Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(internal walls in a matte This luxury material is accompanied by a large format perfect ceramics tile in the Interior). Showing records 1 – 30 of 200645 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [6689]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Degrees

Levels

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Tunková, Martina. Městské lázně: The Municipal Baths.

Degree: 2018, Brno University of Technology

"The sick body needs a doctor friend sick souls." (Menandros) Advisors/Committee Members: Mikulášek, David (advisor), Javůrek, Radim (referee).

Subjects/Keywords: Území se nachází v brněnské čtvrti Pisárky. Na širší území jsem v prvním semestru zpracovala studii; která je částečně součástí výkresové dokumentace. Urbanistickým konceptem bylo vytvořit propojení příjemným způsobem s městem na východ od zadaného pozemku. Městské lázně jsem pojala jako opravdové lázně s lázeňskými procedurami – rašelinovými (slatinnými) koupelemi a zábaly; dále vodoléčbou; ale zároveň i jako místo pro rekreaci a relax. Tvar objektu hmotově naznačuje zkosené písmeno U; kde vnitřní prostor je veřejně přístupný. Recepcí je možné vejít do areálu lázní; nebo projít do veřejného prostoru náměstí s jednotlivými obchody v přízemí na jedné straně budovy a na druhé s prosklenou fasádou areálu lázní. Náměstí je klidné a nabízí možný průchod skrz celé území Starého Brna příjemným prostředím. Budova je dispozičně rozdělena na dvě části. Jedna je pronajímatelná pro obchody a služby. Tato funkce sahá přes dvě patra. Ve třetím patře jsou pronajímatelné plochy lékařských ordinací; rehabilitace a zázemí pro cvičení skupin; služby s funkcí zdraví a péče o tělo a mysl. Druhá část objektu je tvořena areálem lázní. Jediným vchodem z recepce; která obě části rozděluje; jsou vstupy do šaten; které tvoří filtr; jak pro kontrolu; tak i pro čistotu. Z šaten se dostaneme do otevřeného půdorysu s jednotlivými funkcemi (vodoléčba; slatinné koupele; sauna; pára a další); který sahá do stejné výšky jako dvě patra obchodů. Jsou zde totiž umístěny solné zdi a lehátka; která dohromady se solnými zdmi vytváří příjemná zákoutí k odpočinku. Prostor tak tvoří obří „solnou jeskyni“ pro kvalitní a příjemný vzduch. Ve druhém; technicky třetím podlaží areálu lázní najdeme whirlpooly; bazény; jak vnitřní; tak i venkovní bazén s terasou; masérny; pronajímatelnou saunu a páru; whirlpooly specifických funkcí; opět odpočívárny tvořené zákoutími lehátek a příčkami ze soli. V tomto podlaží je možné také vnitřní bazén se zázemím šaten plně uzavřít k soukromým akcím. Ve dvou podzemních podlažích se nachází parkování o celkové kapacitě 172 stání. Hlavní povrch tvoří černý a krémově bílý mramor. Na vnějších zdech je mramor leštěný; na vnitřních zdech v areálu lázní je matný. Tento luxusní materiál je doplněn krémovou keramickou velkoformátovou dlažbou v interiéru; velikými prosklenými plochami a příčkami z lámané soli; které dotváří specifickou atmosféru. Technologické rozvody pod stropy jsou zakryty sádrokartonovými podhledy s výjimkou parkovacích podlaží; kde jsou instalace vedeny volně pod stropem. Nosná obvodová stěna je navržena z vápenopískových bloků; systém jinak monolitický železobetonový skelet. Stejně tak vnitřní příčky jsou tvořeny vápenopískovými bloky s mramorovým obkladem. Okenní otvory jsou osazeny do hliníkových rámu Schueco v tmavé antracitové barvě. Hlavní schodiště v lázních je železobetonové.; Territory is located in the District of Pisárky. On a wider territory I in the first semester began study; which is partially part of the vendor. Urban concept was to create a link with the town to the East of the land. The city I have as a real Spa Bath Spa procedures-peat baths and facials; hydrotherapy; but also as a place for recreation and relaxation. Shape object suggests beveled letter u; where space is publicly accessible. The reception you can fit into the tub; or walk in a public area of the square with individual shops on the ground; on the one side of the building and on the other with glass façade of the Spa. The square is a quiet and offers possible passage across the whole territory of The Old Brno a pleasant environment. Studio Building is divided into two parts. One is leaseable for shops and services. This feature extends over two floors. In the third floor are leaseable areas of medical practice; rehabilitation and support services for exercise groups; with the health and care of the body and mind. The second part of the object is made up of Club Spa. The only entrance on reception; which separates the two parts are inputs into changing rooms that make up the filter; both the control and purity. From changing rooms is an open floor plan with the individual features (hydrotherapy; peat bath; sauna; steam room and more); which goes back to the same height as the two floors of shops. There are indeed placed salt walls and sunbeds; which together with the salt walls creates a pleasant place to relax. Space is a giant "salty cave" for high quality and pleasant air. In the second; third floor; the baths of sophisticated features whirlpooly; swimming pools; both indoor and outdoor pool with terrace; masseurs; leaseable sauna and steam; whirlpooly-specific features; again rest rooms consisting of frills bunks and bars of salt. In this deck is also an indoor pool with changing rooms fully close the private actions. In two ground floors; parking on the total capacity of 172. The main surface is black and cream-white marble. On the external walls; marble polished; internal walls in a matte. This luxury material is accompanied by a large format perfect ceramics tile in the Interior; large glass surfaces and the bars of the smattering salt which musicians. Technological divorce under the ceilings are covered with pasterboard ceilings except parking deck; where installation is kept loose under the ceiling. A perimeter wall is designed from gange-sand blocks; otherwise a monolithic system consist of skeleton. As well as internal splitter are gange-sand blocks with marble coating. The window openings are fitted with aluminium frame Schueco in a dark metallic colour. The main staircase at the steel cocrete.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tunková, M. (2018). Městské lázně: The Municipal Baths. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Univerzitet u Beogradu

2. Obradović, Vera M., 1984-. Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar.

Degree: Tehnološko-metalurški fakultet, 2016, Univerzitet u Beogradu

Tehnološko inženjerstvo - Inženjerstvo materijala / Technological engineering - Materials engineering

Materijal u vidu tkanina koje se proizvode od vlakana velike žilavosti se koristi u… (more)

Subjects/Keywords: Material in the form of fabrics made of high tenacity fibers are used in antiballistic protection due to their low density; high resistance and high energy absorption capability. In recent times; p-aramid fabrics have had a wide range of applications in the construction of composite structures for the production of the antiballistic body armour protection. Their excellent mechanical properties originate from the long; straight fibers of poly(paraphenylene terephthalamide). The increase of the storage modulus or the stiffness of polymers can be achieved by adding reinforcement. Various parameters of reinforcement are taken into consideration for their selection and their prosperous realisation in composite. Ceramics have usually been used as reinforcement in the body armour owing to its properties; such as introducing flexibility and light weight of the overall protective structure. Ceramics nanosilica is one of the primary reinforcement used in polymer composites. The silica (SiO2) nanoparticles are defined by their high specific surface area. Due to their mutual agglomeration; silane coupling agents modify nanosilica surface for their successful dispersion and deagglomeration; causing the formation of chemical bonds between them and organic components. Carbon nanotubes (CNT) present a perfect choice as reinforcement in polymer composites because of their high aspect ratio (length/diameter ratio; around 132000000); great stiffness; small size and mass; and high conductivity. The surface of the p-aramid multiaxial fabric samples (Twaron and Kolon fabrics) was modified by γ-aminopropyl triethoxysilane (AMEO silane)/ethanol solution. Afterwards; the samples were impregnated with poly(vinyl butyral) (PVB)/ethanol solution with different types and contents of nanoreinforcement due to the improvement of their mechanical; thermal and ballistic properties and the increase of absorbed impact energy; which presented the aim of the research of this doctoral

