Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(kter sah do stejn v ky jako dv patra obchod Jsou zde toti um st ny soln zdi a leh tka). Showing records 1 – 30 of 83652 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [2789]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Degrees

Levels

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Hanáčková, Zuzana. Výjevy ze života: Pictures from Life.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 Výslednou prací jsou kresby vyjadřující očekávání a objekty ze sádry znázorňující určité role.Objekty jsou umístěny na čtyřech černý ch soklech, velikostně zvolené podle rozměru objektu.Sokly… (more)

Subjects/Keywords: Výjevy ze života V bakalářské práci navazuji na předchozí téma; kde jsem se zabývala popisem; konstrukcí psychických jevů; které odkazovaly k reálné prožívané situaci.S geometrickým tvarem jsem pracovala jako se symbolem pocitu; který byl součástí nějaké situace; která mě zajímala.Zkoumala jsem téma komunikace; nemoci; víry a jejího vlivu.Hlavním motivem v kresbě je pro mě figura a určení geometrického tvaru.Psychické jevy redukuji na symboly.; Bakalářskou práci jsem nazvala Výjevy ze života; reflektuji zde aktuální scény z života; s kterými se konfrontuji.Můj všeobecný zájem jsou lidé; chování; vztahy; mentalita; s tím spojené názory na určité téma; většinou témata z běžného života; zajímavá je pro mě konfrontace lidí; život na vesnici.Situace analyzující nadcházející role; očekávání.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hanáčková, Z. (2019). Výjevy ze života: Pictures from Life. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/34420

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hanáčková, Zuzana. “Výjevy ze života: Pictures from Life.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/34420.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hanáčková, Zuzana. “Výjevy ze života: Pictures from Life.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Hanáčková Z. Výjevy ze života: Pictures from Life. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34420.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hanáčková Z. Výjevy ze života: Pictures from Life. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34420

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

2. Tunková, Martina. Městské lázně: The Municipal Baths.

Degree: 2018, Brno University of Technology

"The sick body needs a doctor friend sick souls." (Menandros) Advisors/Committee Members: Mikulášek, David (advisor), Javůrek, Radim (referee).

Subjects/Keywords: Území se nachází v brněnské čtvrti Pisárky. Na širší území jsem v prvním semestru zpracovala studii; která je částečně součástí výkresové dokumentace. Urbanistickým konceptem bylo vytvořit propojení příjemným způsobem s městem na východ od zadaného pozemku. Městské lázně jsem pojala jako opravdové lázně s lázeňskými procedurami – rašelinovými (slatinnými) koupelemi a zábaly; dále vodoléčbou; ale zároveň i jako místo pro rekreaci a relax. Tvar objektu hmotově naznačuje zkosené písmeno U; kde vnitřní prostor je veřejně přístupný. Recepcí je možné vejít do areálu lázní; nebo projít do veřejného prostoru náměstí s jednotlivými obchody v přízemí na jedné straně budovy a na druhé s prosklenou fasádou areálu lázní. Náměstí je klidné a nabízí možný průchod skrz celé území Starého Brna příjemným prostředím. Budova je dispozičně rozdělena na dvě části. Jedna je pronajímatelná pro obchody a služby. Tato funkce sahá přes dvě patra. Ve třetím patře jsou pronajímatelné plochy lékařských ordinací; rehabilitace a zázemí pro cvičení skupin; služby s funkcí zdraví a péče o tělo a mysl. Druhá část objektu je tvořena areálem lázní. Jediným vchodem z recepce; která obě části rozděluje; jsou vstupy do šaten; které tvoří filtr; jak pro kontrolu; tak i pro čistotu. Z šaten se dostaneme do otevřeného půdorysu s jednotlivými funkcemi (vodoléčba; slatinné koupele; sauna; pára a další); který sahá do stejné výšky jako dvě patra obchodů. Jsou zde totiž umístěny solné zdi a lehátka; která dohromady se solnými zdmi vytváří příjemná zákoutí k odpočinku. Prostor tak tvoří obří „solnou jeskyni“ pro kvalitní a příjemný vzduch. Ve druhém; technicky třetím podlaží areálu lázní najdeme whirlpooly; bazény; jak vnitřní; tak i venkovní bazén s terasou; masérny; pronajímatelnou saunu a páru; whirlpooly specifických funkcí; opět odpočívárny tvořené zákoutími lehátek a příčkami ze soli. V tomto podlaží je možné také vnitřní bazén se zázemím šaten plně uzavřít k soukromým akcím. Ve dvou podzemních podlažích se nachází parkování o celkové kapacitě 172 stání. Hlavní povrch tvoří černý a krémově bílý mramor. Na vnějších zdech je mramor leštěný; na vnitřních zdech v areálu lázní je matný. Tento luxusní materiál je doplněn krémovou keramickou velkoformátovou dlažbou v interiéru; velikými prosklenými plochami a příčkami z lámané soli; které dotváří specifickou atmosféru. Technologické rozvody pod stropy jsou zakryty sádrokartonovými podhledy s výjimkou parkovacích podlaží; kde jsou instalace vedeny volně pod stropem. Nosná obvodová stěna je navržena z vápenopískových bloků; systém jinak monolitický železobetonový skelet. Stejně tak vnitřní příčky jsou tvořeny vápenopískovými bloky s mramorovým obkladem. Okenní otvory jsou osazeny do hliníkových rámu Schueco v tmavé antracitové barvě. Hlavní schodiště v lázních je železobetonové.; Territory is located in the District of Pisárky. On a wider territory I in the first semester began study; which is partially part of the vendor. Urban concept was to create a link with the town to the East of the land. The city I have as a real Spa Bath Spa procedures-peat baths and facials; hydrotherapy; but also as a place for recreation and relaxation. Shape object suggests beveled letter u; where space is publicly accessible. The reception you can fit into the tub; or walk in a public area of the square with individual shops on the ground; on the one side of the building and on the other with glass façade of the Spa. The square is a quiet and offers possible passage across the whole territory of The Old Brno a pleasant environment. Studio Building is divided into two parts. One is leaseable for shops and services. This feature extends over two floors. In the third floor are leaseable areas of medical practice; rehabilitation and support services for exercise groups; with the health and care of the body and mind. The second part of the object is made up of Club Spa. The only entrance on reception; which separates the two parts are inputs into changing rooms that make up the filter; both the control and purity. From changing rooms is an open floor plan with the individual features (hydrotherapy; peat bath; sauna; steam room and more); which goes back to the same height as the two floors of shops. There are indeed placed salt walls and sunbeds; which together with the salt walls creates a pleasant place to relax. Space is a giant "salty cave" for high quality and pleasant air. In the second; third floor; the baths of sophisticated features whirlpooly; swimming pools; both indoor and outdoor pool with terrace; masseurs; leaseable sauna and steam; whirlpooly-specific features; again rest rooms consisting of frills bunks and bars of salt. In this deck is also an indoor pool with changing rooms fully close the private actions. In two ground floors; parking on the total capacity of 172. The main surface is black and cream-white marble. On the external walls; marble polished; internal walls in a matte. This luxury material is accompanied by a large format perfect ceramics tile in the Interior; large glass surfaces and the bars of the smattering salt which musicians. Technological divorce under the ceilings are covered with pasterboard ceilings except parking deck; where installation is kept loose under the ceiling. A perimeter wall is designed from gange-sand blocks; otherwise a monolithic system consist of skeleton. As well as internal splitter are gange-sand blocks with marble coating. The window openings are fitted with aluminium frame Schueco in a dark metallic colour. The main staircase at the steel cocrete.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tunková, M. (2018). Městské lázně: The Municipal Baths. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

