Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(inbyggd programvara). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Forsberg, Andreas. Vidareutveckling av PROFIBUS-modul.

Degree: Design and Engineering, 2010, Mälardalen University

Denna rapport beskriver ett examensarbete som gjordes på företaget Motion Control i Västerås AB. Rapporten följer projektets utvecklingssteg och beskriver hur arbetet med att ta fram elektronik och inbyggd programvara för en kommunikationsmodul har framskridit. Kommunikationsmodulen ska fungera som en länk mellan en styrenhet och en I/O-enhet.   De inledande delarna av rapporten tar upp undersökningar på kommunikationsprotokollen PROFIBUS och PROFINET som är vanliga kommunikationsmetoder inom industrin. Undersökningarna låg till grund för vilket protokoll som skulle användas i modulen. PROFIBUS valdes och en sådan modul togs fram utifrån de krav som ställdes. Vidare beskriver rapporten hur hårdvara samt den inbyggda programvaran har utvecklats. Vid testerna av modulen verifierades om alla krav och önskemål var uppfyllda.   Projektet som helhet var lyckat och efter några mindre hårdvaruförändringar skulle modulen kunna användas i produkter som företaget säljer där PROFIBUS-kommunikation önskas.

This report describes a master thesis which was done at the company Motion Control i Västerås AB. The report follows the project development stages and describes how the process of developing electronics and embedded software for a communication module has progressed. The purpose of the communication module is to serve as a link between a controller and an I/O device.   The initial parts of the report consist of studies about the communication protocols PROFIBUS and PROFINET which are standard communication methods in the industry. The studies formed the basis for which protocol to be used in the module. PROFIBUS was chosen and a module was designed based on the determined requirements. Furthermore, the report describes how the hardware and firmware have been developed. The module was tested to verify that all requirements were met.   Overall the project was successful and after some minor hardware changes the module could be used in products where PROFIBUS communication is desired.

Subjects/Keywords: PROFIBUS; PROFINET; elektronikutveckling; inbyggd programvara; Computer Engineering; Datorteknik

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Forsberg, A. (2010). Vidareutveckling av PROFIBUS-modul. (Thesis). Mälardalen University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-10294

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Forsberg, Andreas. “Vidareutveckling av PROFIBUS-modul.” 2010. Thesis, Mälardalen University. Accessed October 15, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-10294.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Forsberg, Andreas. “Vidareutveckling av PROFIBUS-modul.” 2010. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Forsberg A. Vidareutveckling av PROFIBUS-modul. [Internet] [Thesis]. Mälardalen University; 2010. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-10294.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Forsberg A. Vidareutveckling av PROFIBUS-modul. [Thesis]. Mälardalen University; 2010. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-10294

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


KTH

2. Gaboriau-Couanau, Clément. Security of Embedded Software : An Analysis of Embedded Software Vulnerabilities and Related Security Solutions.

Degree: Information and Communication Technology (ICT), 2017, KTH

The increased use of computer systems for storing private data or doing critical operations leads to some security issues gathered in the area cybersecurity. This neologism leads people to think about the security of information systems and general-purpose computers. However, with the growth of the Internet of Things, embedded systems are also concerned with these issues. The speed of development of this area often leads to a backwardness in the security features. The thesis investigates the security of embedded systems by focusing on embedded software. After classifying the vulnerabilities which could be encountered in this field, a first part of this work introduces the realisation of a document gathering guidelines related to secure development of embedded software. This realisation is based on an analysis of the literature review, but also on the knowledge of engineers of the company. These guidelines are applied to the project of a client. The result of their application allows us to prove their consistency and to write a set of recommendations to enhance the security of the project. The thesis presents the implementation of some of them. Particularly, it introduces a way to secure an Inter-Process Communication (IPC) mean: D-Bus, through a proof of concept. The result shows that the security policy of D-Bus is efficient against some attacks. Nevertheless, it also points out that some att acks remain feasible. The solution is implemented on an embedded board to analyse the computational overhead related to this embedded aspect. As expected, a more complex and detailed a policy is, the higher the overhead tends to be. Nevertheless, this computational overhead is proportional to the number of rules of the policy.

Den ökade användningen av datorsystem för att lagra privata data eller göra kritiska operationer leder till vissa säkerhetsproblem som samlas i området cybersäkerhet. Denna neologism leder människor att tänka på säkerhetssystemen för informationssystem och allmänt tillgängliga datorer. Men med tillväxten av saker i saken är inbyggda system också berörda av dessa frågor. Utvecklingshastigheten för detta område leder ofta till en underutveckling säkerhetsfunktionerna.Avhandlingen undersöker säkerheten för inbyggda system genom att fokusera på inbyggd programvara. Efter att ha klassificerat de sårbarheter som kan uppstå i det här fältet introducerar en första del av det här arbetet realisationen av ett dokument av riktlinjer om säker utveckling av inbyggd programvara. Denna insikt bygger på en analys av litteraturgranskningen, men också på kunskap om ingenjörer i företaget. Dessa riktlinjer tillämpas på en kunds projekt.Resultatet av deras ansökan gör det möjligt för oss att bevisa deras konsistens och att skriva rekommendationer för att förbättra projektets säkerhet. Avhandlingen presenterar genomförandet av några av dem. Ett sätt införs särskilt patt säkra en interprocesskommunikation (IPC) menande: DBus, genom ett konceptbevis. Resultatet visar att D-Busens säkerhetspolitik är…

