Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(etnografisk metod). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Karlstad University

1. Gustavsson, Rickard. Inspiration genom interaktion : En observationsstudie med fokus på balansen mellan praktiska och teoretiska moment i gehörs- musikteoriun- dervisning.

Degree: Artistic Studies, 2014, Karlstad University

Syftet med denna studie är att, med inspiration av etnografiska tillvägagångssätt, ut- forska hur några lärare utformar sin undervisning i ämnet musikteori (och gehör) på gymnasial nivå, med fokus på framförallt balans mellan teoretiska och praktiska mo- ment. Den litteratur som tas upp i uppsatsens bakgrund beskriver hur elever eller lärare kan utföra olika läroböckers övningar, dels med hjälp av praktiska verktyg, dels utifrån teoretiska resonemang. Den tidigare forskning som tas upp handlar om elever och lära- res syn på ämnet gehörs- och musikteori. De forskningsmetoder som har använts i före- liggande studie utgår ifrån ett etnografiskt perspektiv med deltagande observation, där forskaren befinner sig i fält med aktörer som skall observeras i sin naturliga miljö. Re- sultatet är uppdelat i tre teman: Inledning och handlingsförlopp, Praktiskt delaktighet samt Lärarnas arketyper. Temat Inledning och handlingsförlopp belyser hur lärarna på- börjar sin lektion, vilka uppgifter som tilldelas eleverna och hur lärarna avslutar lekt- ionerna. I temat Praktisk delaktighet presenteras de praktiska moment som förekom i undervisningen: dialog, diskussion och aktivt lyssnande. Temat Lärarnas arketyper fo- kuseras på olika roller som lärarna faller in i vid olika situationer: bergsklättraren, mäs- tare och lärjunge, samt bollplank. I diskussionen jämförs resultatet med tidigare forsk- ning samt litteratur. I diskussionen dras även några slutsatser och avslutningsvis besk- rivs arbetets betydelse samt hur det kan användas i fortsatt forskning. 

The purpose of this essay is, with inspiration from ethnographic method, to explore how teachers design their lessons in the subject music theory at upper secondary school lev- el, with focus on the balance between theoretical and practical element. The literature that is presented in the background chapter describes how students or teachers can per- form the exercises in the books, by using practical tools, as well as by using theoretical arguments. The earlier research that is presented focuses on student’s and teacher’s view on the subject music theory and ear training. The research methods that have been used are based on an ethnographic perspective with participating observation, where the researcher finds him self in a field with participants whom are to be observed in their natural environment. The result is divided in three parts: Introduction and course of actions, Practical participation, and Archetypes of the teachers. Introduction and course of actions illustrates how the teachers begin their classes, what tasks they give the stu- dents, and also how the teachers finish their classes. Practical participation presents the practical elements that occurred during the classes. These elements were dialogue, dis- cussion, and active listening. Archetypes of the teachers focuses on the different roles the teachers takes during certain situations: the mountain climber, master and apprentice, and the sounding board. In…

Subjects/Keywords: Ethnographic; ear training; music theory; observation; theoretical; practical; Etnografisk metod; gehörs- musikteori; observation; teoretiskt; praktiskt

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Gustavsson, R. (2014). Inspiration genom interaktion : En observationsstudie med fokus på balansen mellan praktiska och teoretiska moment i gehörs- musikteoriun- dervisning. (Thesis). Karlstad University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-35792

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gustavsson, Rickard. “Inspiration genom interaktion : En observationsstudie med fokus på balansen mellan praktiska och teoretiska moment i gehörs- musikteoriun- dervisning.” 2014. Thesis, Karlstad University. Accessed April 06, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-35792.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Gustavsson, Rickard. “Inspiration genom interaktion : En observationsstudie med fokus på balansen mellan praktiska och teoretiska moment i gehörs- musikteoriun- dervisning.” 2014. Web. 06 Apr 2020.