3. Bartošová, Markéta. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The aim of this diploma thesis is to evaluate the possibility of Citylife Nottingham expansion into a new market in London and to propose a… (more)

Subjects/Keywords: Cílem diplomové práce je vyhodnotit možnost expanze společnosti Citylife Nottingham na nový trh v Londýně a navrhnout vhodnou strategii této expanze. Společnost má již zkušenosti v Nottinghamu; Leeds a Sheffieldu; kde je jejich koncept úspěšný a klienty oblíbený. Ačkoli je zde předpoklad pro úspěch na tomto novém trhu; Londýn se od těchto měst značně liší; a to především svou velikostí. Proto je nutné; aby se společnost na tento zásadní krok expanze na tak velký a neznámý trh důkladně připravila. V práci jsou představeny interní i externí analýzy; které jsou vyhodnoceny; a následně je představen nový marketingový mix společně se strategií této expanze.; Expansion strategy; New Market; Market Development; Situation analysis; Marketing Mix; Online marketing

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bartošová, M. (2019). Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

4. Špačková, Jana. Vibroakustická analýza spalovacího motoru: Vibroacoustic Analysis of the Combustion Engine.

Degree: 2020, Brno University of Technology

 This thesis is focused on vibration and noise diagnostics of a combustion engine. In the range of the current knowledge there is an analysis of… (more)

Subjects/Keywords: Vibrace; hluk; diagnostika; frekvenční analýza; spalovací motor.; Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou vibrací a hluku spalovacího motoru. V rámci současného stavu poznání jsou zde rozebrány měřicí prostředky; používané veličiny; možnosti frekvenční analýzy a spalovací motor z hlediska vibrací a hluku. Součástí této práce je provedení technického experimentu; kde probíhalo měření vibrací a hluku dvou přiřazených spalovacích motorů. Z naměřených dat byla provedena frekvenční analýza. Závěrem frekvenční analýzy je vyhodnocení frekvencí; jež se u daných motorů vyskytovaly.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Špačková, J. (2020). Vibroakustická analýza spalovacího motoru: Vibroacoustic Analysis of the Combustion Engine. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/192778

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Špačková, Jana. “Vibroakustická analýza spalovacího motoru: Vibroacoustic Analysis of the Combustion Engine.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/192778.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Špačková, Jana. “Vibroakustická analýza spalovacího motoru: Vibroacoustic Analysis of the Combustion Engine.” 2020. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Špačková J. Vibroakustická analýza spalovacího motoru: Vibroacoustic Analysis of the Combustion Engine. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/192778.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Špačková J. Vibroakustická analýza spalovacího motoru: Vibroacoustic Analysis of the Combustion Engine. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/192778

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

5. Fialová, Petra. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Town and country planning, local plan, book value, market value, agricultural land, residential land. Advisors/Committee Members: Superatová, Alena (advisor), Lorencová, Marie (referee).

Subjects/Keywords: Diplomová práce se zaměřuje na posouzení vlivu územního plánování na administrativní a obvyklou cenu pozemků v rámci katastrálního území města Třebíče. Každá z těchto lokalit je oceňována dle stupňů územního plánování jako zemědělský pozemek; dále jako pozemek určený k zastavění a v poslední fázi jako stavební pozemek. V jednotlivých krocích jsou ke každému pozemku stanoveny administrativní ceny na základě platných oceňovacích předpisů a dále tržní ceny. Výsledná analýza slouží ke zhodnocení rozdílu cen jednotlivých pozemků a dále pro zhodnocení vlivu stupně územního plánování na cenu daných lokalit.; The thesis deals with the evaluation related to territorial planning of administrative and common prices for plots with in the scope of land register in the city Třebíč. Each lokality is evaluated according to degrese of territorial planning. The particular degrees are consisted of the following evaluation levels – an agricultural land; a land designed to building; and finally a building plot. In particular steps; administrative prices are stated for an each plot based on valid evaluation regulations and market – prices. The resulting analysisis used to evaluate a price diference of particular plots and to evaluace the effect of territorial planning on prices of stated localities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Fialová, P. (2019). Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/33379

