Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(eko inovacije). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Flak, Mateja. RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

V magistrski nalogi je predstavljen eko-podjetnik, ki je poslovno aktiven z obzirom na okolje ter razvija okolju prijazne izdelke, storitve in procese. Opisujemo tudi eko-podjetništvo, ki temelji na trajnostnem razvoju, katerega cilj pa je spoštovanje ekonomskih, okoljskih in socialnih vplivov podjetja na okolje. Pomembno vlogo pri vpeljevanju takšnega podjetništva igrata Evropska unija in Slovenija. Tako lahko z zakonodajo, strategijami za prihodnost, finančnimi spodbudami in podpornim okoljem spodbujata podjetja k okolju prijaznem poslovanju. Cilj magistrskega dela je preučiti stanje eko-podjetništva med slovenskimi podjetji. Analiza vprašalnika, katerega smo dobili od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, Sektor za inovativnost), je omogočila globlji vpogled v razširjenost eko-podjetništva v Sloveniji. Za opazovan vzorec smo ugotovili, da se višina eko-podjetniške aktivnosti v podjetju razlikuje glede na velikost podjetja, spodbujanje razvoja inovacij, višino vlaganj v razvoj inovacij in stopnjo izobrazbe odgovorne osebe za inoviranje.

In our thesis we are presenting the eco-entrepreneur, whose goal is to develop environmentally friendly products, services and processes and whose business activities are based on the concern for the environment. We describe the eco-entrepreneurship, which is originated on the sustainable development, and aims to respect economic, environmental and social impacts of business on the environment. Important role in the implementation of such entrepreneurship plays the European Union and Slovenia. Government can encourage companies to environmentally friendly business with law, future strategies, financial aid and supportive environment. The aim of the master thesis is to prevalence eco-entrepreneurship in Slovenian companies. Analysis of the questionnaire, which was obtained from the Ministry of Economic Development and Technology (Directorate for Entrepreneurship, Competitiveness and Technology, Department for Innovation), has enabled a deeper insight into the prevalence of eco-entrepreneurship in Slovenia. For the observed companies, we found that the level of eco-entrepreneurial activity in the enterprise varies depending on the size of the company, incentive of innovation development, the level of investment in innovation and education level of the person responsible for innovation.

Advisors/Committee Members: Rebernik, Miroslav.

Subjects/Keywords: Eko-podjetništvo; eko-podjetnik; eko-podjetje; trajnostni razvoj; zeleni kupec; eko-inovacije; eko-dizajn; Eco-entrepreneurship; eco-entrepreneur; eco-business; sustainable development; green consumer; eco-innovation; eko-design; info:eu-repo/classification/udc/502.131.1

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Flak, M. (2014). RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44013 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=63177&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11719196?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Flak, Mateja. “RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed December 11, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44013 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=63177&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11719196?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Flak, Mateja. “RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI.” 2014. Web. 11 Dec 2019.

Vancouver:

Flak M. RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2019 Dec 11]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44013 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=63177&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11719196?lang=sl.

Council of Science Editors:

Flak M. RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44013 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=63177&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11719196?lang=sl