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Obradović, Vera M., 1. (2016). Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12411/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Obradović, Vera M., 1984-. “Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar.” 2016. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 18, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12411/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Obradović, Vera M., 1984-. “Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar.” 2016. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Obradović, Vera M. 1. Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2016. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12411/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Obradović, Vera M. 1. Procesiranje i karakterizacija hibridnih nanokompozitnih materijala povećane otpornosti na udar. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2016. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12411/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

3. Chvatík, Štěpán. Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.

Degree: 2018, Brno University of Technology

Induction machine; outer rotor; water pump; thermal network; thermal analysis; optimization; electromagnetic model; finite element method; thermal insulation class Advisors/Committee Members: Mach, Martin (advisor), Bárta, Jan (referee).

Subjects/Keywords: Asynchronní motor; vnější rotor; čerpadlo; tepelná síť; výpočet oteplení; genetický algoritmus; optimalizace; elektromagnetický model; metoda konečných prvků; tepelná třída izolace; This master’s thesis deals with design of induction machine with atypical construction with outer rotor and its usability in the water industry where the main requirement is to optimize its construction in terms of geometrical dimension. The problem of induction motor is explained in the introduction of thesis; and their use in cooperation with frequency converters is indicated. In the next chapter analyses the electromagnetic model of initial design of machine; its geometric dimensions and the possibilities of its analysis. Then the analysis of this machine is performed by the analytical method; using the RMxprt computation program; followed by the finite element method which is solved in Ansys Maxwell program. The third chapter is devoted to detailed design of the machine construction; including the presentation of the material for individual part. The fourth part of the thesis deals with the design of a thermal network. The input values of this thermal network are predominantly geometric and electric losses in individual parts of the machine. Based on the created thermal network; the warming of the individual parts of the machine is calculated. Due to the results of this procedure; the control is made for checking that the maximum permitted winding temperature has not been exceeded. The penultimate part deals with the genetic algorithm; its design and practical applicability for optimization with the requirement for minimum machine dimensions. Since we don’t know the exact design of the mechanical parts of the pumps; the last part is devoted to a case study in which is made a comparison of the theoretically achievable dimensions of the machine in relation to the quality of heat losses.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Chvatík, . (2018). Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/80909

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chvatík, Štěpán. “Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/80909.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Chvatík, Štěpán. “Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Chvatík . Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/80909.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Chvatík . Asynchronní motor s vnějším rotorem: Induction machine with outer rotor. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/80909

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Georgia

4. Thorgerson, Maria Aurora. Mirada al espejo.

Degree: 2014, University of Georgia

This dissertation is a socio-cultural and literary study of the construction of womanhood during the Franco period in Spain (1939-1975) and its contextualization in the… (more)

Subjects/Keywords: This dissertation is a socio-cultural and literary study of the construction of womanhood during the Franco period in Spain (1939-1975) and its contextualization in the works of Manuel Mantero and four major postwar novels by Ana María Matute; Luis Martí

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Thorgerson, M. A. (2014). Mirada al espejo. (Thesis). University of Georgia. Retrieved from http://hdl.handle.net/10724/25072

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Thorgerson, Maria Aurora. “Mirada al espejo.” 2014. Thesis, University of Georgia. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/10724/25072.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Thorgerson, Maria Aurora. “Mirada al espejo.” 2014. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Thorgerson MA. Mirada al espejo. [Internet] [Thesis]. University of Georgia; 2014. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/10724/25072.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Thorgerson MA. Mirada al espejo. [Thesis]. University of Georgia; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10724/25072

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Univerzitet u Beogradu

5. Radenković, Miloš. 1991-. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.

Degree: Fakultet organizacionih nauka, 2018, Univerzitet u Beogradu

 Предмет истраживања дисертације је развој модела електронског пословања заснованог на флексибилном учешћу потрошача на српском тржишту електричне енергије. Циљ је развoj одрживoг и применљивoг моделa… (more)

Subjects/Keywords: The subject of this thesis is the development of an e-business model based on flexible participation of households in the Serbian energy market. The goal is the development of a sustainable and suitable e-business model that enables households as well as individual devices to participate in the balancing market as well as the energy exchange through the use of smart grid concepts and demand response technologies. By enabling the participation of individual households in the balancing market; a new mechanism for frequency control of energy grids is possible; which allows for the future adoption of renewables. Energy markets are traditionally B2B e-business models; which facilitate for business processes between the energy producers and the system operators. With the deregulation of energy markets; new ways of doing business are becoming possible; primarily for households for whom the participation in the market allows for greater flexibility and efficiency in the balancing mechanism and the potential to improve the stability of the energy grid as a whole. The business model proposed in this dissertation is based on the business rules as well as regulations that are currently in place in the Republic of Serbia. The implementation of the technical segment of the model is based on the design of a distributed infrastructure for the coordination of a large number of individual users and devices with the goal of providing demand response services to the energy market. Business intelligence tools; as well as analytical models; will be used for the purpose of data extraction and analysis as well as to manage the system in real time. The advantage of the proposed model is in the fact that it is adapted for energy markets that are still in development; as well as its capability to adapt to new technological trends and its integration with smart grid technologies. The dissertation gives the analysis of readiness of customers and market participants for the application of the propsed model.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Radenković, M. 1. (2018). Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Radenković, Miloš 1991-. “Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.” 2018. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 18, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Radenković, Miloš 1991-. “Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Radenković M1. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Radenković M1. Модел електронског пословања за учешће потрошача на српском тржишту електричне енергије заснован на smart grid технологијама. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18221/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

6. Sinkar, Jasmina. MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA.

Degree: 2012, Univerza v Mariboru

Spletno oglaševanje je najbolj rastoči trend na področju marketinga oziroma je vse bolj pomemben del trženjskih aktivnostih. Posledično pa je tudi vedno bolj učinkovit v… (more)

Subjects/Keywords: tradicionalno oglaševanje; spletno oglaševanje; internet; socialna omrežja; e-poštno oglaševanje.; Online advertising is the most growing trend in the field of marketing and is an increasingly important part of marketing activities. Consequently; it is also becoming more efficiently compared to traditional advertising. As a communication tool; the internet has become very important because it can quickly reach a large number of worldwide users. From this perspective; it is also very interesting for advertisers; and for enterprises or agencies in charge of online advertising. In this thesis we studied the designs and technology of online advertising. We found that in terms of models of online advertising; the social networking has the greatest potential. Not only that it provides two-way communication and that the company may approach users; the costs at this time are very beneficial. In terms of technology; online advertising is leading the e-mail advertising; because it reaches the user in a few seconds; it is also cost effective and can include images; videos; logos; in short; everything that a compa; info:eu-repo/classification/udc/004.7

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Sinkar, J. (2012). MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38269 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=51978&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11183132?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sinkar, Jasmina. “MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA.” 2012. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 18, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38269 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=51978&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11183132?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Sinkar, Jasmina. “MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA.” 2012. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Sinkar J. MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2012. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38269 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=51978&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11183132?lang=sl.