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fialová, Petra. “Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/33379.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Fialová, Petra. “Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Fialová P. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/33379.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Fialová P. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/33379

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

6. Horák, Ondřej. Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light).

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The present work deals in one level with the issue of work and laboriousness in the arts and in the second plane perception of reality… (more)

Subjects/Keywords: světlo jako princip; práce a pracnost v umění; zrak; iluze; realita; vnímání; hranice; light as a principle; work and laboriousness in the arts; vision; illusion; reality; perception; boundaries

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Horák, O. (2019). Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light). (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/38349

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Horák, Ondřej. “Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light).” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/38349.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Horák, Ondřej. “Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light).” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Horák O. Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light). [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/38349.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Horák O. Světlo (Kouzlo světla): Light (Magic of Light). [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/38349

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

7. Arutsiunian, Aliaksandra. English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 In the 21st century, we can undoubtedly speak about a significant growth in the number of people who either use English on a daily basis… (more)

Subjects/Keywords: angličtina jako Lingua Franca; angličtina jako světový jazyk; rodilý mluvčí; komunikace mezi kulturami; angličtina v reklamě; English as a Lingua Franca; English as a Global Language; native speaker; cross-cultural communication; press release; English for advertising

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Arutsiunian, A. (2019). English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/68087

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Arutsiunian, Aliaksandra. “English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/68087.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Arutsiunian, Aliaksandra. “English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Arutsiunian A. English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/68087.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Arutsiunian A. English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns: English as a Lingua Franca in IT Advertising Campaigns. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/68087

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

8. Muzikář, Jakub. Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska: Determinants of Economic Development in V4 Countries and Austria.

Degree: 2020, Brno University of Technology

Determinants, economic growth, models of economic growth, foreign direct investment, openness, international trade, GDP Advisors/Committee Members: Luňáček, Jiří (advisor), Poláček, Tomáš (referee).

Subjects/Keywords: Diplomová práce se zaměřuje na odhalení determinantů ekonomického růstu pro země V4 a Rakouska. Práce zkoumá ekonomický růst z teoretického i praktického hlediska. Teoretického hledisko se opírá o modely a poznatky z empirických studií. Praktická část porovnává závislost determinantů na ekonomickém růstu s aktuálními daty. Dosavadní poznatky studií jsou proto rozšířeny o aktuální míru závislosti dosavadních a nových determinantů na ekonomickém růstu. Výsledky práce jsou porovnány s poznatky jiných autorů.; Determinanty; ekonomický růst; modely ekonomického růstu; přímé zahraniční investice; otevřenost; mezinárodní obchod; HDP

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Muzikář, J. (2020). Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska: Determinants of Economic Development in V4 Countries and Austria. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/191341

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Muzikář, Jakub. “Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska: Determinants of Economic Development in V4 Countries and Austria.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/191341.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Muzikář, Jakub. “Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska: Determinants of Economic Development in V4 Countries and Austria.” 2020. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Muzikář J. Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska: Determinants of Economic Development in V4 Countries and Austria. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/191341.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Muzikář J. Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska: Determinants of Economic Development in V4 Countries and Austria. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/191341

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

9. Běhůnek, David. Porovnání dotačních programů pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku: Comparison of Subsidy Programs for Local Heating in Czech and Slovak Rep.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 Bachelor thesis deals with subsidy for family houses and their impact on environment in Czech Republic and Slovakia which bear guilt for polluted environment. In… (more)

Subjects/Keywords: dotační programy; kotlíkové dotace; domácnosti; Tato práce se zabývá dotacemi pro rodinné domy na zlepšení životního prostředí v ČR a na Slovensku; které nesou z velké části vinu za znečištěné ovzduší. V první části jsou popsány finanční výhody plynoucí z členství v EU. V další části jsou popsány jednotlivé dotační operační programy se zaměřením na tzv. kotlíkové dotace; dostupné dotační programy na Slovensku a srovnání možností; které mají obyvatelé daných státu vzhledem k možnosti získání dotace. V poslední části jsou rozebrány dopady kotlíkových dotací na emisní znečištění ČR.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Běhůnek, D. (2019). Porovnání dotačních programů pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku: Comparison of Subsidy Programs for Local Heating in Czech and Slovak Rep. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/83134

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Běhůnek, David. “Porovnání dotačních programů pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku: Comparison of Subsidy Programs for Local Heating in Czech and Slovak Rep.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/83134.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Běhůnek, David. “Porovnání dotačních programů pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku: Comparison of Subsidy Programs for Local Heating in Czech and Slovak Rep.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Běhůnek D. Porovnání dotačních programů pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku: Comparison of Subsidy Programs for Local Heating in Czech and Slovak Rep. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/83134.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Běhůnek D. Porovnání dotačních programů pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku: Comparison of Subsidy Programs for Local Heating in Czech and Slovak Rep. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/83134

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

10. Janoušková, Dominika. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Real property, accommodation unit, flat, valuation, price, standard price, yield method, direkt comparison, Pardubice, Prosetín Advisors/Committee Members: Hrubanová, Michaela (advisor), Hlavinková, Vítězslava (referee).