2. Rožman, Maja. INOVATIVNI PRISTOPI K UPOŠTEVANJU EKOLOŠKIH INOVACIJ.

Degree: 2013, Univerza v Mariboru

V magistrskem delu sem se osredotočila na inovativnost in ekološke inovacije. Znano je, da je inovativnost v današnjem času bistvenega pomena za preživetje vsakega podjetja na trgu in povečevanje njegove konkurenčnosti. Podjetja morajo vedno znova težiti k napredku, dajati poudarek na inovativnosti, iskati nove ideje, konkurirati, predvsem pa biti prijazna do okolja. Prav tako v današnjem času dajemo predvsem poudarek na izdelke, storitve in proizvode, ki so okolju manj škodljivi. Zraven vseh novosti, inovativnosti, kreativnosti, konkurenčnosti je pomembna tudi družbena odgovornost do okolja. V podjetjih, katera temeljijo na širjenju okolju prijaznih izdelkov, proizvodov, storitev uporabljajo novejše tehnologije, okolju prijazne snovi, omogočajo kupcem nove inovativne ekološke proizvode in vpeljujejo nove metode distribucije. Takšna podjetja sledijo inovativnosti in povečujejo svojo konkurenčno moč. S pomočjo inovativnosti razvijajo ekološke izdelke in z uveljavljanjem med uporabniki dosegajo ekološke inovacije. Spodbujanje in ozaveščanje ljudi k uporabi ekoloških izdelkov povečuje povpraševanje po ekoloških inovacijah, in povečuje konkurenčno prednost pri tistih podjetjih, katera uporabljajo ekološke inovacije ter s tem krepijo njihov ugled. Prav tako se dolgoročen uspeh podjetja kaže v zaupanju, zadovoljstvu, zadovoljevanju potreb potrošnikov, kar je mogoče doseči s kreativnimi, kakovostnimi, inovativnimi pristopi in inovacijami. Raziskava je temeljila na izbranem podjetju Gorenje d.d., katero daje velik pomen inovativnosti in ekološkim inovacijam. Podjetje uspešno združuje vrhunsko znanje, ideje, kreativnost, inovativnost in inovativne tehnologije v uporabne rešitve, ki prepričajo tudi najbolj zahtevne uporabnike. Gorenje je na področju varovanja okolja v samem vrhu evropske industrije. Tako na področju razvoja aparatov kot tudi na področju obvladovanja tehnoloških postopkov. Prav tako so Gorenjevi inovativni gospodinjski aparati opremljeni z okolju in zdravju manj škodljivimi komponentami.

The magister work focuses on innovativity and eco-innovations. It is well known that nowdays the innovativity is of key importance for the survival of any company in the market and for the increase of its competitiveness. The companies should always strive to progress, to lay emphasis on innovativity, to search for new ideas, to compete, and most of all to pursue environmentally friendly policies. Likewise, nowadays we mostly lay emphasis on the products and services that have a lower overall environmental impact. The companies, that are based on propagation of environmentally friendly products and services, use the latest technologies and environmentally friendly substances, offer new eco-products to their customers and introduce new methods of distribution. Such companies keep pace with the innovativity and increase their competitive strength. The companies develop eco-products through the innovativity and achieve the eco-innovations by promoting the innovativity among their consumers. The promotion and raising…

Advisors/Committee Members: Ženko, Zdenka.

Subjects/Keywords: invencija; inovacija; ekološke inovacije; inovativnost; eko-inovativnost; inovativno poslovanje; konkurenčnost; okoljsko ravnanje; ekološki management.; Invention; innovation; eco-innovation; innovative management; competitiveness; environmental management; ecological management.; info:eu-repo/classification/udc/001.895

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rožman, M. (2013). INOVATIVNI PRISTOPI K UPOŠTEVANJU EKOLOŠKIH INOVACIJ. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41256 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=57004&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11504156?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rožman, Maja. “INOVATIVNI PRISTOPI K UPOŠTEVANJU EKOLOŠKIH INOVACIJ.” 2013. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed December 11, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41256 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=57004&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11504156?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Rožman, Maja. “INOVATIVNI PRISTOPI K UPOŠTEVANJU EKOLOŠKIH INOVACIJ.” 2013. Web. 11 Dec 2019.

Vancouver:

Rožman M. INOVATIVNI PRISTOPI K UPOŠTEVANJU EKOLOŠKIH INOVACIJ. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2013. [cited 2019 Dec 11]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41256 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=57004&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11504156?lang=sl.

