Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · date | New search

You searched for subject:(their real personalities AND their parts). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed March 09, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 09 Mar 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Mar 09]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Vilnius Pedagogical University

2. Skorbuvienė, Vilma. Lietuvos mokyklinės geografijos asmenybės ir jų darbai.

Degree: Master, Geography, 2008, Vilnius Pedagogical University

Asmenybių biografijų tyrinėjimas labai ilgas ir sudėtingas procesas, tačiau įdomus. Mano darbo tikslas buvo išanalizuoti, aprašyti ir susisteminti mokyklinę geografiją kūrusių asmenybių biografijas bei jų atliktus darbus. Tyrimo metu buvo apžvelgti Lietuvos mokyklos raidos bendriausi bruožai, kuriuos galima suskirstyti į 8 laikotarpius. Aprašytos mokyklinės geografijos asmenybių biografijos. Savo darbe, remdamasi empiriniu biografiniu tyrimo metodu, aprašiau 33 – jų asmenybių, formavusių Lietuvos mokyklinės geografijos ugdymo turinį, biografijas. Taip pat išskirti esminiai asmenybių biografijos bruožai ir susisteminta mokyklinės geografijos bibliografija. Rengiant darbą naudoti: biografinis, istorinis, bibliografinis, profesiogramų metodai, kurie leido įvairiapusiškai ištyrinėti asmenybių nueitą kelią ir nuveiktus darbus. Mano darbo naujumas tas, kad pirmą kartą apibendrintai atliktas mokyklinę geografiją kūrusių asmenybių tyrimas; parengta originali tyrimo metodika; sudarytos asmenybių profesiogramos. O praktinis reikšmingumas yra tai, kad tyrimų medžiaga jau panaudota žymiausių „Lietuvos geografų“ žinynui, kuris pasirodė 2007 metais (o šio žinyno prezentacija įvyko 2008 metais vasario 7dieną); darbo rezultatai tinkami panaudoti geografijos studijų metu; dalis mokyklinės geografijos asmenybių ir jų atliktų darbų tinkami panaudoti mokyklinės geografijos kurse.

The research on the biographies of personalities is a long and complex process, however interesting. The purpose of this study was to describe, analyze and systematize personalities who created school geography and review the works they performed. While researching, the general features of Lithuanian school development, which can be divided into eight terms, were reviewed. In this work basing on the empirical biographical research method thirty three biographies of personalities who formed Lithuanian school geography content were described. The essential features of personalities biographies were singled out and bibliography of school geography was systematized. While arranging the study, biographic, historical, bibliographic, professiograms methods were used. These methods let explore the way personalities passed and the jobs created in various aspects. The novelty of this work is that the first time the research on personalities who created school geography has been performed in a broad – brush way; original research methodology was used and the professiograms of personalities were drawn up. This study is practically meaningful because the material of this research was used for the directory of the most famous Lithuanian geographers which was issued in 2007. And the presentation of this directory occurred in 2008. The results of this work are suitable to be used during geography studies, and a part of this material is also suitable to be used in school geography course.

Advisors/Committee Members: Žaromskis, Rimas Petras (Master’s degree committee chair), Stankevičienė, Genė (Master’s degree session secretary), Švedas, Kęstutis (Master’s degree committee member), Kairaitis, Zigmas (Master’s degree committee member), Stanaitis, Algirdas Jurgis (Master’s degree committee member), Česnulevičius, Algimantas (Master’s degree committee member), Kairaitis, zigmas (Master’s thesis supervisor), Subotkevičienė, Regina (Master’s thesis reviewer).

Subjects/Keywords: Mokyklinės geografijos asmenybės; Lietuvos asmenybės; Mokyklinės geografijos asmenybės ir jų darbai; School geography personalities; Lithuanian personalities; School geography personalities and their works

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Skorbuvienė, Vilma. (2008). Lietuvos mokyklinės geografijos asmenybės ir jų darbai. (Masters Thesis). Vilnius Pedagogical University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080924_175305-98587 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Skorbuvienė, Vilma. “Lietuvos mokyklinės geografijos asmenybės ir jų darbai.” 2008. Masters Thesis, Vilnius Pedagogical University. Accessed March 09, 2021. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080924_175305-98587 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Skorbuvienė, Vilma. “Lietuvos mokyklinės geografijos asmenybės ir jų darbai.” 2008. Web. 09 Mar 2021.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Skorbuvienė, Vilma. Lietuvos mokyklinės geografijos asmenybės ir jų darbai. [Internet] [Masters thesis]. Vilnius Pedagogical University; 2008. [cited 2021 Mar 09]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080924_175305-98587 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Skorbuvienė, Vilma. Lietuvos mokyklinės geografijos asmenybės ir jų darbai. [Masters Thesis]. Vilnius Pedagogical University; 2008. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080924_175305-98587 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

.