Council of Science Editors:

Sinkar J. MODELI IN TEHNOLOGIJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2012. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38269 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=51978&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11183132?lang=sl


Brno University of Technology

7. Podzimková, Františka. Plavecké centrum v Brně: Swimming Centre Brno.

Degree: 2018, Brno University of Technology

 The main topic of this project is a concept for the new building of the swimming center associated with a fitness center and a café.… (more)

Subjects/Keywords: The main topic of this project is a concept for the new building of the swimming center associated with a fitness center and a café. The site is located in the western part of locality Brno - Židenice; directly adjacent to the Healthcare Centre Viniční and is located in the neighbourhood of Brno - Vinohrady. Irregular and topographically challenging site determines the shape of newly emerging swimming center building. Compact mass composed from two main blocks connected by a third block rotated for 45. The building consists of two overground floors and one underground floor. On the ground floor there is an entrance hall; a café; facilities for employees and a swimming center itself with its facilities for visitors. The second floor serves as a standalone wellness and fitness center and underground as a technical facility for the entire building. The building is from the side adjoining Vinohrad partially sunk into the ground. Front facades overlooking Brno are designed as whol; The main topic of this project is a concept for the new building of the swimming center associated with a fitness center and a café. The site is located in the western part of locality Brno - Židenice; directly adjacent to the Healthcare Centre Viniční and is located in the neighbourhood of Brno - Vinohrady. Irregular and topographically challenging site determines the shape of newly emerging swimming center building. Compact mass composed from two main blocks connected by a third block rotated for 45. The building consists of two overground floors and one underground floor. On the ground floor there is an entrance hall; a café; facilities for employees and a swimming center itself with its facilities for visitors. The second floor serves as a standalone wellness and fitness center and underground as a technical facility for the entire building. The building is from the side adjoining Vinohrad partially sunk into the ground. Front facades overlooking Brno are designed as whol

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Podzimková, F. (2018). Plavecké centrum v Brně: Swimming Centre Brno. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/68621

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Podzimková, Františka. “Plavecké centrum v Brně: Swimming Centre Brno.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/68621.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Podzimková, Františka. “Plavecké centrum v Brně: Swimming Centre Brno.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Podzimková F. Plavecké centrum v Brně: Swimming Centre Brno. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/68621.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Podzimková F. Plavecké centrum v Brně: Swimming Centre Brno. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/68621

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Univerzitet u Beogradu

8. Pásztor, Bálint I. 1979-. Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави.

Degree: Pravni fakultet, 2018, Univerzitet u Beogradu

Društvene nauke / Ustavno pravo Social sciences / constitutional law

Сматрамо да се основано може поставити питање: да ли је парламент још увек носилац законодавне… (more)

Subjects/Keywords: The following question can be raised: Are parliaments still the true bearers of the legislative power; or paraphrasing Hobbes: it is assumed who the legislator is; but is it also known? The subject of this thesis are the limits that parliaments are facing today while exercising their normative roles. These limitations are both internal and external; and may be traditional or of new origin. Today efficiency and speed are key expectations; it seems that parliaments as legislators are losing their breath and are facing many limitations in their role that has for centuries been their ”basic one”: their legislative role. The fact that the focus of power is increasingly shifting towards the executive branch of power even in countries with parliamentary systems of governance is not a novelty anymore. Parliaments; however; do not only face the limits placed before them by the governments throughout the legislative process. The key role of political parties; the relativization of the classical concept of sovereignty; and other limiting factors of the legislative role of parliaments; which need further examination; may lead to the modification of their functions in modern states. The aim of the dissertation is to through thoroughly selected scientific sources and relying on a decade-long experience as Member of the National Assembly of the Republic of Serbia precisely determine and rationally examine and draft an academic position about the role of parliaments today with regard to the limitations in their legislative function. We started off from the hypothesis that the legislative function of parliaments is set by the constitution; and narrowed by the ever increasing role of the governments in the legislative process; by political parties and other participants in the legislative procedure; as well as by the relativization of national sovereignty in the framework of international integration and also by the impact of global economic flows.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Pásztor, B. I. 1. (2018). Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pásztor, Bálint I 1979-. “Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави.” 2018. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 18, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Pásztor, Bálint I 1979-. “Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Pásztor BI1. Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Pásztor BI1. Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2018. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18936/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

9. Bencik, Anita. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

V teoretičnem delu smo opredelili pojem podjetništva in z njim povezanega podjetnika ter okvirno predstavili nekatere teorije, ki pojasnjujejo podjetništvo. Ker podjetništvo deluje v povezavi… (more)

Subjects/Keywords: podjetništvo; podporno okolje; kazalniki gospodarske moči regije; brezposelnost in podjetniška aktivnost; This was followed by a research in which we assessed the development of the region on the basis of hypothesis. We also considered some indicators of economic strength of the region and fluctuations in business activity. We prepared an overview of the state’s financial resources intended for the development of the region and highlighted the decision-making structure of unemployed persons for independent entrepreneurial career. The main finding of this thesis is that Pomurje region actually lags behind the development of the country; in spite of the activities of a supportive environment and financial incentives from the state and the European Union.; info:eu-repo/classification/udc/005.5

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bencik, A. (2014). PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bencik, Anita. “PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 18, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Bencik, Anita. “PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA.” 2014. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Bencik A. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl.

Council of Science Editors:

Bencik A. PODJETNIŠTVO IN NJEGOV POMEN ZA USPEŠNOST POMURSKEGA GOSPODARSTVA. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43465 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62209&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11658780?lang=sl

10. Akpınar, Gamze. Salah Birsel’in “Salah Bey tarihi” serisi olarak yayımlanan kitaplarında kültür ve edebiyat unsurları .

Degree: ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, 2017, Eskisehir Osmangazi University

 “Salâh Bey Tarihi” Salâh Birsel tarafından yazılan beş ciltlik bir tarih kitabı serisi olarak bilinir. Ancak bu külliyat, deneme türünde eserleri içerdiğinden kronolojik bir tarih… (more)

Subjects/Keywords: Salâh Birsel; Deneme; Tarih; Edebiyat; "Salâh Bey Tarihi" is known a five-volume history book written by Salah Birsel. This corpus contains essays. Because of this, it is not a chronological history book. Salah Birsel's works have been studied but "Salâh Bey Tarihi" has not been examined separately. The aim of this study is to find out the panorama of culture and literature world in "Salâh Bey Tarihi". For this purpose; literary figures in the works were considered about their contexts, relations and mention rates. Therefore, twenty names in the first part and fifteen names in the second part of this study by giving information about their life stories and works was evaluated in terms of culture and literature world.; Essay; History; Literature

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Akpınar, G. (2017). Salah Birsel’in “Salah Bey tarihi” serisi olarak yayımlanan kitaplarında kültür ve edebiyat unsurları . (Thesis). Eskisehir Osmangazi University. Retrieved from http://hdl.handle.net/11684/1136

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Akpınar, Gamze. “Salah Birsel’in “Salah Bey tarihi” serisi olarak yayımlanan kitaplarında kültür ve edebiyat unsurları .” 2017. Thesis, Eskisehir Osmangazi University. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11684/1136.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Akpınar, Gamze. “Salah Birsel’in “Salah Bey tarihi” serisi olarak yayımlanan kitaplarında kültür ve edebiyat unsurları .” 2017. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Akpınar G. Salah Birsel’in “Salah Bey tarihi” serisi olarak yayımlanan kitaplarında kültür ve edebiyat unsurları . [Internet] [Thesis]. Eskisehir Osmangazi University; 2017. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11684/1136.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Akpınar G. Salah Birsel’in “Salah Bey tarihi” serisi olarak yayımlanan kitaplarında kültür ve edebiyat unsurları . [Thesis]. Eskisehir Osmangazi University; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/11684/1136