Subjects/Keywords: Embedded Software; Cybersecurity; Guideline; Inter-Process Communication (IPC); D-Bus; Monitoring; Inbyggd Programvara; Cybersäkerhet; Riktlinje; Interprocesskommunikation (IPC); D-Bus; Övervakning; Computer Sciences; Datavetenskap (datalogi)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Gaboriau-Couanau, C. (2017). Security of Embedded Software : An Analysis of Embedded Software Vulnerabilities and Related Security Solutions. (Thesis). KTH. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215703

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gaboriau-Couanau, Clément. “Security of Embedded Software : An Analysis of Embedded Software Vulnerabilities and Related Security Solutions.” 2017. Thesis, KTH. Accessed October 15, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215703.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Gaboriau-Couanau, Clément. “Security of Embedded Software : An Analysis of Embedded Software Vulnerabilities and Related Security Solutions.” 2017. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Gaboriau-Couanau C. Security of Embedded Software : An Analysis of Embedded Software Vulnerabilities and Related Security Solutions. [Internet] [Thesis]. KTH; 2017. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215703.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Gaboriau-Couanau C. Security of Embedded Software : An Analysis of Embedded Software Vulnerabilities and Related Security Solutions. [Thesis]. KTH; 2017. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215703

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


KTH

3. Ernmark, Niklas. Utveckling av en CAN-adapter i ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. : Development of a CAN-adapter in a sensor system for tire pressure monitoring.

Degree: Computer and Electronic Engineering, 2017, KTH

Den här rapporten beskriver ett examensarbete i elektroteknik på Kungliga tekniska högskolan. Syftet var att skapa en unik systemlösning där ett CAN-adapterkort (Controller Area Network) skulle integreras med ett system för övervakning av däcktryck i tunga fordon. Målet var att presentera mätvärden från ventilsensorer på en persondator. Systemet för övervakning av lufttryck heter J1939 – TPMS och är en färdig produkt. J1939 – TPMS skickar CAN-ramar på en CAN-buss i J1939-format. Dessa ramar ska läsas in av adapterkortet och presenteras på ett terminalprogram på en persondator. Arbetet har bestått av att utreda hur systemet J1939 – TPMS fungerar i detalj. Rollen för protokollet J1939 och dess förhållande till CAN har förklarats. Hur J1939-ramar tolkas och hur mätdata rörande TPMS avkodas har beskrivits i detalj. Principer för hur en CAN-nod fungerar har klargjorts. Baserat på detta har ett CAN-adapterkort konstruerats. Konstruktionen har inneburit komponentval, design av elektronikschema, design av mönsterkort och utveckling av inbyggd programvara. Resultatet blev ett färdigt och fungerande CAN-adapterkort som har testats med J1939 – TPMS. Kraven för projektet uppfylldes. Dock så kommer mer arbete med kortet och systemet behövas för att det ska bli en färdig produkt. Arbetet genomfördes hos Motion Control i Västerås AB i samarbete med Transeco Däckservice.

This report describes a degree project at the Royal Institute of Technology. The purpose was to create a unique system solution in which a CAN adapter card (Controller Area Network) was to be integrated with an air pressure monitoring system for heavy duty vehicles. The goal was to present measurement values ​​from valve sensors on a personal computer. The air pressure monitoring system is called J1939 - TPMS and is a finished product. J1939 - TPMS sends CAN-frames to a CAN-bus in J1939 format. These frames are to be read by the adapter card and presented on a terminal program on a personal computer. The job has been to investigate how the J1939 - TPMS system works in detail. The role of the J1939 protocol and its relationship with CAN has been clarified. Also, a detailed description of how J1939 frames are interpreted and how the measuring data TPMS is decoded is done. Principles for how a CAN node works has been clarified. Based on this, a CAN adapter card has been designed. The design has included component selection, design of electronics schema, design of computer cards and development of embedded software. The result was a ready-to-use CAN adapter card tested with J1939-TPMS. Requirements for the project were met. However, more work with the card will be needed to make it a finished product. The work was carried out at Motion Control in Västerås AB in cooperation with Transeco Däckservice (Transeco Tire Service).

Subjects/Keywords: TPMS; J1939; CAN; Controller Area Network; SAE; PCB; circuitboard; electronic-schematics design; CAD; firmware; CAN-adapter; microcontroller; TPMS; J1939; CAN; Controller Area Network; SAE; mönsterkort; kretskort; elektronikschema; CAD; inbyggd programvara; CAN-adapter; mikrokontroller; Communication Systems; Kommunikationssystem

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ernmark, N. (2017). Utveckling av en CAN-adapter i ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. : Development of a CAN-adapter in a sensor system for tire pressure monitoring. (Thesis). KTH. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215071

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ernmark, Niklas. “Utveckling av en CAN-adapter i ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. : Development of a CAN-adapter in a sensor system for tire pressure monitoring.” 2017. Thesis, KTH. Accessed October 15, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215071.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Ernmark, Niklas. “Utveckling av en CAN-adapter i ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. : Development of a CAN-adapter in a sensor system for tire pressure monitoring.” 2017. Web. 15 Oct 2019.

Vancouver:

Ernmark N. Utveckling av en CAN-adapter i ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. : Development of a CAN-adapter in a sensor system for tire pressure monitoring. [Internet] [Thesis]. KTH; 2017. [cited 2019 Oct 15]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215071.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Ernmark N. Utveckling av en CAN-adapter i ett sensorsystem för övervakning av däcktryck. : Development of a CAN-adapter in a sensor system for tire pressure monitoring. [Thesis]. KTH; 2017. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215071

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.