Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(masteruppsats). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Nilsson, Sebastian. Tandhygienister och cariologi – ett mångfacetterat samspel för den nyexaminerade.

Degree: Faculty of Odontology, 2020, Malmö University

Syfte: Att undersöka tandhygienisters ställningstagande till cariologiska problem i sin yrkesroll efter sin utbildning, samt att utforska deras upplevelser av sin cariologiska utbildning. Material och metod: Semistrukturerade djupintervjuer med tandhygienister utfördes. Ett strategiskt urval gjordes av fem informanter som varit yrkesverksamma i mellan sex månader och fem år och med erfarenhet av kariesbehandling på barn och vuxna. Intervjuerna spelades in digitalt, transkriberades ordagrant och analyserades slutligen enligt kvalitativ innehållsanalys. Informanterna uppmanades berätta om ett enkelt samt ett komplicerat fall avseende cariologi. Utöver detta uppgav de om vad de ansåg vara bra och vad som saknades inom utbildningen avseende cariologi. Resultat: I resultatet åskådliggjordes temat med potential för utveckling i ett mångfacetterat samspel med grund i två kategorier: Utbildning, kompetens och erfarenhet – ett samspel med tillhörande subkategorier examen – en ofullständig startpunkt, utveckling – etapper med harmonisk dissonans, kompetens samt; Kliniska omständigheter och sammanhang – ett samspel, med subkategorierna det motsägelsefulla enkla, det motsägelsefulla svåra. Slutsats: Informanterna uttryckte att de inte var tillräckligt förberedda inför kliniska cariologiska situationer under första året som legitimerad tandhygienist. Olika faktorer påverkade tandhygienisten i dennes yrkesroll, och vad man tolkade som lätt och svårt i behandlingssituationen avseende cariologi var motsägelsefullt. Problematiken var mångfacetterad vari olika faktorer samspelade samt var beroende av sin kontext. Erfarenhet och handledning var en förutsättning för utveckling som yrkesverksam.

Aim: To investigate the standpoint of dental hygienists regarding cariology problems in their profession after graduation. Moreover the research seeks to explore their thoughts on their education concerning cariology. Materials and methods: In-depth-semi-structured interviews were conducted with dental hygienists. A strategical selection was made where five informants, all having worked for six months to five years, and with experience in treatment of caries on children and adults. The interviews were recorded digitally and transcribed word for word. The gathered data was analysed by qualitative content analysis. The informants were encouraged to illustrate a simple- and a complex cariology case. Furthermore, were they encouraged to discuss what they perceived to be positive, respectively what was missing from their cariology education. Results: The results illustrate the theme with potential for development in a complex synergy, which is based on two categories: education, competence and experience – a synergy, with the subcategories graduation – an incomplete starting point, development – steps of harmonious dissonance, competence, and; clinical circumstances and context – a synergy, with the subcategories the contradictory simple, the contradictory difficult. Conclusion: The informants were not prepared for the clinical…

Subjects/Keywords: Odontology; Masteruppsats; Dentistry; Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nilsson, S. (2020). Tandhygienister och cariologi – ett mångfacetterat samspel för den nyexaminerade. (Thesis). Malmö University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-19644

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nilsson, Sebastian. “Tandhygienister och cariologi – ett mångfacetterat samspel för den nyexaminerade.” 2020. Thesis, Malmö University. Accessed March 05, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-19644.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Nilsson, Sebastian. “Tandhygienister och cariologi – ett mångfacetterat samspel för den nyexaminerade.” 2020. Web. 05 Mar 2021.

Vancouver:

Nilsson S. Tandhygienister och cariologi – ett mångfacetterat samspel för den nyexaminerade. [Internet] [Thesis]. Malmö University; 2020. [cited 2021 Mar 05]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-19644.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Nilsson S. Tandhygienister och cariologi – ett mångfacetterat samspel för den nyexaminerade. [Thesis]. Malmö University; 2020. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-19644

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Blom, Ida. Sexual compliance och Självobjektifiering : En studie på gymnasieelever i årskurs tre.

Degree: Psychology, 2018, Linnaeus University

Studier har visat att det är vanligt att unga vuxna går med på att ha sex, trots att de egentligen inte vill ha sex (s.k. sexual compliance). Inga studier har dock undersökt fenomenet i ensvensk kontext. Föreliggande studie undersökte sexual compliance och självobjektifiering hos gymnasieelever i årskurs tre. Två självobjektifieringsvariabler undersöktes; kroppsiakttagandeoch kroppsskam. En webbenkät distribuerades som innehöll självobjektifieringsskalan OBC-Y och frågor om sexual compliance. Etthundratvå kvinnor och 55 män inkluderades ianalysen. Resultatet visade inga signifikanta skillnader i självobjektifiering mellan män som upplevt sexual compliance och män som inte gjort det. Kvinnor som upplevt sexual compliance hade signifikant högre kroppsiakttagande, jämfört med kvinnor som inte upplevt sexual compliance. Inga signifikanta samband eller skillnader upptäcktes mellan hur individer upplever sig ha påverkats av sexual compliance och självobjektifiering, kön respektive vilken typ av relation sexual compliance utspelat sig i. Deltagarnas vanligaste anledning till sexual compliance var att tillfredsställa sin partners behov, och den vanligaste anledningen till att inte vilja ha sex var att deltagarna inte var på humör för att ha sex. Framtida åtgärder diskuteras.

