Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(tomtindelning). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Berggren, Markus. Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden.

Degree: IT and Land Management, 2012, University of Gävle

I maj 2011 infördes nya plan- och bygglagen som gör reglering av fastighetsindelningen möjlig i detaljplaner genom så kallade fastighetsindelningsbestämmelser. Enligt äldre lagstiftning bildades tomtindelningar och fastighetsplaner som i dag räknas som fastighetsindelningsbestämmelser. Eftersom majoriteten av dessa antingen är genomförda eller inaktuella i dag skapar det problem vid fastighetsbildning och måste därför upphävas.   Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur äldre tomtindelningar och fastighetsplaner hanteras i samband med fastighetsbildningsärenden. Rapporten ska undersöka vilka olika handläggnings- och beslutsordningar som används för upphävande av äldre tomtindelningar och fastighetsplaner. Ett bisyfte är att ge förslag på hur handläggnings- och beslutsordningen kan förbättras med fokus på nya plan- och bygglagen.   Metoderna som använts har varit litteraturstudie, fallstudier och enkätundersökning. Litteraturen som studerats har varit vetenskapliga artiklar, lagtext, lagkommentarer, propositioner och annan juridisk facklitteratur. Fallstudierna har genomförts för att beskriva och analysera upphävandeärenden från Leksand, Falun, Sandviken och Gävle. Enkätundersökningen skickades till verksamma förrättningslantmätare inom Dalarnas och Gävleborgs län för att få fördjupad kunskap och deras åsikter om tomtindelningar och fastighetsplaner.   Litteraturstudien visar att behovet av att reglera markanvändningen har funnits länge och finns än i dag. Genom att bestämma hur marken delas in i fastigheter förhindras en okontrollerad utbyggnad av staden. Lagstiftningen har under åren förändrats och flera nyheter har tillkommit efter införande av PBL, bland annat planbesked. Av fallstudierna och enkätundersökningen framgår det att lantmäterimyndigheterna hanterar handläggnings- och beslutordningen olika i samband med upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner. Det finns skillnader mellan statliga och kommunala lantmäterimyndigheter avseende kommunikation och upprättande av handlingar. Det statliga Lantmäteriet har till skillnad mot de kommunala lantmäterimyndigheterna i Gävle och Sandviken inte delegationsbeslut om upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner. Skillnader finns även i hur myndigheterna upprättar handlingar, där statliga Lantmäteriet saknar en enhetlig utformning medan kommunala lantmäterimyndigheten i Gävle kommun har upprättat mallar.   Slutsatsen är att handläggnings- och beslutsordningen kan förenklas genom att upprätta enhetliga ärendehandlingar. Det statliga Lantmäteriet bör även i fortsättningen få upprätta planförslag till upphävande av fastighetsplaner. En lagändring kan göras för att ge SLM tillfällig rätt att besluta om upphävande av fastighetsplaner. Vidare föreslås planbeskedet bör undantas från upphävandeprocessen, eftersom det riskerar förlänga processen upp till fyra månader.

In May 2011 the new Planning and Building Act was introduced, which makes it possible to regulate the division of…

Subjects/Keywords: plot subdivisions; property regulation plans; property division’s provisions; handling- and decisions-making process; reengineering; surveying authorities; delegation decision; tomtindelning; fastighetsplan; fastighetsindelningsbestämmelser; handläggnings- och beslutsordning; omstrukturering; lantmäterimyndighet; delegationsbeslut

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Berggren, M. (2012). Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden. (Thesis). University of Gävle. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-12358

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Berggren, Markus. “Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden.” 2012. Thesis, University of Gävle. Accessed March 07, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-12358.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Berggren, Markus. “Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden.” 2012. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Berggren M. Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden. [Internet] [Thesis]. University of Gävle; 2012. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-12358.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Berggren M. Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden. [Thesis]. University of Gävle; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-12358

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Khalil, Norinne. Fatsighetsindelningsbestämmelser i äldre och gällande lagstiftning : En jämförelsestudie avseende upphävande, ändring och bildande av fastighetsindelningsbestämmelser.

