Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(oikeusvaltioperiaate). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Tampere University

1. Karvinen, Essi. Oikeusvaltion turvaaminen ja edistäminen Euroopan unionin toimin .

Degree: 2019, Tampere University

Oikeusvaltioperiaate on jokaisen nykyaikaisen perustuslaillisen demokratian kulmakivi. Se on perustavaa laatua oleva periaate, joka kumpuaa kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteisestä perustuslaillisesta perinteestä. Oikeusvaltioperiaate on yksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukai-sista keskeisistä arvoista, joihin EU perustuu. Yksikään valtio ei voi liittyä Euroopan unioniin kunnioittamatta SEU 2 artiklan mukaisia arvoja, ja jäsenvaltioille voidaan asettaa sanktioita niiden loukkaamisesta. Tästä huolimatta viime vuosien aikana jotkut jäsenvaltiot ovat loukanneet EU:n perustavanlaatuisia arvoja, erityisesti oikeusvaltioperiaatetta. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että EU:lla on käytettävissään tehokkaita oikeudellisesti sitovia keinoja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen varmistamiseksi EU:ssa. Tutkimuksen aihe on täten varsin ajankohtainen, sillä EU on käynnistänyt ensimmäistä kertaa oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi SEU 7 artiklan mukaisia mekanismeja EU:n jäsenmaita kohtaan. Lisäksi EU on kehittänyt uusia keinoja oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi ja edistämiseksi, esimerkiksi uuden EU:n toimintakehyksen oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi. Vaikka ensisijainen vastuu oikeusvaltion kunnioittamisen varmistamiseen kansallisella tasolla on jäsenmailla, on EU:lla oltava käytössään keinoja, joita se voi käynnistää sellaisissa tilanteissa, joissa kansallisilla oikeusvaltiotakeilla ei pystytä tehokkaasti puuttumaan oikeusvaltioperiaatetta koskeviin uhkiin. Tutkielmassa tarkastellaan oikeusvaltion turvaamista ja edistämistä Euroopan unionin toimin. Tutkielman tutkimuskysymyksenä on, mitkä ovat Euroopan unionin toimivaltuudet oikeusvaltion turvaamiseksi ja edistämiseksi sen jäsenmaissa. Tutkimuskysymystä tarkastellaan osatehtävien avulla. Ensinnäkin, tutkielmassa tarkastellaan niitä keinoja, joita EU:lla on toimivaltansa puitteissa käytettävissään silloin, kun jäsenmaat uhkaavat rikkoa tai rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Toiseksi, tutkielmassa tarkastellaan EU:n jäsenmaissa oikeusvaltioperiaatteen kannalta kriittisiä tekijöitä ja sitä, miten EU pyrkii edistämään niitä. Tutkielman tarkastelun kohteena ovat erityisesti oikeusvaltioperiaatteen sisältö EU:n tasolla, vallanjaon toteutuminen kansallisella tasolla sekä EU:n tasolla, EU:n ja jäsenvaltioiden välistä suhdetta määrittävät oikeudelliset puitteet sekä EU:n turvaamis- ja edistämistoimet oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi. Tutkielma on metodiltaan oikeusdogmaattinen, mutta se saa paikoitellen valtio-opillista ja oikeusvertailevaa näkökulmaa. Tutkielmassa tulkitaan ja systematisoidaan erityisesti voimassa olevia EU:n perussopimuksia. Tutkielman keskeisinä lähteinä toimivat EU:n lainsäädännön lisäksi erityisesti EU:n eri toimielinten päätökset, tiedonannot, suositukset ja päätösehdotukset. Lisäksi merkittävää lähdeaineistoa ovat kansallinen lainsäädäntö, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, muut virallislähteet sekä kansallinen ja kansainvälinen oikeuskirjallisuus. Johtopäätöksissä todetaan, että EU:n…

Subjects/Keywords: oikeusvaltioperiaate; Euroopan unioni; SEU 7 artikla; vallanjako; toimivalta

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Karvinen, E. (2019). Oikeusvaltion turvaaminen ja edistäminen Euroopan unionin toimin . (Masters Thesis). Tampere University. Retrieved from https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105807

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Karvinen, Essi. “Oikeusvaltion turvaaminen ja edistäminen Euroopan unionin toimin .” 2019. Masters Thesis, Tampere University. Accessed November 20, 2019. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105807.

MLA Handbook (7th Edition):

Karvinen, Essi. “Oikeusvaltion turvaaminen ja edistäminen Euroopan unionin toimin .” 2019. Web. 20 Nov 2019.

Vancouver:

Karvinen E. Oikeusvaltion turvaaminen ja edistäminen Euroopan unionin toimin . [Internet] [Masters thesis]. Tampere University; 2019. [cited 2019 Nov 20]. Available from: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105807.

Council of Science Editors:

Karvinen E. Oikeusvaltion turvaaminen ja edistäminen Euroopan unionin toimin . [Masters Thesis]. Tampere University; 2019. Available from: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105807


University of Helsinki

2. Kumpulainen, Hanna. Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteet ulkomaisen yritystoiminnan edustajien kokemusten ja näkemysten perusteella : hyvää hallintaa vai seremoniallista sopeuttamista?.

