Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(transformated world which we use to see on a stage). Showing records 1 – 30 of 105281 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [3510]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Degrees

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Cvetko, Mitja. Raba interaktivne promocije v marketingu na primeru neprofitne organizacije.

Degree: 2018, Univerza v Mariboru

Magistrsko delo zajema vejo marketinga, ki ga imenujemo interaktivna promocija. Najprej predstavimo koncept marketinga, njegovo vlogo ter elemente, ki so pomembni v marketinškem ekosistemu. Nato… (more)

Subjects/Keywords: marketing; promocija; interaktivna promocija; letak; interaktivni letak; The master's thesis covers the marketing branch; which is called interactive promotion. First; we introduce the concept of marketing; its role and elements that are important in the market ecosystem. Then we focus on interactive promotion; which is the central topic of the master's thesis. Through examples; we present and analyse types of interactive promotions. We also devote special attention to the identity and visual image. We will also create promotion for a real project called "Letovanje otrok v Punatu" organized by the Red Cross Slovenia – Regional Association Maribor. To create the promotion; we will establish a brand; its identity; and visual image. In order to analyse the success of the promotion for using an interactive poster; we have conducted a survey and interviews. We found out that the use of an interactive flyer; together with the redesigning visual image; successfully and effectively influenced increased participation in the project Letovanje otrok v Punatu.; info:eu-repo/classification/udc/658.82:659.126(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Cvetko, M. (2018). Raba interaktivne promocije v marketingu na primeru neprofitne organizacije. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72348 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129964&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21884694?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cvetko, Mitja. “Raba interaktivne promocije v marketingu na primeru neprofitne organizacije.” 2018. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72348 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129964&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21884694?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Cvetko, Mitja. “Raba interaktivne promocije v marketingu na primeru neprofitne organizacije.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Cvetko M. Raba interaktivne promocije v marketingu na primeru neprofitne organizacije. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72348 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129964&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21884694?lang=sl.

Council of Science Editors:

Cvetko M. Raba interaktivne promocije v marketingu na primeru neprofitne organizacije. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72348 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129964&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21884694?lang=sl

3. Stožir, Martin. Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko.

Degree: 2018, Univerza v Mariboru

Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko Podjetje DRAS d. d. se ukvarja z vzdrževanjem in obnovo avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji.… (more)

Subjects/Keywords: Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko Podjetje DRAS d. d. se ukvarja z vzdrževanjem in obnovo avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji. Prav tako pa ima v lasti tudi veliko nepremičnin; s katerimi mora gospodarno ravnati. Zaradi vse večjega pomena trajnostno delovanje v svetu se je tudi to netipično logistično podjetje odločilo podpreti projekte; ki temeljijo na obnovljivih virih energije. Nekateri tako naravnani projekti že potekajo znotraj podjetja; pa vendar bi si jih želeli še več. Z izdelavo te naloge raziskujemo možnosti za vpeljavo izkoriščanja sončne energije s pomočjo izgradnje sončnih elektrarn. Osredotočili smo se predvsem na že obstoječe objekte; ki se nahajajo v Avtocestni bazi Vransko. Le-te bi uporabili kot glavno izhodišče; saj bi jih s pomočjo strešnih konstrukcij opremili s solarnimi moduli. Pri tem pa ne smemo pozabiti na podjetje BISOL; ki je z nami delilo svoje strokovno znanje in veščine; ki so jih pridobili z večletnimi izkušnjami pri; The integration of renewable energy sources in ACB Vransko for bigger self-sufficiency Company DRAS d. d. deals with the maintenance and reconstruction of the highways in the Republic of Slovenia. It also owns a lot of real estate; whit which it must; as much as possible; deal economically. Due to the increasing importance of green logistics in the world; has this atypical logistics company decided to support projects based on renewable energy sources. Some such projects are already going on within the company; but they would like to have more of it. In these thesis; we introduce the exploitation of solar energy through the construction of solar power plants. We focused primarily on existing facilities located in ACB Vransko. Only some of these objects would be used as the main starting point; on which we would built solar panels using roof structures. In doing so; we must not forget the company BISOL; who shared with us their expertise and skills acquired through several years of expe

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Stožir, M. (2018). Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69884 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=122535&dn=

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Stožir, Martin. “Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko.” 2018. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69884 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=122535&dn=.

MLA Handbook (7th Edition):

Stožir, Martin. “Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Stožir M. Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69884 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=122535&dn=.

Council of Science Editors:

Stožir M. Integracija obnovljivih virov za večjo samooskrbo ACB Vransko. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69884 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=122535&dn=

4. Forjan, Matej. Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli.

Degree: 2015, Univerza v Mariboru

Tema doktorske disertacije sodi na področje didaktike fizike. Predstavljena je teoretična analiza ključnih omejitev, ki se pojavljajo pri prenosu matematičnega modeliranja dinamičnih sistemov v pouk… (more)

Subjects/Keywords: izobraževanje; fizika; didaktika fizike; poučevanje fizike; poenostavljeni modeli; metoda modeliranja; dinamični sistemi; empirična raziskava; grafično orientirani programi za modeliranje.; The theme of the doctoral dissertation falls within the scope of didactics of physics. Theoretical analysis of the key constraints that occur in the transmission of mathematical modeling of dynamical systems into field of physics education in secondary schools is presented. In an effort to explore the extent to which current physics education promotes understanding of models and modeling; we analyze the curriculum and the three most commonly used textbooks for high school physics. We focus primarily on the representation of the various stages of modeling in the solved tasks in textbooks and on the presentation of certain simplifications and idealizations; which are in high school physics frequently used. We show that one of the textbooks in most cases fairly and reasonably presents the simplifications; while the other two half of the analyzed simplifications do not explain. It also turns out that the vast majority of solved tasks in all the textbooks do not explicitly represent model a; info:eu-repo/classification/udc/37.091.3:53:519.673(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Forjan, M. (2015). Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli. (Doctoral Dissertation). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Forjan, Matej. “Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli.” 2015. Doctoral Dissertation, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Forjan, Matej. “Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli.” 2015. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Forjan M. Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli. [Internet] [Doctoral dissertation]. Univerza v Mariboru; 2015. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl.

Council of Science Editors:

Forjan M. Omejitve matematičnega modeliranja pri pouku fizike v srednji šoli. [Doctoral Dissertation]. Univerza v Mariboru; 2015. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47983 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=71631&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21513480?lang=sl


University of Saskatchewan

5. Nicks, Robert WR 1990-. Adventurers and Opportunists: The Social Credit Party in the Saskatchewan election of 1938.

Degree: 2016, University of Saskatchewan

 Throughout the course of Canadian political history, many prairie populist movements have developed in an attempt to address the concerns of western Canadians. Two examples… (more)

Subjects/Keywords: A Master's thesis which relates to Canadian political history.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nicks, R. W. 1. (2016). Adventurers and Opportunists: The Social Credit Party in the Saskatchewan election of 1938. (Thesis). University of Saskatchewan. Retrieved from http://hdl.handle.net/10388/7614

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nicks, Robert WR 1990-. “Adventurers and Opportunists: The Social Credit Party in the Saskatchewan election of 1938.” 2016. Thesis, University of Saskatchewan. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10388/7614.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Nicks, Robert WR 1990-. “Adventurers and Opportunists: The Social Credit Party in the Saskatchewan election of 1938.” 2016. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Nicks RW1. Adventurers and Opportunists: The Social Credit Party in the Saskatchewan election of 1938. [Internet] [Thesis]. University of Saskatchewan; 2016. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10388/7614.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Nicks RW1. Adventurers and Opportunists: The Social Credit Party in the Saskatchewan election of 1938. [Thesis]. University of Saskatchewan; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/10388/7614

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

6. Brites, Alice Dantas. Monitoramento dos efeitos ecológicos e socioeconômicos da comercialização de produtos florestais não madereiros.

Degree: Mestrado, Ciência Ambiental, 2010, University of São Paulo

 A comercialização de produtos florestais não madeireiros (PFNMs) popularizou-se como atividade promotora do desenvolvimento socioeconômico de comunidades florestais com baixo impacto ambiental. Há evidências, contudo,… (more)

Subjects/Keywords: although monitoring is considered important by experts; Amazônia; and evaluates which are the most important and feasible parameters to follow in this particular case; as well as the safeguard role of NTFPs are parameters from the financial capital domain that should; as well as the survival rate of harvested specimens are parameters which should be monitored; efeitos ecológicos; efeitos socioeconômicos; especially when harvesting leaves or barks. Changes in organs or physiological processes; for the social aspects; group cohesion and access to the benefits generated by trade are important social capital parameters; it is compulsory to restrict monitoring to those parameters identified as more relevant in previous; market demand and product quality. Finally; monitoramento; particularly in the Amazon; particularly when harvesting fruits and vegetative parts. For all types of NTFPs; policy incentives and financial resources. The Delphi panel experts consider the size and structure; population size and population structure are parameters which should be prioritized. Community speci; positive outcomes were more frequently observed than negative. The contribution and regularity of mo; produtos florestais não madeireiros; suggests which parameters should be monitored. The study also raises the extent to which monitoring; takes place in remote areas and in poverty contexts. Because of that; the amount of resources harvested and the harvesting technique employed as the most important parame; the effects on culture; the mortality rate; the ones that should be followed are market aspects such as the price paid to gatherers and monetar; there are only a few monitoring initiatives due to the absence of institutional support; there is accumulated evidence that harvesting NTFPs can produce negative ecological and socioeconomi; thereafter; this study summarizes the empirical evidence on the ecological and socioeconomic effects of NTFP har; to evaluate the viability of implementing monitoring practices in the Amazon; Trade in non-timber forest products (NTFPs) has become in the last two decades a popular strategy fo; we adopted a twofold methodology. First; we carried out a systematic review of the published literature to evaluate the most relevant paramet; we conducted an expert panel consultation through the Delphi method. Results indicate negative ecolo; well-being and to the internal organization of the community were prioritized. The experts judged th; which has resulted in the increased popularity of monitoring practices. Putting monitoring into prac; while minimizing environmental impacts. Despite that

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Brites, A. D. (2010). Monitoramento dos efeitos ecológicos e socioeconômicos da comercialização de produtos florestais não madereiros. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-24032011-215203/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brites, Alice Dantas. “Monitoramento dos efeitos ecológicos e socioeconômicos da comercialização de produtos florestais não madereiros.” 2010. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed January 19, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-24032011-215203/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Brites, Alice Dantas. “Monitoramento dos efeitos ecológicos e socioeconômicos da comercialização de produtos florestais não madereiros.” 2010. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Brites AD. Monitoramento dos efeitos ecológicos e socioeconômicos da comercialização de produtos florestais não madereiros. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2010. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-24032011-215203/ ;.

Council of Science Editors:

Brites AD. Monitoramento dos efeitos ecológicos e socioeconômicos da comercialização de produtos florestais não madereiros. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2010. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-24032011-215203/ ;


Brno University of Technology

7. Chvatík, Štěpán. Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.

Degree: 2018, Brno University of Technology

Induction machine; outer rotor; water pump; thermal network; thermal analysis; optimization; electromagnetic model; finite element method; thermal insulation class Advisors/Committee Members: Mach, Martin (advisor), Bárta, Jan (referee).

