Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(tesnjenje). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Milič, Lovro. Tesnjenje akumulacijskih jezer.

Degree: 2018, Univerza v Mariboru

Magistrska naloga opisuje različne tipe visokovodnih pregrad, njihove prednosti in slabosti. Poudarek je na zemeljskih pregradah. Predstavljeni so osnovni elementi zemeljskih nasipov, njihove funkcije in različne tehnologije tesnjenja. Podana je pomembnost in zahtevnost zemeljskega visokovodnega nasipa kot objekta 3. geotehnične kategorije, ki potrebuje kvalitetne in strokovno korektne standarde ter smernice za projektiranje in izvajanje. Zaradi nedodelanosti nacionalnih standardov in pravil se udeleženci projekta zatekajo k tujim smernicam, ki morajo vsaj ustrezati merilom in osnovnim zahtevam po globalni stabilnosti po EVROKODU. Velika potencialna nevarnost ob porušitvi objekta zahteva avtomatizirano tehnično opazovanje, ki pošilja podatke v realnem času v bazo, kjer se jih s pomočjo programske opreme obdela in analizira. Monitoring parametrov, ki vplivajo na stabilnost in funkcionalnost (meritve deformacij in filtracije vode), predstavlja le majhen odstotek (do 3 %) vrednosti celotne investicije, kar na oceno tveganja ob primeru katastrofe predstavlja minimalni vložek. Izdelano je finančno ovrednotenje različnih karakterističnih prerezov nasipa na akumulacijskem jezeru na spodnji Savi, ki je pokazalo, da zmerno povečan obseg zemeljskih del bistveno ne spremeni vrednosti nasipa na tekoči meter, saj se izravnava masne bilance nasipa dogaja v prečni smeri s čim manj transporta materiala. Večji vpliv na vrednost ima izbira tehnologije tesnitve. Izvedena je bila analiza alternativnega predloga izvedbe tesnitve z betonsko oblogo (nasip po metodi ''CFRD'') v programu PLAXIS 2D, ki je tehnično sprejemljiva, vendar neprimerna za izvedbo na območju bazena HE Brežice, saj je le ta predolg in preširok. Ugotvoljeno je bilo, da pri večjih dimenzijah kanala izvedba betonske obloge predstavlja ogromen poseg v okolje in ni več finančno ustrezna.

Master thesis describes the different types of large dams and their pros and cons. The emphasis is on the embankment dams. The basic elements of embankment dams, their functions and different types of sealing are presented in the thesis. Because of their importance and complexity the embankment dams are ranked as objects of third geotechnical category. Such major object requires high quality and professionally correct standards and guidelines for design and construction. Due to the lack of national standards and rules civil engineers use foreign guidelines which must at least meet the criteria and basic requirements for global stability in EUROCODE. A high potential risk of collapsing earth dams requires automated technical observation in real-time connected with specific software. The monitoring of parameters that affect stability and functionality (deformations, water filtration and leakage) represents only small percentage (up to 3 %) of the value of the total investment. The financial evaluation of various characteristic cross sections of the embankment on the hydroelectric power plant reservoir on the lower Sava has shown that moderately increased amount of earthwork does not…

Advisors/Committee Members: Macuh, Borut.

Subjects/Keywords: zemeljski nasip; tesnjenje; monitoring; finančna analiza; betonska obloga; earth embankment; sealing; monitoring; financial evaluation; concrete face dam

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Milič, L. (2018). Tesnjenje akumulacijskih jezer. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72832 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131940&dn=

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Milič, Lovro. “Tesnjenje akumulacijskih jezer.” 2018. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 23, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72832 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131940&dn=.

MLA Handbook (7th Edition):

Milič, Lovro. “Tesnjenje akumulacijskih jezer.” 2018. Web. 23 Jan 2019.

Vancouver:

Milič L. Tesnjenje akumulacijskih jezer. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. [cited 2019 Jan 23]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72832 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131940&dn=.