Vancouver:

Gustavsson R. Inspiration genom interaktion : En observationsstudie med fokus på balansen mellan praktiska och teoretiska moment i gehörs- musikteoriun- dervisning. [Internet] [Thesis]. Karlstad University; 2014. [cited 2020 Apr 06]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-35792.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Gustavsson R. Inspiration genom interaktion : En observationsstudie med fokus på balansen mellan praktiska och teoretiska moment i gehörs- musikteoriun- dervisning. [Thesis]. Karlstad University; 2014. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-35792

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Rösare, Sara. Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende.

Degree: Swedish Language and Multilingualism, 2012, Stockholm University

Denna kandidatuppsats handlar om den sociala dokumentationen på ett kommunalt äldreboende i Stockholmsregionen. Studiens fokus är på den sociala journalen, som skrivs av undersköterskor och vårdbiträden och regleras i Socialtjänstlagen. I dessa yrkeskategorier saknar många anställda formell yrkesutbildning och många har svenska som andraspråk. Kraven på dokumentation har skärpts under de senaste femton åren, och tidigare forskning visar att det finns svårigheter med att implementera den nya lagstiftningen. Satsningar har gjorts för att höja såväl yrkesmässig som språklig kompetens. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kontextuellt perspektiv problematisera den sociala journalen som medierande redskap och som text. Detta görs i en etnografisk fallstudie av en avdelning på ett äldreboende, där många av de anställda är andraspråkstalare. Materialet består av normerande styrdokument, observationer på avdelningen, intervjuer med omsorgspersonal samt analys av journalanteckningar. Arbetet på avdelningen analyseras med hjälp av Engeströms aktivitetsteori. Slutsatsen är att det finns motsättningar mellan den institutionella normen och den professionella praktiken. En motsättning är inbyggd i dokumentationens flerdelade syfte: den ska vara såväl ett dagligt arbetsredskap (ett professionellt syfte) som ett underlag för uppföljning (ett institutionellt syfte). Detta kommer till uttryck i att omsorgspersonalen när de skriver riktar sig till flera olika läsare. En annan motsättning är att det är möjligt för normauktoriteter att tolka den institutionella normen på olika sätt, om vad och hur mycket som ska dokumenteras. I uppsatsen föreslås att detta kan vara en anledning till variationer i den vardagliga skriftpraktiken. En tredje motsättning syns i personalens val mellan olika medierande redskap för att rekontextualisera händelser i vardagen. Ibland väljer de att kommunicera muntligt i stället för skriftligt, ibland väljder de andra skriftbaserade redskap än de institutionellt reglerade. En fjärde motsättning är att de institutionella reglerna slår fast att dokumentationen är ett viktigt redskap, men att det inte verkar finnas särskild tid avsatt för det skrivande som krävs. Denna tidsbrist leder till att en del händelser inte journalförs. En ytterligare slutsats är att det verkar vara minst lika viktigt att problematisera de krav som journalskrivandet i dag ställer på omsorgspersonalen, som att höja deras språkliga och yrkesmässiga kompetens.

Subjects/Keywords: Dokumentation; social journal; äldreomsorg; medierande redskap; rekontextualisering; aktivitetsteori; svenska som andraspråk; etnografisk metod; Specific Languages; Studier av enskilda språk

…kontext. Med detta synsätt lämpar sig en etnografisk metod för materialinsamling (Doheny… …överenskommelser och regler (ett institutionellt syfte). 7 3 Material och metod I detta… …innehållet. I etnografisk forskning är ett viktigt steg i databearbetningen att skapa relevanta… 

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rösare, S. (2012). Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende. (Thesis). Stockholm University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-90956

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rösare, Sara. “Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende.” 2012. Thesis, Stockholm University. Accessed April 06, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-90956.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Rösare, Sara. “Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende.” 2012. Web. 06 Apr 2020.