Subjects/Keywords: Cílem diplomové práce je porovnání vybraných metod ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitách Pardubice a Prosetín. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a definice; které souvisí s tématem - popis lokalit; nabídky; poptávky; jednotlivé vzorce a přiblíženy oceňovací metody dle prováděcího předpisu a tržní oceňování; které budou použity k ocenění vybraných bytů v praktické části. Praktická část je rozdělena do jednotlivých kapitol; podle způsobů oceňování. První dvě se věnují nákladovému a porovnávacímu způsobu; další pak výnosové metodě a přímému porovnání. V závěru práce jsou porovnány jednotlivé ceny a zároveň je provedeno vyhodnocení.; The object of research is comparison of chosen methods of valuation for property types flat on locations Pradubice and Prosetín. In theoretical section are describe basic notions and definitions; which is related with theme - describes location; deals; demands; each formulas; approximated valuation methods according to implementing regulation and market valuation; which will be used to rating chosen flats in the practical part. Practical part is divided to individual chapters by valuation method. First two are about load and comparative way; the other about yield method and direct comparison. In the end of the research are compared individual prizes and evaluation too.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Janoušková, D. (2019). Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/40887

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Janoušková, Dominika. “Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/40887.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Janoušková, Dominika. “Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Janoušková D. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/40887.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Janoušková D. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Pardubice a Prosetín.: Comparison of selected valuation methods for apartment-type property in Pardubice and Prosetín. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/40887

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Porto

11. Sousa, Liliana Filipa Nunes Martins de. Metodologia para o mapeamento de cheias em zonas de risco : aplicação a um troço de um rio do Norte de Portugal.

Degree: 2012, Universidade do Porto

Tese de mestrado. Mestrado Integrado em Engenharia Civil - Especialização em Hidráulica. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012 Advisors/Committee Members: Maia, Rodrigo Jorge Fonseca de Oliveira, Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia.

Subjects/Keywords: Mapas de risco de imundação; Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações; Mapeamento de cheias em zonas de risco; Aplicação a um troço de um rio do Norte de Portugal

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Sousa, L. F. N. M. d. (2012). Metodologia para o mapeamento de cheias em zonas de risco : aplicação a um troço de um rio do Norte de Portugal. (Thesis). Universidade do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68318

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sousa, Liliana Filipa Nunes Martins de. “Metodologia para o mapeamento de cheias em zonas de risco : aplicação a um troço de um rio do Norte de Portugal.” 2012. Thesis, Universidade do Porto. Accessed January 24, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68318.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Sousa, Liliana Filipa Nunes Martins de. “Metodologia para o mapeamento de cheias em zonas de risco : aplicação a um troço de um rio do Norte de Portugal.” 2012. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Sousa LFNMd. Metodologia para o mapeamento de cheias em zonas de risco : aplicação a um troço de um rio do Norte de Portugal. [Internet] [Thesis]. Universidade do Porto; 2012. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68318.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Sousa LFNMd. Metodologia para o mapeamento de cheias em zonas de risco : aplicação a um troço de um rio do Norte de Portugal. [Thesis]. Universidade do Porto; 2012. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68318

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

12. Bureš, Michal. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Premature loss of capacity, mode of partial charge, additives, negative electrode, lead acid battery, lead-acid battery cycling, hybrid electric vehicle, traction battery, ebonex, titanium dioxide Advisors/Committee Members: Bača, Petr (advisor), Zimáková, Jana (referee).

Subjects/Keywords: Tato práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů používaných v hybridních elektrických vozidlech a vozidlech s trakčním pohonem. Tyto akumulátory pracují ve specifických podmínkách; konkrétně v režimu částečného nabití označovaném jako PSOC a režimu hlubokého vybití DoD. Tato skutečnost je odpovědná za předčasnou ztrátu kapacity článků olověných akumulátorů a jejich krátkou životnost. Úkolem této práce je prověřit vliv vodivých keramik; jako možných aditiv do aktivních hmot kladných elektrod článků olověných akumulátorů pracujících v režimu DoD; za účelem prodloužení jejich životnosti.; This thesis is focused on lead-acid batteries used in hybrid electric vehicles and batterypowered vehicles. These cells work in specific conditions; particularly under partial charge referred to as PSOC and DoD. This fact is responsible for the premature loss of capacity cell lead-acid batteries and their short lifetime. The task of this thesis is to examine the effect of conductive ceramics as possible additives to the negative electrode active materials of lead-acid battery cells operating in a DoD; in order to prolong their life.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bureš, M. (2019). Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Porto

13. Salvador, Pedro Costa. Influência do perfil vertical de velocidades no funcionamento de um aerogerador : medições realizadas com LIDAR.

Degree: 2012, Universidade do Porto

Estágio realizado no INEGI - e orientado pelo Eng. Amândio Ferreira

Tese de mestrado integrado. Engenharia Mecânica. Área de Especialização de Energia. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012

Advisors/Committee Members: Rodrigues, Álvaro Henrique, Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia.

Subjects/Keywords: Funcionamento de um aerogerador; Velocidade à altura do eixo do rotor; Produção de energia elétrica; Contabilizar a variação vertical da velocidade do vento

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Salvador, P. C. (2012). Influência do perfil vertical de velocidades no funcionamento de um aerogerador : medições realizadas com LIDAR. (Thesis). Universidade do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68238

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Salvador, Pedro Costa. “Influência do perfil vertical de velocidades no funcionamento de um aerogerador : medições realizadas com LIDAR.” 2012. Thesis, Universidade do Porto. Accessed January 24, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68238.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Salvador, Pedro Costa. “Influência do perfil vertical de velocidades no funcionamento de um aerogerador : medições realizadas com LIDAR.” 2012. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Salvador PC. Influência do perfil vertical de velocidades no funcionamento de um aerogerador : medições realizadas com LIDAR. [Internet] [Thesis]. Universidade do Porto; 2012. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68238.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Salvador PC. Influência do perfil vertical de velocidades no funcionamento de um aerogerador : medições realizadas com LIDAR. [Thesis]. Universidade do Porto; 2012. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/68238

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

14. Kluzová, Ivana. Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů: Design of district heating system and heat sources.

Degree: 2019, Brno University of Technology

District heating, heat sources, cogeneration, boiler, biomass Advisors/Committee Members: Pospíšil, Jiří (advisor), Skála, Zdeněk (referee).