Subjects/Keywords: Asynchronní motor; vnější rotor; čerpadlo; tepelná síť; výpočet oteplení; genetický algoritmus; optimalizace; elektromagnetický model; metoda konečných prvků; tepelná třída izolace; This master’s thesis deals with design of induction machine with atypical construction with outer rotor and its usability in the water industry where the main requirement is to optimize its construction in terms of geometrical dimension. The problem of induction motor is explained in the introduction of thesis; and their use in cooperation with frequency converters is indicated. In the next chapter analyses the electromagnetic model of initial design of machine; its geometric dimensions and the possibilities of its analysis. Then the analysis of this machine is performed by the analytical method; using the RMxprt computation program; followed by the finite element method which is solved in Ansys Maxwell program. The third chapter is devoted to detailed design of the machine construction; including the presentation of the material for individual part. The fourth part of the thesis deals with the design of a thermal network. The input values of this thermal network are predominantly geometric and electric losses in individual parts of the machine. Based on the created thermal network; the warming of the individual parts of the machine is calculated. Due to the results of this procedure; the control is made for checking that the maximum permitted winding temperature has not been exceeded. The penultimate part deals with the genetic algorithm; its design and practical applicability for optimization with the requirement for minimum machine dimensions. Since we don’t know the exact design of the mechanical parts of the pumps; the last part is devoted to a case study in which is made a comparison of the theoretically achievable dimensions of the machine in relation to the quality of heat losses.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Chvatík, . (2018). Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/80909

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chvatík, Štěpán. “Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/80909.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Chvatík, Štěpán. “Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Chvatík . Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/80909.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Chvatík . Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/80909

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

8. Tay, Noel Nuo Wi. Human-centric Semantic Reasoning and Optimization for Smart Home : スマートホームのための人間中心セマンティック推論と最適化.

Degree: 博士(工学), 2017, Tokyo Metropolitan University / 首都大学東京

首都大学東京, 2017-03-25, 博士(工学)

Subjects/Keywords: Smart home consists of various kinds of Internet of Tings (IoT) devices connected to the private house that cooperatively provide inhabitants (users) with proactive services related to comfort; security and safety. Examples of services include 1) manipulation of lighting and temperature based on time and context; 2) reminder service of user’s schedules by using the nearest output device; and 3) device organization to realize surveillance system. However; current smart homes are developed mostly from the viewpoint of technical capabilities; where users have to decide how the connected devices are going to serve them. They may have to setup the devices based on the available functionalities and specifications of the devices; and also have to alter their living styles according to the role of each device. Besides; most devices can only provide simple services independently. Œus; cooperation among the devices is important. On the other hand; human-centric approach; which centered on humans’ need to enhance their living experience; is an important technological paradigm where services are provided anywhere and anytime based on situation. Smart home abiding this approach should cooperatively maximize fulfillment of quality of life (QOL) for individual users subject to personal constraints. In this respect; the devices are bound to enable communication of information; and their operations are coordinated to deliver services cooperatively via a sequence of device actions called a plan. Due to personalization and automation; a number of problems have to be solved. First; a means of automatic binding between loosely coupled devices depending on services delivered have to be devised; as manual setup is impractical. Secondly; coordination of devices needs to generate complex plans; without requiring manual specification of sub-plans. Besides; issue of over-constrained goals during service provisions that arises from flawed or contradicting specification from multiple users should be considered. Apart from that; low training data in general environment setting for individual identification should be addressed. The aim of this research is to establish an integrated system for the human-centric smart home (HcSH) that provides personalized service through loosely coupled devices automatically. This research modularizes the overall system into three modules; which are human identification (HIM); automated planner (APM); and semantic reasoner (SRM). HIM helps select the appropriate QOL; SRM binds the devices by associating them with planning components; which are then used by APM to generate plans for device coordination to maximize QOL fulfillment. Chapter 1 gives the introduction and design motivation. Chapter 2 presents the related works and literature reviews; as well as justifications relevant to this thesis. Chapter 3 deals with HIM; which is realized via face identification. For face identification; problems faced are heavy computational load and insufficient learning data. The solution is to use transfer learning to handle data issue while being able to build generalized face model. For face model refinement; active learning is implemented. Experimental results show the method is competitive in terms of accuracy and computational cost compared to current state of the art. Chapter 4 presents APM; where planning via solving Constraint Satisfaction Problem (CSP) is laid out. CSP in planning is declarative without requiring prior specification of sub-plans; and can handle variables of larger domains. Due to the high possibility of having over-constrained QOL as in practical cases; CSP planner cannot fulfill all of them. An example is a contradicting TV channel request from 2 persons. Optimization through weighted CSP is therefore used to maximize QOL fulfillment. Experiments on weighted CSP shows that the method is capable of performing optimization while generating complex plans. Chapter 5 is on SRM; where knowledge representation is constructed by Web Ontology Language (OWL) description logic. It models knowledge on home and building layout and device functionalities. OWL is used because it is decidable and that it is endorsed by World Wide Web Consortium (W3C). We deal with case studies based on further inference on building state as an important example to discuss the applicability of the proposed method; and demonstrate the use of building ontology. This is followed by automated device binding and the method to generate basic planning components of rules in automated planning. Finally; an extension to robot complex planning is provided to demonstrate how it can be easily extended. Chapter 6 demonstrates the applicability of the HcSH; which integrates all three modules through its implementation in a prototype smart home with 5 rooms; which houses 2 persons. Various tests are performed to show the generated plans are near optimal without redundancy. Œe system is also shown to be scalable given increasing amount of devices. Case studies show that the system can perform well even under short time threshold. Finally; chapter 7 summarizes the thesis. Future vision of the work is also laid out; which is to implement it as a community-centric system.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tay, N. N. W. (2017). Human-centric Semantic Reasoning and Optimization for Smart Home : スマートホームのための人間中心セマンティック推論と最適化. (Thesis). Tokyo Metropolitan University / 首都大学東京. Retrieved from http://hdl.handle.net/10748/00009960

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tay, Noel Nuo Wi. “Human-centric Semantic Reasoning and Optimization for Smart Home : スマートホームのための人間中心セマンティック推論と最適化.” 2017. Thesis, Tokyo Metropolitan University / 首都大学東京. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10748/00009960.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tay, Noel Nuo Wi. “Human-centric Semantic Reasoning and Optimization for Smart Home : スマートホームのための人間中心セマンティック推論と最適化.” 2017. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Tay NNW. Human-centric Semantic Reasoning and Optimization for Smart Home : スマートホームのための人間中心セマンティック推論と最適化. [Internet] [Thesis]. Tokyo Metropolitan University / 首都大学東京; 2017. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10748/00009960.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tay NNW. Human-centric Semantic Reasoning and Optimization for Smart Home : スマートホームのための人間中心セマンティック推論と最適化. [Thesis]. Tokyo Metropolitan University / 首都大学東京; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10748/00009960

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

9. Ben Zid, Maha. Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks.

Degree: Docteur es, Sciences et technologie industrielles, 2012, Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Dans ce travail de thèse, on s'intéresse é l'emploi de techniques de traitement de signal de systèmes de communication MIMO (Multiple Input Multiple Output) pour… (more)

Subjects/Keywords: Réseaux de capteurs sans fil; MIMO; Clustering; Diversité de polarisation; Capacité; Énergie; Localisation; Beamforming; Technique de sélection; The aim of this work is to study from a signal processing point of view the use of MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication systems for algorithms dedicated to wireless sensor networks. We investigate energy-constrained wireless sensor networks and we focus on cluster topology of the network. This topology permits for the use of MIMO communication system model. First, we review different aspects that characterize the wireless sensor network. Then, we introduce the existing strategies for energy conservation in the network. The basic concepts of MIMO systems are presented in the second chapter and numerical results are provided for evaluating the performances of MIMO techniques. Of particular interest, polarization diversity over rich scattering environment is studied. Thereafter, beamforming approach is proposed for the development of an original localization algorithm in wireless sensor network. The novel algorithm is described and performances are evaluated by simulation. We determine the optimal system configuration between a pair of clusters that permits for the highest capacity to energy ratio in the fourth chapter. The final chapter is devoted to sensor nodes selection in wireless sensor network. The aim of using such technique is to make energy conservation in the network.; MIMO; Clustering; Polarization diversity; Capacity; Energy; Localization; Beamforming; Selection technique

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ben Zid, M. (2012). Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks. (Doctoral Dissertation). Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis. Retrieved from http://www.theses.fr/2012GRENT017

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ben Zid, Maha. “Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks.” 2012. Doctoral Dissertation, Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis. Accessed January 19, 2021. http://www.theses.fr/2012GRENT017.

MLA Handbook (7th Edition):

Ben Zid, Maha. “Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks.” 2012. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Ben Zid M. Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks. [Internet] [Doctoral dissertation]. Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis; 2012. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://www.theses.fr/2012GRENT017.

Council of Science Editors:

Ben Zid M. Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks. [Doctoral Dissertation]. Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis; 2012. Available from: http://www.theses.fr/2012GRENT017

10. Brglez, Teja. Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

V zadnjih letih tudi pri nas narašča zanimanje za stoječe veslanje, šport, pri katerem se na deski za stoječe veslanje (ang. Stand Up Paddle board)… (more)

Subjects/Keywords: Oblikovanje izdelka; izdelava produkta; stoječe veslanje; šport; In the last years there has been an increased interest in stand up paddle boarding; sport in which you use one paddle on a large board to move on water. The purpose of this master thesis is to study the shape; design and manufacturing of these boards. The final product is a so called »do it yourself« kit; containig all the necessary materials and plans for making such a board at home.; info:eu-repo/classification/udc/658.512.2:796.02(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Brglez, T. (2019). Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brglez, Teja. “Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Brglez, Teja. “Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje.” 2019. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Brglez T. Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl.