Degree: GIS, 2018, University of Gävle

Detta forskningsförslag är en jämförelse kring hur fastighetsindelningsbestämmelser används i gällande lagstiftning samt äldre lagstiftning. Fastighetsindelningsbestämmelser har i tidigare lagstiftning skapats genom tomtindelningar (byggnadslagen SFS 1947:763) och som fastighetsplaner (äldre plan-och bygglagen SFS 1987:10). Idag gäller även de äldre bestämmelserna som fastighetsindelningsbestämmelser genom plan-och bygglagen (SFS 2010:900). Numera skapas fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplaner. Befintliga fastighetsindelningsbestämmelser skapar idag problem när fastighetsägare vill göra avstyckningar som inte stämmer överens med fastighetsindelningen i detaljplanen eller i äldre tomtindelningar och fastighetsplaner. Idag behöver bestämmelserna upphävas i en planprocess med förenklat förfarande. Detta är en relativt omfattande process som är ekonomisk kännbar för den som vill göra avstyckningen. I forskningsförslaget kommer intervjuer ske med personal i kommunal verksamhet som förhoppningsvis har erfarenhet av hur bildande och upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser har skett enligt äldre och nuvarande lagstiftning. Resultatet kan ge information om vad som idag fungerar bra och dåligt och om hur arbetet eventuellt kan förbättras. Det är viktigt ur avstycknings synpunkt att fastighetsindelningsbestämmelserna kan upphävas på ett enkelt sätt. När det sker så möjliggörs det för nya bostäder i redan bebyggda områden. I och med detta kan befintlig infrastruktur användas där både ny-och äldre bebyggelse kan kombineras i samband med att fler människor får chansen att bo i trygga miljöer i centrala lägen. Ur ekonomisk synpunkt är detta en vinst.

This research proposal is a comparison regarding division into property units' rules in current legislation as well as in older legislation. Division into property units have been created in previous legislation through plot divisions in Building law (SFS 1947: 763) and as property regulation plan in the Older Planning and Building Act (SFS 1987: 10). Nowadays are the older provisions also applying as property clauses by the Planning and Building Act (SFS 2010: 900). Today, division into property units are created indetailed development plans. Existing division into property units are today creating problems when property owners want to subdivide a property that do not match the property layout in the indetailed development plan or in older land divisions and property regulation plans. Today, the provisions need to be repealed in a simplified procedure process. This is a relatively comprehensive process that is economically feasible for anyone who wants to subdivide a property. In the research proposal interviews will take place with staff in municipal activities, which hopefully have experience of how formation and removal of division into property unit's rules has been made in older and current legalisation. The result can provide information about what works well and badly today and how the work can possibly be improved. It is important from a subdivide…

Subjects/Keywords: plan-och bygglagen; detaljplaner; fastighetsindelningsbestämmelser; tomtindelning; fastighetsplan; förenklat förfarande; Other Civil Engineering; Annan samhällsbyggnadsteknik

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Khalil, N. (2018). Fatsighetsindelningsbestämmelser i äldre och gällande lagstiftning : En jämförelsestudie avseende upphävande, ändring och bildande av fastighetsindelningsbestämmelser. (Thesis). University of Gävle. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-28058

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Khalil, Norinne. “Fatsighetsindelningsbestämmelser i äldre och gällande lagstiftning : En jämförelsestudie avseende upphävande, ändring och bildande av fastighetsindelningsbestämmelser.” 2018. Thesis, University of Gävle. Accessed March 07, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-28058.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Khalil, Norinne. “Fatsighetsindelningsbestämmelser i äldre och gällande lagstiftning : En jämförelsestudie avseende upphävande, ändring och bildande av fastighetsindelningsbestämmelser.” 2018. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Khalil N. Fatsighetsindelningsbestämmelser i äldre och gällande lagstiftning : En jämförelsestudie avseende upphävande, ändring och bildande av fastighetsindelningsbestämmelser. [Internet] [Thesis]. University of Gävle; 2018. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-28058.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Khalil N. Fatsighetsindelningsbestämmelser i äldre och gällande lagstiftning : En jämförelsestudie avseende upphävande, ändring och bildande av fastighetsindelningsbestämmelser. [Thesis]. University of Gävle; 2018. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-28058

