Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(p esah do mnoha dal ch oblast ivota podobn jako samotn divadlo Tvar budovy zu uj c a zvy uj c se hmota vznikl spolu s prostranstv m spont nn jako asociace dopl kovosti Tento tvar v ak reaguje krom urbanistick ch a provozn ch n vaznost tak na ideu modern ho divadla). Showing records 1 – 30 of 139932 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [4665]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Levels

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. ZUCCA, CLAUDIA. Translingual Literary Practice: Literatures in Contact.

Degree: School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of German, 2020, Trinity College Dublin

 A Translingual Literary Practice: Literatures in Contact The aim of this thesis is to explore literary translingualism. The translingual is a term that is becoming… (more)

Subjects/Keywords: Translingual; Bi-/and Multilingual; Linguistics; Post-Colonial; Contact Studies; Digitial Studies; Comparative literature; Gender Studies; Chicana Studies; A. Rosselli; B. Neidjie; T.S. Eliot; A.Cassar; C. Moraga; S. Ch?vez-Silverman

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

ZUCCA, C. (2020). Translingual Literary Practice: Literatures in Contact. (Thesis). Trinity College Dublin. Retrieved from http://hdl.handle.net/2262/92743

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

ZUCCA, CLAUDIA. “Translingual Literary Practice: Literatures in Contact.” 2020. Thesis, Trinity College Dublin. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/2262/92743.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

ZUCCA, CLAUDIA. “Translingual Literary Practice: Literatures in Contact.” 2020. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

ZUCCA C. Translingual Literary Practice: Literatures in Contact. [Internet] [Thesis]. Trinity College Dublin; 2020. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/2262/92743.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

ZUCCA C. Translingual Literary Practice: Literatures in Contact. [Thesis]. Trinity College Dublin; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/2262/92743

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

3. Kliment, Jakub. Smrštění: Implosion.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 In this work, I deal with emergent shapes using deformation.       With this deformation technical element (which in this case are discarded barrels from… (more)

Subjects/Keywords: V mé závěrečné práci; bych rád předvedl postup; ke kterému jsem se s touto technikou dostal. Implodováním šesti vyřazených sudů od laminátu; vzniklo takzvaných šest dílů skládačky. Jednoduchým variováním; jsem hledal návaznost tvarů mezi barely a začal jsem je stavět na sebe. Jednotlivé spoje jsem svařil; a aby na sebe tvary opravdu navazovaly; potáhl jsem je laminátem se skelným vláknem. Tímto postupem; jsem se dopracoval do výšky zhruba 5; 5 m. Tento rozměr už dělá z věci celkem masivní a manipulačně náročný objekt; který je náročný na stabilitu. Tím jsem na spodní část byl nucen připevnit ocelový kříž. Tento nosný kříž bude pojednán tak; aby nerušil věc jak vizuálně; tak koncepčně. Celý objekt je následně potažen laminátem a skelným vláknem pro zpevnění celého korpusu a pro získání různorodější a hrubší výsledné struktury.; In my thesis; I would like to show the procedure to which I got with this technique. Implodováním six discarded barrels from a laminate formed the so-called six parts of the puzzle. A simple variováním; I was looking for continuity between the barrels and shapes I started to build on each other. Individual welded joints I and shapes so that they really followed; I drew a laminate with fiberglass. In this procedure; I had worked up to a height of about 5.5 m; this dimension it makes things a massive total and handling challenging subject that is challenging to stability. Thus I was forced to the bottom of the mount steel base. This supporting cross will be discussed so as to not disturb the thing both visually and conceptually. The whole object is then coated with fiberglass and glass fiber reinforcement for the entire body and to become more diverse and the resulting coarser structure.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kliment, J. (2019). Smrštění: Implosion. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/34406

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kliment, Jakub. “Smrštění: Implosion.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/34406.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kliment, Jakub. “Smrštění: Implosion.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Kliment J. Smrštění: Implosion. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34406.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kliment J. Smrštění: Implosion. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34406

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Newcastle

4. Khan, Naseer Ahmed. Selective oxidation of methane with nitrous oxide over cobalt catalyst.

Degree: PhD, 2016, University of Newcastle

 <p>Research Doctorate - Doctor of Philosophy (PhD) p><p>In spite of the highly fluctuating oil prices seen over the past number of years, the availability of… (more)

Subjects/Keywords: CH₄; N₂O; Co-ZSM-5

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Khan, N. A. (2016). Selective oxidation of methane with nitrous oxide over cobalt catalyst. (Doctoral Dissertation). University of Newcastle. Retrieved from http://hdl.handle.net/1959.13/1312052

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Khan, Naseer Ahmed. “Selective oxidation of methane with nitrous oxide over cobalt catalyst.” 2016. Doctoral Dissertation, University of Newcastle. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/1959.13/1312052.

MLA Handbook (7th Edition):

Khan, Naseer Ahmed. “Selective oxidation of methane with nitrous oxide over cobalt catalyst.” 2016. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Khan NA. Selective oxidation of methane with nitrous oxide over cobalt catalyst. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of Newcastle; 2016. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/1959.13/1312052.

Council of Science Editors:

Khan NA. Selective oxidation of methane with nitrous oxide over cobalt catalyst. [Doctoral Dissertation]. University of Newcastle; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/1959.13/1312052


Brno University of Technology

5. Tunková, Martina. Městské lázně: The Municipal Baths.

Degree: 2018, Brno University of Technology

"The sick body needs a doctor friend sick souls." (Menandros) Advisors/Committee Members: Mikulášek, David (advisor), Javůrek, Radim (referee).

