strain Δfst1 of F. verticillioides indicated that both the central loop and C-terminus are critical for FST1 functionality. Overall this research has established the first characterized inositol transporter in filamentous fungi and has advanced our knowledge about the global regulatory functions of FST1.; Plant Pathology

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Niu, C. (2016). Functional and structural analysis of FST1 in Fusarium verticillioides. (Doctoral Dissertation). Purdue University. Retrieved from https://docs.lib.purdue.edu/open_access_dissertations/690

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Niu, Chenxing. “Functional and structural analysis of FST1 in Fusarium verticillioides.” 2016. Doctoral Dissertation, Purdue University. Accessed January 19, 2021. https://docs.lib.purdue.edu/open_access_dissertations/690.

MLA Handbook (7th Edition):

Niu, Chenxing. “Functional and structural analysis of FST1 in Fusarium verticillioides.” 2016. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Niu C. Functional and structural analysis of FST1 in Fusarium verticillioides. [Internet] [Doctoral dissertation]. Purdue University; 2016. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://docs.lib.purdue.edu/open_access_dissertations/690.

Council of Science Editors:

Niu C. Functional and structural analysis of FST1 in Fusarium verticillioides. [Doctoral Dissertation]. Purdue University; 2016. Available from: https://docs.lib.purdue.edu/open_access_dissertations/690

24. Bencik, Anita. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

V teoretičnem delu smo opredelili pojem podjetništva in z njim povezanega podjetnika ter okvirno predstavili nekatere teorije, ki pojasnjujejo podjetništvo. Ker podjetništvo deluje v povezavi… (more)

Subjects/Keywords: podjetništvo; podporno okolje; kazalniki gospodarske moči regije; brezposelnost in podjetniška aktivnost; This was followed by a research in which we assessed the development of the region on the basis of hypothesis. We also considered some indicators of economic strength of the region and fluctuations in business activity. We prepared an overview of the state’s financial resources intended for the development of the region and highlighted the decision-making structure of unemployed persons for independent entrepreneurial career. The main finding of this thesis is that Pomurje region actually lags behind the development of the country; in spite of the activities of a supportive environment and financial incentives from the state and the European Union.; info:eu-repo/classification/udc/005.5

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bencik, A. (2014). PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bencik, Anita. “PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Bencik, Anita. “PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.” 2014. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Bencik A. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl.

Council of Science Editors:

Bencik A. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl

25. Claudino, Rui Jorge Bértolo Lara Madeira. O gestor de desporto numa época de mudança-criação de um sistema de trabalho de alto rendimento : análise de uma tarefa particular.

Degree: Motricidade Humana, 2001, Universidade Técnica de Lisboa

Subjects/Keywords: Organization of sport, in general; Application-oriented computer-based techniques; Ball games in which the ball is played with foot and hand; Federations, alliances of organizations

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Claudino, R. J. B. L. M. (2001). O gestor de desporto numa época de mudança-criação de um sistema de trabalho de alto rendimento : análise de uma tarefa particular. (Doctoral Dissertation). Universidade Técnica de Lisboa. Retrieved from http://dited.bn.pt:80/29271

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Claudino, Rui Jorge Bértolo Lara Madeira. “O gestor de desporto numa época de mudança-criação de um sistema de trabalho de alto rendimento : análise de uma tarefa particular.” 2001. Doctoral Dissertation, Universidade Técnica de Lisboa. Accessed January 19, 2021. http://dited.bn.pt:80/29271.

MLA Handbook (7th Edition):

Claudino, Rui Jorge Bértolo Lara Madeira. “O gestor de desporto numa época de mudança-criação de um sistema de trabalho de alto rendimento : análise de uma tarefa particular.” 2001. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Claudino RJBLM. O gestor de desporto numa época de mudança-criação de um sistema de trabalho de alto rendimento : análise de uma tarefa particular. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade Técnica de Lisboa; 2001. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://dited.bn.pt:80/29271.

