Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(plot subdivision). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Jakobsson, Sara. Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL.

Degree: Engineering Science, 2012, University West

Med den nya plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft den 2 maj 2011, blev det möjligtatt redovisa fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan på motsvarande sätt somgjordes genom fastighetsplan i 1987 års PBL. Den särskilda planformen fastighetsplan togsdärmed bort. Syftet med de nya bestämmelserna var att förenkla tillämpningen.Bestämmelserna möjliggör en mer detaljerad reglering i detaljplan, men medför också enskyldighet att göra en prövning redan i planarbetet enligt lagvillkor som finns utanför PBL.Syftet med detta arbete var att bidra med ny empiri avseende hur och i vilken utsträckningsvenska kommuner har tillämpat bestämmelser om fastighetsindelning i plan- ochbygglagstiftningen, samt vilken betydelse tillämparna haft för implementeringen avfastighetsindelningsbestämmelser i plan- och bygglagstiftningen. Genom att tillämpa ettimplementeringsperspektiv är avsikten att bidra med ett nytt perspektiv på tillämpningen avplan- och bygglagstiftningen.Målsättningen var att genom att undersöka och besvara min frågeställning vidareutveckladenna nyvunna kunskap i form av ett förslag till en metodbeskrivning för tillämpningen avlagstiftningen. Då examensarbetet utförts på Halmstads kommunsSamhällsbyggnadskontor var tanken att slutprodukten ska vara ett användarvänligt redskapför dem vid tillämpande av bestämmelser om fastighetsindelning. Metodbeskrivningenresulterade i ett flödesschema och en checklista.En fallstudiemetod tillämpades där implementering av fastighetsindelningsbestämmelservar det ”fall” som studerades och analysenheten bestod av Sveriges 290 kommuner.Datainsamling har skett genom en webbaserad enkät till landets alla kommuner.Det är endast drygt ett år sedan nya PBL trädde i kraft och det är fortfarande tidigt att dranågra slutsatser kring lagstiftningens genomslag. Mina slutsatser är att kommunerna inteanvänder sig av bestämmelserna i så stor utsträckning. Majoriteten av de bestämmelser sominförs avser fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar. Lantmäteriet spelar ennyckelroll vid tillämpandet av bestämmelserna, det är oftast lantmäteriet som prövar attbestämmelsen är förenlig med villkor i förrättningslagstiftningen. Och i de fåtal fall man tagit fram rutiner har man låtit lantmäteriet utarbeta dem. Tillämparna inverkar på implementeringen av lagstiftningen främst på två vis. För det första genom att tillämparna inte till fullo förstår lagparagraferna som reglerarfastighetsindelningsbestämmelser. Konsekvensen av det är att nödvändig villkorsprövninginte görs eller att kommunerna inte använder sig av fastighetsindelningsbestämmelser överhuvudtaget. För det andra genom att det är oklart vilka tillämparna av lagparagrafenfaktiskt är. Det innebär att implementeringsprocessen på lokal nivå kommer att tolkas iljuset av olika professionella perspektiv, exempelvis arkitekter, fysiska planerare, ingenjöreroch samhällsplanerare med en mängd olika utfall. I viss mån påverkas tillämparna av kulturoch tradition hur man tidigare arbetat med fastighetsplan i kommunen.

With the new Planning…

Subjects/Keywords: plot subdivision; property regulation plan; provisions on property division; Planning and Building Act; tomtindelning; fastighetsplan; fastighetsindelningsbestämmelser; Plan- och bygglagen; PBL

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Jakobsson, S. (2012). Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL. (Thesis). University West. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Jakobsson, Sara. “Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL.” 2012. Thesis, University West. Accessed March 07, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Jakobsson, Sara. “Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL.” 2012. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Jakobsson S. Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL. [Internet] [Thesis]. University West; 2012. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Jakobsson S. Fastighetsindelningsbestämmelser : en implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL. [Thesis]. University West; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-4596

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Ek, Lisa. Valuation of plots – which factors affecting the valuemay differ from settled properties?.

Degree: Real Estate and Construction Management, 2014, KTH

A realtor faces valuations of houses and apartments almost every day, but one thing that is not as common is valuation of plots. We think that the absence of parameters, which the valuation is based on, would aggravate the valuation of the plot in comparison to valuation of a settled property. How do the local plan’s terms affect the value of the plot and do the prospective buyers get discouraged by high costs, such as costs to build roads in the community, which apply to the price of the plot? How does the valuation process differentiate from the agency process? Do the municipality’s terms differ from each other and how do these affect the plot value? The knowledge regarding valuation is important to a future realtor and real estate developer, which are our future professions. The reason why the essay is focused on plots is based on the fact that plots are not as common as house properties. To demonstrate the valuables, which affect the value the most, is both crucial and interesting due to the fact that valuation of solely plots is not as common in professional life, as mentioned early. The results of the interviews show that the location is the parameter which affects the value the most, regarding plots. The location is closely followed by the plot’s construction rights. The deficiency of parameters to proceed from when valuating does not seem to be an aggravating fact for the realtors. Additional costs which are difficult to evaluate, such as blasting costs, do however complicate the work. The value of a property is not necessarily equal to the selling price due to the fact that the value is an estimated probable price, while the selling price is an actual observation on the market. To get the highest price possible when selling a plot, you need to find the right buyer, at the right place, at the right time. This scenario is very hard to achieve and leads to the fact that the market value is the most suitable value to proceed from when selling a plot.

En mäklare stöter på värderingar av småhus och bostadsrätter nästintill varje dag, men någonting som inte är riktigt lika vanligt förekommande är värdering av tomter. Att det förekommer betydligt färre parametrar vid tomtvärdering, än vid värdering av en bebyggd fastighet, borde göra att det inte är fullt så enkelt att bedöma en tomts värde. Hur påverkar en detaljplans bestämmelser tomtvärdet och avskräcks spekulanter om höga kostnader, såsom gatukostnadsavgifter, tillkommer efter köpet? Och hur skiljer sig värderings- och förmedlingsprocesserna åt? Skiljer sig kommunernas bestämmelser åt och hur påverkar dessa i så fall tomternas värde? Som blivande fastighetsmäklare och fastighetsutvecklare är kunskap om värdering viktig och vi valde att fokusera arbetet på just tomter eftersom dessa inte är vanligast förekommande bland de olika fastighetstyperna. Att påvisa…

Subjects/Keywords: plot valuation; subdivision; value; local plan; factors affecting value; Tomtvärdering; avstyckning; värde; detaljplan; värdepåverkande faktorer

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Sample image

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ek, L. (2014). Valuation of plots – which factors affecting the valuemay differ from settled properties?. (Thesis). KTH. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147641

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ek, Lisa. “Valuation of plots – which factors affecting the valuemay differ from settled properties?.” 2014. Thesis, KTH. Accessed March 07, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147641.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Ek, Lisa. “Valuation of plots – which factors affecting the valuemay differ from settled properties?.” 2014. Web. 07 Mar 2021.

Vancouver:

Ek L. Valuation of plots – which factors affecting the valuemay differ from settled properties?. [Internet] [Thesis]. KTH; 2014. [cited 2021 Mar 07]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147641.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Ek L. Valuation of plots – which factors affecting the valuemay differ from settled properties?. [Thesis]. KTH; 2014. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147641

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.