Subjects/Keywords: Území se nachází v brněnské čtvrti Pisárky. Na širší území jsem v prvním semestru zpracovala studii; která je částečně součástí výkresové dokumentace. Urbanistickým konceptem bylo vytvořit propojení příjemným způsobem s městem na východ od zadaného pozemku. Městské lázně jsem pojala jako opravdové lázně s lázeňskými procedurami – rašelinovými (slatinnými) koupelemi a zábaly; dále vodoléčbou; ale zároveň i jako místo pro rekreaci a relax. Tvar objektu hmotově naznačuje zkosené písmeno U; kde vnitřní prostor je veřejně přístupný. Recepcí je možné vejít do areálu lázní; nebo projít do veřejného prostoru náměstí s jednotlivými obchody v přízemí na jedné straně budovy a na druhé s prosklenou fasádou areálu lázní. Náměstí je klidné a nabízí možný průchod skrz celé území Starého Brna příjemným prostředím. Budova je dispozičně rozdělena na dvě části. Jedna je pronajímatelná pro obchody a služby. Tato funkce sahá přes dvě patra. Ve třetím patře jsou pronajímatelné plochy lékařských ordinací; rehabilitace a zázemí pro cvičení skupin; služby s funkcí zdraví a péče o tělo a mysl. Druhá část objektu je tvořena areálem lázní. Jediným vchodem z recepce; která obě části rozděluje; jsou vstupy do šaten; které tvoří filtr; jak pro kontrolu; tak i pro čistotu. Z šaten se dostaneme do otevřeného půdorysu s jednotlivými funkcemi (vodoléčba; slatinné koupele; sauna; pára a další); který sahá do stejné výšky jako dvě patra obchodů. Jsou zde totiž umístěny solné zdi a lehátka; která dohromady se solnými zdmi vytváří příjemná zákoutí k odpočinku. Prostor tak tvoří obří „solnou jeskyni“ pro kvalitní a příjemný vzduch. Ve druhém; technicky třetím podlaží areálu lázní najdeme whirlpooly; bazény; jak vnitřní; tak i venkovní bazén s terasou; masérny; pronajímatelnou saunu a páru; whirlpooly specifických funkcí; opět odpočívárny tvořené zákoutími lehátek a příčkami ze soli. V tomto podlaží je možné také vnitřní bazén se zázemím šaten plně uzavřít k soukromým akcím. Ve dvou podzemních podlažích se nachází parkování o celkové kapacitě 172 stání. Hlavní povrch tvoří černý a krémově bílý mramor. Na vnějších zdech je mramor leštěný; na vnitřních zdech v areálu lázní je matný. Tento luxusní materiál je doplněn krémovou keramickou velkoformátovou dlažbou v interiéru; velikými prosklenými plochami a příčkami z lámané soli; které dotváří specifickou atmosféru. Technologické rozvody pod stropy jsou zakryty sádrokartonovými podhledy s výjimkou parkovacích podlaží; kde jsou instalace vedeny volně pod stropem. Nosná obvodová stěna je navržena z vápenopískových bloků; systém jinak monolitický železobetonový skelet. Stejně tak vnitřní příčky jsou tvořeny vápenopískovými bloky s mramorovým obkladem. Okenní otvory jsou osazeny do hliníkových rámu Schueco v tmavé antracitové barvě. Hlavní schodiště v lázních je železobetonové.; Territory is located in the District of Pisárky. On a wider territory I in the first semester began study; which is partially part of the vendor. Urban concept was to create a link with the town to the East of the land. The city I have as a real Spa Bath Spa procedures-peat baths and facials; hydrotherapy; but also as a place for recreation and relaxation. Shape object suggests beveled letter u; where space is publicly accessible. The reception you can fit into the tub; or walk in a public area of the square with individual shops on the ground; on the one side of the building and on the other with glass façade of the Spa. The square is a quiet and offers possible passage across the whole territory of The Old Brno a pleasant environment. Studio Building is divided into two parts. One is leaseable for shops and services. This feature extends over two floors. In the third floor are leaseable areas of medical practice; rehabilitation and support services for exercise groups; with the health and care of the body and mind. The second part of the object is made up of Club Spa. The only entrance on reception; which separates the two parts are inputs into changing rooms that make up the filter; both the control and purity. From changing rooms is an open floor plan with the individual features (hydrotherapy; peat bath; sauna; steam room and more); which goes back to the same height as the two floors of shops. There are indeed placed salt walls and sunbeds; which together with the salt walls creates a pleasant place to relax. Space is a giant "salty cave" for high quality and pleasant air. In the second; third floor; the baths of sophisticated features whirlpooly; swimming pools; both indoor and outdoor pool with terrace; masseurs; leaseable sauna and steam; whirlpooly-specific features; again rest rooms consisting of frills bunks and bars of salt. In this deck is also an indoor pool with changing rooms fully close the private actions. In two ground floors; parking on the total capacity of 172. The main surface is black and cream-white marble. On the external walls; marble polished; internal walls in a matte. This luxury material is accompanied by a large format perfect ceramics tile in the Interior; large glass surfaces and the bars of the smattering salt which musicians. Technological divorce under the ceilings are covered with pasterboard ceilings except parking deck; where installation is kept loose under the ceiling. A perimeter wall is designed from gange-sand blocks; otherwise a monolithic system consist of skeleton. As well as internal splitter are gange-sand blocks with marble coating. The window openings are fitted with aluminium frame Schueco in a dark metallic colour. The main staircase at the steel cocrete.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tunková, M. (2018). Městské lázně: The Municipal Baths. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

6. Hanáčková, Zuzana. Výjevy ze života: Pictures from Life.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 Výslednou prací jsou kresby vyjadřující očekávání a objekty ze sádry znázorňující určité role.Objekty jsou umístěny na čtyřech černý ch soklech, velikostně zvolené podle rozměru objektu.Sokly… (more)

Subjects/Keywords: Výjevy ze života V bakalářské práci navazuji na předchozí téma; kde jsem se zabývala popisem; konstrukcí psychických jevů; které odkazovaly k reálné prožívané situaci.S geometrickým tvarem jsem pracovala jako se symbolem pocitu; který byl součástí nějaké situace; která mě zajímala.Zkoumala jsem téma komunikace; nemoci; víry a jejího vlivu.Hlavním motivem v kresbě je pro mě figura a určení geometrického tvaru.Psychické jevy redukuji na symboly.; Bakalářskou práci jsem nazvala Výjevy ze života; reflektuji zde aktuální scény z života; s kterými se konfrontuji.Můj všeobecný zájem jsou lidé; chování; vztahy; mentalita; s tím spojené názory na určité téma; většinou témata z běžného života; zajímavá je pro mě konfrontace lidí; život na vesnici.Situace analyzující nadcházející role; očekávání.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hanáčková, Z. (2019). Výjevy ze života: Pictures from Life. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/34420

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hanáčková, Zuzana. “Výjevy ze života: Pictures from Life.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/34420.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hanáčková, Zuzana. “Výjevy ze života: Pictures from Life.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Hanáčková Z. Výjevy ze života: Pictures from Life. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34420.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hanáčková Z. Výjevy ze života: Pictures from Life. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34420

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Rio Grande do Norte

7. Soares, Lech Walesa Oliveira. Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo .

Degree: 2015, Universidade do Rio Grande do Norte

 Pozzolanic materials such as rice husk ash are widely used to substitute part of cement, because they react with calcium hydroxide (CH) producing calcium silicate… (more)

Subjects/Keywords: Cimentação de poços de petróleo; Cinza da casca de arroz; Atividade pozolânica; Hidróxido de cálcio (CH); Silicato de cálcio hidratado (C-S-H)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Soares, L. W. O. (2015). Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo . (Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Soares, Lech Walesa Oliveira. “Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo .” 2015. Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed January 27, 2021. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Soares, Lech Walesa Oliveira. “Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo .” 2015. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Soares LWO. Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo . [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2015. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Soares LWO. Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo . [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2015. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Rio Grande do Norte

8. Soares, Lech Walesa Oliveira. Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo .

Degree: 2015, Universidade do Rio Grande do Norte

 Pozzolanic materials such as rice husk ash are widely used to substitute part of cement, because they react with calcium hydroxide (CH) producing calcium silicate… (more)

Subjects/Keywords: Cimentação de poços de petróleo; Cinza da casca de arroz; Atividade pozolânica; Hidróxido de cálcio (CH); Silicato de cálcio hidratado (C-S-H)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Soares, L. W. O. (2015). Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo . (Masters Thesis). Universidade do Rio Grande do Norte. Retrieved from http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Soares, Lech Walesa Oliveira. “Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo .” 2015. Masters Thesis, Universidade do Rio Grande do Norte. Accessed January 27, 2021. http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711.