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Tartu University

11. Nõmm, Iko. Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus .

Degree: 2013, Tartu University

 Käibekohustused on inimeste kooseksisteerimise ohutuse tagamiseks kohtupraktika kaudu loodud käitumisreeglid. Erinevaid mõiste määratlusi summeerides võib öelda, et käibekohustus tähendab deliktiõiguses arusaamist, et isikul, kes loob… (more)

Subjects/Keywords: võlaõigus; õigusrikkumised; vastutus; õigusloome; Eesti; law of obligations; violations of law; liability; legislation; Estonia; One expression of defining objective standard of care is the concept of duty to maintain safety, which is based on a legally binding obligation, in the form of a general clause that affects everyone, to conduct himself or herself in a way so as to not harm the legal rights of others, as protected by law, more than necessary and acceptable in the shared life of people. By summarising different definitions, the duty to maintain safety in tort law means the understanding that the person, who creates a danger or controls a dangerous situation and allows the danger to persist, is required to employ all reasonably necessary and appropriate measures in order to protect other persons and their rights against the realisation of danger. As regards the attempts to avoid risks the general assumptions, which apply irrespective of the specific facts of an individual case, three key criteria are especially relevant: the degree of severity of potential damage, likelihood of damage, and the resources needed to prevent or remove the risk. Although liability based on violations of the duties to maintain safety is an organic part of Estonian tort law, it is still quite vague and hidden due to scarcity of case law. It would therefore be worth considering of setting out legal provisions so as to better perceive the possibility of liability based on such a duties. Bunching together general citeria that compose the objective standard of conduct would help to provide such a ground and relevant regulation contained in Articles 4:102 and 4:103 of the PETL may serve as an example. In addition to the clarification of an objective standard of conduct, the current legal provisions constructing the bases of liability based on the general composition of delict should also be specified from the same perspective. Unlike the methodological teaching modelled in the BGB, in solving cases based on violation of the duty to maintain safety by Estonian law, a presumption of the violation the duty must be applied to keep in accordance with the general rule provided in §1050 (1) of the LOA. The main advantages of this approach are that the burden of proving a negative fact is removed from the injured party and the burden is placed on the party to the procedure in whose internal sphere the facts needing proof are found; simplicity of the court procedure; more reliable evidence; and preventive impact on the violation of the duties to maintain safety.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nõmm, I. (2013). Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus . (Thesis). Tartu University. Retrieved from http://hdl.handle.net/10062/29910

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nõmm, Iko. “Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus .” 2013. Thesis, Tartu University. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/10062/29910.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Nõmm, Iko. “Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus .” 2013. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Nõmm I. Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus . [Internet] [Thesis]. Tartu University; 2013. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/10062/29910.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Nõmm I. Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus . [Thesis]. Tartu University; 2013. Available from: http://hdl.handle.net/10062/29910

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

12. Kliment, Jakub. Katedrála: Cathedral.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The statue called The Cathedral is a natural extension of my work, which deals with organic morphology of the landscape, both the details and grand… (more)

Subjects/Keywords: Jedná se o sochu zhotovenou za pomocí autorské technologie tužení elastických látek; v tomto případě se jedná o textilní materiál froté. Za pomocí poměrně objemného kamene; jsem zatížil zmíněnou látku; do které byl kámen uzavřen. Následně jsem vrchní cíp vyzdvihl jeřábem a nastříkal laminátem. Tímto postupem jsem zhotovil korpus celé sochy.; This is the statue taken at the author's technology campaign elastic substance; in this case it is a textile terry cloth material. Using relatively bulky stone; I am burdened said substance into which the stone was closed. Then he praised the top corner crane and sprayed fiberglass. This procedure I made the entire corpus of statues.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kliment, J. (2019). Katedrála: Cathedral. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/58528

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kliment, Jakub. “Katedrála: Cathedral.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/58528.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kliment, Jakub. “Katedrála: Cathedral.” 2019. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Kliment J. Katedrála: Cathedral. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/58528.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kliment J. Katedrála: Cathedral. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/58528

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

13. Melanšek, Tadeja. Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

V pričujoči magistrski nalogi je obravnavano spremljanje delovanja britanske obveščevalne službe na ozemlju nekdanje SR Slovenije med letoma 1966 in 1988 s strani slovenske Službe… (more)

Subjects/Keywords: Služba državne varnosti (SDV); britanske obveščevalne službe; obveščevalne službe; Jugoslavija; Socialistična republika (SR) Slovenija.; This master's thesis deals with the monitoring of the activity of the British Intelligence Service on the territory of the former Socialist Republic of Slovenia between 1966 and 1988 by the Slovenian State Security Service (SDV). For a more thorough understanding of the topic; the histories of the two security and intelligence services are first presented. The history of the Yugoslav Security and Intelligence Service; together with its organization in the Socialist Republic of Slovenia; is emphasized. Following the review of the histories of the two intelligence services and their comparison is the main part of the master’s thesis: the analysis of the monitoring of the activity of the British Intelligence Service by the Slovenian State Security Service. In this section is also presented the monitoring of the activities of British citizens in the Socialist Republic of Slovenia. The topic under discussion is unexplored in Slovenian historiography.; info:eu-repo/classification/udc/94:327.84(410)(497.4)(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Melanšek, T. (2019). Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74851 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137734&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24754184?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Melanšek, Tadeja. “Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 18, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74851 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137734&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24754184?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Melanšek, Tadeja. “Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji.” 2019. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Melanšek T. Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74851 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137734&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24754184?lang=sl.

Council of Science Editors:

Melanšek T. Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74851 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137734&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24754184?lang=sl


Brno University of Technology

14. Bureš, Michal. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Premature loss of capacity, mode of partial charge, additives, negative electrode, lead acid battery, lead-acid battery cycling, hybrid electric vehicle, traction battery, ebonex, titanium dioxide Advisors/Committee Members: Bača, Petr (advisor), Zimáková, Jana (referee).

Subjects/Keywords: Tato práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů používaných v hybridních elektrických vozidlech a vozidlech s trakčním pohonem. Tyto akumulátory pracují ve specifických podmínkách; konkrétně v režimu částečného nabití označovaném jako PSOC a režimu hlubokého vybití DoD. Tato skutečnost je odpovědná za předčasnou ztrátu kapacity článků olověných akumulátorů a jejich krátkou životnost. Úkolem této práce je prověřit vliv vodivých keramik; jako možných aditiv do aktivních hmot kladných elektrod článků olověných akumulátorů pracujících v režimu DoD; za účelem prodloužení jejich životnosti.; This thesis is focused on lead-acid batteries used in hybrid electric vehicles and batterypowered vehicles. These cells work in specific conditions; particularly under partial charge referred to as PSOC and DoD. This fact is responsible for the premature loss of capacity cell lead-acid batteries and their short lifetime. The task of this thesis is to examine the effect of conductive ceramics as possible additives to the negative electrode active materials of lead-acid battery cells operating in a DoD; in order to prolong their life.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bureš, M. (2019). Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

15. Brglez, Teja. Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

V zadnjih letih tudi pri nas narašča zanimanje za stoječe veslanje, šport, pri katerem se na deski za stoječe veslanje (ang. Stand Up Paddle board)… (more)

Subjects/Keywords: Oblikovanje izdelka; izdelava produkta; stoječe veslanje; šport; In the last years there has been an increased interest in stand up paddle boarding; sport in which you use one paddle on a large board to move on water. The purpose of this master thesis is to study the shape; design and manufacturing of these boards. The final product is a so called »do it yourself« kit; containig all the necessary materials and plans for making such a board at home.; info:eu-repo/classification/udc/658.512.2:796.02(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Brglez, T. (2019). Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Brglez, Teja. “Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 18, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Brglez, Teja. “Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje.” 2019. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Brglez T. Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl.