Council of Science Editors:

Brglez T. Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl


University of Georgia

11. Arnold, Esther. Applications in pharmacokinetic modeling.

Degree: 2014, University of Georgia

 In this paper I discuss the melancholy nature of happiness in two short stories by Herman Melville, “The Piazza” and “Bartleby, the Scrivener.” Applying Melville’s… (more)

Subjects/Keywords: the scrivener\","the pursuit of happiness in Herman Melville's "The piazza" and "Bartleby, the scrivener"","A progress of the desire",Thesis +,10724/20051,"Arnold, Tara Guest",2003-05,"Severe mental illness and substance abuse are serious problems alone, and when they are combined they can be even more devastating. Treatment for dual diagnosis is best when the treatment of each disorder is integrated into one program. There are various forms of dual diagnosis treatment that were explored. Existing dual diagnosis treatment research will be presented. The purpose of the study is to evaluate an existing dual diagnosis and severe mental illness program that provides integrated mental health and substance abuse treatment. The research design is a pre-experimental one group pretest posttest design (Campbell & Stanley, 1963). Fifty-two people were studied to determine the program effectiveness. The effectiveness of the program was determined by analyzing the data collected on the consumers’ pretest and posttest measures. The measures used in the research were the BASIS-32, MAI, BHS, BDI, and CAR. Subjects in the study had a mean age of 30. There were 18 females and 34 males. Of the participants, 11.3% had schizophrenia, 13.2% had schizoaffective disorder, 7.5% had bipolar, 11.3% had depression, 5.7% had substance abuse, 43.4% had a dual diagnosis with mental illness and substance abuse, and 5.7% had schizotypal personality disorder. The average length of stay for the consumers was 4 months of treatment. All clients were prescribed medications at discharge with the exception of one client. The results of the study indicate that the BASIS-32 showed statistically significant improvement in results for subjects from pretest to posttest. All other inventories yielded changes that were not statistically significant. Treating dually diagnosed clients in an integrated treatment center is imperative to decrease duplication of services, mixed messages, and exacerbation of problems. In this study, the dual diagnosis program was seen to have some efficacy in treatment. Limitations of the study include a low N, which affects the power of the study to determine statistically significant changes in client inventory scores from pretest to posttest. Other limitations include no comparison group nor any control group. Despite the limitations, the study demonstrates that people improve while in dual diagnosis treatment, even those clients with a single diagnosis.","Kevin DeWeaver","Kevin DeWeaver; Patricia Reeves; Edwin Risler",PhD,Sociology,"Social Work",arnold_tara_g_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/arnold_tara_g_200305_phd,eng,uga,public,"Dual diagnosis; Treatment; SMI; Research; Substance Abuse; BASIS-32; MAI; BHS; CAR; BDI-II.",,"Evaluation of an innovative dual diagnosis program : Skyland Trail's Operation Prevention (STOP).",Dissertation +,10724/20051,"Aten, Nancy Marie",2003-05,"Ecological landscape rehabilitation is explored in cities, especially the significance of scale, and the sense of place that is encouraged through the use of an indigenous vegetation model. The natural landscape and natural processes in cities have been modified beyond recognition, simplified, and obscured; however, the dependence of people on those processes and resources remains in a critical, tenuous, and not completely understood balance. In process-based ecological restoration, considerations of scale are related to ecosystem spatial characteristics and potential connectivity of restored patches. In cities, with unbuilt ground in very small fragments, the idea of a whole ecological landscape integrated with dense human population encourages consideration of larger scale rehabilitation. A process of ecological rehabilitation at a neighborhood scale is suggested, toward “success” in ecological and social terms, by considering case study neighborhoods in central city Milwaukee, their characteristics relevant to landscape rehabilitation, and oak savanna as a vegetation model.","Darrel Morrison","Darrel Morrison; Ian Firth; Kathleen Parker; Susan Mudd",MLA,"College of Environment and Design","Landscape Architecture",aten_nancy_m_200305_mla,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/aten_nancy_m_200305_mla,eng,uga,public,"Urban Ecology; Oak Savanna; Ecological Restoration; Landscape Scale; Milwaukee",,"City neighborhood and Oak Savanna",Thesis +,10724/20051,"Austin, Rebecca Lynne",2003-05,"Transnational environmentalism has traditionally been considered an environmentalism that emphasizes the conservation of "nature," not social justice and the empowerment of local peoples. On Palawan Island, Philippines, the linkages between meso-level environmental Non-Governmental Organizations (NGOs) and local fisherfolk are the primary foundation for social justice, food security, and the empowerment of local peoples through community-based coastal resources management (CBCRM). This suggests that these linkages are the basis for CBCRM, which focuses more on social justice, and less on scientific, technocratic, or preservationist approaches to resource management. Since the People Power movement and the new Philippine Constitution of 1987 the democratic space in the Philippines became especially conducive to communitybased resource management. My research is significant because it fills several gaps in the literature on environmentalism. First, the relationship between meso-level NGOs and local communities is rarely addressed in analyses of environmental movements, which are usually focused primarily on either transnational discourses or local case studies. Second, most contemporary environmental movements have focused more on the conservation of nature, and not on social justice and the empowerment of local peoples. Third, there is a dearth of literature on coastal environmentalism. Palawan in particular has received international attention for its high biological diversity and is host to a growing number of coastal environmental programs. Recently, environmentalism has begun to emphasize the conservation and regeneration of the world’s oceans and coastal zones. Utilizing tools and perspectives from cultural anthropology and other disciplines, this research analyzes the linkages between NGOs and local peoples. Unlike projections made by early critiques of NGOs, many Palawan environmental advocacy NGOs started as volunteer organizations, and with the infusion of donor funding have not “sold out” advocacy to become project mangers. On Palawan, hybrid NGOs have maintained advocacy positions and activities while taking on project management roles. The research suggests that fisherfolk become empowered through relationships with and information learned from NGOs along with government agencies, and will likely maintain those relationships for effective resource management as opposed to an ideal held by NGO environmentalists for autonomous self-determination.","J. Peter Brosius","J. Peter Brosius; Ben Blount; Virginia Nazarea; Michael Olien",PhD,Anthropology,Anthropology,austin_rebecca_l_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/austin_rebecca_l_200305_phd,eng,uga,public,"Community-based coastal resources management; social justice; social movements; environmentalism; transnational discourse; NGOs; hybrid NGOs; fisherfolk; coastal zone; Philippines; Palawan Island",,"Environmental movements and fisherfolk participation on a coastal frontier, Palawan Island, Philippines",Dissertation +,10724/20051,"Babb, Stephanie Jean",2003-05,"The present study investigated the role of extramaze and intramaze cues on performance in the eight-arm radial maze. The rats received daily training consisting of forced-choice visits to four baited arms, a retention interval, and the availability of all eight arms with baits available at arms that did not appear in the forced-choice phase. The radial maze was placed in a featureless octagonal enclosure to minimize the availability of extramaze cues. Intramaze cues were provided at the distal end of each arm by placing a small object in front of the food trough; unique objects were randomly sampled from a large pool of objects. The use of extramaze and intramaze cues was assessed by rotating the objects, after the retention interval, on occasional non-rewarded probes, thereby dissociating the location of extramaze and intramaze cues. The rats used extramaze rather than intramaze cues. Implications for spatial representations are discussed.","Jonathon Crystal","Jonathon Crystal; Dorothy Fragaszy; Richard Marsh",MS,Psychology,Psychology,babb_stephanie_j_200305_ms,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/babb_stephanie_j_200305_ms,eng,uga,public,"Intramaze; Extramaze; Radial maze; Rats; Spatial navigation",,"Spatial navigation on the radial maze with trial-unique intramaze cues and restricted extramaze cues",Thesis +,10724/20051,"Baird, Bryan Neal",2003-05,"Transcendental arguments have been a topic of considerable debate in philosophy during the last several decades. Most of the debate surrounding transcendental arguments has centered on their failure to accomplish what their advocates intend them to accomplish. They are typically called upon to settle decisively the philosophical difficulties they address by establishing necessary metaphysical claims through a consideration of the conditions of the possibility of epistemological premises. That is, transcendental arguments make a claim about reality, what is actually the case, based upon appearance, what is believed to be the case or how things seem. In Chapters One and Two, I will give an account of the chief characteristics and structure of transcendental arguments and provide several canonical exemplars, which will exhibit not only different manifestations that transcendental arguments can take but also the issues they have been used to address. The most common criticism of transcendental arguments is that they are not able to span the justificatory gap between appearance and reality or to accomplish the seemingly impossible task of moving from mind to world. In Chapter Three, I will consider criticisms of transcendental arguments, focusing on the most common criticism given by Barry Stroud. In light of Stroud’s trenchant criticism, recent work reveals an optimistic undertone by some philosophers who would promote a more moderate use of transcendental arguments. Rather than establish necessary claims about reality, transcendental arguments reveal necessary epistemological connections. I will argue that although these moderate versions are indeed legitimate as transcendental arguments, there is no need to discard the more ambitious version. Through the work of John McDowell, I will show how Stroud’s criticism can be overcome, thereby removing the incentive to endorse moderate versions as substitutes for ambitious versions and placing renewed confidence in transcendental argumentation. In Chapter Three, I will present and offer a critique of these moderate versions. In Chapters Four, Five, and Six, I will consider McDowell’s work in my defense of transcendental arguments against the criticisms previously noted.","O. Bradley Bassler","O. Bradley Bassler; Randy Clarke; Scott Kleiner; Donald Nute; Beth Preston",PhD,Philosophy,Philosophy,baird_bryan_n_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/baird_bryan_n_200305_phd,eng,uga,public,"Transcendental argument; John McDowell; Presupposition; Stroud; Genova; Verification principle; Metaphysics; Epistemology",,"Transcendental arguments and the call of metaphysics",Dissertation +,10724/20051,"Basinger, Nancy Winemiller",2003-05,"This dissertation examines the court-based advocacy activities of charitable nonprofit organizations during the decade of the 1990s. The study seeks to add to our understanding of the effect that internal organizational characteristics and external environmental factors can have on an organization’s choice to become involved in the policy process through the courts. The study uses a three-part analysis to understand the court-based advocacy of these groups, using three research questions for the study: (1) Over a period of ten years, what factors affect the choice of charitable nonprofit advocacy groups to participate in the courts? (2) What factors explain the annual frequency of the court-based advocacy of charitable nonprofit advocacy groups? (3) Of the charitable nonprofit advocacy groups that choose to participate in the courts, what factors affect the legal strategy choices they make on individual cases? To examine these questions, I collected court involvement data and organizational characteristic data on all charities in the United States that claimed to be involved in advocacy activities and whose annual income exceeded approximately three million dollars. The study finds that when considered from a cumulative perspective, over a period of ten years, internal organizational characteristics, including the presence of dues-paying members, are important in explaining the differences between charities that chose to advocate in court in the 1990s and those that did not. However, when considering court-based advocacy from an annual or case-level perspective, external environmental factors, including the regulatory and political environments, have a greater influence on charities.","Susan Haire; Scott Ainsworth","Susan Haire; Scott Ainsworth; Audrey Haynes; Jeff Brudney; Stefanie Lindquist; Hal Rainey",PhD,"Political Science","Political Science",basinger_nancy_w_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/basinger_nancy_w_200305_phd,eng,uga,public,"Nonprofit Advocacy; Interest Groups in Court; Charities and Public Policy",,"Charities in court : the advocacy efforts of charitable nonprofit organizations in the judicial venue - when? how? and how much?",Dissertation +,10724/20051,"Bates, Benjamin Roswell",2003-05,"The Arab-Israeli conflict has long been presented as eternal and irresolvable. A rhetorical history argues that the standard narrative can be challenged by considering it a series of rhetorical problems. These rhetorical problems can be reconstructed by drawing on primary sources as well as publicly presented texts. A methodology for doing rhetorical history that draws on Michael Calvin McGee's fragmentation thesis is offered. Four theoretical concepts (the archive, institutional intent, peripheral text, and center text) are articulated. British Colonial Office archives, London Times coverage, and British Parliamentary debates are used to interpret four publicly presented rhetorical acts. In 1915-7, Britain issued the Balfour Declaration and the McMahon-Hussein correspondence. Although these documents are treated as promises in the standard narrative, they are ambiguous declarations. As ambiguous documents, these texts offer opportunities for constitutive readings as well as limiting interpretations. In 1922, the Mandate for Palestine was issued to correct this vagueness. Rather than treating the Mandate as a response to the debate between realist foreign policy and self-determination, Winston Churchill used epideictic rhetoric to foreclose a policy discussion in favor of a vote on Britain's honour. As such, the Mandate did not account for Wilsonian drives in the post-War international sphere. After Arab riots and boycotts highlighted this problem, a commission was appointed to investigate new policy approaches. In the White Paper of 1939, a rhetoric of investigation limited Britain's consideration of possible policies. By extending investigation to the limits of kairos, advocates of partition formulated policy without discussing other potential solutions. At the expiration of the White Paper, Britain withdrew from Palestine. As such, in 1947, the United Nations issued Resolution 181 to divide Palestine into two states. United Nations action was possible only because Britain articulated a rhetoric of failure and an end to Empire. None of these four policies was a panacea; each may have enhanced the problem of Palestine. In the conclusion, lessons from Britain's experience are applied to the current American approach to Palestine. Centering George W. Bush's Rose Garden Speech, and drawing on the Mitchell Commission Report and the Tenet Plan, indicates that consideration of ambiguity, epideictic rhetoric, rhetorics of investigation, and rhetorics of failure should be made when evaluating peace proposals.","Celeste Condit","Celeste Condit; Thomas Lessl; John Murphy; Kevin DeLuca; Loch Johnson",PhD,"Speech Communication","Speech Communication",bates_benjamin_r_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/bates_benjamin_r_200305_phd,eng,uga,public,"Rhetorical history; Palestine; British Empire; Middle East; Late colonial period; Interwar decolonization",,"A rhetorical history of the British Consitution of Israel, 1917-1948",Dissertation +,10724/20051,"Baugher, Eric Brandon",2003-05,"Conventional historic preservation of military artifacts and sites is typically limited to presenting technological context and/or official military history. Cultural context is usually ignored in developing preservation strategies for these sites. This thesis explores ways in which the Atlas F Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) came to embody cultural fears and concerns about nuclear technology, including ways in which these fears were expressed in cultural media. It then goes on to argue for a more culturally inclusive, dynamic, interpretive approach to preservation of historic military landscapes and architecture. Using a specific Atlas F ICBM silo, three possible design alternatives are generated as examples of how to present relevant cultural history on such a site.","Ian Firth","Ian Firth; Marianne Cramer; James Dowd; Henry Parker",MLA,"College of Environment and Design","Landscape Architecture",baugher_eric_b_200305_mla,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/baugher_eric_b_200305_mla,eng,uga,public,"historic preservation; landscape architecture; military landscapes; public history; cultural history; Cold War; ICBM; Atlas F; nuclear missile silos; nuclear weapons; cultural museums",,"An atlas of Armageddon : interpreting cultural history in a nuclear missile silo",Thesis +,10724/20051,"Bedell, Adam Lee",2003-05,"The Brevard fault zone (BFZ) forms a striking, 375 km-long lineament that runs from eastern Alabama to Virginia. Boreholes drilled for the Chattahoochee Tunnel Project provided fresh, unweathered samples which were studied to develop tighter constraints on the metamorphic and deformational history of the BFZ. Quartz mica schists and mica schists have experienced two prograde, Barrovian style, amphibolite grade metamorphic events (M1, M2) and a fluid enhanced metasomatic event (M3). M1 is defined by a relict metamorphic assemblage of garnet-staurolite. A second period of garnet growth and the development of muscovite-biotite define the S2 foliation and the M2 assemblage. M3 is indicated by the minerals calcite, chlorite and epidote which are commonly found in crosscutting veins. Three ductile deformational events (D2, D3, and D4) produced a strong penetrative foliation, (S2), tight to close folds, (F3), and open to gentle folds, (F4); a later brittle event (D5) produced fractures and psuedotachylyte.","Michael Roden","Michael Roden; Alberto Patino-Douce; Sandra Wyld",MS,Geology,Geology,bedell_adam_l_200305_ms,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/bedell_adam_l_200305_ms,eng,uga,public,"Brevard; fault zone; georgia; metamorphism; deformation,petrology; shear zone; petrography",,"Polymetamorphism and deformation within the brevard fault