MLA Handbook (7th Edition):

Soares, Lech Walesa Oliveira. “Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo .” 2015. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Soares LWO. Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2015. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711.

Council of Science Editors:

Soares LWO. Utilização da cinza da casca de arroz em cimentação de poços de petróleo . [Masters Thesis]. Universidade do Rio Grande do Norte; 2015. Available from: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20711


Brno University of Technology

9. Bartošová, Markéta. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The aim of this diploma thesis is to evaluate the possibility of Citylife Nottingham expansion into a new market in London and to propose a… (more)

Subjects/Keywords: Cílem diplomové práce je vyhodnotit možnost expanze společnosti Citylife Nottingham na nový trh v Londýně a navrhnout vhodnou strategii této expanze. Společnost má již zkušenosti v Nottinghamu; Leeds a Sheffieldu; kde je jejich koncept úspěšný a klienty oblíbený. Ačkoli je zde předpoklad pro úspěch na tomto novém trhu; Londýn se od těchto měst značně liší; a to především svou velikostí. Proto je nutné; aby se společnost na tento zásadní krok expanze na tak velký a neznámý trh důkladně připravila. V práci jsou představeny interní i externí analýzy; které jsou vyhodnoceny; a následně je představen nový marketingový mix společně se strategií této expanze.; Expansion strategy; New Market; Market Development; Situation analysis; Marketing Mix; Online marketing

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bartošová, M. (2019). Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

10. Dias, Jo?o Alu?zio Piranha. A festa do ?air? e a resist?ncia ind?gena: uma experi?ncia ancestral dos Borari em Alter do Ch?o, Santar?m, Par?.

Degree: 2019, Universidade Federal do Amazonas

 <p>Este estudo se ocupa de uma an?lise sobre a exist?ncia de elementos do xamanismo ind?gena, manifestados por meio de pr?ticas rituais, cren?as e mitos que… (more)

Subjects/Keywords: Festas religiosas; Festas folcl?ricas; Folclore - Amaz?nia; CI?NCIAS HUMANAS; Festa do ?air?; Religiosidade popular; Resist?ncia; Pajelan?a; Alter do Ch?o

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Dias, J. A. P. (2019). A festa do ?air? e a resist?ncia ind?gena: uma experi?ncia ancestral dos Borari em Alter do Ch?o, Santar?m, Par?. (Doctoral Dissertation). Universidade Federal do Amazonas. Retrieved from https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7382

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dias, Jo?o Alu?zio Piranha. “A festa do ?air? e a resist?ncia ind?gena: uma experi?ncia ancestral dos Borari em Alter do Ch?o, Santar?m, Par?.” 2019. Doctoral Dissertation, Universidade Federal do Amazonas. Accessed January 27, 2021. https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7382.

MLA Handbook (7th Edition):

Dias, Jo?o Alu?zio Piranha. “A festa do ?air? e a resist?ncia ind?gena: uma experi?ncia ancestral dos Borari em Alter do Ch?o, Santar?m, Par?.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Dias JAP. A festa do ?air? e a resist?ncia ind?gena: uma experi?ncia ancestral dos Borari em Alter do Ch?o, Santar?m, Par?. [Internet] [Doctoral dissertation]. Universidade Federal do Amazonas; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7382.

Council of Science Editors:

Dias JAP. A festa do ?air? e a resist?ncia ind?gena: uma experi?ncia ancestral dos Borari em Alter do Ch?o, Santar?m, Par?. [Doctoral Dissertation]. Universidade Federal do Amazonas; 2019. Available from: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7382


University of Pretoria

11. McLagan, Toni Lisa. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.

Degree: MArch (Prof), Architecture, 2016, University of Pretoria

 Die verhandeling is gerig op die toenemende globale kwessie van ons land se voedselonsekerheid en die faktore wat daartoe bydra. Dit ondersoek die rol wat… (more)

Subjects/Keywords: UCTD; F o o d i n s e c u r i t y; In f o r m a l t r a d e; Food network; A s t r o n o m i c q u a r t e r

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

McLagan, T. L. (2016). Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. (Masters Thesis). University of Pretoria. Retrieved from http://hdl.handle.net/2263/60188

Chicago Manual of Style (16th Edition):

McLagan, Toni Lisa. “Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.” 2016. Masters Thesis, University of Pretoria. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/2263/60188.

MLA Handbook (7th Edition):

McLagan, Toni Lisa. “Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.” 2016. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

McLagan TL. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. [Internet] [Masters thesis]. University of Pretoria; 2016. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/2263/60188.

Council of Science Editors:

McLagan TL. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. [Masters Thesis]. University of Pretoria; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/2263/60188


Universitat de Valencia

12. Blasco Conesa, María Pilar. Interés taxonómico de los caracteres micromorfológicos en el género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Plantaginaceae) .

Degree: 2017, Universitat de Valencia

 TEMA: El objeto de la tesis se enmarca en un tema más amplio en el que el grupo de investigación trabaja, en el que se(more)

Subjects/Keywords: chaenorhinum; plantaginaceae; micromorfología; Ch. serpentinum; Ch. gamezii; taxonomía; flora mediterránea; botánica

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Blasco Conesa, M. P. (2017). Interés taxonómico de los caracteres micromorfológicos en el género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Plantaginaceae) . (Doctoral Dissertation). Universitat de Valencia. Retrieved from http://hdl.handle.net/10550/60429

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Blasco Conesa, María Pilar. “Interés taxonómico de los caracteres micromorfológicos en el género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Plantaginaceae) .” 2017. Doctoral Dissertation, Universitat de Valencia. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/10550/60429.

MLA Handbook (7th Edition):

Blasco Conesa, María Pilar. “Interés taxonómico de los caracteres micromorfológicos en el género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Plantaginaceae) .” 2017. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Blasco Conesa MP. Interés taxonómico de los caracteres micromorfológicos en el género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Plantaginaceae) . [Internet] [Doctoral dissertation]. Universitat de Valencia; 2017. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/10550/60429.