Council of Science Editors:

Brglez T. Oblikovanje in izdelava deske za stoječe veslanje. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74332 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137555&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23029526?lang=sl


Brno University of Technology

16. Leitgebová, Kristýna. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará: NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner.

Degree: 2018, Brno University of Technology

 The proposal responds to the existing buildings and historic buildings. An important feature is the strong position of the corner. The proposed building follows the… (more)

Subjects/Keywords: JEDNÁ SE O POLYFUNKČNÍ DŮM; KTERÝ JE SITUOVÁN NA BRATISLAVSKÉ ULICI V BRNĚ.; THIS IS A MULTIFUNCTION HOUSE; WHICH IS SITUATED IN BRATISLAVSKÁ STREET IN BRNO.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Leitgebová, K. (2018). NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará: NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/30986

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Leitgebová, Kristýna. “NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará: NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/30986.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Leitgebová, Kristýna. “NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará: NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Leitgebová K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará: NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/30986.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Leitgebová K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará: NEW ON THE „OLD“ – Brno, Bratislavská - Stará Corner. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/30986

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Nairobi

17. Matama, Clairette N. Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district .

Degree: 2013, University of Nairobi

 “The world is a global village” is a common phrase that goes around nowadays. Borders are beginning to become less and less restrictive as countries… (more)

Subjects/Keywords: EAST AFRICAN COMMUNITY; CUSTOMS UNION; NAIROBI CENTRAL BUSINESS DISTRICT; “The world is a global village” is a common phrase that goes around nowadays. Borders are beginning to become less and less restrictive as countries realize the benefits of less restriction to cross border trade. The European Union has paved a path that countries around the world might follow in the next few years to come. The East African region nations are united in a customs union in a bid to increase the ease of cross border trade between Kenya, Uganda and Tanzania. The East African Community (EAC) was formed in 2001, revamped after a collapse in 1977. It was officially launched in 2005. Kenya, Uganda and Tanzania resolved to create an enabling environment to attract foreign investors, allow private and civil society to play a leading role in development and to stimulate trade between the three countries. They signed a customs union protocol in March 2004. This paper surveys retail institutions in Nairobi’s Central Business District (NCBD) in a bid to establish the perceptions of traders to the East Africa Community Customs Union and the factors that influence this perception. Chapter 1 of the study provides a brief background on the East African Community, its origins and the formation of the customs union. It also provided an insight into retail trade in Nairobi. The chapter also defines the problem. Chapter 2 builds the theoretical framework of the problem by providing literary works on regional integration, its benefits and flaws; the effect of customs union; and trade within the EAC. Chapter 3 defines the research methodology of the study. The fourth chapter presents the data analysis and findings of the study. The analysis entails primarily quantitative methods of analysis. The findings are then discussed in Chapter 5, which is a summary of findings, conclusions and recommendations.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Matama, C. N. (2013). Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district . (Thesis). University of Nairobi. Retrieved from http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Matama, Clairette N. “Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district .” 2013. Thesis, University of Nairobi. Accessed January 18, 2021. http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Matama, Clairette N. “Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district .” 2013. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Matama CN. Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district . [Internet] [Thesis]. University of Nairobi; 2013. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Matama CN. Perception of east African community customs union: A case study of retailers in Nairobi central business district . [Thesis]. University of Nairobi; 2013. Available from: http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/7428

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Georgia

18. Zhao, Zhirong. Property tax relief, additional revenue, or tax mimicking?.

Degree: 2014, University of Georgia

 Since the 1970s, local governments in Georgia have been authorized, upon voter approval, to levy a one-percent general-purpose Local Option Sales Tax (LOST), which is(more)

Subjects/Keywords: ABSTRACT Since the 1970s; local governments in Georgia have been authorized; upon voter approval; to levy a one-percent general-purpose Local Option Sales Tax (LOST); which is earmarked for property tax relief. Using socioeconomic and fiscal data during the period 1975-2002; this dissertation examines the adoption and budgetary effects of the LOST in Georgia counties. The adoption of the LOST is studies with a discrete-time event history analysis. The results suggest that the probability that an eligible county will adopt the LOST is determined by a set of motivations; obstacles; and resources. The motivations are related to the perceived property tax level; the existence of fiscal pressure; and the potential of sales tax exportation. The obstacles are related to existing sales tax rates and the level of tax competition. The resources for overcoming these obstacles are related to the tax mimicking behavior in the process of policy diffusion. Budgetary effects of the LOST are examined with pooled time-series regressions. The results suggest that (1) the rollback of property tax millage rates by the LOST is gradually offset by a faster growth of the rates in the post-LOST period; (2) the LOST proceeds are fungible; as they lead to higher levels of revenue and expenditure in the counties; and (3) the levels of fungibility vary across counties in accordance with their fiscal and socioeconomic conditions. INDEX WORDS: Local option sales tax; Property tax relief; Policy innovation; Policy diffusion; Earmarking; Tax mimicking

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Zhao, Z. (2014). Property tax relief, additional revenue, or tax mimicking?. (Thesis). University of Georgia. Retrieved from http://hdl.handle.net/10724/22856

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zhao, Zhirong. “Property tax relief, additional revenue, or tax mimicking?.” 2014. Thesis, University of Georgia. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/10724/22856.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Zhao, Zhirong. “Property tax relief, additional revenue, or tax mimicking?.” 2014. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Zhao Z. Property tax relief, additional revenue, or tax mimicking?. [Internet] [Thesis]. University of Georgia; 2014. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/10724/22856.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Zhao Z. Property tax relief, additional revenue, or tax mimicking?. [Thesis]. University of Georgia; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10724/22856

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


KTH

19. ELNER, FREDRIK. Faktorer som påverkar en miljöinvestering.

Degree: Industrial Management, 2012, KTH

Syftet med detta examensarbete är att göra en jämförande studie mellan faktorerna som enligt en teoretisk ram påverkar en miljöinvestering och faktorerna som ingår… (more)

Subjects/Keywords: The purpose of this master thesis is to present a comparison between the factors that affects an environmental investment. This is done through applying a theoretical framework on the factors affecting a company’s existing appraisal model for environmental investments. The company that was a part of this thesis asked at an initial stage for confidentiality; therefore it is called the Company in this thesis. The Company that contributes with the appraisal model is a multination-al group with operations in many different industries; but with a focus on the Nordic countries and products that may be linked to the agricultural sector. The theoretical framework has its base in the concepts of value and investments and their connection to the environment and the envi-ronmental investment. The identified factors in the theoretical framework are:; Investeringsbedömning; miljöinvesteringar; påverkande faktorer; miljö; investering

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

ELNER, F. (2012). Faktorer som påverkar en miljöinvestering. (Thesis). KTH. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-155129

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

ELNER, FREDRIK. “Faktorer som påverkar en miljöinvestering.” 2012. Thesis, KTH. Accessed January 18, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-155129.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

ELNER, FREDRIK. “Faktorer som påverkar en miljöinvestering.” 2012. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

ELNER F. Faktorer som påverkar en miljöinvestering. [Internet] [Thesis]. KTH; 2012. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-155129.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

ELNER F. Faktorer som påverkar en miljöinvestering. [Thesis]. KTH; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-155129

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

20. Sohr, Martin. Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Family house, security system, wireless communication, IQRF, RSA, central control unit, SPI, I2C, glass break sensors, motion sensors, magnetic contact sensors, graphic displey, LCD displey, microcontroler, SIM900, 24FJ256GB106, EA DOGM106, eDIPTFT43-A. Advisors/Committee Members: Jaroš, David (advisor), Macháň, Ladislav (referee).

