Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(sammansatta kognitiva system). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Linköping University

1. Bruno, Karl. Lotsning som kontroll : En explorativ studie av lotsning från land.

Degree: Computer and Information Science, 2008, Linköping University

Att säkert navigera ett fartyg in till eller ut från en hamn är ett av de svårare momenten inom sjöfarten. För att underlätta uppgiften har man under lång tid använt sig av lotsar – erfarna sjömän med hög grad av lokalkännedom som assisterar fartygets ordinarie besättning med navigering och andra uppgifter relaterade till en säker passage genom farleden och hamnen. Ny teknik, tillsammans med ekonomiska och säkerhetsmässiga överväganden, har lett fram till frågan om det i någon mån är möjligt att bedriva lotsning från andra platser än från fartyget självt, s.k. fjärrlotsning. Att överföra lotsningsfunktioner från en fartygsbrygga till ett landbaserat kontrollrum är emellertid ingen trivial fråga. Inom komplexa sociotekniska system som sjöfarten innebär införandet av ny teknik och nya metoder alltid nya svårigheter och problem, och förutsättningarna för och konsekvenserna av en förändring måste analyseras noggrant. Denna studie syftar till att vara en första sådan analys. Förutsättningarna för fjärrlotsning undersöks genom en litteraturstudie, en empirisk studie bestående av intervjuer med lotsar och annan personal samt en riskanalys. Med utgångspunkt i ett kontrollperspektiv, hämtat från Cognitive Systems Engineering, identifierar litteraturstudien ett grundläggande teoretiskt problem med fjärrlotsning samt ett sätt att hantera detta. Den empiriska studien ger stöd åt tanken att problemen kan hanteras och att fjärrlotsning således är möjligt att genomföra. Riskanalysen identifierar slutligen ett antal tänkbara risker med fjärrlotsning. Dessa bedöms dock inte vara oacceptabla ur säkerhetssynpunkt. Sammantaget blir studiens huvudsakliga slutsats att det verkar finnas goda förutsättningar för att bedriva någon form av fjärrlotsning. Ett förslag på hur detta skulle kunna gå till presenteras också.

Subjects/Keywords: lotsning; fjärrlotsning; kontroll; sammansatta kognitiva system; risk

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bruno, K. (2008). Lotsning som kontroll : En explorativ studie av lotsning från land. (Thesis). Linköping University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15821

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bruno, Karl. “Lotsning som kontroll : En explorativ studie av lotsning från land.” 2008. Thesis, Linköping University. Accessed January 17, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15821.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bruno, Karl. “Lotsning som kontroll : En explorativ studie av lotsning från land.” 2008. Web. 17 Jan 2020.

Vancouver:

Bruno K. Lotsning som kontroll : En explorativ studie av lotsning från land. [Internet] [Thesis]. Linköping University; 2008. [cited 2020 Jan 17]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15821.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bruno K. Lotsning som kontroll : En explorativ studie av lotsning från land. [Thesis]. Linköping University; 2008. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15821

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Nilsson, Lisa. Påverkan och störningar : En kvalitativ studie om yttre påverkan på trafikledare i störda lägen på DLC Hallsberg.

Degree: Faculty of Arts and Sciences, 2012, Linköping UniversityLinköping University

Trafikledare arbetar dygnet runt, året runt för att planera tågtrafiken i Sverige.  De ser till att tågen förs fram säkert på ett riskfritt sätt men även att det är säkert för de som arbetar längs spåren (Roth m.fl., 1999; Trafikledare, 2012). Det är ett komplext arbete med höga krav på trafikledarna. Denna studie undersöker vilka yttre intressenter och faktorer som påverkar trafikledarna, på driftledningscentralen i Hallsberg, främst i störda lägen. Studien har sin grund i teoriramverket resilience, där man undersöker hur operatörer arbetar under normala förhållanden i säkerhetskritiska system. Genom observationer och intervjuer på driftledningscentralen i Hallsberg under våren 2012 har trafikledare studerats för att förklara vad det finns för yttre intressenter och faktorer, vad störda lägen är och hur dessa hanteras. Slutsatserna studien drar är att yttre intressenter och faktorer som påverkar trafikledarnas i deras arbete är allt och alla som är inblandade i järnvägen, från passagerare till tågförare till olika väderförhållanden. Ett stört läge är en händelse som beroende på tid och plats, kan bli mer eller mindre stor, och påverka mer eller mindre mycket. Trafikledarna har en stor repertoar av handlingar att agera efter vid störningar och att de uppvisar resilienta förmågor.  