Council of Science Editors:

Blasco Conesa MP. Interés taxonómico de los caracteres micromorfológicos en el género Chaenorhinum (DC.) Rchb. (Plantaginaceae) . [Doctoral Dissertation]. Universitat de Valencia; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10550/60429


Brno University of Technology

13. Richter, Jiří. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 History and Urbanism One of the most valuable thing of The Garden is that it remained in an aboriginal condition. All the sites that we… (more)

Subjects/Keywords: Mojí snahou je šetrná a racionalní revitalizace celej zahrady; tak; aby fungovala celoročne a tak aby jakékoliv budovy byli v duchovném souladu s barokní koncepci zahrady. Moja „landscape“ struktura; do kterých sem vložil buňky umístněna na jižné straně komplexu zajišťuje variabilné fungování a ekologický dizajn.; My aim is to trifthly and effectively revitalise whole garden; so it can function for whole year and so that all new buildings are in spiritual context with baroque´s conception of land. My „landscape“ structure to which small cells are set; on south part of whole complex; engage variability in function and ecological design.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Richter, J. (2019). REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/6929

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Richter, Jiří. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/6929.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Richter, Jiří. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Richter J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/6929.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Richter J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/6929

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

14. Kvasnička, Karel. Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources.

Degree: 2020, Brno University of Technology

Charging station; PV panel; accumulator; battery; lithium; LiFePO4; Arduino Advisors/Committee Members: Baxant, Petr (advisor), Morávek, Jan (referee).

Subjects/Keywords: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nové generace nabíjecí stanice s cílem vytvořit přenosné zařízení kompaktních rozměrů. Zařízení je umístěno v nářaďovém boxu o rozměrech 396 x 296 x 187 mm a nosností 20 kg. Baterii LiFePO4 s kapacitou 512 Wh je možné nabíjet ze sítě nebo až pěti fotovoltaickými panely připojenými přes spojovací box. Informace o aktuálním stavu jsou zobrazovány na LCD displeji pomocí tlačítek. Na obou stranách jsou umístěné výstupní zásuvky; konkrétně USB-A; USB-C; 12 V a 230 V. Celé zařízení je zkonstruované jako voděodolné se stupněm krytí IP 54 a má aktivní vzduchové chlazení. Výsledkem této práce je funkční nabíjecí stanice; která snese srovnání s výrobky prodávanými na trhu. Práce zároveň ukazuje; že zhotovit podobný výrobek není nijak technologicky náročné a může sloužit jako návod; pokud by si někdo chtěl podobné zařízení postavit.; This diploma thesis deals with the design and implementation of a new generation of charging station in order to create a portable device of compact dimensions. The device is placed in a tool box of size 396 x 296 x 187 mm and load capacity 20 kg. The LiFePO4 battery with a capacity of 512 Wh can be charged from the mains or be connected up to five photovoltaic panels via a junction box. Information about the current status is displayed on the LCD using the buttons. There are output sockets on both sides; namely USB-A; USB-C; 12 V and 230 V. The whole device is designed to be waterproof with a degree of protection IP 54 and has active air cooling. The result of this work is a functional charging station that can get by comparisons with products sold on the market. At the same time; the work shows that making a similar product is not technologically demanding and can serve as a guide if someone would like to build a similar device.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kvasnička, K. (2020). Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/189352

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kvasnička, Karel. “Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/189352.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kvasnička, Karel. “Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources.” 2020. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Kvasnička K. Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/189352.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kvasnička K. Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/189352

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universitat de Girona

15. Milan, Michela. Oxidation of unactivated C-H bonds catalyzed by manganese complexes: control over site-selectivity and enantioselectivity.

Degree: Departament de Química, 2018, Universitat de Girona

 L'oxidació d’enllaços C-H alifàtics és una reacció altament interessant perquè permet funcionalitzar l'enllaç C-H inert, generant molècules d’alt interès sintètic. No obstant, també es tracta… (more)

Subjects/Keywords: C-H oxidation; Oxidació de CH; Oxidación de CH; Manganeses complexes; Complexos de manganès; Complejos de manganeso; Bioinspired models; Models bioinspirats; Modelos bioinspirados; Metal catalysts; Catalitzadors de metalls; Catalizadores de metales; 546

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Milan, M. (2018). Oxidation of unactivated C-H bonds catalyzed by manganese complexes: control over site-selectivity and enantioselectivity. (Thesis). Universitat de Girona. Retrieved from http://hdl.handle.net/10803/664865

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Milan, Michela. “Oxidation of unactivated C-H bonds catalyzed by manganese complexes: control over site-selectivity and enantioselectivity.” 2018. Thesis, Universitat de Girona. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/10803/664865.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Milan, Michela. “Oxidation of unactivated C-H bonds catalyzed by manganese complexes: control over site-selectivity and enantioselectivity.” 2018. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Milan M. Oxidation of unactivated C-H bonds catalyzed by manganese complexes: control over site-selectivity and enantioselectivity. [Internet] [Thesis]. Universitat de Girona; 2018. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/10803/664865.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Milan M. Oxidation of unactivated C-H bonds catalyzed by manganese complexes: control over site-selectivity and enantioselectivity. [Thesis]. Universitat de Girona; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10803/664865

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

16. Bureš, Michal. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Premature loss of capacity, mode of partial charge, additives, negative electrode, lead acid battery, lead-acid battery cycling, hybrid electric vehicle, traction battery, ebonex, titanium dioxide Advisors/Committee Members: Bača, Petr (advisor), Zimáková, Jana (referee).

Subjects/Keywords: Tato práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů používaných v hybridních elektrických vozidlech a vozidlech s trakčním pohonem. Tyto akumulátory pracují ve specifických podmínkách; konkrétně v režimu částečného nabití označovaném jako PSOC a režimu hlubokého vybití DoD. Tato skutečnost je odpovědná za předčasnou ztrátu kapacity článků olověných akumulátorů a jejich krátkou životnost. Úkolem této práce je prověřit vliv vodivých keramik; jako možných aditiv do aktivních hmot kladných elektrod článků olověných akumulátorů pracujících v režimu DoD; za účelem prodloužení jejich životnosti.; This thesis is focused on lead-acid batteries used in hybrid electric vehicles and batterypowered vehicles. These cells work in specific conditions; particularly under partial charge referred to as PSOC and DoD. This fact is responsible for the premature loss of capacity cell lead-acid batteries and their short lifetime. The task of this thesis is to examine the effect of conductive ceramics as possible additives to the negative electrode active materials of lead-acid battery cells operating in a DoD; in order to prolong their life.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bureš, M. (2019). Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidad del Rosario

17. Rojas, Félix Andrés. Condiciones para preservar e valor moral del consentimiento informado en medicina.

Degree: 2015, Universidad del Rosario

 <p>El consentimiento informado (CI) en medicina corre el riesgo de quedar reducido a un formalismo legal sin valor moral; esto puede suceder por dos cosas:… (more)