Subjects/Keywords: Rodinný dům; zabezpečovací systém; bezdrátová komunikace; IQRF; RSA; centrální řídicí jednotka; SPI; I2C; čidla tříštění skla; pohybové senzory; magnetické kontaktní čidla; grafický dotykový displej; LCD displej; mikrokontroler; SIM900; PIC24FJ256GB106; EA DOGM106; eDIPTFT43-A.; This thesis deals with complete theoretical design of security system for a family house; from the selection of technologies; security principles and selection of elements; theoretical suggestions of their placement to practical realization. In this thesis; securing of entry points; such as doors and windows; is done by magnetic contact sensors. Windows are secured also against breaking of glass. Inner space is secured using motion sensors. Further; the function principle of optical latches as secondary securing element of inner space is explained. The designed security system implements a central control unit; which is able to provide status information on all security elements to the host system. IQRF wireless communication operationg in licence-free is used for communication among elements of the security system. GSM SIM9000 module is used for communication with the security system.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Sohr, M. (2019). Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/13484

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sohr, Martin. “Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/13484.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Sohr, Martin. “Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house.” 2019. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Sohr M. Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/13484.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Sohr M. Zabezpečovací systém pro rodinný dům: Security system for family house. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/13484

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

21. Santos, Erivan Xavier dos. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.

Degree: 2015, RCAAP

Mestrado em Sociologia

O neoliberalismo como a versão atual do capitalismo tem produzido uma série de problemas, o agravamento da tendência capitalista a mercantilização universal… (more)

Subjects/Keywords: Neoliberalism as the current version of capitalism has produced a number of problems, the worsening capitalist tendency to universal commodification where everything is commodified, including education, health, culture and sports. Availing this system the individual interest where social and economic rights are minimized. The basic principles of neoliberalism are: Minimum state participation in the economy of a country, very little government intervention in the labor market, privatization of state, free movement of international capital, emphasis on globalization, opening the economy to the entry of multinationals, adoption measures against economic protectionism and bureaucracy of the state. Whereas education is more than a form of capital investment, neoliberal conception of education that became another of capitalist economic policy model strengthening element implemented in and by countries in socio economic development. In the neoliberal discourse education passes to enter the capitalist market soon working their similarity, leaving just to be part of the social and political sphere, the political content of citizenship has been replaced by consumer rights. Hence the neoliberal view that parents and students are consumers. In general, we see that in recent years through official documents show the presence of neoliberal strategies being implemented in Brazil. Similarly education has been focused on the interests of capital owners. So with this research I analyze the influence that this new capitalist strand has caused the Brazilian basic education.; Dominação; Educação; Impacto; Globalização; Neoliberalism; Domination; Education; Impact; Globalization

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Santos, E. X. d. (2015). As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Erivan Xavier dos. “As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.” 2015. Thesis, RCAAP. Accessed January 18, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Erivan Xavier dos. “As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio.” 2015. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Santos EXd. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2015. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Santos EXd. As transformações na educação básica pela ação do capitalismo tardio. [Thesis]. RCAAP; 2015. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/10508

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Tartu University

22. Uba, Reina. Merging business process models .

Degree: 2011, Tartu University

 Ettevõtted, kellel on aastatepikkune kogemus äriprotsesside haldamises, omavad sageli protsesside repositooriumeid, mis võivad endas sisaldada sadu või isegi tuhandeid äriprotsessimudeleid. Need mudelid pärinevad erinevatest allikatest… (more)

Subjects/Keywords: Companies that have years of experience in business process management often maintain repositories containing hundreds or even thousands of business process models. The models in these repositories usually originate from various sources and are developed by different stakeholders. A common practice is that new process models are created by extending or refining existing models, or by copying and merging fragments from multiple models. As a result, process models tend to accumulate duplicate fragments which, if left unconsolidated, may evolve independently and lead to inconsistencies. Also, it often occurs that organizations manage multiple business processes that have similar goals, but pertain to different customer types, different products, business units or geographical regions. For example, a business process for handling insurance claims for motor accidents shares the same goal as a business process for handling house insurance claims. Naturally, these models will share several common fragments, but will differ from one another at various points. Managing these processes as entirely separate entities, leads to redundancy and inefficiency. In this setting, this thesis addresses the following question: How to identify duplicate fragments in process model repositories, and more generally, how to identify and consolidate commonalities across models in a large process model repository? The thesis proposes two complementary methods for process model consolidation, namely process model merging and subprocess extraction. Process model merging takes as input two or more process models and produces a single consolidated model that analysts can use to manage entire families of similar process models rather than managing them independently. On the other hand, subprocess extraction is about identifying fragments that are shared by multiple process models (also known as clones) and encapsulating these clones as separate subprocesses in order to eliminate redundancies.; business processes; models; software development; äriprotsessid; mudelid; tarkvaraarendus

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Uba, R. (2011). Merging business process models . (Thesis). Tartu University. Retrieved from http://hdl.handle.net/10062/18709

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Uba, Reina. “Merging business process models .” 2011. Thesis, Tartu University. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/10062/18709.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Uba, Reina. “Merging business process models .” 2011. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Uba R. Merging business process models . [Internet] [Thesis]. Tartu University; 2011. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/10062/18709.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Uba R. Merging business process models . [Thesis]. Tartu University; 2011. Available from: http://hdl.handle.net/10062/18709

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

23. Turnšek, Sašo. VPLIV GEOMETRIJSKIH ELEMENTOV NA PREVOZNO HITROST V ENOPASOVNIH KROŽNIH KRIŽIŠČIH.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

Krožna križišča so danes prepoznana kot tip nivojskega križišča, ki ob relativno visoki kapaciteti oz. prepustnosti zagotavljajo višji nivo prometne varnosti v primerjavi z drugimi… (more)

Subjects/Keywords: krožna križišča; prevozna hitrost; geometrijski elementi; kot defleksije; uvozni kot; In comparison with other types of grade crossings; roundabouts are recognised as a type of level crossings with a relatively high capacity and permeability ensuring a higher level of road safety. One of the most important steps in the design process of the roundabout is the choice of the size; angle and radius on entry and exit legs of the roundabout. The splitter islands lead driver and also "suggest" the chosen direction and the form of way that drivers follow through the roundabout. If the roundabout is not well designed (too small deflexion); there is a greater chance of a »straight ahead« maneuver at higher speed than is desirable. This might result in a deterioration of road safety (increase of conflict); as well as a decrease in capacity (the greater the speed of a single entry; the larger the average delay of vehicles on next entrypoints). In this master's thesis; we examined the speeds through different geometrical shapes of single-lane roundabouts on the national road network in Slovenia. For mo; info:eu-repo/classification/udc/625.712.44:625.739(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Turnšek, S. (2014). VPLIV GEOMETRIJSKIH ELEMENTOV NA PREVOZNO HITROST V ENOPASOVNIH KROŽNIH KRIŽIŠČIH. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44572 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=68235&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18156566?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Turnšek, Sašo. “VPLIV GEOMETRIJSKIH ELEMENTOV NA PREVOZNO HITROST V ENOPASOVNIH KROŽNIH KRIŽIŠČIH.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 18, 2021. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44572 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=68235&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18156566?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Turnšek, Sašo. “VPLIV GEOMETRIJSKIH ELEMENTOV NA PREVOZNO HITROST V ENOPASOVNIH KROŽNIH KRIŽIŠČIH.” 2014. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Turnšek S. VPLIV GEOMETRIJSKIH ELEMENTOV NA PREVOZNO HITROST V ENOPASOVNIH KROŽNIH KRIŽIŠČIH. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44572 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=68235&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18156566?lang=sl.