zone outside of Atlanta, Georgia",Thesis +,10724/20051,"Beeny, Claudia K.",2003-05,"Increased demands on higher education to demonstrate institutional effectiveness have required increased pressure on student affairs practitioners to contribute to the educational mission of undergraduate education by providing educationally purposeful experiences in the co-curriculum. Based heavily on Astin’s theory of involvement (1984) and numerous national reports addressing educational excellence, this study examines students’ intensity of involvement and organization expectations as two variables influencing perceived learning in the co-curriculum. A total of 437 sophomores, juniors, and seniors completed an 87- item survey primarily using Likert scales to gather information in three areas: (a) the amount of physical and psychological energy exerted by students on the organization, (b) students’ perceptions of skills and competencies gained due to group membership, and (c) students’ perceptions of organization expectations. Data were analyzed using Pearson’s correlations, regression, one-way ANOVA, and t-tests. Results indicated statistically significant correlations between intensity of involvement and perceived learning, as well as expectations and perceived learning. Regression questions yielded no statistically significant findings, indicating that perceived learning could not be predicted by expectations and involvement variables when combined, nor could intensity of involvement be predicted by expectation and intensity of involvement variables when combined. T-tests run on all variables suggested that three expectation variables – high expectations, consistent and clear feedback, and joined the organization expecting to learn were most important when explaining students’ perceived learning in the co-curriculum. ANOVA tests revealed that presidents and vice presidents of organizations perceived higher levels of learning than did other students in the organization, yet student expectations for learning did not vary based on position in the organization. Implications of research findings were discussed and recommendations for future practice were made, including suggestions such as continued study of non-formal modes as they relate to the co-curriculum, the use of curriculum development models normally used by faculty to develop curricular plans in the co-curriculum, implementation of policies and practices that promote increased student invo lvement, further exploration of the practices of student organization advisors, improved training for student organization advisors, and continued investigation into how the prevalence of hierarchical structures among student organizations impacts learning in the co-curriculum.","Diane L. Cooper","Diane L. Cooper; Martha Wisbey; Merily Dunn; Richard Mullendore; Pat Daugherty",PhD,"Counseling and Human Development Services","College Student Affairs Administration",beeny_claudia_k_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/beeny_claudia_k_200305_phd,eng,uga,public,"Astin; Involvement; Expectations; Co-curriculum; Extracurricular,; Learning; Student organization; Student affairs; Advisors.",,"Perceptions of learning in the co-curriculum : a study of involvement and expectations",Dissertation +,10724/20051,"Benham, Heather Michelle",2003-05,"This thesis examines the history of affordable housing. From this history it derives a list of possible solutions to the affordable housing crisis, and then focuses on the best possible solution, the community land trust model. Community land trusts are examined through their history, successes, weaknesses, and possibilities.","John C. Waters","John C. Waters; James K. Reap; Marguerite Koepke; Nancy Stangle",MHP,"College of Environment and Design","Historic Preservation",benham_heather_m_200305_mhp,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/benham_heather_m_200305_mhp,eng,uga,public,"Community Land Trusts; Affordable housing; Historic preservation",,"An examination of the history of affordable housing with an emphasis on preservation through the community land trust model",Thesis +,10724/20051,"Bentley, Christopher Wade",2003-05,"Several programming languages guarantee that array subscripts are checked to ensure they are within the bounds of the array. While this guarantee improves the correctness and security of array-based code, it adds overhead to array references. This performance limitation is a signifi- cant obstacle preventing the scientific community from adopting compiler-enforced array bounds checks. To reduce the overhead, we have created an abstraction that called Index Confinement Regions (ICRs). The basic idea is to place an array into a very large virtual memory region, such that any reference to the array is confined to the region. Only the portion of the ICR corresponding to the array is permissible to access. ICRs reduce the number of necessary bounds checks for n-dimensional array access from 2n to 1 for C, and from n to 0 for Java, yielding a significant reduction in execution time for array-intensive applications.","David K. Lowenthal","David K. Lowenthal; Scott A. Watterson; Suchendra M. Bhandarkar",MS,"Computer Science","Computer Science",bentley_christopher_w_200305_ms,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/bentley_christopher_w_200305_ms,eng,uga,public,"Array; Bounds Check; Index Confinement Region; 64-bit architectures; Linux",,"Low cost array bounds checking for 64-bit architectures",Thesis +,10724/20051,"Bethke, Teresa Marie",2003-05,"This thesis argues that historical linguistics, often taught to graduate students, is also helpful for beginning language learners. Through a review of current literature, the thesis discusses the advantages of an understanding of diachronic linguistics for both language teachers and students. To provide teachers and students with access to historical information, this thesis proposes lessons in the history of the French language which could be included in a beginning French college level textbook. These eighteen lessons in the history of the French language, such as the use of avoir or être with the passé composé and the origin of genre, each with a student and a teacher version, detail information about the history of French which could be useful to students and teachers.","Diana Ranson","Diana Ranson; Catherine Jones; Joel Walz",MA,"Romance Languages","Romance Languages",bethke_teresa_m_200305_ma,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/bethke_teresa_m_200305_ma,eng,uga,public,"Historical Linguistics; Diachronic Linguistics; History Of French; Teaching; Beginning Language Learners",,"Lessons in the history of French for teachers and students",Thesis +,10724/20051,"Bevan, Jennifer Leigh",2003-05,"Jealousy research primarily involves identifying and studying antecedents and correlates of jealousy experience and expression. To learn more about the consequences of jealousy expression, this project proposes and tests four potential cognitive and emotional reactions to another’s jealousy expression. Specifically, general partner uncertainty, relational uncertainty, jealousy-related emotion, and rumination are predicted to arise when one’s close relational partner expresses jealousy. These reactions are examined in relation to relational context (i.e., dating partnership, sibling relationship, and cross-sex friendship) and jealousy expression type (i.e., integrative communication, distributive communication, and negative affect expression). Uncertainty findings revealed that cross-sex friends were more uncertain about the partner and the relationship than either siblings or daters after another expresses jealousy. Siblings experienced greater relational uncertainty than did dating partners when reacting to another’s jealousy expression. In addition, another’s use of negative affect expression was related to greater partner and relational uncertainty compared with another’s use of integrative communication. For jealousy-related emotion, siblings and dating partners experienced stronger jealousy-related emotion compared with cross-sex friends, though jealousyrelated emotion levels did not differ according to jealousy expression type. In terms of rumination, when one’s partner used distributive communication or negative affect expression to communicate jealousy, that individual ruminated more than if integrative communication was used. Rumination levels did not differ according to relational context. In addition, a reaction model of jealousy is presented that specifies the order in which these reactions occur after one’s close partner expresses jealousy. After one’s partner expresses jealousy, that individual first experiences general partner uncertainty, followed by relational uncertainty. Next, the individual ruminates about the jealousy expression and then finally experiences jealousy-related emotion. These results broaden jealousy expression research to include consequences of jealousy expression.","Jerold Hale","Jerold Hale; Kenzie Cameron; Jennifer Monahan; Michael Kernis; Tina Harris",PhD,"Speech Communication","Speech Communication",bevan_jennifer_l_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/bevan_jennifer_l_200305_phd,eng,uga,public,"Jealousy expression; General partner uncertainty; Relational uncertainty; Jealousy emotion; Rumination; Sibling relationships; Cross-sex friendships; Dating relationships",,"Intrapersonal consequences of another's jealousy expression : toward a reaction model of jealousy in close relationships",Dissertation +,10724/20051,"Boehmer, Beatrice ",2003-05,"We analyze allocations to institutional and retail investors in 441 initial public offerings (IPOs) and test whether institutions obtain IPOs with superior long-run performance. In addition to favorable first-day returns that were documented previously, we show that institutions also obtain more allocations in IPOs with better long-term performance. Moreover, we examine whether institutions possess better information than retail investors once trading has begun by analyzing how actual flipping by institutional and retail investors relates to long-run IPO performance. In contrast to previous research, we find no significant relationship between institutional or retail flipping and returns. Both results lend strong support to bookbuilding theories. In the second part, we examine the determinants of IPO-related securities-fraud lawsuits. Using duration analysis, we find that not only variables known at the time of the IPO predict the filing of subsequent lawsuits but also information that changes over time and becomes available after the IPO. Furthermore, we provide additional evidence on the lawsuit-avoidance theory of underpricing (Tinic (1988)). In contrast to recent research, we are not able to find support for this hypothesis in our data.","Jeffry M. Netter","Jeffry M. Netter; Scott E. Atkinson; James S. Linck; Annette B. Poulsen",PhD,"Banking and Finance","Business Administration",boehmer_beatrice_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/boehmer_beatrice_200305_phd,eng,uga,public,"initial public offering; allocation; flipping; long-run performance; IPO underpricing; securities litigation",,"Initial public offerings : empirical studies of allocations, performance, and shareholder litigation",Dissertation +,10724/20051,"Boltz, Stacey Allison",2003-05,"With the advent of soft ionization techniques, namely matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) and electrospray ionization (ESI), mass spectrometry has emerged as the method of choice for proteomic analysis. Traditionally, two-dimensional gel electrophoresis (2D-GE) followed by mass spectrometry has been utilized to identify proteins. Due to numerous limitations of 2D-GE, high-throughput alternatives have been sought out. Shotgun proteomics allows for the analysis of an entire proteome simultaneously through batch digestion of whole-cell lysates. Proteins can be identified from the resulting complex mixture from accurate mass measurements of their constituent peptides. Fourier transform mass spectrometry (FTMS) is capable of achieving the part-per-million mass accuracy and ultra-high mass resolution needed for these measurements. This thesis details a high-throughput proteomic method using LCMALDI- FTMS to analyze a protein standard and a cell lysate. Additionally, a novel technique called mass defect labeling is described as a way to increase the specificity of accurate mass measurements.","I. Jonathan Amster","I. Jonathan Amster; John Stickney; Ron Orlando",MS,Chemistry,Chemistry,boltz_stacey_a_200305_ms,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/boltz_stacey_a_200305_ms,eng,uga,public,"Mass spectrometry; FTMS; Proteomics; MALDI; ESI; Accurate mass measurement; Mass defect labeling",,"High throughput proteomic studies using fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry",Thesis +,10724/20051,"Bossuyt, Heleen ",2003-05,"Understanding soil organic matter (SOM) dynamics and their interactions with different management practices and soil faunal activities is essential in trying to develop sustainable agroecosystems. In this study, the effects of tillage and earthworm activity on SOM and carbon (C) protection were investigated. In the first experiment, the objective was to study the mechanisms by which C is protected under no-tillage (NT) management, using 14C-labeled plant residue. Aggregate-size distribution, total C, and 14C were measured together with different pools of aggregate-associated C and 14C from 21-d laboratory incubations of intact and crushed macro-and microaggregates. The results indicated that (i) more young C (14C) is accumulated in the subsurface soil of conventional tillage (CT) than NT, but this C is not stabilized in the long term, and (ii) short- and long-term stabilization of C is higher in the soil surface layers under NT compared with CT. This C stabilization occurs mainly at the microaggregate level. The objectives of the next set of experiments were to investigate the effects of different earthworm species (Aporrotedea caliginosa and Lumbricus rubellus) on aggregation, aggregate-associated C pools and the formation of stable microaggregates within macroaggregates. Two incubations were set up. The first incubation consisted of soil samples crushed <; 250 µm to break up all macroaggregates with three treatments: (i) control soil; (ii) soil + 13C-labeled residue; and (iii) soil + 13C-labeled residue + earthworms. After 20 days, aggregate size distribution was measured and microaggregates (53-250 µm) were isolated out of the formed macroaggregates (>; 250 µm). A second incubation was conducted to determine protected versus unprotected total C and 13C from 21-day laboratory incubations of intact and crushed macro- and microaggregates. The results indicated that microaggregates are rapidly formed within earthworm casts and showed the direct involvement of earthworms in inducing an important protection of soil C at the microaggregate level. The results also suggested that important interactions between earthworm species take place affecting the incorporation of fresh residue-derived C and the formation of stable microaggregates when fresh residue was placed on the surface.","Paul F. Hendrix","Paul F. Hendrix; Miguel L. Cabrera; C. Ronald Carroll; David C. Coleman; Carl F. Jordan",PhD,Ecology,Ecology,bossuyt_heleen_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/bossuyt_heleen_200305_phd,eng,uga,public,"soil organic matter; soil carbon; tillage; soil aggregation; earthworms; carbon protection",,"Soil organic matter dynamics in southeastern US agroecosystems : an analysis of management practices and earthworm activity as controlling factors",Dissertation +,10724/20051,"Bowling, Emily Rodgers",2003-05,"The large-scale production of hatching eggs is the primary goal of the broiler breeder industry. Therefore, semen quality is of importance to the industry. The present work evaluated the effect of sperm mobility on semen quality in strains of commercial broiler breeders. Low and high sperm mobility phenotypes were identified within populations of broiler breeders. The phenotypes were not independent of age, yet remained distinct. Computer-assisted sperm motion analysis explained the mobility of sperm populations in terms of individual sperm cell motility. Fertility differed between phenotypes by 25%. Sperm from low mobility males contained more aberrant mitochondria when evaluated with transmission electron microscopy. Finally, males with heavier body weights had lower sperm mobility (P<; 0.0001). In summary, sperm mobility is indicative of semen quality in commercial broiler breeders. However, due to the negative relationship between body weight and sperm mobility, males should not be selected based upon sperm mobility alone.","Jeanna L. Wilson","Jeanna L. Wilson; Adam Davis; Roger Wyatt; David Froman",MS,"Poultry Science","Poultry Science",bowling_emily_r_200305_ms,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/bowling_emily_r_200305_ms,eng,uga,public,"sperm mobility; fertility; ultrastructure; broiler breeder male",,"Sperm mobility in broiler breeders",Thesis +,10724/20051,"Boyd, Jason L.",2003-05,"The viewpoints and methodologies of pharmacokinetic modeling in toxicology and pharmaceutics are divergent. In order to appreciate both approaches, each method was used to model the kinetics of various compounds. The pharmacokinetics of the nucleoside analog (2S, 4R)-1-2-[2- (hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]-5-iodouracil (IOddU), a potent in vitro antagonist of Epstein-Barr virus replication, were investigated. Total (mean ( † ± rsd)) and renal clearance after iv administration were 1.44 (0.588) and 0.69 (0.46) L/h/kg in six male Sprague-Dawley rats. Volume of distribution was 0.643 (0.619) L/kg. MRT (h), † lz (min- 1), and fraction of dose excreted in urine were 0.510 (0.527), 1.08 (0.714), and 47.8%. Iohexol is a radio contrast agent eliminated solely by glomerular filtration. In order to support development of a clean, simple, and precise means of determining glomerular filtration rate in dogs, the plasma clearance of iohexol was compared with urinary creatinine clearance at different levels of obesity (lean, fattened, and obese). Absolute plasma clearance of iohexol increased with obesity as expected; body weight adjusted plasma clearance of iohexol did not increase significantly. A three point method sampling in the terminal phase overpredicted urinary creatinine clearance slightly. The nucleoside analogs, 3'-azido-3'-deoxythymidine and (-)-2',3'-dideoxy-3'- thiacytidine (AZT, 3TC) are potent inhibitors of feline immunodeficiency virus (FIV) for which lymph tissues serve as viral sanctuaries. The lymphatic disposition of AZT and 3TC in cats were determined. Lymph tissues included were tonsil, thymus, submandibular, bronchiolar, sternal, and mesenteric lymph nodes. Mean overall lymph tissue concentrations of AZT and 3TC were 8.13 (0.79) and 7.74 (0.66). Tissue to plasma concentration ratios were 0.36 (0.76) and 0.44 (0.51) for AZT and 3TC. Bromodichloromethane is a hepatic carcinogen present in chlorinated drinking water. A physiologically based pharmacokinetic model was developed to simulate concentrations in plasma and tissues of the Japanese Medaka fish (Orynchias latipes). Incidence of hepatocellular adenoma in male medaka exposed at three levels (0, 1.5, 15 mg/L) correlated very well (r2=1.00) with weekly averaged simulated area under the concentration versus time curve.","F. D. Boudinot; S. Feldman","F. D. Boudinot; S. Feldman; R. Manning; P. C. Ruenitz; R. Sharma; A. Vidyashankar",PhD,"Pharmaceutical and Biomedical Sciences",Toxicology,boyd_jason_l_200305_phd,http://purl.galileo.usg.edu/uga_etd/boyd_jason_l_200305_phd,eng,uga,public,"Nucleoside analog; IOddU; AZT; 3TC; Zidovudine; Lamivudine; Iohexol; Bromodichloromethane; Medaka; Physiologically based pharmacokinetic model; FIV; EBV; Feline immunodeficiency virus; Epstein-Barr virus\"

