Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(posledice zadovoljstva). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Baklan, Barbara. Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju.

Degree: 2018, Univerza v Mariboru

V današnjih razmerah organizacije za obstanek in konkurenčnost na trgu uporabljajo različne vire, s katerimi črpajo svojo moč. Najpomembnejši vir in dejavnik je vsekakor človeški faktor, ki je nosilec znanj, razvoja ter uspeha. Iz zaposlenega pa lahko iztržimo le najboljše, če se ob delu počuti prijetno in je zadovoljen. Zadovoljen zaposlen namreč v veliki meri vpliva na uspešno in učinkovito poslovanje organizacije. Mnoge organizacije se zavedajo, da zaposleni predstavljajo vir konkurenčne prednosti in veljajo za ključen element pri doseganju uspešnosti poslovanja, zato se odločajo za merjenje organizacijske klime in zadovoljstva svojih zaposlenih in uvajajo različne ukrepe, s katerimi želijo stanje v podjetju izboljšati. V magistrskem delu smo merili in preučevali zadovoljstvo zaposlenih v logističnem podjetju v sosednji Avstriji. Naše delo smo razdelili na dva dela, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo opredelili pojem zadovoljstvo ter navedli elemente in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Opisali smo še posledice zadovoljstva zaposlenih in oblike merjenja. Na podlagi teoretičnih spoznanj smo oblikovali tezo našega magistrskega dela, ki se glasi: »Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preučevanem podjetju je nadpovprečna, zaposleni so zadovoljni z medsebojnimi odnosi, s stalnostjo zaposlitve in z odnosom vodstva do njih.« V empiričnem delu smo podrobneje predstavili preučevano podjetje ter njegovo delovanje. Nato smo z anonimnim vprašalnikom izvedli raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih znotraj podjetja. Pridobljene rezultate smo s pomočjo programa Microsoft Excel tudi analizirali in opisali po posameznih sklopih ter tudi grafično prikazali. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo zapisali naše ugotovitve in podali predloge rešitev.

Heutzutage verwenden Organisationen für ihr Bestehen sowie ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt verschiedene Quellen, aus denen sie ihre Kraft schöpfen. Die wichtigste Quelle ist sicherlich der menschliche Faktor, der der Träger des Know-Hows, der Entwicklung sowie des Erfolgs ist. Mit dem Beschäftigten können wir nur dann das Beste erzielen, wenn sich dieser gut und zufrieden in seinem Arbeitsumfeld fühlt. Ein zufriedener Beschäftigter hat nämlich in großem Maße Einfluss auf eine erfolgreiche und wirksame Geschäftstätigkeit einer Organisation. Viele Organisationen sind sich dessen bewusst, dass die Beschäftigten die Quelle der Vorteile gegenüber der Konkurrenz darstellen und als Schlüsselelement beim Erfolg der Geschäftstätigkeit gelten, weshalb sie sich für eine Messung des Klimas innerhalb der Organisation sowie der Zufriedenheit ihrer Beschäftigten entschließen und verschiedene Maßnahmen einführen, mit denen sie die Situation im Unternehmen verbessern möchten. In der Magisterarbeit haben wir die Zufriedenheit der Beschäftigten in einem Logistikunternehmen im benachbarten Österreich gemessen und untersucht. Unsere Arbeit wurde in zwei Teile aufgeteilt, den theoretischen Teil sowie den empirischen Teil. Im theoretischen Teil haben wir den Begriff…

Advisors/Committee Members: Gorenak, Irena.

Subjects/Keywords: zadovoljstvo zaposlenih; dejavniki zadovoljstva; posledice zadovoljstva; merjenje zadovoljstva; logistično podjetje; Zufriedenheit der Beschäftigten; Faktoren für die Zufriedenheit; Folgen der Zufriedenheit; Messung der Zufriedenheit; logistisches Unternehmen

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Baklan, B. (2018). Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65001 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109265&dn=

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Baklan, Barbara. “Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju.” 2018. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 23, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65001 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109265&dn=.

MLA Handbook (7th Edition):

Baklan, Barbara. “Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju.” 2018. Web. 23 Jan 2020.

Vancouver:

Baklan B. Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. [cited 2020 Jan 23]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65001 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109265&dn=.