Council of Science Editors:

Turnšek S. VPLIV GEOMETRIJSKIH ELEMENTOV NA PREVOZNO HITROST V ENOPASOVNIH KROŽNIH KRIŽIŠČIH. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44572 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=68235&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18156566?lang=sl


University of Vienna

24. Manolcheva, Yoanna. M&A in the luxury industry - a hypothetical acquisition of Salvatore Ferragamo by LVMH.

Degree: 2018, University of Vienna

Die Masterarbeit besteht aus einer Analyse der Luxury Fashion Industrie sowie ihrer charakteristischen Merkmale und bietet eine Unternehmensbewertung der Salvatore Ferragamo ausgehend von einer hypothetischen… (more)

Subjects/Keywords: 85.30 Investition, Finanzierung; M&A in der Luxusindustrie / Luxusmarkt / Unternehmensbewertung der Salvatore Ferragamo / Erwerb durch LVMH / Hypothetische M&A Transaktion zwischen Salvatore Ferragamo und LVMH; M&A in the luxury industry / Luxury fashion market / Company valuation of Salvatore Ferragamo / Acquisition by LVMH / Hypothetical M&A deal between Salvatore Ferragamo and LVMH

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Manolcheva, Y. (2018). M&A in the luxury industry - a hypothetical acquisition of Salvatore Ferragamo by LVMH. (Thesis). University of Vienna. Retrieved from http://othes.univie.ac.at/54986/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Manolcheva, Yoanna. “M&A in the luxury industry - a hypothetical acquisition of Salvatore Ferragamo by LVMH.” 2018. Thesis, University of Vienna. Accessed January 18, 2021. http://othes.univie.ac.at/54986/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Manolcheva, Yoanna. “M&A in the luxury industry - a hypothetical acquisition of Salvatore Ferragamo by LVMH.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Manolcheva Y. M&A in the luxury industry - a hypothetical acquisition of Salvatore Ferragamo by LVMH. [Internet] [Thesis]. University of Vienna; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://othes.univie.ac.at/54986/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Manolcheva Y. M&A in the luxury industry - a hypothetical acquisition of Salvatore Ferragamo by LVMH. [Thesis]. University of Vienna; 2018. Available from: http://othes.univie.ac.at/54986/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

25. Ben Zid, Maha. Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks.

Degree: Docteur es, Sciences et technologie industrielles, 2012, Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Dans ce travail de thèse, on s'intéresse é l'emploi de techniques de traitement de signal de systèmes de communication MIMO (Multiple Input Multiple Output) pour… (more)

Subjects/Keywords: Réseaux de capteurs sans fil; MIMO; Clustering; Diversité de polarisation; Capacité; Énergie; Localisation; Beamforming; Technique de sélection; The aim of this work is to study from a signal processing point of view the use of MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication systems for algorithms dedicated to wireless sensor networks. We investigate energy-constrained wireless sensor networks and we focus on cluster topology of the network. This topology permits for the use of MIMO communication system model. First, we review different aspects that characterize the wireless sensor network. Then, we introduce the existing strategies for energy conservation in the network. The basic concepts of MIMO systems are presented in the second chapter and numerical results are provided for evaluating the performances of MIMO techniques. Of particular interest, polarization diversity over rich scattering environment is studied. Thereafter, beamforming approach is proposed for the development of an original localization algorithm in wireless sensor network. The novel algorithm is described and performances are evaluated by simulation. We determine the optimal system configuration between a pair of clusters that permits for the highest capacity to energy ratio in the fourth chapter. The final chapter is devoted to sensor nodes selection in wireless sensor network. The aim of using such technique is to make energy conservation in the network.; MIMO; Clustering; Polarization diversity; Capacity; Energy; Localization; Beamforming; Selection technique

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ben Zid, M. (2012). Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks. (Doctoral Dissertation). Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis. Retrieved from http://www.theses.fr/2012GRENT017

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ben Zid, Maha. “Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks.” 2012. Doctoral Dissertation, Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis. Accessed January 18, 2021. http://www.theses.fr/2012GRENT017.

MLA Handbook (7th Edition):

Ben Zid, Maha. “Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks.” 2012. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Ben Zid M. Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks. [Internet] [Doctoral dissertation]. Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis; 2012. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://www.theses.fr/2012GRENT017.

Council of Science Editors:

Ben Zid M. Emploi de techniques de traitement de signal MIMO pour des applications dédiées réseaux de capteurs sans fil : Adaptive optimisation of MIMO Channel for Smart sensor networks. [Doctoral Dissertation]. Grenoble; Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis; 2012. Available from: http://www.theses.fr/2012GRENT017


University of New Orleans

26. Zhang, Hang. Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units.

Degree: MS, Computer Science, 2009, University of New Orleans

 Training a Support Vector Machine (SVM) requires the solution of a very large quadratic programming (QP) optimization problem. Sequential Minimal Optimization (SMO) is a decomposition-based… (more)

Subjects/Keywords: Training a Support Vector Machine (SVM) requires the solution of a very large quadratic programming (QP) optimization problem. Sequential Minimal Optimization (SMO) is a decomposition-based algorithm which breaks this large QP problem into a series of smallest possible QP problems. However; it still costs O(n2) computation time. In our SVM implementation; we can do training with huge data sets in a distributed manner (by breaking the dataset into chunks; then using Message Passing Interface (MPI) to distribute each chunk to a different machine and processing SVM training within each chunk). In addition; we moved the kernel calculation part in SVM classification to a graphics processing unit (GPU) which has zero scheduling overhead to create concurrent threads. In this thesis; we will take advantage of this GPU architecture to improve the classification performance of SVM.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Zhang, H. (2009). Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units. (Thesis). University of New Orleans. Retrieved from https://scholarworks.uno.edu/td/991

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zhang, Hang. “Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units.” 2009. Thesis, University of New Orleans. Accessed January 18, 2021. https://scholarworks.uno.edu/td/991.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Zhang, Hang. “Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units.” 2009. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Zhang H. Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units. [Internet] [Thesis]. University of New Orleans; 2009. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://scholarworks.uno.edu/td/991.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Zhang H. Distributed Support Vector Machine With Graphics Processing Units. [Thesis]. University of New Orleans; 2009. Available from: https://scholarworks.uno.edu/td/991

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

27. Drochytka, Jan. Vliv specifické lokality na cenu rezidenčního objektu na Brněnsku: The Influence of a Specific Location on the Price of Real Estate for Residential Housing in Brno and its Surroundings.