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Arnold, E. (2014). Applications in pharmacokinetic modeling. (Thesis). University of Georgia. Retrieved from http://hdl.handle.net/10724/20728

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Arnold, Esther. “Applications in pharmacokinetic modeling.” 2014. Thesis, University of Georgia. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10724/20728.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Arnold, Esther. “Applications in pharmacokinetic modeling.” 2014. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Arnold E. Applications in pharmacokinetic modeling. [Internet] [Thesis]. University of Georgia; 2014. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10724/20728.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Arnold E. Applications in pharmacokinetic modeling. [Thesis]. University of Georgia; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10724/20728

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

12. Bencik, Anita. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

V teoretičnem delu smo opredelili pojem podjetništva in z njim povezanega podjetnika ter okvirno predstavili nekatere teorije, ki pojasnjujejo podjetništvo. Ker podjetništvo deluje v povezavi… (more)

Subjects/Keywords: podjetništvo; podporno okolje; kazalniki gospodarske moči regije; brezposelnost in podjetniška aktivnost; This was followed by a research in which we assessed the development of the region on the basis of hypothesis. We also considered some indicators of economic strength of the region and fluctuations in business activity. We prepared an overview of the state’s financial resources intended for the development of the region and highlighted the decision-making structure of unemployed persons for independent entrepreneurial career. The main finding of this thesis is that Pomurje region actually lags behind the development of the country; in spite of the activities of a supportive environment and financial incentives from the state and the European Union.; info:eu-repo/classification/udc/005.5

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bencik, A. (2014). PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bencik, Anita. “PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Bencik, Anita. “PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.” 2014. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Bencik A. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl.

Council of Science Editors:

Bencik A. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl

13. Franco, Cátia Madalena da Silva. Relatório de estágio em edição no serviço editorial do município da Póvoa do Varzim .

