Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(notranji dejavniki podjetja). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Frece Ribič, Tamara. Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja in strateškega managementa.

Degree: 2018, Univerza v Mariboru

POVZETEK Podjetja delujejo v okolju, ki se nenehno spreminja ter je nepredvidljivo. Naloga politike podjetja in strateškega managementa v podjetju je, da zazna priložnosti iz zunanjega okolja ter prednosti, ki jih ima podjetje pred konkurenco ter jih tudi izkoristi in tako podjetju omogoči konkurenčno prednost. Podjetja planirajo razvoj z namenom po izboljšanju kakovosti svojih struktur in resursov. Podjetja morajo slediti svojemu razvoju in rasti ter stremeti h vedno večjemu izboljšanju samega sebe. Turizem je hitro rastoča gospodarska panoga, kjer se podjetja prav tako morajo prilagajati okolju ter v njem zaznati spremembe ob enem pa morajo podjetja v turizmu venomer raziskovati svoje konkurente, saj le-teh ni malo. Turizem je panoga, kjer morajo podjeta, ki delujejo v njem, slediti svojemu razvoju ter nenehnemu izboljšanju samega sebe, saj je konkurenčnost v tej panogi visoka. Po drugi strani pa udeleženci podjetja vedno več pričakujejo od storitev, ki jih ponuja turistična panoga. Tako se morajo podjetja prilagajati ali celo preseči konkurenco, slediti svojemu razvoju in zadovoljevati potrebe svojih udeležencev. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu bomo opredelili planiranje razvoja na ravni politike podjetja, kjer bomo opredelili vizijo podjetja, politiko podjetja ter procese in metode planiranja na ravni politike podjetja. Prav tako bomo opredelili planiranje razvoja na ravni strateškega managementa, kjer bomo opredelili razvoj podjetja kot osrednjo strateško možnost in opredelili procese ter metode planiranja na ravni strateškega managementa. V empiričnem delu bomo proučevali slovensko podjetje Terme Čatež d.d., in njegovo razvojno možnost. S pomočjo podatkov, ki jih bomo pridobili z razvojno proučitvijo podjetja samega, bomo za na konec dodali predloge razvojne vizije, politike podjetja in strategij.

ABSTRACT Companies function in a constantly changing and unpredictable environment. The company policy and strategic management´s task in the company are to detect the opportunities from the external environment and advantages the company has, from the competition and to use them as well, and in that way enable the company to have a competitive advantage. The companies plan the development with the intention of improving the quality of their structures and resources. The companies must follow their development and growth and strive to always improve themselves. Tourism is a highly growing economic branch, where the companies must adapt to the environment and detect the changes inside it and at the same continually explore their competitors since there are a lot of them. Tourism is a branch, where the companies working inside it must follow their development and always improve themselves since the competitiveness is high in this branch. On the other side, the participants in the company expect more and more from the services that touristic branch offers. In this way, the companies must adapt or even surpass the competition, follow their development and…

Advisors/Committee Members: Belak, Jernej.

Subjects/Keywords: rast in razvoj podjetja; vizija podjetja; politika podjetja; strateški management; zunanje okolje podjetja; notranji dejavniki podjetja; Terme Čatež; d.d.; Keywords: growth and company development; the company vision; the company policy; strategic management; the external company environment; inner company factors; Terme Čatež; d. d.; info:eu-repo/classification/udc/005.4

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Frece Ribič, T. (2018). Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja in strateškega managementa. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72689 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131372&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13183260?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Frece Ribič, Tamara. “Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja in strateškega managementa.” 2018. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed November 13, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72689 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131372&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13183260?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Frece Ribič, Tamara. “Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja in strateškega managementa.” 2018. Web. 13 Nov 2019.

Vancouver:

Frece Ribič T. Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja in strateškega managementa. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. [cited 2019 Nov 13]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72689 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131372&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13183260?lang=sl.