Subjects/Keywords: Tato diplomová práce se zabývá systémy zásobování tepla a jejich tepelnými zdroji. Teoretická část popisuje způsob distribuce tepla; kogenerační technologie a tepelné zdroje a jejich uspořádání. Získané poznatky jsou aplikovány v rámci následující řešení na konkrétní případy. Prvním cílem je posouzení současného stavu tepelných sítí a tepelných zdrojů v okresním městě. Současnými tepelnými zdroji jsou zde dvě kotelny; každá o samostatných tepelných rozvodech. V rámci rekonstrukce se počítá se zachováním větší z kotelen a propojení sítí CZT. Na základě současného stavu je navržen způsob modernizace s ohledem na dostupné technologie tak; aby byla tepelná ztráta systému omezena a současně hydraulický návrh tepelné sítě odpovídal spotřebě tepelné energie. V neposlední řadě se práce zabývá posouzením skladby současných tepelných zdrojů kotelny a návrhem výměny nevýhodných zařízení. Nové technologie jsou voleny s ohledem na finanční podporu jejich provozu. Součástí práce je ekonomické zhodnocení navržených řešení. To vychází z výše provozních nákladů; investic a zisků v průběhu provozu navržených technologií po dalších 20 let.; The Master’s thesis deals with systems of district heating and their heat sources. The theoretical part contains a basic description of heat distribution ways and cogeneration and heat sources and their order. The knowledge that is gained is applied for specific cases. The first aim is considerations od actual systems condition od district heating and heat sources in a town. Actual heat sources are two boiler houses with separate grids. The bigger boiler house is sustained in retrofit case. The way of reconstruction is based on actual status of the system considering available technologies. The task is to design grid with low heat loss and with corresponding heat consumption. Last but not least; the thesis contains an assessment of a composition of actual heat sources and a proposal for a device replacement. The economic evaluation of solutions that are designed is the last part of this assignment. It is the based on profit and capital and operation costs in next 20 years.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kluzová, I. (2019). Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů: Design of district heating system and heat sources. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/82651

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kluzová, Ivana. “Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů: Design of district heating system and heat sources.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/82651.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kluzová, Ivana. “Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů: Design of district heating system and heat sources.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Kluzová I. Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů: Design of district heating system and heat sources. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/82651.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kluzová I. Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů: Design of district heating system and heat sources. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/82651

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Vienna

15. Habrich, Matthias. "Kehraus um St.Stephan" von Ernst Krenek.

Degree: 2010, University of Vienna

 Ernst Kreneks 1930 entstandenes Opus „Kehraus um St. Stephan“ stellt sicherlich ein wenig bekanntes Werk in seinem musikalischen Oeuvre dar. Diese Diplomarbeit soll diesem ein… (more)

Subjects/Keywords: 24.50 Historische Musikwissenschaft; Krenek / "Kehraus um St. Stephan"

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Habrich, M. (2010). "Kehraus um St.Stephan" von Ernst Krenek. (Thesis). University of Vienna. Retrieved from http://othes.univie.ac.at/10935/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Habrich, Matthias. “"Kehraus um St.Stephan" von Ernst Krenek.” 2010. Thesis, University of Vienna. Accessed January 24, 2021. http://othes.univie.ac.at/10935/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Habrich, Matthias. “"Kehraus um St.Stephan" von Ernst Krenek.” 2010. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Habrich M. "Kehraus um St.Stephan" von Ernst Krenek. [Internet] [Thesis]. University of Vienna; 2010. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://othes.univie.ac.at/10935/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Habrich M. "Kehraus um St.Stephan" von Ernst Krenek. [Thesis]. University of Vienna; 2010. Available from: http://othes.univie.ac.at/10935/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16. Stachowiak, Izabela. Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego.

Degree: 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Przedmiotem niniejszej rozprawy jest próba dokonania weryfikacji dotychczasowych badań dotyczących procesów motywacyjnych w dydaktyce języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako obcego. Wyniki badań… (more)

Subjects/Keywords: Język polski jako obcy; Polish as a foreign language

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Stachowiak, I. (2013). Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. (Doctoral Dissertation). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Retrieved from http://hdl.handle.net/10593/4140

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Stachowiak, Izabela. “Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. ” 2013. Doctoral Dissertation, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/10593/4140.

MLA Handbook (7th Edition):

Stachowiak, Izabela. “Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. ” 2013. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Stachowiak I. Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. [Internet] [Doctoral dissertation]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2013. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/10593/4140.

Council of Science Editors:

Stachowiak I. Przestrzenie psychologiczno-społeczne w motywacji obcokrajowców do nauki języka polskiego w kontekście ich wpływu na promocję języka polskiego jako obcego. [Doctoral Dissertation]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10593/4140


Brno University of Technology

17. Kvasnička, Karel. Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources.

Degree: 2020, Brno University of Technology

Charging station; PV panel; accumulator; battery; lithium; LiFePO4; Arduino Advisors/Committee Members: Baxant, Petr (advisor), Morávek, Jan (referee).

Subjects/Keywords: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nové generace nabíjecí stanice s cílem vytvořit přenosné zařízení kompaktních rozměrů. Zařízení je umístěno v nářaďovém boxu o rozměrech 396 x 296 x 187 mm a nosností 20 kg. Baterii LiFePO4 s kapacitou 512 Wh je možné nabíjet ze sítě nebo až pěti fotovoltaickými panely připojenými přes spojovací box. Informace o aktuálním stavu jsou zobrazovány na LCD displeji pomocí tlačítek. Na obou stranách jsou umístěné výstupní zásuvky; konkrétně USB-A; USB-C; 12 V a 230 V. Celé zařízení je zkonstruované jako voděodolné se stupněm krytí IP 54 a má aktivní vzduchové chlazení. Výsledkem této práce je funkční nabíjecí stanice; která snese srovnání s výrobky prodávanými na trhu. Práce zároveň ukazuje; že zhotovit podobný výrobek není nijak technologicky náročné a může sloužit jako návod; pokud by si někdo chtěl podobné zařízení postavit.; This diploma thesis deals with the design and implementation of a new generation of charging station in order to create a portable device of compact dimensions. The device is placed in a tool box of size 396 x 296 x 187 mm and load capacity 20 kg. The LiFePO4 battery with a capacity of 512 Wh can be charged from the mains or be connected up to five photovoltaic panels via a junction box. Information about the current status is displayed on the LCD using the buttons. There are output sockets on both sides; namely USB-A; USB-C; 12 V and 230 V. The whole device is designed to be waterproof with a degree of protection IP 54 and has active air cooling. The result of this work is a functional charging station that can get by comparisons with products sold on the market. At the same time; the work shows that making a similar product is not technologically demanding and can serve as a guide if someone would like to build a similar device.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kvasnička, K. (2020). Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/189352