Degree: 2018, Universidade de Aveiro

 presente relatório pretende apresentar o trabalho realizado no estágio curricular em edição, realizado no Serviço Editorial do Município da Póvoa de Varzim e inserido no… (more)

Subjects/Keywords: Estudos editoriais; Edição municipal; Gestão editorial; Planeamento; Projeto editorial; Gestão do tempo; This document intends to present the curricular internship in publishing, done in the Publishing Service of Povoa de Varzim’s Council and included in the study plan of Master in Publishing Studies, from November 2017 to April 2018. The following reports focuses on the role played as publishing assistant presenting reflections and critical considerations. For this purpose, various publishing projects, in which I have been involved, and analysis of different aspects in their development will be presented. Within publishing management, several themes could be the subject of analysis, however, the main aspects focused on this work is the time management and Schedule planning. Considered as a critical success factor, we sought, throughout the writing of this report, to demonstrate the reasons, responsibilities and main lessons to be drawn from this reflection.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Franco, C. M. d. S. (2018). Relatório de estágio em edição no serviço editorial do município da Póvoa do Varzim . (Thesis). Universidade de Aveiro. Retrieved from http://hdl.handle.net/10773/24139

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Franco, Cátia Madalena da Silva. “Relatório de estágio em edição no serviço editorial do município da Póvoa do Varzim .” 2018. Thesis, Universidade de Aveiro. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10773/24139.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Franco, Cátia Madalena da Silva. “Relatório de estágio em edição no serviço editorial do município da Póvoa do Varzim .” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Franco CMdS. Relatório de estágio em edição no serviço editorial do município da Póvoa do Varzim . [Internet] [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24139.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Franco CMdS. Relatório de estágio em edição no serviço editorial do município da Póvoa do Varzim . [Thesis]. Universidade de Aveiro; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10773/24139

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

14. Bartošová, Klára. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.

Degree: 2018, Brno University of Technology

 The flower garden was designed in a spirit of a rennaisance vision of the world (an attitude to the universe, the nature and a human… (more)

Subjects/Keywords: Conserving a dominant factor of the garden and an entering part of the Court of honour. Let a visitor of the garden to enter the area / composition through the same entrance as was the original one. Creation of a new scheme of the front garden which won´t compete with garden – it is considered to be a neutral counterpart. A brand new stage of the front garden will represent a synthesis of its preceding stages. It will represent a brand new vision of the original designer´s intension.; Conserving a dominant factor of the garden and an entering part of the Court of honour. Let a visitor of the garden to enter the area / composition through the same entrance as was the original one. Creation of a new scheme of the front garden which won´t compete with garden – it is considered to be a neutral counterpart. A brand new stage of the front garden will represent a synthesis of its preceding stages. It will represent a brand new vision of the original designer´s intension.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bartošová, K. (2018). REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/21070

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bartošová, Klára. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/11012/21070.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bartošová, Klára. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Bartošová K. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/21070.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bartošová K. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/21070

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Nairobi

15. Matama, Clairette N. Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district .

Degree: 2013, University of Nairobi

 “The world is a global village” is a common phrase that goes around nowadays. Borders are beginning to become less and less restrictive as countries… (more)

Subjects/Keywords: EAST AFRICAN COMMUNITY; CUSTOMS UNION; NAIROBI CENTRAL BUSINESS DISTRICT; “The world is a global village” is a common phrase that goes around nowadays. Borders are beginning to become less and less restrictive as countries realize the benefits of less restriction to cross border trade. The European Union has paved a path that countries around the world might follow in the next few years to come. The East African region nations are united in a customs union in a bid to increase the ease of cross border trade between Kenya, Uganda and Tanzania. The East African Community (EAC) was formed in 2001, revamped after a collapse in 1977. It was officially launched in 2005. Kenya, Uganda and Tanzania resolved to create an enabling environment to attract foreign investors, allow private and civil society to play a leading role in development and to stimulate trade between the three countries. They signed a customs union protocol in March 2004. This paper surveys retail institutions in Nairobi’s Central Business District (NCBD) in a bid to establish the perceptions of traders to the East Africa Community Customs Union and the factors that influence this perception. Chapter 1 of the study provides a brief background on the East African Community, its origins and the formation of the customs union. It also provided an insight into retail trade in Nairobi. The chapter also defines the problem. Chapter 2 builds the theoretical framework of the problem by providing literary works on regional integration, its benefits and flaws; the effect of customs union; and trade within the EAC. Chapter 3 defines the research methodology of the study. The fourth chapter presents the data analysis and findings of the study. The analysis entails primarily quantitative methods of analysis. The findings are then discussed in Chapter 5, which is a summary of findings, conclusions and recommendations.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Matama, C. N. (2013). Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district . (Thesis). University of Nairobi. Retrieved from http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Matama, Clairette N. “Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district .” 2013. Thesis, University of Nairobi. Accessed January 19, 2021. http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Matama, Clairette N. “Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district .” 2013. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Matama CN. Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district . [Internet] [Thesis]. University of Nairobi; 2013. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Matama CN. Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district . [Thesis]. University of Nairobi; 2013. Available from: http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of British Columbia

16. Ravenscroft, Brenda. Texture in Elliott Carter’s A mirror on which to dwell.

Degree: PhD, Music, 1992, University of British Columbia

 This study proposes a theory of texture for Elliott Carter's song cycle A Mirror on Which to Dwell. Texture is an important structural aspect of… (more)

Subjects/Keywords: Carter; Elliott; 1908 - Mirror on which to dwell.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ravenscroft, B. (1992). Texture in Elliott Carter’s A mirror on which to dwell. (Doctoral Dissertation). University of British Columbia. Retrieved from http://hdl.handle.net/2429/2187

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ravenscroft, Brenda. “Texture in Elliott Carter’s A mirror on which to dwell.” 1992. Doctoral Dissertation, University of British Columbia. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/2429/2187.

MLA Handbook (7th Edition):

Ravenscroft, Brenda. “Texture in Elliott Carter’s A mirror on which to dwell.” 1992. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Ravenscroft B. Texture in Elliott Carter’s A mirror on which to dwell. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of British Columbia; 1992. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/2429/2187.

Council of Science Editors:

Ravenscroft B. Texture in Elliott Carter’s A mirror on which to dwell. [Doctoral Dissertation]. University of British Columbia; 1992. Available from: http://hdl.handle.net/2429/2187

17. Letojne, Matej. Enačbe in neenačbe v 5. razredu osnovne šole.

Degree: 2017, Univerza v Mariboru

Enačbe in neenačbe so kot učna snov nekaj posebnega, drugačnega. Dosedanje računanje z znanimi členi in s preprostimi računskimi operacijami v množici naravnih števil zamenjajo… (more)

Subjects/Keywords: Enačba je matematični zapis; kjer sta izenačena dva izraza. Izraza med seboj ločuje enačaj. Izrazu levo od enačaja pravimo leva stran enačbe; izrazu desno od enačaja pa desna stran enačbe. Neenačba je matematični zapis; pri katerem ugotavljamo velikostni odnos med dvema izrazoma; ki ju ločuje neenačaj. Rešitve neenačbe so vsa števila; ki jih lahko izberemo za neznanko in se neenakost leve in desne strani neenačbe ohrani. V empiričnem delu je predstavljena raziskava; ki je potekala kot pedagoški eksperiment. . Raziskava je vključevala eksperimentalno skupino in kontrolno skupino; pri čemer je v eksperimentalni skupini poučevanje matematike potekalo preko uporabe i-učbenika Enačbe in neenačbe; pedagoški eksperiment; i-učbenik.; The equation is a mathematical notation; where they tied two terms. The terms are separated equal sign. Expression to the left of the equal sign is called the left side of the equation; expression of the right of the equal sign but the right side of the equation. Inequality is a mathematical notation; in which we find the size relationship between the two terms; which are separated by inequality sign. Solutions inequality are all numbers that can be selected for the stranger and the inequality of the left and right side of the inequality is maintained. In the empirical part presents the survey; which was held as a pedagogical experiment. . The study included an experimental group and a control group; while in the experimental group; the teaching of mathematics take place through the use of i-textbook Equations and inequalities; educational experiment; the i-textbook.; info:eu-repo/classification/udc/37.091.3:51(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Letojne, M. (2017). Enačbe in neenačbe v 5. razredu osnovne šole. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65132 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109643&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23026440?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Letojne, Matej. “Enačbe in neenačbe v 5. razredu osnovne šole.” 2017. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65132 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109643&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23026440?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Letojne, Matej. “Enačbe in neenačbe v 5. razredu osnovne šole.” 2017. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Letojne M. Enačbe in neenačbe v 5. razredu osnovne šole. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65132 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109643&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23026440?lang=sl.

Council of Science Editors:

Letojne M. Enačbe in neenačbe v 5. razredu osnovne šole. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65132 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109643&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23026440?lang=sl

18. Santos, Erivan Xavier dos. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.

Degree: 2015, RCAAP

Mestrado em Sociologia

O neoliberalismo como a versão atual do capitalismo tem produzido uma série de problemas, o agravamento da tendência capitalista a mercantilização universal… (more)

Subjects/Keywords: Neoliberalism as the current version of capitalism has produced a number of problems, the worsening capitalist tendency to universal commodification where everything is commodified, including education, health, culture and sports. Availing this system the individual interest where social and economic rights are minimized. The basic principles of neoliberalism are: Minimum state participation in the economy of a country, very little government intervention in the labor market, privatization of state, free movement of international capital, emphasis on globalization, opening the economy to the entry of multinationals, adoption measures against economic protectionism and bureaucracy of the state. Whereas education is more than a form of capital investment, neoliberal conception of education that became another of capitalist economic policy model strengthening element implemented in and by countries in socio economic development. In the neoliberal discourse education passes to enter the capitalist market soon working their similarity, leaving just to be part of the social and political sphere, the political content of citizenship has been replaced by consumer rights. Hence the neoliberal view that parents and students are consumers. In general, we see that in recent years through official documents show the presence of neoliberal strategies being implemented in Brazil. Similarly education has been focused on the interests of capital owners. So with this research I analyze the influence that this new capitalist strand has caused the Brazilian basic education.; Dominação; Educação; Impacto; Globalização; Neoliberalism; Domination; Education; Impact; Globalization

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Santos, E. X. d. (2015). As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Erivan Xavier dos. “As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed January 19, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Erivan Xavier dos. “As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.” 2015. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Santos EXd. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Santos EXd. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


California State University – Sacramento

19. Padilla, Socorro Rocha. Individual motivational factors that facilitate successful participation in academic success programs at California State University, Sacramento for Latino/a students.

Degree: MSW, Social Work, 2010, California State University – Sacramento

 The purpose of this study is to explore Latino/a student motivational factors that support successful participation in college academic success programs. Research has proven that… (more)

Subjects/Keywords: Latino/a motivational factors which contribute to academic success

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Padilla, S. R. (2010). Individual motivational factors that facilitate successful participation in academic success programs at California State University, Sacramento for Latino/a students. (Masters Thesis). California State University – Sacramento. Retrieved from http://hdl.handle.net/10211.9/288

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Padilla, Socorro Rocha. “Individual motivational factors that facilitate successful participation in academic success programs at California State University, Sacramento for Latino/a students.” 2010. Masters Thesis, California State University – Sacramento. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10211.9/288.

MLA Handbook (7th Edition):

Padilla, Socorro Rocha. “Individual motivational factors that facilitate successful participation in academic success programs at California State University, Sacramento for Latino/a students.” 2010. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Padilla SR. Individual motivational factors that facilitate successful participation in academic success programs at California State University, Sacramento for Latino/a students. [Internet] [Masters thesis]. California State University – Sacramento; 2010. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10211.9/288.

