Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(tehnologija gradnje). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Markelj, Viktor. Inovativne metode pri gradnji mostov po tehnologiji postopnega narivanja.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

Gradnja betonskih mostov po tehnologiji postopnega narivanja (TPN) je postala zelo priljubljen način gradnje. Glavne prednosti te metode gradnje so neodvisnost od ovire, hitra in varna gradnja, kvaliteta konstrukcije in nenazadnje gospodarnost gradnje. Poleg množice prednosti, pa ima ta način gradnje tudi precej veliko slabost, to so ostri geometrijski robni pogoji. Tehnologija zahteva ustrezno kombinacijo geometrije osi in nivelete. V ostalih geometrijskih pogojih je TPN le pogojno uporabna. Disertacija obravnava inovativne metode na področju vertikalnega odstopanja od teoretične linije, ki omogoča narivanje. Vsebinski del disertacije je razdeljen na tri dele. V prvem delu je opis nekaterih inovativnih konceptov in izboljšav TPN iz avtorjeve lastne prakse. Opisanih je nekaj izvedenih primerov mostov ter inovativnih prijemov pri načrtovanju in izgradnji. Iz baze podatkov 27 izvedenih objektov (projektiranih v avtorjevem podjetju), je napravljena statistična analiza karakterističnih parametrov. V prilogi A je seznam objektov z osnovnimi podatki, ki so služili za analizo. V drugem delu je parametrično obdelano narivanje v vsiljeno geometrijo, po osnovnih principih gradbene mehanike. Metoda predvideva elastičnost konstrukcije, ki jo lahko za določeno neškodljivo mero deformiramo iz oblike, v kateri je bila narejena. Kot vhodni podatki za študijo so vzete konstrukcijske relacije pridobljene iz statistične analize v prvem delu ter analizirane za realne vrednosti niveletnih sprememb za cestne, avtocestne in železniške mostove. V tretjem delu je prikazana nova patentirana metoda doseganja poljubljene nivelete pri TPN s pomočjo pomožne armiranobetonske konstrukcije. Gre za neke vrste začasni podstavek, ki s svojim spodnjim robom ustreza teoretičnim geometrijskim pogojem za narivanje, z zgornjim robom pa oblikuje poljubno željeno niveleto. Prikazani so preizkusi, ki so bili potrebni za potrditev teze o izvedljivosti take pomožne konstrukcije. Na koncu pa je prikazan še praktični primer izvedbe te nove metode na mostu Ada preko Save v Beogradu.

Incremental launching method (ILM) has become a very popular construction technique for concrete bridges. The main advantages of this construction method are independently of the obstacles, fast and safe construction, high quality of bridge structure and not the least, economics of the construction. In addition to the many benefits, this method has also a quite big disadvantage that is very strict geometrical boundary conditions. The technology requires appropriate combinations of the axis and inclination geometry. The irregular geometric conditions make the ILM only conditionally usable. The dissertation deals with innovative methods in the field of vertical deviations from the theoretical line that makes incremental launching possible. The substantive part of the thesis is divided into three parts. The first part is a description of some innovative concepts and improvements of ILM from the author's own practice. Some cases of innovative approaches to design and construction of the…

Advisors/Committee Members: Bedenik, Branko.

Subjects/Keywords: gradbene konstrukcije; mostovi; viadukti; tehnologija gradnje; postopno narivanje; prednapeti beton; inovacije; patent; most Ada preko Save v Beogradu; Ponting; structural engineering; bridges; viaducts; construction technology; incremental launching; pre-stressed concrete; innovation; patent; Ada Bridge over Sava in Belgrade; Ponting; info:eu-repo/classification/udc/624.21.012.46(043.3)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Markelj, V. (2016). Inovativne metode pri gradnji mostov po tehnologiji postopnega narivanja. (Doctoral Dissertation). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57215 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=100678&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/286269440?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Markelj, Viktor. “Inovativne metode pri gradnji mostov po tehnologiji postopnega narivanja.” 2016. Doctoral Dissertation, Univerza v Mariboru. Accessed August 03, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57215 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=100678&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/286269440?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Markelj, Viktor. “Inovativne metode pri gradnji mostov po tehnologiji postopnega narivanja.” 2016. Web. 03 Aug 2020.