Council of Science Editors:

Claudino RJBLM. O gestor de desporto numa época de mudança-criação de um sistema de trabalho de alto rendimento : análise de uma tarefa particular. [Doctoral Dissertation]. Universidade Técnica de Lisboa; 2001. Available from: http://dited.bn.pt:80/29271


Universidade do Porto

26. Santos, Roberto Ferreira dos. A violência no futebol português-uma interpretação sociológica a partir da concepção teórica de processo civilizacional.

Degree: Ciências do Desporto e de Educação Física, 1996, Universidade do Porto

Subjects/Keywords: Ball games in which the ball is played with foot and hand

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Santos, R. F. d. (1996). A violência no futebol português-uma interpretação sociológica a partir da concepção teórica de processo civilizacional. (Doctoral Dissertation). Universidade do Porto. Retrieved from http://dited.bn.pt:80/30244

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Roberto Ferreira dos. “A violência no futebol português-uma interpretação sociológica a partir da concepção teórica de processo civilizacional.” 1996. Doctoral Dissertation, Universidade do Porto. Accessed January 19, 2021. http://dited.bn.pt:80/30244.

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Roberto Ferreira dos. “A violência no futebol português-uma interpretação sociológica a partir da concepção teórica de processo civilizacional.” 1996. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Santos RFd. A violência no futebol português-uma interpretação sociológica a partir da concepção teórica de processo civilizacional. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade do Porto; 1996. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://dited.bn.pt:80/30244.

Council of Science Editors:

Santos RFd. A violência no futebol português-uma interpretação sociológica a partir da concepção teórica de processo civilizacional. [Doctoral Dissertation]. Universidade do Porto; 1996. Available from: http://dited.bn.pt:80/30244


Vytautas Magnus University

27. Vaitkutė, Raminta. ES vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje.

Degree: Master, Political Sciences, 2011, Vytautas Magnus University

Darbe apžvelgiamas Europos Sąjungos vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje. Aptariama gero viešojo valdymo samprata ir kaip jį traktuoja tarptautinės organizacijos. Baltoji knyga dėl Europos… (more)

Subjects/Keywords: Geras viešasis valdymas; ES veikla; Plėtojanti gerą viešąjį valdymą; Bendrojo vertinimo modelis; Good public governance; The EU action; Which is developing a good public governance; Common Assessment Framework

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Vaitkutė, Raminta. (2011). ES vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje. (Masters Thesis). Vytautas Magnus University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110608_113209-08365 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Vaitkutė, Raminta. “ES vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje.” 2011. Masters Thesis, Vytautas Magnus University. Accessed January 19, 2021. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110608_113209-08365 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Vaitkutė, Raminta. “ES vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje.” 2011. Web. 19 Jan 2021.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Vaitkutė, Raminta. ES vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje. [Internet] [Masters thesis]. Vytautas Magnus University; 2011. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110608_113209-08365 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Vaitkutė, Raminta. ES vaidmuo, vystant gerą viešąjį valdymą Lietuvoje. [Masters Thesis]. Vytautas Magnus University; 2011. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110608_113209-08365 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete


Universidade do Porto

28. Freitas, Clara Maria Silvestre Monteiro de. O significado social do desporto nas classes sociais-uma análise do fenómeno.

Degree: Ciências do Desporto e de Educação Física, 2000, Universidade do Porto

Subjects/Keywords: Ball games in which the ball is played with foot and hand; Sociology

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Freitas, C. M. S. M. d. (2000). O significado social do desporto nas classes sociais-uma análise do fenómeno. (Doctoral Dissertation). Universidade do Porto. Retrieved from http://dited.bn.pt:80/29190

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Freitas, Clara Maria Silvestre Monteiro de. “O significado social do desporto nas classes sociais-uma análise do fenómeno.” 2000. Doctoral Dissertation, Universidade do Porto. Accessed January 19, 2021. http://dited.bn.pt:80/29190.

MLA Handbook (7th Edition):

Freitas, Clara Maria Silvestre Monteiro de. “O significado social do desporto nas classes sociais-uma análise do fenómeno.” 2000. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Freitas CMSMd. O significado social do desporto nas classes sociais-uma análise do fenómeno. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade do Porto; 2000. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://dited.bn.pt:80/29190.