Council of Science Editors:

Padilla SR. Individual motivational factors that facilitate successful participation in academic success programs at California State University, Sacramento for Latino/a students. [Masters Thesis]. California State University – Sacramento; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10211.9/288

20. Magdič, Tadej. POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME VGRAJENIH SISTEMOV V OMREŽJU CAN.

Degree: 2015, Univerza v Mariboru

Magistrsko delo opisuje razvoj sistema za nadgradnjo vgrajene programske opreme prek omrežja CAN. Razvit je bil celovit sistem za prenos vgrajene programske opreme od osebnega… (more)

Subjects/Keywords: CAN; USB; vgrajeni sistem; programska oprema; zagonski nalagalnik; protokol; Master's thesis describes the development of a system to upgrade the firmware through the CAN network. A comprehensive system was developed to transfer the firmware from the PC to the final CAN node. Implemented software for the Microsoft Windows operating system allows us to select a file with embedded software code and the possibility for transferring the selected content to the device with a CAN interface; that we want to upgrade. For this purpose has been designed and implemented an interface that allows us to convert; send and receive CAN network frames through a standard universal USB interface. With this interface a personal computer gets a possibility for integration in CAN network; which is receiving firmware upgrade. Node within the CAN network is capable transmitted parts of the firmware code from the received frames write into in the flash memory of control processing unit.; info:eu-repo/classification/udc/004.42:004.72(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Magdič, T. (2015). POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME VGRAJENIH SISTEMOV V OMREŽJU CAN. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47416 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=70762&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19024662?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Magdič, Tadej. “POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME VGRAJENIH SISTEMOV V OMREŽJU CAN.” 2015. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47416 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=70762&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19024662?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Magdič, Tadej. “POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME VGRAJENIH SISTEMOV V OMREŽJU CAN.” 2015. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Magdič T. POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME VGRAJENIH SISTEMOV V OMREŽJU CAN. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2015. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47416 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=70762&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19024662?lang=sl.

Council of Science Editors:

Magdič T. POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME VGRAJENIH SISTEMOV V OMREŽJU CAN. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2015. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47416 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=70762&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19024662?lang=sl


Univerzitet u Beogradu

21. Radenković, Miloš. 1991-. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.

Degree: Fakultet organizacionih nauka, 2018, Univerzitet u Beogradu

 Предмет истраживања дисертације је развој модела електронског пословања заснованог на флексибилном учешћу потрошача на српском тржишту електричне енергије. Циљ је развoj одрживoг и применљивoг моделa… (more)

Subjects/Keywords: The subject of this thesis is the development of an e-business model based on flexible participation of households in the Serbian energy market. The goal is the development of a sustainable and suitable e-business model that enables households as well as individual devices to participate in the balancing market as well as the energy exchange through the use of smart grid concepts and demand response technologies. By enabling the participation of individual households in the balancing market; a new mechanism for frequency control of energy grids is possible; which allows for the future adoption of renewables. Energy markets are traditionally B2B e-business models; which facilitate for business processes between the energy producers and the system operators. With the deregulation of energy markets; new ways of doing business are becoming possible; primarily for households for whom the participation in the market allows for greater flexibility and efficiency in the balancing mechanism and the potential to improve the stability of the energy grid as a whole. The business model proposed in this dissertation is based on the business rules as well as regulations that are currently in place in the Republic of Serbia. The implementation of the technical segment of the model is based on the design of a distributed infrastructure for the coordination of a large number of individual users and devices with the goal of providing demand response services to the energy market. Business intelligence tools; as well as analytical models; will be used for the purpose of data extraction and analysis as well as to manage the system in real time. The advantage of the proposed model is in the fact that it is adapted for energy markets that are still in development; as well as its capability to adapt to new technological trends and its integration with smart grid technologies. The dissertation gives the analysis of readiness of customers and market participants for the application of the propsed model.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Radenković, M. 1. (2018). Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Radenković, Miloš 1991-. “Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.” 2018. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 19, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Radenković, Miloš 1991-. “Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.” 2018. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Radenković M1. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Radenković M1. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Illinois – Urbana-Champaign

22. Hill, Alexandra. Maize response to fertilizer and fertilizer-use decisions for farmers in Ghana.

Degree: MS, 5273, 2014, University of Illinois – Urbana-Champaign

 Current maize yields in Ghana average only one-third of their estimated potential, but this yield gap can be reduced by improving farming practices and growing… (more)

Subjects/Keywords: fertilizer; fertilizer profitability; maize; maize responsiveness to fertilizer; Ghana; fertilizer use on maize fields for farmers in Ghana; subsidy; analyzing the effects of a fertilizer subsidy on maize profitability

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hill, A. (2014). Maize response to fertilizer and fertilizer-use decisions for farmers in Ghana. (Thesis). University of Illinois – Urbana-Champaign. Retrieved from http://hdl.handle.net/2142/50536

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hill, Alexandra. “Maize response to fertilizer and fertilizer-use decisions for farmers in Ghana.” 2014. Thesis, University of Illinois – Urbana-Champaign. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/2142/50536.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hill, Alexandra. “Maize response to fertilizer and fertilizer-use decisions for farmers in Ghana.” 2014. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Hill A. Maize response to fertilizer and fertilizer-use decisions for farmers in Ghana. [Internet] [Thesis]. University of Illinois – Urbana-Champaign; 2014. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/2142/50536.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hill A. Maize response to fertilizer and fertilizer-use decisions for farmers in Ghana. [Thesis]. University of Illinois – Urbana-Champaign; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/2142/50536

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Estado do Rio de Janeiro

23. Emanuel Arcanjo Jaconiano. Resolução de problemas de proporcionalidade através da redução à unidade.

Degree: Master, 2017, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo abordar a resolução de problemas matemáticos como metodologia de ensino dobre o tema proporcionalidade com foco no método… (more)

Subjects/Keywords: Proporcionalidade; Redução à unidade; Resolução de problemas; The paper presented here aims to address the problem solving of mathematical problems as a teaching methodology, focusing on the unit reduction method. After a brief analysis in some textbooks, we can; MATEMATICA; Matemática Estudo e ensino; Razão e proporção Estudo e ensino

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Jaconiano, E. A. (2017). Resolução de problemas de proporcionalidade através da redução à unidade. (Masters Thesis). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Retrieved from http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11737 ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Jaconiano, Emanuel Arcanjo. “Resolução de problemas de proporcionalidade através da redução à unidade.” 2017. Masters Thesis, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Accessed January 19, 2021. http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11737 ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Jaconiano, Emanuel Arcanjo. “Resolução de problemas de proporcionalidade através da redução à unidade.” 2017. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Jaconiano EA. Resolução de problemas de proporcionalidade através da redução à unidade. [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2017. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11737 ;.

Council of Science Editors:

Jaconiano EA. Resolução de problemas de proporcionalidade através da redução à unidade. [Masters Thesis]. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2017. Available from: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11737 ;

24. Agar, Bruno. La force du religieux et du politique chez Madonna. Une approche de son expression à partir de ses trois documentaires : Madonna, Truth or Dare, 1991 ; I'm Going to Tell You a Secret, 2005 ; I Am Because We Are, 2008 : The power of religion and politics in Madonna's work. An approach to her expression through her documentaries : Madonna, Truth or Dare, 1991; I'm Going to Tell You a Secret, 2005; I Am Because We Are, 2008.

Degree: Docteur es, Langues étrangères appliquées, 2016, Université Paris-Saclay (ComUE)

La thèse « La force du religieux et du politique chez Madonna. Une approche de son expression à partir de ses trois documentaires : Madonna… (more)

Subjects/Keywords: Madonna : Truth or dare; I’m going to tell you a secret; I am because we are

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Agar, B. (2016). La force du religieux et du politique chez Madonna. Une approche de son expression à partir de ses trois documentaires : Madonna, Truth or Dare, 1991 ; I'm Going to Tell You a Secret, 2005 ; I Am Because We Are, 2008 : The power of religion and politics in Madonna's work. An approach to her expression through her documentaries : Madonna, Truth or Dare, 1991; I'm Going to Tell You a Secret, 2005; I Am Because We Are, 2008. (Doctoral Dissertation). Université Paris-Saclay (ComUE). Retrieved from http://www.theses.fr/2016SACLE060

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Agar, Bruno. “La force du religieux et du politique chez Madonna. Une approche de son expression à partir de ses trois documentaires : Madonna, Truth or Dare, 1991 ; I'm Going to Tell You a Secret, 2005 ; I Am Because We Are, 2008 : The power of religion and politics in Madonna's work. An approach to her expression through her documentaries : Madonna, Truth or Dare, 1991; I'm Going to Tell You a Secret, 2005; I Am Because We Are, 2008.” 2016. Doctoral Dissertation, Université Paris-Saclay (ComUE). Accessed January 19, 2021. http://www.theses.fr/2016SACLE060.

MLA Handbook (7th Edition):

Agar, Bruno. “La force du religieux et du politique chez Madonna. Une approche de son expression à partir de ses trois documentaires : Madonna, Truth or Dare, 1991 ; I'm Going to Tell You a Secret, 2005 ; I Am Because We Are, 2008 : The power of religion and politics in Madonna's work. An approach to her expression through her documentaries : Madonna, Truth or Dare, 1991; I'm Going to Tell You a Secret, 2005; I Am Because We Are, 2008.” 2016. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Agar B. La force du religieux et du politique chez Madonna. Une approche de son expression à partir de ses trois documentaires : Madonna, Truth or Dare, 1991 ; I'm Going to Tell You a Secret, 2005 ; I Am Because We Are, 2008 : The power of religion and politics in Madonna's work. An approach to her expression through her documentaries : Madonna, Truth or Dare, 1991; I'm Going to Tell You a Secret, 2005; I Am Because We Are, 2008. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Paris-Saclay (ComUE); 2016. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://www.theses.fr/2016SACLE060.

Council of Science Editors:

Agar B. La force du religieux et du politique chez Madonna. Une approche de son expression à partir de ses trois documentaires : Madonna, Truth or Dare, 1991 ; I'm Going to Tell You a Secret, 2005 ; I Am Because We Are, 2008 : The power of religion and politics in Madonna's work. An approach to her expression through her documentaries : Madonna, Truth or Dare, 1991; I'm Going to Tell You a Secret, 2005; I Am Because We Are, 2008. [Doctoral Dissertation]. Université Paris-Saclay (ComUE); 2016. Available from: http://www.theses.fr/2016SACLE060

25. Kos, Marko. AKUSTIČNA SEGMENTACIJA ZVOČNIH SIGNALOV V DOMENI BROADCAST NEWS.

Degree: 2010, Univerza v Mariboru

 V doktorski disertaciji obravnavamo problematiko klasifikacije in segmentacije akustičnih signalov v domeni radijskih vsebin in televizijskih informativnih oddaj. Cilj predstavljene doktorske disertacije je zasnovati sistem… (more)

Subjects/Keywords: akustična segmentacija; akustična klasifikacija; segmentacija govor/negovor; segmentacija govor/glasba; segmentacija po spolu govorca; segmentacija po pasovni širini signala; online segmentacija; procesiranje govora; avtomatsko razpoznavanje govora; This thesis covers the issues of classification and segmentation of acoustic signals in the domain of broadcast radio and television. The goal of doctoral thesis is to devise a system for online acoustic segmentation; which will support three kinds of acoustic segmentation: speech/nonspeech segmentation (where we will also deal with speech/music segmentation; because music represents much of the nonspeech material in Broadcast News domain); gender segmentation and bandwidth segmentation. For each kind of acoustic segmentation the discriminative abilities of selected features were analyzed. Features’ abilities to discriminate between individual acoustic classes were tested. For speech/nonspeech segmentation a new feature vector called VEFB (energy variance of filter bank) was proposed. The VEFB features were proposed to be a successful discriminator between speech acoustic class and music acoustic class; but they also prove to be successful in discriminating between speech and nonspeech in general. We used; info:eu-repo/classification/udc/004.934

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kos, M. (2010). AKUSTIČNA SEGMENTACIJA ZVOČNIH SIGNALOV V DOMENI BROADCAST NEWS. (Doctoral Dissertation). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14593 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=15611&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251662336?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kos, Marko. “AKUSTIČNA SEGMENTACIJA ZVOČNIH SIGNALOV V DOMENI BROADCAST NEWS.” 2010. Doctoral Dissertation, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14593 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=15611&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251662336?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Kos, Marko. “AKUSTIČNA SEGMENTACIJA ZVOČNIH SIGNALOV V DOMENI BROADCAST NEWS.” 2010. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Kos M. AKUSTIČNA SEGMENTACIJA ZVOČNIH SIGNALOV V DOMENI BROADCAST NEWS. [Internet] [Doctoral dissertation]. Univerza v Mariboru; 2010. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14593 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=15611&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251662336?lang=sl.