Subjects/Keywords: Consentimiento informado; Valía moral; Dialogicidad; Autonomía relacional; Autoridad e institución; 344.0412; Consentimiento informado ( Derecho Médico); Consentimiento legal::Medicina; Responsabilidad médica; Ética médica; Autonomía de la voluntad (Derecho); HONNETH, A. (2010, mayo-agosto). Reconocimiento y criterios normativos. Una entrevista con Axel Honeth / Entrevistador: Gustavo Pereira. Revista Andamios, 7(13), 323-334.Recuperado de https://www.academia.edu/301939/Reconocimiento_y_criterios_normativos._Entrevista_a_Axel_Honneth; IGLESIAS BENAVIDES, J. L. (2007). El Juramento de Hipócrates ¿Aún vive? Medicina Universitaria, 9(37), 219-230.; KORSGARD, Ch. (1996). Creating of kingdom of ends. Cambridge: University Press.; KOTTOW, M. H. (2005, mayo-junio). Conflictos en ética de investigación con seres humanos. Cadernos de Saúde Pública, 21(3), 862-869. Recuperado de http://www.scielosp.org/pdf/csp/v21n3/20.pdf; MAINETTI, J. A. (1989). Ética médica. La Plata, Argentina: Quirón. Recuperado de http://www.bioeticanet.info/documentos/nuremberg.pdf; MALDONADO-VEGA, J. (2005). Algunas preocupaciones de la bioética en relación con la medicina en el siglo XXI. En I. GÓMEZ CÓRDOBA y C.E. MALDONADO (Comp.), Bioética y educación. Investigación, problemas y propuestas (pp. 137-157). Bogotá: Universidad del Rosario.; MATUS, J. P. (2005). El Informe Valech y la tortura masiva y sistemática como crimen contra la humanidad cometido en Chile durante el régimen militar. Su enjuiciamiento desde la perspectiva del derecho penal internacional. Apuntes a propósito de la obra de Kai Ambos: “Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts”. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 7, 1-39. Recuperado de http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-07.pdf; MILGRAM, S. (2005). Los peligros de la obediencia. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 4(11). Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30541124; NAVIA, F. (2006). Consentimiento informado y responsabilidad civil médica. Revista de derecho privado, 11, 157-170. Recuperado de http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpri&page=article&op=view&path%5B%5D=577&path%5B%5D=545; O’NEILL, O. (2004). Autonomy and trust in Bioethics. New York: Cambrige University Press.; ORTIZ, A., y BURDILES, P. (2010). Consentimiento informado. Rev. Med. Clin. CONDES, 21(4), 644-652. Recuperado de http://www.clc.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED_21_4/19_Dr_Burdiles.pdf; OSHANA, M. (2006). Personal Autonomy in Society. Hampshire: Ashgate Publishing Limited; PÉREZ, R., y SUAZO, M. (2010, enero-marzo). Consentimiento informado, autonomía y beneficencia en la consulta hospitalaria de la ciudad de Santo Domingo. Ciencia y Sociedad, 35(1), 7-20. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/870/87014544001.pdf; PINEDA PINZÓN, E. C. (2012, agosto-diciembre). La esterilización femenina forzada en el contexto latinoamericano. Anamnesis. Revista de Bioética, 7, 51-57.; QUINTERO, E. (2009). El consentimiento informado en el área clínica: ¿cómo, dónde y cuándo? Revista MedUNAB, 12(2), 96-101. Recuperado de http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=medunab&page=article&op=view&path%5B%5D=37&path%5B%5D=35; RAMOS, L. (2012). El consentimiento informado. Revista [email protected], 13(36), 294-298. Recuperado de http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-revistilo_LCRamos.pdf; RAWLS, J. (2006). Teoría de la justicia (6 reimpresión). México: Fondo de Cultura Económica.; RAZ, J.(1994). La ética en el ámbito público. Gedisa: Editorial; RAZ, J. (1982). La autoridad del derecho. México: UNAM.; RAZ, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press.; REVERBY, S. M. (2012, junio). Sífilis por “exposição normal” e inoculação: um médico da equipe do estudio Tuskegee na Guatemala, 1946-1948. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., 15(2), 323-349.; RODRÍGUEZ-OCAMPO, S., VILLALOBOS-ALPÍZAR, J., CARVAJAL-CALDERÓN, M., CAMPOS-GAMBOA, G. SÁNCHEZ-SOLANO, H. (s.f.). Consentimiento informado en investigación biomédica. Recuperado de https://umshare.miami.edu/web/wda/ethics/PABI_Agendas/costa_rica/Modules/Module14850.pdf; SIMÓN P., y CONCHEIRO P. (1993). El consentimiento informado: teoría y práctica. El médico interactivo. Diario electrónico de la salud. (100), 659-663. Recuperado de http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/informes/informe/consentimiento.htm; SOLÓRZANO, J. F. (2012). Elementos estructurales del consentimiento informado. Facultad de Jurisprudencia, 64, [ISSN: 0124-700x] Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. (Borrador de investigación). Recuperado de http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3365/Fasc%C3%ADculo64.pdf?sequence=1&isAllowed=y; TAYLOR, Ch. (1997). Ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad. Barcelona: Paidós.; THOMPSON, J. (2006). Los principios de ética biomédica. Programa de educación continua en Pediatría (Sociedad Colombiana de Pediatría -SCP), Curso continuo de actualización en Pediatría (CCAP), año 5, módulo 4, 15-34. Recuperado de http://www.scp.com.co/precop/modulo5.php - Enlace directo a la versión en PDF http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_4/15-34.pdf; ZIMBARDO, (2012). El efecto Lucifer. El porqué de la maldad [Versión Adobe Reader]. Barcelona: Paidós (Primera edición en libro electrónico). ISBN: 978-84-493-2733-9 (epub). La primera edición impresa en inglés fue publicada en 2007 por Random House, New York.; Informed consent; Moral worth; Dialogical; Relational autonomy; Authority and institution

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rojas, F. A. (2015). Condiciones para preservar e valor moral del consentimiento informado en medicina. (Thesis). Universidad del Rosario. Retrieved from http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10650

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rojas, Félix Andrés. “Condiciones para preservar e valor moral del consentimiento informado en medicina.” 2015. Thesis, Universidad del Rosario. Accessed January 27, 2021. http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10650.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Rojas, Félix Andrés. “Condiciones para preservar e valor moral del consentimiento informado en medicina.” 2015. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Rojas FA. Condiciones para preservar e valor moral del consentimiento informado en medicina. [Internet] [Thesis]. Universidad del Rosario; 2015. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10650.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Rojas FA. Condiciones para preservar e valor moral del consentimiento informado en medicina. [Thesis]. Universidad del Rosario; 2015. Available from: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10650

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

18. Fialová, Petra. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Town and country planning, local plan, book value, market value, agricultural land, residential land. Advisors/Committee Members: Superatová, Alena (advisor), Lorencová, Marie (referee).