Council of Science Editors:

Rožman M. INOVATIVNI PRISTOPI K UPOŠTEVANJU EKOLOŠKIH INOVACIJ. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2013. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41256 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=57004&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11504156?lang=sl

3. Kumer, Špela. Primerjalna analiza poročil o trajnostnem razvoju za podjetja tekstilne industrije.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

v raziskavi smo preučevali pomen trajnostnega razvoja na primeru podjetij tekstilne industrije. Želeli smo namreč ugotoviti, ali se je zavedanje podjetij tekstilne industrije o okoljskih in socialnih problemih, ki jih povzročajo s svojo dejavnostjo, v opazovanem časovnem obdobju povečalo. Tekstilna industrija je glede na prodajo, število zaposlenih in potrošnjo dobrin ena največjih panog na svetu, hkrati pa pogosto kritizirana zaradi svojega enormnega negativnega vpliva na okolje in nehumanih delovnih pogojev v državah v razvoju. Zato je v omenjeni panogi še toliko bolj pomembno uvajanje eko inovacij. Poročila o trajnostnem razvoju predstavljajo obliko organizacijske eko inovacije za podjetje, hkrati pa se v tovrstnih poročilih poroča o drugih eko inovacijah. Čeprav smo analizirali poročila o trajnostnem razvoju velikih in tujih podjetij, je to pomembno tudi za slovensko gospodarstvo, ki ga pretežno sestavljajo mala in srednje velika podjetja, saj so le-ta pogosto dobavitelji velikim podjetjem. S tem, ko velika podjetja uvajajo spremembe v svoje poslovanje, v to silijo tudi ostala podjetja v svoji dobavni verigi. Tako bodo tudi mala in srednje velika podjetja v prihodnosti težje uspešna in konkurenčna, če ne bodo poznala okoljskih in socialnih problemov ter trendov reševanja le-teh.

In this paper, we researched the importance of sustainable development applied to textile industry enterprises. Our purpose was to evaluate if awareness of textile industry enterprises about their social and environmental impacts is increasing within the chosen time frame. The textile industry is one of the biggest industries in terms of sales, number of employees and consumption. Yet it is often criticized for its enormous negative impact on the environment and society, especially in "third-world" countries. The textile industry has a great potential to make positive changes in the world and eco-innovations mean a huge opportunity for reaching this goal. Sustainability reports are one of the possible organization eco-innovations but at the same time a way for enterprises to report about other types of eco-innovations. Although we analyzed sustainability reports from large, foreign enterprises, this research is also important for Slovenian economy, which consists mainly of small and medium enterprises, but they are often suppliers of large enterprises. If large enterprises are making changes towards more sustainable future, they push small and medium enterprises to do the same. If small and medium enterprises won’t consider sustainable practices into account and deal with environmental and social issues, they will probably have difficulties making a successful business in the future and being competitive on the global market.

Advisors/Committee Members: Radonjič, Gregor.

Subjects/Keywords: Trajnostni razvoj; eko inovacije; poročila o trajnostnem razvoju; tekstilna industrija; Sustainable Development; Eco-Innovations; Sustainability Reports; Textile Industry; info:eu-repo/classification/udc/502.131.1

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kumer, . (2019). Primerjalna analiza poročil o trajnostnem razvoju za podjetja tekstilne industrije. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74874 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137875&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13452572?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kumer, Špela. “Primerjalna analiza poročil o trajnostnem razvoju za podjetja tekstilne industrije.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed December 11, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74874 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137875&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13452572?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Kumer, Špela. “Primerjalna analiza poročil o trajnostnem razvoju za podjetja tekstilne industrije.” 2019. Web. 11 Dec 2019.

Vancouver:

Kumer . Primerjalna analiza poročil o trajnostnem razvoju za podjetja tekstilne industrije. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2019 Dec 11]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74874 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137875&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13452572?lang=sl.

Council of Science Editors:

Kumer . Primerjalna analiza poročil o trajnostnem razvoju za podjetja tekstilne industrije. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74874 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=137875&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13452572?lang=sl

.