Council of Science Editors:

Freitas CMSMd. O significado social do desporto nas classes sociais-uma análise do fenómeno. [Doctoral Dissertation]. Universidade do Porto; 2000. Available from: http://dited.bn.pt:80/29190


University of Southern California

29. Piazza, Jessica. One of many doors: sensing the literary sense through a cognitive poetics-inclusive reading approach.

Degree: PhD, English, 2014, University of Southern California

 This dissertation makes a case that Cognitive Poetics research and methodologies are an important addition to a holistic literary analyses of poetic texts. The hypothesis… (more)

Subjects/Keywords: poetics; cognitive poetics; poetry; William Carlos Williams; The attic which is desire; affect theory; reader response theory; holistic poetics; psycholinguistics; sound in poetry; visual structure in poetry

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Piazza, J. (2014). One of many doors: sensing the literary sense through a cognitive poetics-inclusive reading approach. (Doctoral Dissertation). University of Southern California. Retrieved from http://digitallibrary.usc.edu/cdm/compoundobject/collection/p15799coll3/id/373145/rec/4567

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Piazza, Jessica. “One of many doors: sensing the literary sense through a cognitive poetics-inclusive reading approach.” 2014. Doctoral Dissertation, University of Southern California. Accessed January 19, 2021. http://digitallibrary.usc.edu/cdm/compoundobject/collection/p15799coll3/id/373145/rec/4567.

MLA Handbook (7th Edition):

Piazza, Jessica. “One of many doors: sensing the literary sense through a cognitive poetics-inclusive reading approach.” 2014. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Piazza J. One of many doors: sensing the literary sense through a cognitive poetics-inclusive reading approach. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of Southern California; 2014. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://digitallibrary.usc.edu/cdm/compoundobject/collection/p15799coll3/id/373145/rec/4567.

Council of Science Editors:

Piazza J. One of many doors: sensing the literary sense through a cognitive poetics-inclusive reading approach. [Doctoral Dissertation]. University of Southern California; 2014. Available from: http://digitallibrary.usc.edu/cdm/compoundobject/collection/p15799coll3/id/373145/rec/4567

30. Forjan, Matej. Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli.

Degree: 2015, Univerza v Mariboru

Tema doktorske disertacije sodi na področje didaktike fizike. Predstavljena je teoretična analiza ključnih omejitev, ki se pojavljajo pri prenosu matematičnega modeliranja dinamičnih sistemov v pouk… (more)

Subjects/Keywords: izobraževanje; fizika; didaktika fizike; poučevanje fizike; poenostavljeni modeli; metoda modeliranja; dinamični sistemi; empirična raziskava; grafično orientirani programi za modeliranje.; The theme of the doctoral dissertation falls within the scope of didactics of physics. Theoretical analysis of the key constraints that occur in the transmission of mathematical modeling of dynamical systems into field of physics education in secondary schools is presented. In an effort to explore the extent to which current physics education promotes understanding of models and modeling; we analyze the curriculum and the three most commonly used textbooks for high school physics. We focus primarily on the representation of the various stages of modeling in the solved tasks in textbooks and on the presentation of certain simplifications and idealizations; which are in high school physics frequently used. We show that one of the textbooks in most cases fairly and reasonably presents the simplifications; while the other two half of the analyzed simplifications do not explain. It also turns out that the vast majority of solved tasks in all the textbooks do not explicitly represent model a; info:eu-repo/classification/udc/37.091.3:53:519.673(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Forjan, M. (2015). Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli. (Doctoral Dissertation). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Forjan, Matej. “Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli.” 2015. Doctoral Dissertation, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Forjan, Matej. “Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli.” 2015. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Forjan M. Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli. [Internet] [Doctoral dissertation]. Univerza v Mariboru; 2015. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl.

Council of Science Editors:

Forjan M. Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli. [Doctoral Dissertation]. Univerza v Mariboru; 2015. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl

[1] [2] [3] [4] [5] … [10755]

.