Subjects/Keywords: Diplomová práce se zaměřuje na posouzení vlivu územního plánování na administrativní a obvyklou cenu pozemků v rámci katastrálního území města Třebíče. Každá z těchto lokalit je oceňována dle stupňů územního plánování jako zemědělský pozemek; dále jako pozemek určený k zastavění a v poslední fázi jako stavební pozemek. V jednotlivých krocích jsou ke každému pozemku stanoveny administrativní ceny na základě platných oceňovacích předpisů a dále tržní ceny. Výsledná analýza slouží ke zhodnocení rozdílu cen jednotlivých pozemků a dále pro zhodnocení vlivu stupně územního plánování na cenu daných lokalit.; The thesis deals with the evaluation related to territorial planning of administrative and common prices for plots with in the scope of land register in the city Třebíč. Each lokality is evaluated according to degrese of territorial planning. The particular degrees are consisted of the following evaluation levels – an agricultural land; a land designed to building; and finally a building plot. In particular steps; administrative prices are stated for an each plot based on valid evaluation regulations and market – prices. The resulting analysisis used to evaluate a price diference of particular plots and to evaluace the effect of territorial planning on prices of stated localities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Fialová, P. (2019). Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/33379

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fialová, Petra. “Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/33379.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Fialová, Petra. “Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Fialová P. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/33379.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Fialová P. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/33379

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Ottawa

19. Robertson, Sean. Star Shaped Thieno- and Thienylaryls as Multifunctional Materials .

Degree: 2015, University of Ottawa

 The work in this thesis was undertaken to explore both the effect of heteroatoms on the semiconducting properties of star-shaped thienoacenes, and to expand the… (more)

Subjects/Keywords: Star Shaped Molecules; Thienoacenes; Organic Semiconductors; CH-N Substitution; Metal Organic Frameworks; Coordination Complexes

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Robertson, S. (2015). Star Shaped Thieno- and Thienylaryls as Multifunctional Materials . (Thesis). University of Ottawa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10393/32474

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Robertson, Sean. “Star Shaped Thieno- and Thienylaryls as Multifunctional Materials .” 2015. Thesis, University of Ottawa. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/10393/32474.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Robertson, Sean. “Star Shaped Thieno- and Thienylaryls as Multifunctional Materials .” 2015. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Robertson S. Star Shaped Thieno- and Thienylaryls as Multifunctional Materials . [Internet] [Thesis]. University of Ottawa; 2015. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/10393/32474.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Robertson S. Star Shaped Thieno- and Thienylaryls as Multifunctional Materials . [Thesis]. University of Ottawa; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10393/32474

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

20. Šmok, Vojtěch. Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact.

Degree: 2018, Brno University of Technology

Contact, cam, follower, lubrication film, direct observation Advisors/Committee Members: Šperka, Petr (advisor), Zimmerman, Martin (referee).

Subjects/Keywords: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku týkající se přímého zkoumání kontaktu vačky a zdvihátka; jako typického představitele kontaktu s proměnnou geometrií a zatížením. Tyto změny mohou zapříčinit porušení mazacího filmu; což může mít za následek zvýšení tření a tím související větší opotřebení prvků. Po teoretickém úvodu do problematiky mazání tohoto spojení je nejprve obecně popsána základní teorie potřebná k dalšímu pokračování v rozvoji. Dále je shrnut současný stav poznání s uvedením stěžejních poznatků. Jednotlivé výzkumy ukazují; kam je třeba se dál ubírat; a případně co zlepšit na aparaturách pro přímé zkoumání kontaktu. Díky získaným hodnotám a poznatkům můžeme technologicky a konstrukčně zlepšit prvky; které se účastní společného kontaktu tj. vačka a zdvihátko pro jejich delší životnost.; Kontakt; vačka; zdvihátko; mazací film; přímé pozorování

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Šmok, V. (2018). Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/71240

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Šmok, Vojtěch. “Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/71240.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Šmok, Vojtěch. “Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact.” 2018. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Šmok V. Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/71240.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Šmok V. Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/71240

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

21. Li, Chen. CH bond activation of methane and unsaturated molecules by a transient eta2-cyclopropene complex of niobium : synthesis, characterization and mechanistic studies : Activation de la liaison CH du méthane par un complexe intermédiaire eta2-cyclopropène de niobium.

Degree: Docteur es, Chimie organométallique et de coordination, 2015, Toulouse, INSA

 <p>Le chapitre 1 présente un résumé bibliographique des différentes façons de casser une liaison C-Hd'hydrocarbures, plus particulièrement du méthane, avec des complexes de métaux de… (more)

Subjects/Keywords: Acivation de la liaison C-H; RMN; Synthèse; Niobium; Méthane; Liaison hydrocarbonée; CH activation; Mechanism; NMR; Hydrocarbon; Synthesis; Reaction; Niobium; Methane; 541.3; 547

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Li, C. (2015). CH bond activation of methane and unsaturated molecules by a transient eta2-cyclopropene complex of niobium : synthesis, characterization and mechanistic studies : Activation de la liaison CH du méthane par un complexe intermédiaire eta2-cyclopropène de niobium. (Doctoral Dissertation). Toulouse, INSA. Retrieved from http://www.theses.fr/2015ISAT0029

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Li, Chen. “CH bond activation of methane and unsaturated molecules by a transient eta2-cyclopropene complex of niobium : synthesis, characterization and mechanistic studies : Activation de la liaison CH du méthane par un complexe intermédiaire eta2-cyclopropène de niobium.” 2015. Doctoral Dissertation, Toulouse, INSA. Accessed January 27, 2021. http://www.theses.fr/2015ISAT0029.

MLA Handbook (7th Edition):

Li, Chen. “CH bond activation of methane and unsaturated molecules by a transient eta2-cyclopropene complex of niobium : synthesis, characterization and mechanistic studies : Activation de la liaison CH du méthane par un complexe intermédiaire eta2-cyclopropène de niobium.” 2015. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Li C. CH bond activation of methane and unsaturated molecules by a transient eta2-cyclopropene complex of niobium : synthesis, characterization and mechanistic studies : Activation de la liaison CH du méthane par un complexe intermédiaire eta2-cyclopropène de niobium. [Internet] [Doctoral dissertation]. Toulouse, INSA; 2015. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://www.theses.fr/2015ISAT0029.

Council of Science Editors:

Li C. CH bond activation of methane and unsaturated molecules by a transient eta2-cyclopropene complex of niobium : synthesis, characterization and mechanistic studies : Activation de la liaison CH du méthane par un complexe intermédiaire eta2-cyclopropène de niobium. [Doctoral Dissertation]. Toulouse, INSA; 2015. Available from: http://www.theses.fr/2015ISAT0029

22. Roosz, Cédric. Propriétés thermodynamiques des phases cimentaires hydratées : C-S-H, C-A-S-H et M-S-H : Thermodynamic properties of hydrated cement phases : C-S-H, C-A-S-H and M-S-H.