Vancouver:

Markelj V. Inovativne metode pri gradnji mostov po tehnologiji postopnega narivanja. [Internet] [Doctoral dissertation]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2020 Aug 03]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57215 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=100678&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/286269440?lang=sl.

Council of Science Editors:

Markelj V. Inovativne metode pri gradnji mostov po tehnologiji postopnega narivanja. [Doctoral Dissertation]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57215 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=100678&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/286269440?lang=sl

2. Mulec, Mitja. INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA MORJU V SKLOPU ŠIRITVE LUKE KOPER.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

V magistrski nalogi je prikazan način izdelave informacijskega modela inženirskega objekta – skrajšano BIM. Gre za primer širitve skladiščnega, kontejnerskega terminala pristanišča v Luki Koper. Predstavljene so osnovne definicije pravilnega informacijskega modela in podrobneje razložena njegova izdelava s programom Allplan podjetja Nemetschek. Širitev skladiščnih površin se izvaja na morju, temu primerna je tehnologija gradnje iz montažnih elementov, ki so v kasnejši fazi monolitizirani. V nalogi je podrobneje opisan proces tehnologije gradnje objekta. Izdelan je prenos IFC formata v program SCIA ter izvedena kontrola pretvorbe konstrukcijskega modela v matematični oz. računski model.

This master thesis presents the manner of using Building information modeling of engineering structure – BIM. It is a presentation for depot areas on the sea within the enlargement of Port of Koper. Basic assumptions of appropriate information modeling are presented along with the detailed method of BIM production by using the programme Allplan by manufacturer Nemetschek. Enlargement of depot areas is being built on the sea. The construction technology is suitable with that so it is mix of precast concrete elements which are monolithic with concrete in-situ. In master thesis there is a detailed presentation of building technology. There is a transfer of the IFC format into the programme SCIA, and also there is an implementation of the control of conversion of a construction model into mathematical, calculation model.

Advisors/Committee Members: Kuhta, Milan.

Subjects/Keywords: informacijsko modeliranje; BIM; IFC; Allplan; Scia; Luka Koper, inženirski objekti; tehnologija gradnje; montažni elementi; prednapeti beton; Building information modeling; IFC; Allplan; Scia; Port of Koper, engineering object; construction technology; precast elements; pre-stressed concrete; info:eu-repo/classification/udc/624(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mulec, M. (2016). INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA MORJU V SKLOPU ŠIRITVE LUKE KOPER. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64546 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=108232&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20536598?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mulec, Mitja. “INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA MORJU V SKLOPU ŠIRITVE LUKE KOPER.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed August 03, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64546 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=108232&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20536598?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Mulec, Mitja. “INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA MORJU V SKLOPU ŠIRITVE LUKE KOPER.” 2016. Web. 03 Aug 2020.

Vancouver:

Mulec M. INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA MORJU V SKLOPU ŠIRITVE LUKE KOPER. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2020 Aug 03]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64546 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=108232&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20536598?lang=sl.

Council of Science Editors:

Mulec M. INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV SKLADIŠČNIH POVRŠIN NA MORJU V SKLOPU ŠIRITVE LUKE KOPER. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64546 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=108232&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20536598?lang=sl

3. Bojc, Ivo. Tehnologije gradnje premostitvenih objektov na obstoječem železniškem omrežju s povečanjem funkcionalnosti uporabe provizorijev.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