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kvasnička, Karel. “Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/189352.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kvasnička, Karel. “Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources.” 2020. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Kvasnička K. Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/189352.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kvasnička K. Mobilní zdroje elektrické energie: Mobile Power Sources. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/189352

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

18. Frýzová, Sabina. Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu: Steffensen's method and Steffensen type methods.

Degree: 2020, Brno University of Technology

Steffensen type methods, nonlinear equations, Newton's method, Steffensen's method Advisors/Committee Members: Zatočilová, Jitka (advisor), Opluštil, Zdeněk (referee).

Subjects/Keywords: Tato bakalářská práce se zabývá Steffensenovou metodou a metodami Steffensenova typu. Samotným metodám předchází seznámení se s problematikou řešení nelineárních rovnic a řádem konvergence. Je zde uvedena i Newtonova iterační metoda pro řešení nelineárních rovnic; z které je Steffensenova metoda odvozena. Na závěr jsou uvedeny výsledky jednotlivých metod v prostředí MATLAB.; This bachelor thesis deals with the Steffensen method and Steffensen-type methods. The methods themselves are preceded by familiarisation with the problem of solving nonlinear equations and the order of convergence. This thesis presents Newton's interaction method for solving nonlinear equations from which the Steffensen method is derived. Finally; the results of individual methods in the MATLAB environment are shown.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Frýzová, S. (2020). Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu: Steffensen's method and Steffensen type methods. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/191721

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Frýzová, Sabina. “Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu: Steffensen's method and Steffensen type methods.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/191721.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Frýzová, Sabina. “Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu: Steffensen's method and Steffensen type methods.” 2020. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Frýzová S. Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu: Steffensen's method and Steffensen type methods. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/191721.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Frýzová S. Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu: Steffensen's method and Steffensen type methods. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/191721

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

19. Tománek, Ladislav. Hybridní systémy akumulace energie: Hybrid systems for energy storage.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Hybrid energy storage system, energy storage system, renewable energy sources Advisors/Committee Members: Rudolf, Pavel (advisor), Štefan, David (referee).

Subjects/Keywords: Hybridní systémy akumulace energie; systémy akumulace energie; obnovitelné zdroje energie; Cíl této práce je popsat problémy spojené s akumulací elektrické energie se zaměřením na hybridní systémy akumulace energie. V první části jsou systémy ukládání energie rozděleny do dvou skupin podle jejich funkce v hybridním systému. V druhé části je rešerše podrobněji popisující jednotlivé systémy akumulace energie; včetně jejich vlastností a technické vyspělosti. Poslední část se zaměřuje na popis jednotlivých vybraných hybridních systému akumulace energie a výhod; které z hybridizace plynou.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tománek, L. (2019). Hybridní systémy akumulace energie: Hybrid systems for energy storage. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/81956

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tománek, Ladislav. “Hybridní systémy akumulace energie: Hybrid systems for energy storage.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/81956.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tománek, Ladislav. “Hybridní systémy akumulace energie: Hybrid systems for energy storage.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Tománek L. Hybridní systémy akumulace energie: Hybrid systems for energy storage. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/81956.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tománek L. Hybridní systémy akumulace energie: Hybrid systems for energy storage. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/81956

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

20. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

21. Smolík, Jakub. Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku: Cost Controlling: A Method of Management in the Selected Company.

Degree: 2020, Brno University of Technology

Controlling, costs, planning, budgeting, calculation, cover contribution of fixed costs and profit generation, analysis of deviations. Advisors/Committee Members: Žižlavský, Ondřej (advisor), Mareš, Milan (referee).

Subjects/Keywords: Diplomová práce je zaměřena na využití nákladového controllingu pro řízení vybraného podniku. Teoretická část se podrobně zabývá controllingem; jeho postupy a nástroji. Následuje detailní analýza vybraného podniku; která obsahuje analýzu odchylek; výpočet krycího příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku a v neposlední řadě analýzu okolí; odvětví a potenciálů. Závěrem jsou uvedeny návrhy na zlepšení; které vychází z analytické části.; Controlling; náklady; plánování; rozpočetnictví; kalkulace; krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku; analýza odchylek.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Smolík, J. (2020). Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku: Cost Controlling: A Method of Management in the Selected Company. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/192622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Smolík, Jakub. “Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku: Cost Controlling: A Method of Management in the Selected Company.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/192622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Smolík, Jakub. “Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku: Cost Controlling: A Method of Management in the Selected Company.” 2020. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Smolík J. Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku: Cost Controlling: A Method of Management in the Selected Company. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/192622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Smolík J. Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku: Cost Controlling: A Method of Management in the Selected Company. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/192622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Minho

22. Martins, Maria Conceição Pacheco Sampaio. Dificuldades de aprendizagem específicas centradas na leitura e práticas eficazes de intervenção .

