Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(podjemna pogodba). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Podlinšek, Elizabeta. Neenakopravnost v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

V magistrski nalogi bom predstavila značilnosti sistema socialne varnosti v Sloveniji s poudarkom na obveznem zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju. Pravica do socialne varnosti, ki pomeni zavarovanje za primer socialnega rizika, ki bi prizadel posameznika in njegovo družino v obliki nastanka stroškov ali izpada dohodka ter močno vplival na kvaliteto njihovega življenja, je zapisana v 50. členu Ustave Republike Slovenije. Državi nalaga obveznost urediti in skrbeti za delovanje socialnih zavarovanj. Pravica do zdravstvenega varstva je kot samostojna človekova pravica urejena v 51. členu Ustave, pravica do pokojnine pa je izrecno zagotovljena pravica od ustavne spremembe leta 2004. Za zdravstveno zavarovanje je značilna močna socialna pravičnost tako na vertikalni kot na horizontalni ravni, delovanje pokojninskega zavarovanja pa temelji na medgeneracijski solidarnosti in na načelu sorazmernosti med plačanimi prispevki in višino dajatev. Sistemi socialnega zavarovanja kot prispevni sistemi se financirajo s prispevki. Dohodki iz dela po podjemni pogodbi se obdavčujejo s prispevki za socialna zavarovanja od leta 2014. S proučevanjem pravnih podlag za obremenitev dohodka iz dela po podjemni pogodbi s prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter na podlagi ponazoritev praktičnih primerov obračunov dohodka iz dela po podjemni pogodbe in pogodbi o zaposlitvi bom raziskovala obveznost vključitve v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, obseg pravic zavarovancev, višino prispevnih stopenj in prispevnih osnov ter priznanje zavarovalne dobe v smislu ugotavljanja neenakopravnosti v obveznem zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi.

In the master´s thesis I will present characteristics of social security system in Slovenia with an emphasis on mandatory health and pension insurance. A right to social security, which means insurance against social risk, which would affect an individual and their family in a form of costs occurrence or income loss and would significantly impact the quality of their life, is written in the Article 50 of the Constitution of the Republic of Slovenia. It gives the state an obligation to regulate and take care of functioning of social insurances. A right to the health care as an individual human right is regulated in the Article 51 of the Constitution, and the right to pension is explicitly ensured right since the constitutional change in 2004. A strong social justice is a characteristics of social insurance at vertical as well as horizontal level. Functioning of the pension insurance is based on intergenerational solidarity and on proportionality principle among the paid contributions and the amount of duties. Systems of social security as contributory systems are financed by contributions. Incomes from work based on the work contract are taxed with contributions for social insurances from 2014. By examining legal basis for burdening the income from work based on the work contract with contributions for health and pension…

Advisors/Committee Members: Škof, Bojan.

Subjects/Keywords: socialna država; socialna pravičnost; socialna varnost; zdravstveno zavarovanje; pokojninsko zavarovanje; prispevki; podjemna pogodba; pogodba o zaposlitvi; obračun dohodka; welfare state; social justice; social security; health insurance; pension insurance; contributions; work contract; employment contract; income account statement; info:eu-repo/classification/udc/336.22(043.3)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Podlinšek, E. (2016). Neenakopravnost v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61202 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107158&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5238571?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Podlinšek, Elizabeta. “Neenakopravnost v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed August 25, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61202 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107158&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5238571?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Podlinšek, Elizabeta. “Neenakopravnost v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi.” 2016. Web. 25 Aug 2019.

Vancouver:

Podlinšek E. Neenakopravnost v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2019 Aug 25]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61202 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107158&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5238571?lang=sl.