Degree: 2020, Brno University of Technology

Residential building, sales comparison approach, market valuation, specific location, arm’s length price, market value Advisors/Committee Members: Hlavinková, Vítězslava (advisor), Klika, Pavel (referee).

Subjects/Keywords: Rezidenční objekt; porovnávací metoda ocenění; tržní ocenění; specifická lokalita; cena obvyklá; tržní hodnota; The subject of this thesis is description of specific chosen location concerning building increase; availability of the social facilities; price evolutions of the properties; price-setting factors and specific feature of spatial planning and their impacts on the price. It is necessary to create a database of the properties as a part of the thesis and its evaluation. There is valuation of the residential properties on the basis of the database by the arm’s length price and administrative price with use of significant and specific price-setting factors. It is followed by market analysis. In the conclusion; there is a summary of the whole topic considering all the facts and their evaluation.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Drochytka, J. (2020). Vliv specifické lokality na cenu rezidenčního objektu na Brněnsku: The Influence of a Specific Location on the Price of Real Estate for Residential Housing in Brno and its Surroundings. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/190686

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Drochytka, Jan. “Vliv specifické lokality na cenu rezidenčního objektu na Brněnsku: The Influence of a Specific Location on the Price of Real Estate for Residential Housing in Brno and its Surroundings.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/190686.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Drochytka, Jan. “Vliv specifické lokality na cenu rezidenčního objektu na Brněnsku: The Influence of a Specific Location on the Price of Real Estate for Residential Housing in Brno and its Surroundings.” 2020. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Drochytka J. Vliv specifické lokality na cenu rezidenčního objektu na Brněnsku: The Influence of a Specific Location on the Price of Real Estate for Residential Housing in Brno and its Surroundings. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/190686.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Drochytka J. Vliv specifické lokality na cenu rezidenčního objektu na Brněnsku: The Influence of a Specific Location on the Price of Real Estate for Residential Housing in Brno and its Surroundings. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/190686

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade Nova

28. Santos, Ângelo Emanuel Neves dos. Design and simulation of a smart bottle with fill-level sensing based on oxide TFT technology.

Degree: 2016, Universidade Nova

 Packaging is an important element responsible for brand growth and one of the main rea-sons for producers to gain competitive advantages through technological innovation. In… (more)

Subjects/Keywords: Packaging is an important element responsible for brand growth and one of the main rea-sons for producers to gain competitive advantages through technological innovation. In this re-gard, the aim of this work is to design a fully autonomous electronic system for a smart bottle packaging, being integrated in a European project named ROLL-OUT. The desired application for the smart bottle is to act as a fill-level sensor system in order to determine the liquid content level that exists inside an opaque bottle, so the consumer can exactly know the remaining quantity of the product inside. An in-house amorphous indium–gallium–zinc oxide thin-film transistor (a-IGZO TFT) model, previously developed, was used for circuit designing purposes. This model was based in an artificial neural network (ANN) equivalent circuit approach. Taking into account that only n-type oxide TFTs were used, plenty of electronic building-blocks have been designed: clock generator, non-overlapping phase generator, a capacitance-to-voltage converter and a comparator. As it was demonstrated by electrical simulations, it has been achieved good functionality for each block, having a final system with a power dissipation of 2.3 mW (VDD=10 V) not considering the clock generator. Four printed circuit boards (PCBs) have been also designed in order to help in the testing phase. Mask layouts were already designed and are currently in fabrication, foreseeing a suc-cessful circuit fabrication, and a major step towards the design and integration of complex trans-ducer systems using oxide TFTs technology; Capacitance-to-voltage converter; Comparator; Oxide TFTs circuit integration; Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia dos Materiais

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Santos, . E. N. d. (2016). Design and simulation of a smart bottle with fill-level sensing based on oxide TFT technology. (Thesis). Universidade Nova. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/19593

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Ângelo Emanuel Neves dos. “Design and simulation of a smart bottle with fill-level sensing based on oxide TFT technology.” 2016. Thesis, Universidade Nova. Accessed January 18, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/19593.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Ângelo Emanuel Neves dos. “Design and simulation of a smart bottle with fill-level sensing based on oxide TFT technology.” 2016. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Santos ENd. Design and simulation of a smart bottle with fill-level sensing based on oxide TFT technology. [Internet] [Thesis]. Universidade Nova; 2016. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/19593.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Santos ENd. Design and simulation of a smart bottle with fill-level sensing based on oxide TFT technology. [Thesis]. Universidade Nova; 2016. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:run.unl.pt:10362/19593

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

29. Švajda, Jakub. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti: Marketing Tools Increasing Competitiveness of Company.

Degree: 2018, Brno University of Technology

Competition, competitive advantage, competitiveness, marketing, competitive environment, SWOT analysis. Advisors/Committee Members: Zich, Robert (advisor), Čermák, Michael (referee).

Subjects/Keywords: Tato bakalářská práce se bude zabývat zjištěním konkurenceschopnosti našeho rodinného podniku a to Lékárny POLIKLINIKY s.r.o. sídlící v Opavě. Analýza společnosti v konkurenčním prostředí bude provedena na základě dostupných makroekonomických a mikroekonomických ukazatelů. Na základě výstupů jednotlivých analýz jsou navržena opatření směřující k posílení konkurenceschopnosti firmy a upevnění postavení na trhu.; This bachelor thesis is going to evaluate competitiveness of our family business called Lékárna POLIKLINIKA s.r.o. based in Opava. Analyzing the company in competitive environment is supported by macroeconomic and microeconomic aspects. Based on survey measures to strengthen the company´s competitiveness and strengthen our position are proposed

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Švajda, J. (2018). Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti: Marketing Tools Increasing Competitiveness of Company. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/67867

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Švajda, Jakub. “Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti: Marketing Tools Increasing Competitiveness of Company.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/11012/67867.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Švajda, Jakub. “Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti: Marketing Tools Increasing Competitiveness of Company.” 2018. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Švajda J. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti: Marketing Tools Increasing Competitiveness of Company. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/67867.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Švajda J. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti: Marketing Tools Increasing Competitiveness of Company. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/67867

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Georgia

30. Yan, Haijin. Network support for energy efficient wireless communications.

Degree: 2014, University of Georgia

 In mobile devices, the wireless network interface card (WNIC) consumes a signi cant portion of overall system energy. One way to reduce energy consumed by… (more)

Subjects/Keywords: In mobile devices; the wireless network interface card (WNIC) consumes a significant portion of overall system energy. One way to reduce energy consumed by a device is to transition its WNIC to a lower-power sleep mode when data is not being received or

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Yan, H. (2014). Network support for energy efficient wireless communications. (Thesis). University of Georgia. Retrieved from http://hdl.handle.net/10724/22555

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Yan, Haijin. “Network support for energy efficient wireless communications.” 2014. Thesis, University of Georgia. Accessed January 18, 2021. http://hdl.handle.net/10724/22555.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Yan, Haijin. “Network support for energy efficient wireless communications.” 2014. Web. 18 Jan 2021.

Vancouver:

Yan H. Network support for energy efficient wireless communications. [Internet] [Thesis]. University of Georgia; 2014. [cited 2021 Jan 18]. Available from: http://hdl.handle.net/10724/22555.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Yan H. Network support for energy efficient wireless communications. [Thesis]. University of Georgia; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10724/22555

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

[1] [2] [3] [4] [5] … [6689]

.