Degree: 2010, Universidade do Minho

 Este estudo tem por finalidade uma investigação que permita a implementação de práticas eficazes com estratégias devidamente fundamentadas. O que se propõe é olhar sobre… (more)

Subjects/Keywords: Leitura; Dificuldades de aprendizagem específicas; Consciência fonológica; Estratégia do PALS: Ler com um Par; Lecture; Specific learning disabilities; Phonologic conscience; PALS strategy: Reading with a Peer

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Martins, M. C. P. S. (2010). Dificuldades de aprendizagem específicas centradas na leitura e práticas eficazes de intervenção . (Masters Thesis). Universidade do Minho. Retrieved from http://hdl.handle.net/1822/10976

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Martins, Maria Conceição Pacheco Sampaio. “Dificuldades de aprendizagem específicas centradas na leitura e práticas eficazes de intervenção .” 2010. Masters Thesis, Universidade do Minho. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/1822/10976.

MLA Handbook (7th Edition):

Martins, Maria Conceição Pacheco Sampaio. “Dificuldades de aprendizagem específicas centradas na leitura e práticas eficazes de intervenção .” 2010. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Martins MCPS. Dificuldades de aprendizagem específicas centradas na leitura e práticas eficazes de intervenção . [Internet] [Masters thesis]. Universidade do Minho; 2010. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/1822/10976.

Council of Science Editors:

Martins MCPS. Dificuldades de aprendizagem específicas centradas na leitura e práticas eficazes de intervenção . [Masters Thesis]. Universidade do Minho; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/1822/10976


Universidade do Porto

23. Martins, António Constantino Lopes. Sistemas hipermédia adaptativa para suporte de ambientes de aprendizagem construtivistas.

Degree: 2012, Universidade do Porto

Tese de Doutoramento. Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012 Advisors/Committee Members: Carrapatoso, Eurico Manuel Elias Morais, Faria, Luiz Felipe Rocha de, Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia.

Subjects/Keywords: Implementar um sistema hídrido inovador; Modelo pedagógico (MP); Modelo do Aluno (MA); Sistema de Hipermédia Adaptativo (SHA) educacional; Melhorar a aprendizagem da matemática; Ensino básico; Segundo ciclo; Sistemas e-learning

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Martins, A. C. L. (2012). Sistemas hipermédia adaptativa para suporte de ambientes de aprendizagem construtivistas. (Thesis). Universidade do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/72590

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Martins, António Constantino Lopes. “Sistemas hipermédia adaptativa para suporte de ambientes de aprendizagem construtivistas.” 2012. Thesis, Universidade do Porto. Accessed January 24, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/72590.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Martins, António Constantino Lopes. “Sistemas hipermédia adaptativa para suporte de ambientes de aprendizagem construtivistas.” 2012. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Martins ACL. Sistemas hipermédia adaptativa para suporte de ambientes de aprendizagem construtivistas. [Internet] [Thesis]. Universidade do Porto; 2012. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/72590.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Martins ACL. Sistemas hipermédia adaptativa para suporte de ambientes de aprendizagem construtivistas. [Thesis]. Universidade do Porto; 2012. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/72590

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

24. Weber, Paula Cristina. Representações da integração cultural das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul do estado novo : um estudo das obras Um rio imita o reno e Longe do reno.

Degree: 2013, Universidade de Caxias do Sul

Esta dissertação analisa a representação das comunidades de descendentes de imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, durante o período do Estado Novo, sob a… (more)

Subjects/Keywords: Moog, Vianna; Um rio imita o reno (Obra literária); Literatura sul-rio-grandense; Mercio, Bayard de Toledo; onge do reno : uma resposta a Vianna Moog (Obra literária)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Weber, P. C. (2013). Representações da integração cultural das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul do estado novo : um estudo das obras Um rio imita o reno e Longe do reno. (Masters Thesis). Universidade de Caxias do Sul. Retrieved from https://repositorio.ucs.br/handle/11338/753

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Weber, Paula Cristina. “Representações da integração cultural das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul do estado novo : um estudo das obras Um rio imita o reno e Longe do reno.” 2013. Masters Thesis, Universidade de Caxias do Sul. Accessed January 24, 2021. https://repositorio.ucs.br/handle/11338/753.

MLA Handbook (7th Edition):

Weber, Paula Cristina. “Representações da integração cultural das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul do estado novo : um estudo das obras Um rio imita o reno e Longe do reno.” 2013. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Weber PC. Representações da integração cultural das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul do estado novo : um estudo das obras Um rio imita o reno e Longe do reno. [Internet] [Masters thesis]. Universidade de Caxias do Sul; 2013. [cited 2021 Jan 24]. Available from: https://repositorio.ucs.br/handle/11338/753.

Council of Science Editors:

Weber PC. Representações da integração cultural das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul do estado novo : um estudo das obras Um rio imita o reno e Longe do reno. [Masters Thesis]. Universidade de Caxias do Sul; 2013. Available from: https://repositorio.ucs.br/handle/11338/753


Technical University of Lisbon

25. Brazão, Pedro Manuel Silva. A importância da imagem de marca de um político : estudo de caso - a imagem de Pedro Passos Coelho.

Degree: 2013, Technical University of Lisbon

Mestrado em Marketing

O marketing político emprega técnicas de comunicação e exposição dos políticos de maneira semelhante aos recursos aplicados aos produtos de consumo, visando… (more)

Subjects/Keywords: marketing político; imagem de marca de um candidato; branding; gestão do marketing político; political marketing; brand image of a candidate; branding; management of political marketing

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Brazão, P. M. S. (2013). A importância da imagem de marca de um político : estudo de caso - a imagem de Pedro Passos Coelho. (Thesis). Technical University of Lisbon. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/6285

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brazão, Pedro Manuel Silva. “A importância da imagem de marca de um político : estudo de caso - a imagem de Pedro Passos Coelho.” 2013. Thesis, Technical University of Lisbon. Accessed January 24, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/6285.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Brazão, Pedro Manuel Silva. “A importância da imagem de marca de um político : estudo de caso - a imagem de Pedro Passos Coelho.” 2013. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Brazão PMS. A importância da imagem de marca de um político : estudo de caso - a imagem de Pedro Passos Coelho. [Internet] [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2013. [cited 2021 Jan 24]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/6285.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Brazão PMS. A importância da imagem de marca de um político : estudo de caso - a imagem de Pedro Passos Coelho. [Thesis]. Technical University of Lisbon; 2013. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:www.repository.utl.pt:10400.5/6285