Council of Science Editors:

Frece Ribič T. Planiranje razvoja podjetja na ravni politike podjetja in strateškega managementa. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2018. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72689 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=131372&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13183260?lang=sl

2. Kovačič, Andreja. PROUČEVANJE RAZVOJNIH MOŽNOSTI PODJETJA: MOŽNE METODE IN PRESOJA NJIHOVE UPORABNOSTI.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

Danes, v času gospodarske in finančne krize, je bistvenega pomena, da vsako podjetje pozna svoje razvojne možnosti, saj je razvoj pogoj za preživetje. Današnji trg je poln sprememb, podjetja pa morajo te spremembe zaznati ter se prilagajati potrebam trga. Treba se je prilagajati zahtevam kupcev, cenam surovin in energentom, demografskim spremembam, razvoju znanosti in tehnologij, globalizaciji itd. Pri uvajanju sprememb v podjetje so ključnega pomena poleg vodstva vsi zaposleni, ki pa morajo biti primerno motivirani ter ustrezno zavzeti za spremembe. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojem okolja podjetja, nato pa sledi predstavitev posameznih metod za proučevanje zunanjega okolja podjetja. V drugem sklopu teoretičnega dela smo predstavili možne metode za proučevanje podjetja, ki so analiza resursov in/ali zmožnosti podjetja, analiza podstruktur podjetja ter sinteza notranjih dejavnikov. Aplikativni del magistrske naloge smo pričeli s predstavitvijo podjetja Valji d. o. o. Predstavili smo nastanek in dejavnost podjetja Valji d. o. o., opredelili osnovne značilnosti ter fazo razvoja podjetja. Metode, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu magistrske naloge, smo v aplikativnem delu uporabili na primeru podjetja Valji d. o. o. Aplikativni del smo zaključili s presojo uporabnosti metod na primeru podjetja Valji d. o. o. ter s podajo ocene razvojnih zmožnosti in priložnosti podjetja Valji d. o. o.

Nowadays, in a time of economic and financial crisis, it is necessary for every company to recognize its development potential, because development means survival. The market today is ever-changing, compelling the companies to be constantly aware of changes and adapt to the needs of the market and additional aspects such as the demands of the customer, raw material and energy product prices, demographic changes, science and technology development, and globalisation. When introducing changes to the company, the management and especially the employees are of key importance, meaning that they must be sufficiently motivated and eager enough for change. This work consists of a theoretical and an empirical part. In the theoretical part, the concept of a business environment is defined, followed by a presentation of individual methods on studying the external business environment. The second section deals with the presentation of possible methods on studying a company, namely the analysis of resources or the ability of the company, the analysis of the company's substructures, and the synthesis of internal factors. The empirical part begins with the presentation of the company Valji d. o. o. The creation and activity of Valji d. o. o. is presented, followed by the definition of the company's key characteristics and development phase. The methods presented in the theoretical part are applied in the case of the company Valji d. o. o. The empirical part concludes with an estimation of the applicability of methods in the case of the company Valji d. o.…

Advisors/Committee Members: Duh, Mojca.

Subjects/Keywords: rast in razvoj; zunanje okolje podjetja; notranji dejavniki podjetja; Valji d. o. o.; growth and development; external business environment; internal business factors; Valji d. o. o.; info:eu-repo/classification/udc/005.3

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kovačič, A. (2014). PROUČEVANJE RAZVOJNIH MOŽNOSTI PODJETJA: MOŽNE METODE IN PRESOJA NJIHOVE UPORABNOSTI. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43961 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62838&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11754524?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kovačič, Andreja. “PROUČEVANJE RAZVOJNIH MOŽNOSTI PODJETJA: MOŽNE METODE IN PRESOJA NJIHOVE UPORABNOSTI.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed November 13, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43961 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62838&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11754524?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Kovačič, Andreja. “PROUČEVANJE RAZVOJNIH MOŽNOSTI PODJETJA: MOŽNE METODE IN PRESOJA NJIHOVE UPORABNOSTI.” 2014. Web. 13 Nov 2019.

Vancouver:

Kovačič A. PROUČEVANJE RAZVOJNIH MOŽNOSTI PODJETJA: MOŽNE METODE IN PRESOJA NJIHOVE UPORABNOSTI. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2019 Nov 13]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43961 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62838&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11754524?lang=sl.

Council of Science Editors:

Kovačič A. PROUČEVANJE RAZVOJNIH MOŽNOSTI PODJETJA: MOŽNE METODE IN PRESOJA NJIHOVE UPORABNOSTI. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43961 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62838&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11754524?lang=sl

.