Degree: Docteur es, Terre solide et enveloppes superficielles, 2016, Poitiers

 Le béton est l'un des matériaux de construction les plus utilisés au monde. Sa durabilité, ses propriétés mécaniques et chimiques en ont fait un matériau… (more)

Subjects/Keywords: Ciment; Hydrates; Thermodynamique; Cristallographie; Nanoparticules; Hydratation; C-S-H; C-A-S-H; M-S-H; Cement; Hydrates; Thermodynamics; Cristallography; Nanoparticles; Hydration; C-S-H; C-A-S-H; M-S-H; 620.135

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Roosz, C. (2016). Propriétés thermodynamiques des phases cimentaires hydratées : C-S-H, C-A-S-H et M-S-H : Thermodynamic properties of hydrated cement phases : C-S-H, C-A-S-H and M-S-H. (Doctoral Dissertation). Poitiers. Retrieved from http://www.theses.fr/2016POIT2264

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Roosz, Cédric. “Propriétés thermodynamiques des phases cimentaires hydratées : C-S-H, C-A-S-H et M-S-H : Thermodynamic properties of hydrated cement phases : C-S-H, C-A-S-H and M-S-H.” 2016. Doctoral Dissertation, Poitiers. Accessed January 27, 2021. http://www.theses.fr/2016POIT2264.

MLA Handbook (7th Edition):

Roosz, Cédric. “Propriétés thermodynamiques des phases cimentaires hydratées : C-S-H, C-A-S-H et M-S-H : Thermodynamic properties of hydrated cement phases : C-S-H, C-A-S-H and M-S-H.” 2016. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Roosz C. Propriétés thermodynamiques des phases cimentaires hydratées : C-S-H, C-A-S-H et M-S-H : Thermodynamic properties of hydrated cement phases : C-S-H, C-A-S-H and M-S-H. [Internet] [Doctoral dissertation]. Poitiers; 2016. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://www.theses.fr/2016POIT2264.

Council of Science Editors:

Roosz C. Propriétés thermodynamiques des phases cimentaires hydratées : C-S-H, C-A-S-H et M-S-H : Thermodynamic properties of hydrated cement phases : C-S-H, C-A-S-H and M-S-H. [Doctoral Dissertation]. Poitiers; 2016. Available from: http://www.theses.fr/2016POIT2264


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23. Stachowiak, Izabela. Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego.

Degree: 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Przedmiotem niniejszej rozprawy jest próba dokonania weryfikacji dotychczasowych badań dotyczących procesów motywacyjnych w dydaktyce języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako obcego. Wyniki badań… (more)

Subjects/Keywords: Język polski jako obcy; Polish as a foreign language

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Stachowiak, I. (2013). Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. (Doctoral Dissertation). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Retrieved from http://hdl.handle.net/10593/4140

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Stachowiak, Izabela. “Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. ” 2013. Doctoral Dissertation, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/10593/4140.

MLA Handbook (7th Edition):

Stachowiak, Izabela. “Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. ” 2013. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Stachowiak I. Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. [Internet] [Doctoral dissertation]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2013. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/10593/4140.

Council of Science Editors:

Stachowiak I. Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. [Doctoral Dissertation]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10593/4140


Brno University of Technology

24. Arutsiunian, Aliaksandra. English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 In the 21st century, we can undoubtedly speak about a significant growth in the number of people who either use English on a daily basis… (more)

Subjects/Keywords: angličtina jako Lingua Franca; angličtina jako světový jazyk; rodilý mluvčí; komunikace mezi kulturami; angličtina v reklamě; English as a Lingua Franca; English as a Global Language; native speaker; cross-cultural communication; press release; English for advertising

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Arutsiunian, A. (2019). English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/68087

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Arutsiunian, Aliaksandra. “English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/68087.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Arutsiunian, Aliaksandra. “English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns.” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Arutsiunian A. English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/68087.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Arutsiunian A. English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/68087

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Ruhr Universität Bochum

25. Kupfer, Kristin. Emergence and development of spiritual-religious groups in the Peoples Republic of China after 1978.

Degree: 2009, Ruhr Universität Bochum

 Charismatische Anführer, geheime Netzwerke und eschantologische Lehren - spirituell-religiöse Gruppierungen finden seit 1978 in der Volksrepublik mehr und mehr Anhänger. Die chinesische Regierung verfolgt sie… (more)

Subjects/Keywords: China; Religion; Christentum; Ch’i-kung; Politik

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kupfer, K. (2009). Emergence and development of spiritual-religious groups in the Peoples Republic of China after 1978. (Thesis). Ruhr Universität Bochum. Retrieved from http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-29462

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kupfer, Kristin. “Emergence and development of spiritual-religious groups in the Peoples Republic of China after 1978.” 2009. Thesis, Ruhr Universität Bochum. Accessed January 27, 2021. http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-29462.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kupfer, Kristin. “Emergence and development of spiritual-religious groups in the Peoples Republic of China after 1978.” 2009. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Kupfer K. Emergence and development of spiritual-religious groups in the Peoples Republic of China after 1978. [Internet] [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2009. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-29462.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kupfer K. Emergence and development of spiritual-religious groups in the Peoples Republic of China after 1978. [Thesis]. Ruhr Universität Bochum; 2009. Available from: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-29462

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

26. Giarracca, Lucia. Impact of lignocellulosic biofuels on NOx formation in premixed laminar flames : Impact de l’oxydation des biocarburants lignocellulosiques sur la formation des oxydes d'azote dans les flammes laminaires prémélangées.

Degree: Docteur es, Energétique, thermique, combustion, 2018, Université Lille I – Sciences et Technologies

 <p>Les objectifs de ce travail portent sur le rôle de l'oxydation de biocarburants lignocellulosiques dans la cinétique de formation des oxydes d'azote. Le choix s’est… (more)

Subjects/Keywords: Flammes laminaires prémélangées; Radical CH; 541.361

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Giarracca, L. (2018). Impact of lignocellulosic biofuels on NOx formation in premixed laminar flames : Impact de l’oxydation des biocarburants lignocellulosiques sur la formation des oxydes d'azote dans les flammes laminaires prémélangées. (Doctoral Dissertation). Université Lille I – Sciences et Technologies. Retrieved from http://www.theses.fr/2018LIL1R059

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Giarracca, Lucia. “Impact of lignocellulosic biofuels on NOx formation in premixed laminar flames : Impact de l’oxydation des biocarburants lignocellulosiques sur la formation des oxydes d'azote dans les flammes laminaires prémélangées.” 2018. Doctoral Dissertation, Université Lille I – Sciences et Technologies. Accessed January 27, 2021. http://www.theses.fr/2018LIL1R059.