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

26. Połoczańska-Godek, Sława. Zdrowie w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży studiującej .

Degree: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów dynamiki relacji miedzy sytuowaniem zdrowia w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży akademickiej a ich aktywnością na co dzień. W… (more)

Subjects/Keywords: Wartości; młodzież jako kategoria społeczna; zdrowie; Values; hte youth as a social category; health

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Połoczańska-Godek, S. (2017). Zdrowie w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży studiującej . (Doctoral Dissertation). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Retrieved from http://hdl.handle.net/10593/23531

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Połoczańska-Godek, Sława. “Zdrowie w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży studiującej .” 2017. Doctoral Dissertation, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/10593/23531.

MLA Handbook (7th Edition):

Połoczańska-Godek, Sława. “Zdrowie w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży studiującej .” 2017. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Połoczańska-Godek S. Zdrowie w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży studiującej . [Internet] [Doctoral dissertation]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2017. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/10593/23531.

Council of Science Editors:

Połoczańska-Godek S. Zdrowie w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży studiującej . [Doctoral Dissertation]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/10593/23531


Brno University of Technology

27. Nevěřilová, Eliška. Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích: Surveying an area of St. Simon and Juda´s church in Radostice.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The aim of this bachelor thesis is surveying an area of St. Simon and Juda´s church in Radostice and nearby surroundings and after-processing for need… (more)

Subjects/Keywords: účelová mapa; výškopis; polohopis; vrstevnice; kostel sv. Šimona a Judy v Radosticích; thematical map; altimetry; planimetry; contour line; St Simon and Juda´s church

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nevěřilová, E. (2019). Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích: Surveying an area of St. Simon and Juda´s church in Radostice. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/35174

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nevěřilová, Eliška. “Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích: Surveying an area of St. Simon and Juda´s church in Radostice.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/35174.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Nevěřilová, Eliška. “Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích: Surveying an area of St. Simon and Juda´s church in Radostice.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Nevěřilová E. Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích: Surveying an area of St. Simon and Juda´s church in Radostice. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/35174.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Nevěřilová E. Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích: Surveying an area of St. Simon and Juda´s church in Radostice. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/35174

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

28. Vrána, Milan. Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Arduino, Arduino Nano, Processing, photodetector, optical gate, communication, UART, I2C, interrupt, timer, application, temp measurement, humidity measurement, electroscope, 3D print Advisors/Committee Members: Veverka, David (advisor), Háze, Jiří (referee).

Subjects/Keywords: Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a vytvoření měřicího zařízení založeném na fotodetektoru se sběrem dat. Tento měřicí přípravek je určen pro měření doby vybíjení elektroskopu. Celé zařízení je umístěno vně elektroskopu a všechna změřená data jsou odesílána za pomocí UART sběrnice do vytvořené počítačové aplikace. Sloužící k zobrazení dat a jejich následnému uložení do textového souboru pro další zpracování.; Arduino; Arduino Nano; Processing; fotodetektor; optická závora; komunikace; UART; I2C; měření vlhkosti; měření teploty; počítačová aplikace; přerušení; časovač

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Vrána, M. (2019). Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/173841

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Vrána, Milan. “Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/173841.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Vrána, Milan. “Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Vrána M. Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/173841.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Vrána M. Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/173841

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

29. Chlastáková, Barbora. Zde a nyní: Here and Now.

Degree: 2014, Brno University of Technology

 Here and now In my painting series „Here and now“ I use a method of permeating, come up and lose the object. My paintings moves… (more)

Subjects/Keywords: zde a nyní; abstrakce; folklor; malba - olej na plátně; prolínání; vynořování a ztrácení; kompoziční hra; čtvrtý prostor; here and now; permeating; come up; lose; abstract position; folklore abstract; oil paintings

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Chlastáková, B. (2014). Zde a nyní: Here and Now. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/13311

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chlastáková, Barbora. “Zde a nyní: Here and Now.” 2014. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/13311.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Chlastáková, Barbora. “Zde a nyní: Here and Now.” 2014. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Chlastáková B. Zde a nyní: Here and Now. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2014. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/13311.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Chlastáková B. Zde a nyní: Here and Now. [Thesis]. Brno University of Technology; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/11012/13311

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

30. Dolinsek, Davorin. Overcoming the objectification of western classical music with the concept of music as a process.

Degree: 2012, Instituto Politécnico do Porto

Dissertation to obtain the degree of Master in Music - Artistic Interpretation

The purpose of this work was to examine the ideas about Western classical… (more)

Subjects/Keywords: The objectification of Western classical music; The concept of music as a process; The 19th century music practice; The concept of self; The language; The transformation of Western music culture; A objetificação da música clássica ocidental; O conceito de música como um processo; A prática musical do século XIX; O conceito do self; A linguagem; A transformação da cultura musical ocidental

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Dolinsek, D. (2012). Overcoming the objectification of western classical music with the concept of music as a process. (Thesis). Instituto Politécnico do Porto. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/4091

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dolinsek, Davorin. “Overcoming the objectification of western classical music with the concept of music as a process.” 2012. Thesis, Instituto Politécnico do Porto. Accessed January 24, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/4091.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Dolinsek, Davorin. “Overcoming the objectification of western classical music with the concept of music as a process.” 2012. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Dolinsek D. Overcoming the objectification of western classical music with the concept of music as a process. [Internet] [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2012. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/4091.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Dolinsek D. Overcoming the objectification of western classical music with the concept of music as a process. [Thesis]. Instituto Politécnico do Porto; 2012. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:recipp.ipp.pt:10400.22/4091

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

[1] [2] [3] [4] [5] … [2789]

.