Council of Science Editors:

Podlinšek E. Neenakopravnost v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61202 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107158&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5238571?lang=sl

2. Špes, Mateja. NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

Magistrska naloga po ločenih sklopih obravnava odprta vprašanja, ki so se pojavila ali pa bi se lahko pojavila, v zvezi s 631. členom Obligacijskega zakonika (OZ), ki pri podjemni pogodbi ureja neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika. Največ odprtih vprašanj se v pravni teoriji in sodni praksi pojavlja v zvezi z razlago predpostavk neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika in v zvezi z učinkom postopka insolventnosti nad izvajalcem na neposredni zahtevek podizvajalca. Ker glavni naročnik ni pogodbena stranka podizvajalca, je določba 631. člena OZ obravnavana tudi kot izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij. Posebne obravnave je v nalogi deležen še izraz »podizvajalec«, ki ga OZ ne uporablja, vendar je splošno uveljavljen tako v sodni in poslovni praksi kot tudi v pravni teoriji. Za primerjavo je predstavljeno, kako izraz »podizvajalec« uporabljata in urejajta Zakon o javnih naročilih (ZJN-2) in Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (FIDIC). V nalogi je analizirana tudi pravna narava pravice podizvajalca iz 631. člena OZ, glede katere v teoriji obstaja več različnih stališč. Predstavljena pa je tudi možnost podizvajalca, da neposredni zahtevek v razmerju do glavnega naročnika zavaruje z začasno odredbo na podlagi pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

The master’s thesis discuses, under separate lots, open issues which have arisen or could arise in relation to Article 631 of the Code of Obligations (CO) which regulates the direct action of subcontractor against the principal recipient of services in the service contract. The majority of open issues in legal theory and case law appear in connection with the explanation of assumptions of the direct action of subcontractor against the principal recipient of services and in connection with the impact of insolvency procedure over contractor on the direct action of subcontractor. Since the principal recipient of services is not a contracting party of the subcontractor, the provision under Article 631 of the OC is treated also as an exception to the doctrine of privity of contract. The thesis also discuses the term “subcontractor” which is not used in the CO but is generally accepted in the case law and business practice as well as in legal theory. The way the term “subcontractor” is used and regulated under the Public Procurement Act (ZJN-2) and the International Federation of Consulting Engineers is presented for comparison. The thesis analyses also the legal nature of the subcontractor’s right under Article 631 of the OC, on which, in theory, there are several different opinions. The thesis discuses also the possibility of subcontractor to protect the direct action against the principal recipient of services with the interim decision based on the rules under the Enforcement and Securing of Civil Claims Act (ZIZ).

Advisors/Committee Members: Kranjc, Vesna.

Subjects/Keywords: podjemna pogodba; podizvajalec; glavni naročnik; izvajalec; neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika; izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij; stečaj izvajalca; začasna odredba; contract to provide services; subcontractor; principal/developer/owner/recipient of services; contractor; direct action of subcontractor against the principal; exceptions to the doctrine of privity of contract; contractor’s bankruptcy; interim decision; info:eu-repo/classification/udc/347.4/.5(043.3)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Špes, M. (2014). NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44545 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64428&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4726059?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Špes, Mateja. “NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed August 25, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44545 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64428&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4726059?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Špes, Mateja. “NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ.” 2014. Web. 25 Aug 2019.

Vancouver:

Špes M. NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2019 Aug 25]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44545 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64428&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4726059?lang=sl.

Council of Science Editors:

Špes M. NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44545 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64428&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4726059?lang=sl