MLA Handbook (7th Edition):

Giarracca, Lucia. “Impact of lignocellulosic biofuels on NOx formation in premixed laminar flames : Impact de l’oxydation des biocarburants lignocellulosiques sur la formation des oxydes d'azote dans les flammes laminaires prémélangées.” 2018. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Giarracca L. Impact of lignocellulosic biofuels on NOx formation in premixed laminar flames : Impact de l’oxydation des biocarburants lignocellulosiques sur la formation des oxydes d'azote dans les flammes laminaires prémélangées. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2018. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://www.theses.fr/2018LIL1R059.

Council of Science Editors:

Giarracca L. Impact of lignocellulosic biofuels on NOx formation in premixed laminar flames : Impact de l’oxydation des biocarburants lignocellulosiques sur la formation des oxydes d'azote dans les flammes laminaires prémélangées. [Doctoral Dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2018. Available from: http://www.theses.fr/2018LIL1R059


University of Illinois – Urbana-Champaign

27. Mitsingas, Constandinos Miltiadis. Reactive flow visualization through high-speed optical laser diagnostics.

Degree: PhD, Mechanical Engineering, 2018, University of Illinois – Urbana-Champaign

 Turbulent combustion is a complex phenomenon that involves the interaction between fluid mechanics and chemical kinetics. Turbulence plays an important role in combustion because it… (more)

Subjects/Keywords: High-speed; laser diagnostics; CH-PLIF; Combustion

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mitsingas, C. M. (2018). Reactive flow visualization through high-speed optical laser diagnostics. (Doctoral Dissertation). University of Illinois – Urbana-Champaign. Retrieved from http://hdl.handle.net/2142/101758

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mitsingas, Constandinos Miltiadis. “Reactive flow visualization through high-speed optical laser diagnostics.” 2018. Doctoral Dissertation, University of Illinois – Urbana-Champaign. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/2142/101758.

MLA Handbook (7th Edition):

Mitsingas, Constandinos Miltiadis. “Reactive flow visualization through high-speed optical laser diagnostics.” 2018. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Mitsingas CM. Reactive flow visualization through high-speed optical laser diagnostics. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of Illinois – Urbana-Champaign; 2018. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/2142/101758.

Council of Science Editors:

Mitsingas CM. Reactive flow visualization through high-speed optical laser diagnostics. [Doctoral Dissertation]. University of Illinois – Urbana-Champaign; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/2142/101758


Brno University of Technology

28. Horák, Ondřej. Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light).

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The present work deals in one level with the issue of work and laboriousness in the arts and in the second plane perception of reality… (more)

Subjects/Keywords: světlo jako princip; práce a pracnost v umění; zrak; iluze; realita; vnímání; hranice; light as a principle; work and laboriousness in the arts; vision; illusion; reality; perception; boundaries

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Horák, O. (2019). Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light). (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/38349

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Horák, Ondřej. “Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light).” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 27, 2021. http://hdl.handle.net/11012/38349.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Horák, Ondřej. “Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light).” 2019. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Horák O. Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light). [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/38349.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Horák O. Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light). [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/38349

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

29. Nawfal, Mira. Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable : Catalytic biogas upgrading for a clean and renewable energy.

Degree: Docteur es, Chimie, 2015, Littoral

 <p>Cette étude concerne la formation d'hydrogène par le procédé de vaporeformage et la production de gaz de synthèse par le procédé de reformage à sec,… (more)

Subjects/Keywords: Reformage du CH₄; Nickel; Ruthénium; Hydrotalcite; Coke; CH₄ reforming; Nickel; Ruthenium; Hydrotalcite; Coke

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nawfal, M. (2015). Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable : Catalytic biogas upgrading for a clean and renewable energy. (Doctoral Dissertation). Littoral. Retrieved from http://www.theses.fr/2015DUNK0392

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nawfal, Mira. “Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable : Catalytic biogas upgrading for a clean and renewable energy.” 2015. Doctoral Dissertation, Littoral. Accessed January 27, 2021. http://www.theses.fr/2015DUNK0392.

MLA Handbook (7th Edition):

Nawfal, Mira. “Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable : Catalytic biogas upgrading for a clean and renewable energy.” 2015. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Nawfal M. Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable : Catalytic biogas upgrading for a clean and renewable energy. [Internet] [Doctoral dissertation]. Littoral; 2015. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://www.theses.fr/2015DUNK0392.

Council of Science Editors:

Nawfal M. Valorisation catalytique du biogaz pour une énergie propre et renouvelable : Catalytic biogas upgrading for a clean and renewable energy. [Doctoral Dissertation]. Littoral; 2015. Available from: http://www.theses.fr/2015DUNK0392

30. Bheeter, Charles Beromeo. Palladium-catalysed C-H bond activation for simpler access to ArSO₂R derivatives : Activation de liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation de biaryles portant un groupement SO₂R.

Degree: Docteur es, Chimie, 2013, Rennes 1

 <p>Au cours de cette thèse, nous nous sommes intéressés à l'activation de liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation de biaryles… (more)

Subjects/Keywords: Arylation; Hétéroaromatiques, catalyse homogène, activation CH; Palladium; Économie Atom; Couplage; Biaryles; Cyclisation intramoléculaire; Déshydrogénation; Arylsulfonamide; Activation de la liaison C-H sp³; Arylation; Heteroaromatics; Homogeneous catalysis; C-H activation; Palladium; Atom economy; Coupling; Biaryls; Intramolecular cyclisation; Dehydrogenation; Arylsulfonamide; Sp³ C-H bond activation

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bheeter, C. B. (2013). Palladium-catalysed C-H bond activation for simpler access to ArSO₂R derivatives : Activation de liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation de biaryles portant un groupement SO₂R. (Doctoral Dissertation). Rennes 1. Retrieved from http://www.theses.fr/2013REN1S171

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bheeter, Charles Beromeo. “Palladium-catalysed C-H bond activation for simpler access to ArSO₂R derivatives : Activation de liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation de biaryles portant un groupement SO₂R.” 2013. Doctoral Dissertation, Rennes 1. Accessed January 27, 2021. http://www.theses.fr/2013REN1S171.

MLA Handbook (7th Edition):

Bheeter, Charles Beromeo. “Palladium-catalysed C-H bond activation for simpler access to ArSO₂R derivatives : Activation de liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation de biaryles portant un groupement SO₂R.” 2013. Web. 27 Jan 2021.

Vancouver:

Bheeter CB. Palladium-catalysed C-H bond activation for simpler access to ArSO₂R derivatives : Activation de liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation de biaryles portant un groupement SO₂R. [Internet] [Doctoral dissertation]. Rennes 1; 2013. [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://www.theses.fr/2013REN1S171.

Council of Science Editors:

Bheeter CB. Palladium-catalysed C-H bond activation for simpler access to ArSO₂R derivatives : Activation de liaisons C-H catalysée par des catalyseurs au palladium pour la préparation de biaryles portant un groupement SO₂R. [Doctoral Dissertation]. Rennes 1; 2013. Available from: http://www.theses.fr/2013REN1S171

[1] [2] [3] [4] [5] … [4665]

.