Council of Science Editors:

Kos M. AKUSTIČNA SEGMENTACIJA ZVOČNIH SIGNALOV V DOMENI BROADCAST NEWS. [Doctoral Dissertation]. Univerza v Mariboru; 2010. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=14593 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=15611&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251662336?lang=sl


University of New Orleans

26. Zhang, Hang. Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units.

Degree: MS, Computer Science, 2009, University of New Orleans

 Training a Support Vector Machine (SVM) requires the solution of a very large quadratic programming (QP) optimization problem. Sequential Minimal Optimization (SMO) is a decomposition-based… (more)

Subjects/Keywords: Training a Support Vector Machine (SVM) requires the solution of a very large quadratic programming (QP) optimization problem. Sequential Minimal Optimization (SMO) is a decomposition-based algorithm which breaks this large QP problem into a series of smallest possible QP problems. However; it still costs O(n2) computation time. In our SVM implementation; we can do training with huge data sets in a distributed manner (by breaking the dataset into chunks; then using Message Passing Interface (MPI) to distribute each chunk to a different machine and processing SVM training within each chunk). In addition; we moved the kernel calculation part in SVM classification to a graphics processing unit (GPU) which has zero scheduling overhead to create concurrent threads. In this thesis; we will take advantage of this GPU architecture to improve the classification performance of SVM.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Zhang, H. (2009). Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units. (Thesis). University of New Orleans. Retrieved from https://scholarworks.uno.edu/td/991

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zhang, Hang. “Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units.” 2009. Thesis, University of New Orleans. Accessed January 19, 2021. https://scholarworks.uno.edu/td/991.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Zhang, Hang. “Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units.” 2009. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Zhang H. Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units. [Internet] [Thesis]. University of New Orleans; 2009. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://scholarworks.uno.edu/td/991.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Zhang H. Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units. [Thesis]. University of New Orleans; 2009. Available from: https://scholarworks.uno.edu/td/991

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

27. Osojnik, Ana Lucija. PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

Proces staranja prinaša spremembne tako na telesnem kakor tudi na duševnem zdravju posameznikov. Ker se svetovno prebivalstvo vedno bolj stara, mlajši del populacije pa je… (more)

Subjects/Keywords: duševno zdravje; starostniki; dom za stareše občane; lastni dom; informacijsko-komunikacijska tehnologija; The quantitative part was comprised of completing the questionnaires which examine the level of mental health (DASS 21; WHO5; PSS; INQ 15); whilst the qualitative part consisted of commenting of research hypothesis. Synthesised results showed that there are some differences in researched aspects of mental health; namely those who live in residential care; in comparison to those who live at home; statistically reach much higher average on the depression scale; regarding their living environment; elderly perceive themselves differently as a burden and possess a different level of affiliation; statistically; elderly living at home use much more of ICT comparing to those living in residential care; the less of different ICT they use; the greater are the expressions of depression; perceiving themselves as burden and suicidal ideation.; info:eu-repo/classification/udc/613.86-053.9(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Osojnik, A. L. (2016). PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58291 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=88597&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22169864?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Osojnik, Ana Lucija. “PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 19, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58291 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=88597&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22169864?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Osojnik, Ana Lucija. “PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ.” 2016. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Osojnik AL. PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58291 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=88597&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22169864?lang=sl.

Council of Science Editors:

Osojnik AL. PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58291 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=88597&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22169864?lang=sl

28. Zhong, Jingwen. What We See Depends On Where We Stand: Distorted Perception Of Social Income Inequality.

Degree: MA, Sociology, 2017, University of South Carolina

  This research investigates how individuals’ structural positions affect their justice perceptions of income distribution. Several previous studies have found the effect of socio-economic status… (more)

Subjects/Keywords: Social and Behavioral Sciences; Sociology; What We See Depends On Where We Stand; Distorted Perception; Social Income Inequality

…questions bring us to the theories of distributive justice, which focus on the preference for… …the society as a whole (see Cook and Hegtvedt 1983). Studies on global justice… …seems to be a gap between these two threads of distributive justice research, one focusing on… …reported by the World Bank, is 0.4263, which indicates a relatively high level of inequality… …different tendencies based on individuals’ structural positions. In short, what we see depends on… 

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Zhong, J. (2017). What We See Depends On Where We Stand: Distorted Perception Of Social Income Inequality. (Masters Thesis). University of South Carolina. Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/4032

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zhong, Jingwen. “What We See Depends On Where We Stand: Distorted Perception Of Social Income Inequality.” 2017. Masters Thesis, University of South Carolina. Accessed January 19, 2021. https://scholarcommons.sc.edu/etd/4032.

MLA Handbook (7th Edition):

Zhong, Jingwen. “What We See Depends On Where We Stand: Distorted Perception Of Social Income Inequality.” 2017. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Zhong J. What We See Depends On Where We Stand: Distorted Perception Of Social Income Inequality. [Internet] [Masters thesis]. University of South Carolina; 2017. [cited 2021 Jan 19]. Available from: https://scholarcommons.sc.edu/etd/4032.

Council of Science Editors:

Zhong J. What We See Depends On Where We Stand: Distorted Perception Of Social Income Inequality. [Masters Thesis]. University of South Carolina; 2017. Available from: https://scholarcommons.sc.edu/etd/4032


Addis Ababa University

29. Tesfa, Worku. IMPACT OF SMALL SCALE IRRIGATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEWA CHEFFA WOREDA,OROMIA ZONE OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATES .

Degree: 2012, Addis Ababa University

 The main objective of this study is to assess the impact of small scale irrigation on socioeconomic development of the society in Kemisse Zone, Dewa… (more)

Subjects/Keywords: The main objective of this study is to assess the impact of small scale irrigation on socioeconomic development of the society in Kemisse Zone, Dewa Cheffa Woreda. The study employed survey method and personal observation to collect socio-economic data. Farming household and key informant were interviewed to collect primary data. In addition, relevant literature and essential documents that was useful for the study were reviewed. The analysis which was conducted amongst the same respondents before introduction of irrigation, allowed for the comparison in order to identify the impact after introduction of irrigation project. Also, the social and economic impact was assessed that used to assess the impact of small scale irrigation in the study area. The result reveals that small scale irrigation have an impact on social and economic well being of households. The skill of farmers after introduction of irrigation was better than that of before introduction of irrigation such as, plowing, threshing, harvesting, use of agronomic practice. All the farm households are worked in their farm on the daily basis, which is a big change as compared to before introduction the schemes. Land use intensity and crop diversification was improved due to irrigation. Land use intensity improved due to increases in acreage of main crop as well as cultivating at both seasons. Crop diversification was also observed as a result of irrigation development in the study area. Almost the entire farm household increased producing multi item and market oriented types of crop two cycles per a year. The study finding highlights that small-scale irrigation for food security enhancement, high yield obtained in irrigation and other benefit such as increased income, employment opportunity, crop diversification, land use intensity, and the like are indication that small-scale irrigation can bring sustainable agriculture and economic development in the study area. But issues related to small size of farm plot, input supply, market situation, reservoir capacity to enrich irrigation water for all user groups, crop water requirement, ways of water distribution for users and infrastructure can affect the sustainability; small-scale irrigation schemes.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tesfa, W. (2012). IMPACT OF SMALL SCALE IRRIGATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEWA CHEFFA WOREDA,OROMIA ZONE OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATES . (Thesis). Addis Ababa University. Retrieved from http://etd.aau.edu.et/dspace/handle/123456789/1629

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tesfa, Worku. “IMPACT OF SMALL SCALE IRRIGATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEWA CHEFFA WOREDA,OROMIA ZONE OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATES .” 2012. Thesis, Addis Ababa University. Accessed January 19, 2021. http://etd.aau.edu.et/dspace/handle/123456789/1629.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tesfa, Worku. “IMPACT OF SMALL SCALE IRRIGATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEWA CHEFFA WOREDA,OROMIA ZONE OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATES .” 2012. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Tesfa W. IMPACT OF SMALL SCALE IRRIGATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEWA CHEFFA WOREDA,OROMIA ZONE OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATES . [Internet] [Thesis]. Addis Ababa University; 2012. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://etd.aau.edu.et/dspace/handle/123456789/1629.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tesfa W. IMPACT OF SMALL SCALE IRRIGATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEWA CHEFFA WOREDA,OROMIA ZONE OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATES . [Thesis]. Addis Ababa University; 2012. Available from: http://etd.aau.edu.et/dspace/handle/123456789/1629

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Georgia

30. Tomlinson, Shelly-Ann. A consumption tax versus a federal income tax in the United States.

Degree: 2014, University of Georgia

 This thesis makes a comparison between a consumption tax and the current Federal Income Tax in order to establish which would be fairer, simpler, more… (more)

Subjects/Keywords: This thesis makes a comparison between a consumption tax and the current Federal Income Tax in order to establish which would be fairer; simpler; more efficient and feasible for the United States. Issues such as which of the two tax systems would be easi

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tomlinson, S. (2014). A consumption tax versus a federal income tax in the United States. (Thesis). University of Georgia. Retrieved from http://hdl.handle.net/10724/24304

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tomlinson, Shelly-Ann. “A consumption tax versus a federal income tax in the United States.” 2014. Thesis, University of Georgia. Accessed January 19, 2021. http://hdl.handle.net/10724/24304.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tomlinson, Shelly-Ann. “A consumption tax versus a federal income tax in the United States.” 2014. Web. 19 Jan 2021.

Vancouver:

Tomlinson S. A consumption tax versus a federal income tax in the United States. [Internet] [Thesis]. University of Georgia; 2014. [cited 2021 Jan 19]. Available from: http://hdl.handle.net/10724/24304.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tomlinson S. A consumption tax versus a federal income tax in the United States. [Thesis]. University of Georgia; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10724/24304

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

[1] [2] [3] [4] [5] … [3510]

.