3. Kralj, Suzana. Problematika obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

V magistrski nalogi je obravnavano področje delovanja nepridobitnih organizacij z vidika problematike obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti. Raziskala sem področje organiziranosti in značilnosti nepridobitnih dejavnosti. V osnovi lahko nepridobitne organizacije delimo na pravne osebe javnega in zasebnega prava oziroma na javne nepridobitne organizacije in zasebne nepridobitne organizacije. Razlika med njimi je, da prve delujejo v javnem interesu, druge pa v skupnem interesu. Temeljne oblike nepridobitnih organizacij so društvo, zavod, ustanova, verska skupnost ter skupnost lastnikov stanovanj, vendar pa iz samega imena nepridobitne organizacije ne moremo ugotoviti za katero pravno statusno obliko nepridobitne organizacije gre. K nepridobitnim organizacijam poleg naštetih prištevamo še politične stranke in sindikate. Glavna značilnost nepridobitnih organizacij je, da so ustanovljene v splošnokoristne namene s ciljem zagotavljati čim širšo raven zadovoljenosti potreb različnih interesnih skupin. V magistrski nalogi je posebna pozornost namenjena raziskovanju virov financiranja nepridobitne dejavnosti, ki jih v glavnem lahko razdelimo na dohodke iz državnih, regionalnih in občinskih proračunov ter ostale nepridobitne dohodke, kamor prištevamo donacije, članarine, investicije, koncesije. Pomemben delež financiranja nepridobitne dejavnosti predstavljajo tudi pridobitni prihodki, ki jih nepridobitne organizacije ustvarjajo s prodajo proizvodov in storitev ter s sponzorskimi sredstvi. Posebno pozornost sem namenila razlikovanju med donacijami in sponzorskimi sredstvi, saj je obravnavanje teh dveh vrst dohodkov v praksi nemalokrat napačno. Osrednji del magistrske naloge je bil namenjen proučitvi problematike obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti z vidika davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost in dohodnine. Pri obdavčitvi z davkom od dohodka pravnih oseb je osnovno poznavanje Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, da se pravilno vključijo ali izvzamejo iz davčne osnove dohodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, dohodki od obresti od depozitov, dohodki doseženi z organizacijo javnih humanitarnih in dobrodelnih prireditev, članarin, predvsem pa zbrane donacije in sponzorska sredstva. Tudi pri obdavčitvi z davkom na dodano vrednost je potrebno posebno pozornost nameniti pravilni določitvi odbitnega oziroma neodbitnega deleža davka na dodano vrednost. Dohodke kot so subvencije, članarine in sponzorska sredstva je potrebno vsakokrat znova proučiti z vsebinskega in ne le s formalnega vidika. Pri obdavčitvi z dohodnino prihaja pri nepridobitnih organizacijah do težav pri obravnavi prostovoljnega dela ter razmejitvi med avtorsko in podjemno pogodbo. Tudi pri izplačilu povračil stroškov funkcionarjev ni enoznačnega odgovora, kdaj so ti obdavčeni in kdaj ne. Namreč v določenih primerih jih ni potrebno vključiti v davčno osnovo za obračun dohodnine, v drugih pa je to nujno potrebno. Z namenom zagotovitve pravične obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti je nujno… Advisors/Committee Members: Kobal, Aleš.

Subjects/Keywords: nepridobitna dejavnost; nepridobitna organizacija; viri financiranja; subvencije; dotacije; sponzorstvo; donacije; članarina; koncesije; obresti na depozite; davčne olajšave; oprostitve; avtorska pogodba; podjemna pogodba; prostovoljno delo; davek od dohodka pravnih oseb; davek na dodano vrednost; dohodnina.; non-profit activity; non-profit organisation; sources of financing; subsidies; grants; sponsorship; donations; membership; concessions; interest on deposits; tax deductions; exemptions; authorial contract; service contract; voluntary work; value added tax; personal income tax; info:eu-repo/classification/udc/336.564.23(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kralj, S. (2016). Problematika obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57783 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95852&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5130027?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kralj, Suzana. “Problematika obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed August 25, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57783 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95852&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5130027?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Kralj, Suzana. “Problematika obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti.” 2016. Web. 25 Aug 2019.

Vancouver:

Kralj S. Problematika obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2019 Aug 25]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57783 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95852&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5130027?lang=sl.

Council of Science Editors:

Kralj S. Problematika obdavčitve dohodkov iz nepridobitne dejavnosti. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57783 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95852&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5130027?lang=sl

.