Magistrsko delo obravnava staranje obstoječe železniške infrastrukture, kjer je potrebno za njeno nemoteno delovanje sprotno obnavljanje (zamenjevanje) dotrajanih premostitvenih objektov na njej. V ta namen so se tekom časa v različnih državah razvile različne tehnologije gradenj, katerih skupni imenovalec je želja po čim manjšem motenju prometa na njej. Zapore prometa se lahko pri tem praviloma merijo samo v urah ali, pri večjih posegih, nekaj dneh. V pomanjkanju pregleda nad temi specifičnimi tehnologijami je v tem delu najprej narejena raziskava vseh omenjenih tehnologij in njihova medsebojna primerjava. Ker nobena od teh tehnologij ni univerzalna, vsaka od teh izkazuje določene prednosti in slabosti v konkretnih pogojih glede na lokacijo in specifične želje investitorjev. Zaradi tega je zelo pomembno, da je nabor možnih tehnologij čim večji, kar omogoča večjo prilagodljivost danim pogojem, in s tem njihovo večjo učinkovitost. Predpostavljamo, da se lahko s kombiniranjem nekaterih od njih ta nabor še nekoliko razširi. Mnoge od navedenih tehnologij uporabljajo provizorije, ki omogočajo odvijanje prometa po tirih nad odprto gradbeno jamo. Ker pa so njihovi razponi omejeni, je omejen tudi prostor pod njimi. Tako smo postavili tezo, da se lahko ta prostor pod provizoriji bolje izkoristi, s čimer bi se lahko pod njimi gradile večje konstrukcije kot do sedaj, tako da bi se povečala tudi funkcionalnost uporabe le-teh. V ta namen je v tem delu razvit nov način podpiranja provizorijev s sestavljivimi montažnimi oporniki, ki koristno širino gradbene jame pod njimi v določenih primerih povečajo, in s tem vplivajo na učinkovitost provizorijev.

Master thesis deals with ageing of existing railways infrastructures where regular renewing (replacing) of obsolete bridges is necessary to restore undisturbed operations. Thus, different construction technologies in different countries were developed with a common intention to minimize the time of track possessions on them. It can be measured only in hours or, at large constructions works, a few days. In order to get a broader overview over specific techniques, we have made a review and description of certain technologies, and also compared all available constructions technology. None of them is universal, and each one has advantages and weaknesses at the same time regarding special circumstances and investors’ requirements. Therefore, it is quite important to obtain a large data base of different technologies, which can allow much better flexibility to given conditions and therefore a higher efficiency of a chosen technology. We assume that the assortment can be even wider by combining certain techniques and technologies. Many of them use predesigned temporary bridges, which allow traffic flow over the construction site. However, their length (span) is limited, which means that the space underneath is also defined. Because of this, it is of a great importance to provide a larger space under bridges as today. Our thesis is, that this can be achieved with new supports of temporary…

Advisors/Committee Members: Štrukelj, Andrej.

Subjects/Keywords: premostitveni objekti; mostovi; tehnologija gradnje; železniška infrastruktura; dotrajani objekti; ovire v prometu; zapore prometa; stroški ovir; provizoriji; potiskanje s strani; vrivanje konstrukcij; potisne steze; montažna gradnja; montažni opornik; prekladne konstrukcije; podporne konstrukcije; zagatne stene; bridges; construction technology; railway infrastructure; obsolete infrastructure; track possession; track closure; track possession cost; temporary bridges; horizontal launching from the side; slide in track; prefabricated elements; prefabrication abutment; superstructure; substructure; sheet pile walls; info:eu-repo/classification/udc/624.21.036.5:625.1(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bojc, I. (2016). Tehnologije gradnje premostitvenih objektov na obstoječem železniškem omrežju s povečanjem funkcionalnosti uporabe provizorijev. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58111 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=96238&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19833622?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bojc, Ivo. “Tehnologije gradnje premostitvenih objektov na obstoječem železniškem omrežju s povečanjem funkcionalnosti uporabe provizorijev.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed August 03, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58111 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=96238&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19833622?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Bojc, Ivo. “Tehnologije gradnje premostitvenih objektov na obstoječem železniškem omrežju s povečanjem funkcionalnosti uporabe provizorijev.” 2016. Web. 03 Aug 2020.

Vancouver:

Bojc I. Tehnologije gradnje premostitvenih objektov na obstoječem železniškem omrežju s povečanjem funkcionalnosti uporabe provizorijev. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2020 Aug 03]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58111 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=96238&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19833622?lang=sl.

Council of Science Editors:

Bojc I. Tehnologije gradnje premostitvenih objektov na obstoječem železniškem omrežju s povečanjem funkcionalnosti uporabe provizorijev. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58111 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=96238&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19833622?lang=sl

.