Subjects/Keywords: trafikledare; resilience; CSE; Sammansatta kognitiva system; driftledningscentral; tåg; Human Computer Interaction; Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

sammansatta kognitiva system, vilket är perspektivet som används i studien. Sedan beskrivs en gren… …komplexitet, hur man kan konstruera sammansatta kognitiva system där människa- maskin behandlas som… …Sammansatta kognitiva system Ett kognitivt system är enligt Hollnagel och Woods (1999)… …både CSE, sammansatta kognitiva system samt resilience är variety. Variety kommer från ett… …x28;2005) menar att de tre viktigaste delarna i CSE är: hur kognitiva system hanterar… 

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nilsson, L. (2012). Påverkan och störningar : En kvalitativ studie om yttre påverkan på trafikledare i störda lägen på DLC Hallsberg. (Thesis). Linköping UniversityLinköping University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78729

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nilsson, Lisa. “Påverkan och störningar : En kvalitativ studie om yttre påverkan på trafikledare i störda lägen på DLC Hallsberg.” 2012. Thesis, Linköping UniversityLinköping University. Accessed January 17, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78729.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Nilsson, Lisa. “Påverkan och störningar : En kvalitativ studie om yttre påverkan på trafikledare i störda lägen på DLC Hallsberg.” 2012. Web. 17 Jan 2020.

Vancouver:

Nilsson L. Påverkan och störningar : En kvalitativ studie om yttre påverkan på trafikledare i störda lägen på DLC Hallsberg. [Internet] [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2012. [cited 2020 Jan 17]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78729.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Nilsson L. Påverkan och störningar : En kvalitativ studie om yttre påverkan på trafikledare i störda lägen på DLC Hallsberg. [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78729

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

3. Ståhl, Sally. Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja.

Degree: The Institute of Technology, 2012, Linköping UniversityLinköping University

Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke, vilket innebär stora personliga omställningar och stora kostnader för samhället. Den mest effektiva behandlingen, trombolys, måste ges så snart som möjligt för att ha god effekt.  Samtidigt som det är av största vikt att ta reda på om patienten har några differentialdiagnoser som gör behandlingen riskfylld. Den här studien undersöker hur strokekedjan går till och vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet. Studien är baserad på etnografiska fältstudier på fyra svenska sjukhus och materialet är analyserat med metoder från sammansatta kognitiva system och målorienterad design. Resultaten visar att trots olika organiserade strokekedjor på de olika sjukhusen är processerna desamma och direkt kommunikation är mest framgångsrik för att effektivt sprida information mellan dem. Neurologjouren är viktig roll som, liksom resten av aktörerna i strokekedjan, ständigt balanserar sitt beslutsfattande mellan effektivitet och grundlighet. Kombinationen av analyser ger resultat både på system- och individnivå. Möjligheter för förbättrade strokekedjor ges i termer av logistiska, tekniska och organisatoriska förslag.

30 000 people in Sweden get a stroke every year. This leads to large personal adaptions as well as high costs for the society. The most efficient treatment, thrombolysis, must be given as soon as possible to have a good effect. At the same time it is very important to find out if the patient has any differential diagnosis that can make the treatment hazardous. This study investigates how the course ov events around acute stroke patients take place and important factors for the decision making. The studiy is based on ethnographic field studys on four swedish hospitals. The material is analysed with methods from joint cognitive systems and goal-oriented design. The results show that in spite of different organisation of the course  of events around acute stroke patients are the processes and direct communication most successful for effective spread of information between the processes. The neurologist on call is an important roll who, as well as the rest of the participants in the course of events, balances the decision making between efficiency and thoroughness. The combination of analysis gives results on both system- and individual levels. Possibilites for improvents are given in three categories: logistic, technological and organizational.

Subjects/Keywords: stroke; emergency medical service; cognitive science; ethnography; ethnopgraphic methodology; cognitive science engieneering; joint cognitive systems; COCOM; contextual control model; goal-directed design; behaviour variables; personas; contextual scenario; storyboard; ETTO-principle; Efficiency-Thoroughness Trade-Off; stroke; strokevård; vårdkedja; akutsjukvård; kognitionsvetenskap; etnografi; etnografisk metod; sammansatta kognitiva system; målorienterad design; ETTO-principen; COCOM; kontextuell kontroll-loop; beteendevariabler; persona; storyboard; kontextscenario; Human Computer Interaction; Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

sammansatta kognitiva system och målorienterad design närmare. I kapitlet Metod redogörs för hur den… …utifrån sammansatta kognitiva system, sedan den som har sin grund i målorienterad design. I det… …perspektivet använts. Sammansatta kognitiva system har valts som ramverk för att fokusera på… …som tidigare delades upp med gränser. Sammansatta kognitiva system är ett ramverk för att… …Beroende på vilken interaktion som är av 9 intresse kan sammansatta kognitiva system studeras… 

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ståhl, S. (2012). Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja. (Thesis). Linköping UniversityLinköping University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ståhl, Sally. “Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja.” 2012. Thesis, Linköping UniversityLinköping University. Accessed January 17, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Ståhl, Sally. “Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja.” 2012. Web. 17 Jan 2020.

Vancouver:

Ståhl S. Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja. [Internet] [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2012. [cited 2020 Jan 17]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Ståhl S. Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja. [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.