Studies have shown that a considerate amount of young adults agrees to have sex, despite not actually wanting to have sex (also known as sexual compliance). No previous studies have studied the phenomenon in a Swedish context. The current study examined sexual compliance and self-objectification among students in their final year at Swedish upper secondary school. Two self-objectification-variables were examined: body surveillance and body shame. Onlinesurveys that contained the self-objectification questionnaire OBC-Y and questions concerning sexual compliance were distributed. 102 women and 55 men were included in the analysis. The results showed no significant differences in self-objectification between men who had been sexually compliant and men who had not. Women who had been sexually compliant had a significant higher body-surveillance, compared to women who had not been sexually compliant. No significant correlations or differences were found between how individuals perceive they have been affected by sexual compliance and self-objectification, the participant’s sex or in what kind of relationships sexual compliance had occurred. The participants’ most common reason for sexual compliance was to satisfy their partner’s needs, and the most common reason for not wanting to engage in sex was because the participants were not in the mood for having sex. Future interventions are discussed.

Subjects/Keywords: Psychology; sexual compliance; self-objectification; sexology; master thesis; Psykologi; sexual compliance; självobjektifiering; sexologi; masteruppsats; Psychology; Psykologi

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Blom, I. (2018). Sexual compliance och Självobjektifiering : En studie på gymnasieelever i årskurs tre. (Thesis). Linnaeus University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-74613

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Blom, Ida. “Sexual compliance och Självobjektifiering : En studie på gymnasieelever i årskurs tre.” 2018. Thesis, Linnaeus University. Accessed March 05, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-74613.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Blom, Ida. “Sexual compliance och Självobjektifiering : En studie på gymnasieelever i årskurs tre.” 2018. Web. 05 Mar 2021.

Vancouver:

Blom I. Sexual compliance och Självobjektifiering : En studie på gymnasieelever i årskurs tre. [Internet] [Thesis]. Linnaeus University; 2018. [cited 2021 Mar 05]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-74613.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Blom I. Sexual compliance och Självobjektifiering : En studie på gymnasieelever i årskurs tre. [Thesis]. Linnaeus University; 2018. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-74613

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

3. Andersson, Madelene. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart.

Degree: Commercial and Business Law, 2020, Linköping UniversityLinköping University

Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. The copyright owner cannot be granted a redundant protection at the expense of the other interests. For this reason, a copy of someone else’s copyright protected work can be done as long as the copying is for private use. Copying is for this reason something that the copyright owner must endure, but in some cases the right to copy for private use has to be constrained. A potential future problem will be at the point when a private person can 3D print in their own home.     The rapid development regarding 3D printing makes the technology more developed and, in addition, an increased influence over the society. As for the fashion industry, the technology comes with advantages, but also some disadvantages. In some years, the 3D printer has been able to print jewelry, watches and shoes. Lately, the technology also can print fashion products with material such as leather and textiles. If the technology continues to develop like today there is a chance, or a risk, with private persons having access to 3D printers at a “printing house” or in their own home, similar to a traditional paper printer today. The possibilities with printing what ever a person want to print will be a threat against manufacturing companies and their retailers. The person can thus avoid purchasing the product on the market by producing his own by making a copy of someone else’s copyright protected work with a disclaimer that the copy is for private use. The technological development will materialize challenges that the legislator has to consider and respond to, especially on the copyright area. The day when a copy can be made as cheap and as fast as purchasing the product on the market, the principal rule regarding private copying must be limited. Otherwise, the manufacturing companies and their retailers will be threatened and there is a risk that they will be outcompeted. The conclusion can be drawn, that an extended private copying levy in combination with a protection through technical action and a requisite of a reasonable use in art. 5 Infosoc-directive and 12 § URL, can solve the problem with 3D-printers and copying for private use. Whether the problems with 3D printing and copyright will become a reality, or not, depends on the future development of the technology.

Sammanfattning Upphovsrätter återfinns överallt i samhället. Dess syfte är att skydda upphovsmannens ensamrätt, liksom att balansera intressen som att främja kreativiteten och åsiktsbildningen, samhällsintresset och konsumentintresset. Kopiering av ett upphovsrättsligt skyddat verk får upphovsmannen utstå dagligen. Förutsatt att kopian är avsedd för privat brukande är kopieringen tillåten. Anledningen till detta undantag är att lagstiftaren anser att…

Subjects/Keywords: Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman; Law; Juridik

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Andersson, M. (2020). 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart. (Thesis). Linköping UniversityLinköping University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165368

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Andersson, Madelene. “3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart.” 2020. Thesis, Linköping UniversityLinköping University. Accessed March 05, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165368.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Andersson, Madelene. “3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart.” 2020. Web. 05 Mar 2021.

Vancouver:

Andersson M. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart. [Internet] [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2020. [cited 2021 Mar 05]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165368.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Andersson M. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart. [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2020. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165368

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.