Council of Science Editors:

Baklan B. Zadovoljstvo zaposlenih v preučevanem logističnem podjetju. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65001 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=109265&dn=

2. Borko, Vanja. POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR.

Degree: 2017, Univerza v Mariboru

Vse več organizacij se srečuje z nezadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu, kar v velikem obsegu izhaja iz neprimernega načina vodenja organizacije. S tem namenom smo v magistrskem delu raziskovali povezavo med vodenjem in zadovoljstvom pri delu z oblikovanjem ukrepov za zmanjšanje nezadovoljstva in vzpostavitvijo ustreznega vodenja v organizaciji. Magistrsko delo je razdeljeno na štiri poglavja. V uvodu predstavljamo, da lahko nastopijo težave, v kolikor vodja nima ustreznih kompetenc za upravljanje ljudi in spodbujanje zadovoljstva pri delu. Drugo poglavje je teoretično zasnovano in vključuje opredelitve vodenja, razlikovanje med vodjo in managerjem, naloge in vloge vodij, lastnosti in sposobnosti uspešnih vodij, oblike moči vodij ter različne stile vodenja. V tretjem poglavju se posebej osredotočamo na dejavnike in elemente, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu in povezanost zadovoljstva z uspešnostjo organizacije. Opisali smo posledice nezadovoljstva zaposlenih in predstavili ukrepe za povečanje zadovoljstva. V empiričnem delu smo predstavili proučevano organizacijo Univerzitetni klinični center Maribor in na podlagi zbranih podatkov lastne raziskave, s statističnimi metodami preverili hipoteze ter oblikovali predloge izboljšav. Z ozirom na to, da je bil cilj magistrskega dela preveriti povezavo med zadovoljstvom pri delu in vodenjem v UKC Maribor, smo raziskovali tuja spoznanja, ki so nas pripeljala do zaključkov, da k zadovoljstvu pri delu pripomore ustvarjanje vzajemnega zaupanja med vodjo in zaposlenimi, upoštevanje potreb zaposlenih, navdihovanje, dobra komunikacija in ustrezno motiviranje. Vodja mora strmeti k zagotavljanju produktivnosti, razvoja in blaginje zaposlenih. Učinkovit vodja je fleksibilna oseba, ki daje zaposlenim smernice, hkrati pa jim dopusti dajanje pobud in ustvarjalnost. Za izboljšanje zadovoljstva pri delu se morajo vzpostaviti mehanizmi nagrajevanja, kjer se uporablja finančne in nefinančne spodbude.

An increasing number of organizations are faced with employee dissatisfaction in the workplace, which is largely due to an inappropriate way of leading the organization. For this purpose we have explored the connection between leadership and job satisfaction with designing measures to reduce dissatisfaction and establish proper leadership in the organization. The master's thesis is divided into four chapters. In the introduction we present that problems may arise when a leader does not have adequate competences for proper employee management and in influencing job satisfaction. The second chapter is theoretically conceptualized and includes leadership definitions, a distinction between a leader and manager, the characteristics, abilities and role of successful leaders, the form of leader's power and several leadership styles. Chapter 3 focuses on the factors and elements that influence satisfaction at work and the connection between satisfaction and the organizational performance. We described the consequences of employee dissatisfaction and introduced measures to increase…

Advisors/Committee Members: Šarotar Žižek, Simona.

Subjects/Keywords: Vodstvo; stil vodenja; kompetence; zadovoljstvo pri delu; ukrepi za povečanje zadovoljstva; posledice nezadovoljstva.; Leadership; leadership style; competencies; job satisfaction; measures to increase satisfaction; consequences of dissatisfaction.; info:eu-repo/classification/udc/331.1

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Borko, V. (2017). POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69025 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=120441&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12939292?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Borko, Vanja. “POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR.” 2017. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 23, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69025 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=120441&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12939292?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Borko, Vanja. “POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR.” 2017. Web. 23 Jan 2020.

Vancouver:

Borko V. POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. [cited 2020 Jan 23]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69025 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=120441&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12939292?lang=sl.

Council of Science Editors:

Borko V. POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM PRI DELU IN VODENJEM V UKC MARIBOR. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69025 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=120441&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12939292?lang=sl

.