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

3. Jakobsson, Sara. Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL.

Degree: Engineering Science, 2012, University West

Med den nya plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft den 2 maj 2011, blev det möjligtatt redovisa fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan på motsvarande sätt somgjordes genom fastighetsplan i 1987 års PBL. Den särskilda planformen fastighetsplan togsdärmed bort. Syftet med de nya bestämmelserna var att förenkla tillämpningen.Bestämmelserna möjliggör en mer detaljerad reglering i detaljplan, men medför också enskyldighet att göra en prövning redan i planarbetet enligt lagvillkor som finns utanför PBL.Syftet med detta arbete var att bidra med ny empiri avseende hur och i vilken utsträckningsvenska kommuner har tillämpat bestämmelser om fastighetsindelning i plan- ochbygglagstiftningen, samt vilken betydelse tillämparna haft för implementeringen avfastighetsindelningsbestämmelser i plan- och bygglagstiftningen. Genom att tillämpa ettimplementeringsperspektiv är avsikten att bidra med ett nytt perspektiv på tillämpningen avplan- och bygglagstiftningen.Målsättningen var att genom att undersöka och besvara min frågeställning vidareutveckladenna nyvunna kunskap i form av ett förslag till en metodbeskrivning för tillämpningen avlagstiftningen. Då examensarbetet utförts på Halmstads kommunsSamhällsbyggnadskontor var tanken att slutprodukten ska vara ett användarvänligt redskapför dem vid tillämpande av bestämmelser om fastighetsindelning. Metodbeskrivningenresulterade i ett flödesschema och en checklista.En fallstudiemetod tillämpades där implementering av fastighetsindelningsbestämmelservar det ”fall” som studerades och analysenheten bestod av Sveriges 290 kommuner.Datainsamling har skett genom en webbaserad enkät till landets alla kommuner.Det är endast drygt ett år sedan nya PBL trädde i kraft och det är fortfarande tidigt att dranågra slutsatser kring lagstiftningens genomslag. Mina slutsatser är att kommunerna inteanvänder sig av bestämmelserna i så stor utsträckning. Majoriteten av de bestämmelser sominförs avser fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar. Lantmäteriet spelar ennyckelroll vid tillämpandet av bestämmelserna, det är oftast lantmäteriet som prövar attbestämmelsen är förenlig med villkor i förrättningslagstiftningen. Och i de fåtal fall man tagit fram rutiner har man låtit lantmäteriet utarbeta dem. Tillämparna inverkar på implementeringen av lagstiftningen främst på två vis. För det första genom att tillämparna inte till fullo förstår lagparagraferna som reglerarfastighetsindelningsbestämmelser. Konsekvensen av det är att nödvändig villkorsprövninginte görs eller att kommunerna inte använder sig av fastighetsindelningsbestämmelser överhuvudtaget. För det andra genom att det är oklart vilka tillämparna av lagparagrafenfaktiskt är. Det innebär att implementeringsprocessen på lokal nivå kommer att tolkas iljuset av olika professionella perspektiv, exempelvis arkitekter, fysiska planerare, ingenjöreroch samhällsplanerare med en mängd olika utfall. I viss mån påverkas tillämparna av kulturoch tradition hur man tidigare arbetat med fastighetsplan i kommunen.

With the new Planning…

Subjects/Keywords: plot subdivision; property regulation plan; provisions on property division; Planning and Building Act; tomtindelning; fastighetsplan; fastighetsindelningsbestämmelser; Plan- och bygglagen; PBL

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Jakobsson, S. (2012). Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL. (Thesis). University West. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Jakobsson, Sara. “Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL.” 2012. Thesis, University West. Accessed March 07, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Jakobsson, Sara. “Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL.” 2012. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Jakobsson S. Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL. [Internet] [Thesis]. University West; 2012. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Jakobsson S. Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL. [Thesis]. University West; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.