Council of Science Editors:

Milič L. Tesnjenje akumulacijskih jezer. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72832 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131940&dn=

2. Paska, Kristina. TESNJENJE IN GEOMEHANSKA PRESOJA STABILNOSTI NASUTIH PREGRAD.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

V magistrskem delu smo preučili načine tesnjenja in vrste pregradnih nasipov, ter opredelili, kateri način tesnjenja je najprimernejši pri našem pripraktičnem primeru izdelave dovodnega kanala za HE Hrastje-Mota na trenutno nereguliranem toku reke Mure. Zaradi lažjega razumevanja rezultatov in končnega izdelka so v magistrskem delu razloženi laboratorijski testi in rezultati preiskav, ki so potrebni za določitev optimalnega načina tesnjenja in za dimenzioniranja pregradnega nasipa. Obrazloženi so tudi nekateri principi precejanja vode skozi nasip in temeljna tla, načini zagotavljanja dovolj majhnih vodnih izgub ter predlog optimalnega načina tesnjenja in dimenzioniranja načrtovanih pregradnih nasipov ob reki Muri. Predložen je način kombiniranega tesnjenja z vertikalno tankostensko diafragmo v območju vodonosnika ter izgradnjo homogenega maloprepustnega nasipa za zadrževanje vode nad njo. Dokazano je, da je z mešanjem in zgoščevanjem gramoznih in peščeno meljnih zemljin mogoče izdelati dovolj vodotesno tesnilno mešanico, ki zagotavlja zmanjšanje vodnih izgub na zanemarljivo raven ob hkratnem izpolnjevanju zahtevanih projektnih pogojev, ki so določeni z veljavnimi predpisi in standardi. Cilj magistrskega dela, da je na osnovi rezultatov laboratorijskih preiskav mogoče utemeljiti optimalni način tesnenja narčrtovanih pregradnih nasipovna reki Muri in je bil po moji oceni v celoti dosežen.

In this master work, we have explored the ways of sealing and types of earth embankments, and defined which type of sealing is the most appropriate in our case of building of the embankment on the currently unregulated flow of the Mura River. For easier understanding of the results and the final product, this master work will explain all the laboratory tests which we need to come up with an optimum sealing and dimensioning of the embankment. It also discusses the principle of the flow of water through the embankment and how optimally dimension and seal the future earth embankment on the Mura River. Presented is a combined method of a vertical thin-walled sealing diaphragm in the range of aquifer and the construction of a homogeneous embankment to retain water above it. It has been proved that by mixing and compaction of gravel and sand silty soils can be made sufficiently waterproof sealing mixture and it provides a reduction in water losses to negligible levels while meeting the required design conditions specified by current regulations and standards. The aim of the master work is to establish, on the base of laboratory tests, the optimal way of sealing of the planned earth embankments on the Mura River and, in my opinion, it was fully achieved.

Advisors/Committee Members: Škrabl, Stanislav.

Subjects/Keywords: gradbeništvo; geotehnika; tesnjenje; precejanje vode; presoja stabilnosti; nasute pregrade; civil engineering; geotechnics; assessment of stability; sealing; flow of water; earth embankments; info:eu-repo/classification/udc/624.136(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Paska, K. (2016). TESNJENJE IN GEOMEHANSKA PRESOJA STABILNOSTI NASUTIH PREGRAD. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55619 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=85480&dn= ; http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=19635990&fmt=11

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Paska, Kristina. “TESNJENJE IN GEOMEHANSKA PRESOJA STABILNOSTI NASUTIH PREGRAD.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 23, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55619 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=85480&dn= ; http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=19635990&fmt=11.

MLA Handbook (7th Edition):

Paska, Kristina. “TESNJENJE IN GEOMEHANSKA PRESOJA STABILNOSTI NASUTIH PREGRAD.” 2016. Web. 23 Jan 2019.

Vancouver:

Paska K. TESNJENJE IN GEOMEHANSKA PRESOJA STABILNOSTI NASUTIH PREGRAD. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2019 Jan 23]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55619 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=85480&dn= ; http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=19635990&fmt=11.

Council of Science Editors:

Paska K. TESNJENJE IN GEOMEHANSKA PRESOJA STABILNOSTI NASUTIH PREGRAD. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55619 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=85480&dn= ; http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=19635990&fmt=11

.