Degree: Department of Political and Economic Studies; Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi, 2012, University of Helsinki

Tutkielman tarkoituksena on selvittää Valko-Venäjällä toimivan ulkomaisen yritystoiminnan kokemuksia ja näkemyksiä Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteistä. Tutkielmassa pyritään saamaan vastausta siihen, onko Valko-Venäjällä nähtävissä merkkejä länsimaalaisista institutionalisoituneista rationaalisen hallinnon normeista ja arvomaailmasta, kuten hyvä hallinnan (good governance) periaatteista, jotka viitekehyksenä käytetyn kulttuuri-institutionalistisen teorian perusteella leviävät aaltomaisesti globaalissa maailmassa muun muassa ylikansallisten organisaatioiden ja muiden valtioiden taholta. Tässä tutkielmassa tarkasteluun valitut hyvän hallinnan piirteet ovat oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen, byrokratian laatu ja yksityisen sektorin asema ja korruption kitkeminen, jotka muodostivat rungon teemahaastatteluille, joita toteutettiin niin Suomessa kuin Valko-Venäjällä kaiken kaikkiaan kaksitoista kappaletta. Olettamuksena oli, että hyvän hallinnan periaatteiden suodattumista löytyisi yksityisen sektorin asemasta. Vaikka maan talouden yksityistämisprosessi on ollut hidasta ja marginaalista, Valko-Venäjä on myöntänyt tarvitsevansa ulkomaisia investointeja maan taloutensa pyörittämiseksi. Näin ollen premissinä teoriasta on, että Valko-Venäjän hallinnolla on tarvetta legitimoida toimintaansa kansanvälisen yhteisön keskuudessa siinä määri, että ulkomaisten yritysten kiinnostus maata kohtaan säilyisi kohtalaisena. Tutkimus on lähtökohdiltaan laadullinen tapaustutkimus, johon kerättyä haastatteluaineistoa on analysoitu teorialähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkielman keskeisinä tuloksina kerätyn aineiston perusteella on, että Valko-Venäjällä on vain vähän merkkejä globaalien institutionalisoituneiden hallinnon normien ja arvomaailman sopeuttamisesta tarkasteltujen hyvän hallinnan piirteiden kontekstissa. Ulkomaisen yritystoiminnan asema yksityisellä sektorilla on suhteellisen hyvä ja liiketoimintaa on mahdollista harjoittaa ilman sekaantumista korruptioon, mikä koettiin Valko-Venäjän vahvuutena muiden Itä-Euroopan maiden kontekstissa. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ei Valko-Venäjällä toteudu ja byrokratian laadussa on vaatimatonta rationaalisuutta. Päätelminä on, että Valko-Venäjän vallanpitäjien keskuudessa esiintyy kuitenkin suhteellista tarvetta legitimoida maata kansainvälisten toimijoiden vaatimien standardien mukaisesti siinä määrin, että yhteistyö ja kiinnostus maata kohtaa, ulkomaisten investointien muodossa, säilyisi kohtalaisena. Tämä johtuu aineiston perusteella tehdyn tulkinnan mukaan siitä, että Valko-Venäjä tarvitsee kipeästi ulkomaista pääomaa avustamaan maan talouden pyörittämistä ja siitä, että ulkomainen yritystoiminta onkin useimmissa tapauksissa otettu vieraanvaraisesti vastaan. Valtion suojellessa omia intressialojaan, ei toiminnan legitimaatiosta tosin välitetä aina edes ulkomaisen yritystoiminnan silmissä. Tästä esimerkkinä muun muassa maan presidentin sanelemat ukaasit, jotka ovat koskettaneet myös ulkomaista yritystoimintaa. Valko-Venäjän kehityksen painopistettä on vaikea…

Subjects/Keywords: Valko-Venäjä; institutionalismi; hallinta; hallintokulttuuri; byrokratia; korruptio; oikeusvaltio; oikeusvaltioperiaate; Political Science, Administration and Organisations; Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja; Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kumpulainen, H. (2012). Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteet ulkomaisen yritystoiminnan edustajien kokemusten ja näkemysten perusteella : hyvää hallintaa vai seremoniallista sopeuttamista?. (Masters Thesis). University of Helsinki. Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/34035

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kumpulainen, Hanna. “Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteet ulkomaisen yritystoiminnan edustajien kokemusten ja näkemysten perusteella : hyvää hallintaa vai seremoniallista sopeuttamista?.” 2012. Masters Thesis, University of Helsinki. Accessed November 20, 2019. http://hdl.handle.net/10138/34035.

MLA Handbook (7th Edition):

Kumpulainen, Hanna. “Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteet ulkomaisen yritystoiminnan edustajien kokemusten ja näkemysten perusteella : hyvää hallintaa vai seremoniallista sopeuttamista?.” 2012. Web. 20 Nov 2019.

Vancouver:

Kumpulainen H. Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteet ulkomaisen yritystoiminnan edustajien kokemusten ja näkemysten perusteella : hyvää hallintaa vai seremoniallista sopeuttamista?. [Internet] [Masters thesis]. University of Helsinki; 2012. [cited 2019 Nov 20]. Available from: http://hdl.handle.net/10138/34035.

Council of Science Editors:

Kumpulainen H. Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteet ulkomaisen yritystoiminnan edustajien kokemusten ja näkemysten perusteella : hyvää hallintaa vai seremoniallista sopeuttamista?. [Masters Thesis]. University of Helsinki; 2012. Available from: http://hdl.handle.net/10138/34035

.