Vancouver:

Rösare S. Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende. [Internet] [Thesis]. Stockholm University; 2012. [cited 2020 Apr 06]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-90956.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Rösare S. Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende. [Thesis]. Stockholm University; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-90956

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

3. Ståhl, Sally. Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja.

Degree: The Institute of Technology, 2012, Linköping UniversityLinköping University

Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke, vilket innebär stora personliga omställningar och stora kostnader för samhället. Den mest effektiva behandlingen, trombolys, måste ges så snart som möjligt för att ha god effekt.  Samtidigt som det är av största vikt att ta reda på om patienten har några differentialdiagnoser som gör behandlingen riskfylld. Den här studien undersöker hur strokekedjan går till och vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet. Studien är baserad på etnografiska fältstudier på fyra svenska sjukhus och materialet är analyserat med metoder från sammansatta kognitiva system och målorienterad design. Resultaten visar att trots olika organiserade strokekedjor på de olika sjukhusen är processerna desamma och direkt kommunikation är mest framgångsrik för att effektivt sprida information mellan dem. Neurologjouren är viktig roll som, liksom resten av aktörerna i strokekedjan, ständigt balanserar sitt beslutsfattande mellan effektivitet och grundlighet. Kombinationen av analyser ger resultat både på system- och individnivå. Möjligheter för förbättrade strokekedjor ges i termer av logistiska, tekniska och organisatoriska förslag.

30 000 people in Sweden get a stroke every year. This leads to large personal adaptions as well as high costs for the society. The most efficient treatment, thrombolysis, must be given as soon as possible to have a good effect. At the same time it is very important to find out if the patient has any differential diagnosis that can make the treatment hazardous. This study investigates how the course ov events around acute stroke patients take place and important factors for the decision making. The studiy is based on ethnographic field studys on four swedish hospitals. The material is analysed with methods from joint cognitive systems and goal-oriented design. The results show that in spite of different organisation of the course  of events around acute stroke patients are the processes and direct communication most successful for effective spread of information between the processes. The neurologist on call is an important roll who, as well as the rest of the participants in the course of events, balances the decision making between efficiency and thoroughness. The combination of analysis gives results on both system- and individual levels. Possibilites for improvents are given in three categories: logistic, technological and organizational.

Subjects/Keywords: stroke; emergency medical service; cognitive science; ethnography; ethnopgraphic methodology; cognitive science engieneering; joint cognitive systems; COCOM; contextual control model; goal-directed design; behaviour variables; personas; contextual scenario; storyboard; ETTO-principle; Efficiency-Thoroughness Trade-Off; stroke; strokevård; vårdkedja; akutsjukvård; kognitionsvetenskap; etnografi; etnografisk metod; sammansatta kognitiva system; målorienterad design; ETTO-principen; COCOM; kontextuell kontroll-loop; beteendevariabler; persona; storyboard; kontextscenario; Human Computer Interaction; Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

…designen. 14 METOD För att förstå hur strokekedjan fungerar användes etnografisk metod… …systems fokus som etnografisk metod som helhet. ETISKA ÖVERVÄGANDEN För att skapa en förståelse… …sammansatta kognitiva system och målorienterad design närmare. I kapitlet Metod redogörs för hur den… …patienter med strokediagnos läggs in, går till. Ett exempel är en etnografisk studie på en… …att analysera materialet från fältstudierna användes den iterativa metod som Agar (1996… 

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ståhl, S. (2012). Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja. (Thesis). Linköping UniversityLinköping University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ståhl, Sally. “Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja.” 2012. Thesis, Linköping UniversityLinköping University. Accessed April 06, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Ståhl, Sally. “Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja.” 2012. Web. 06 Apr 2020.

Vancouver:

Ståhl S. Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja. [Internet] [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2012. [cited 2020 Apr 06]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Ståhl S. Strokekedjan från början till slut : En etnografisk studie om farlighet och tid i en akut vårdkedja. [Thesis]. Linköping UniversityLinköping University; 2012. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78636

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.