Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(business informatization). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Vodušek, Špela. INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU PALOMA D.D.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

Ključ učinkovitega upravljanja ter hitrih in pravilnih odločitev so informacije, ki so na voljo v danem trenutku. Uspešna podjetja so danes tista, ki se na spremembe v okolju kar najhitreje odzivajo, najuspešnejša pa spremembe tudi narekujejo. Sodoben informacijski sistem za podporo odločanju in upravljanju je dandanes konkurenčna prednost. Upravljavski procesi na vseh ravneh so zasnovani na osnovi informacijskih procesov, ki služijo upravljanju celotnega podjetja. Obstoj na vse zahtevnejšem trgu si zagotavljajo le podjetja, ki so sposobna priskrbeti informacijsko podporo ključnim procesom poslovanja in znajo učinkovito izkoristiti informacije, ki so jim na voljo. Ob tem upoštevajo tok informacij znotraj podjetja, med podjetji ter med poslovnimi partnerji. Poslovni informacijski sistem omogoča podjetju obdelavo podatkov znotraj podjetja ter elektronsko izmenjavo podatkov s kupci in dobavitelji v realnem času, kar je ključnega pomena za učinkovito oskrbno verigo. Poudarek je na interni oskrbni verigi in informacijski podprtosti le-te. Interna oskrbna veriga zajema poslovanje znotraj podjetja ter tako poveže vse dele (službe, oddelke) znotraj podjetja. Znotraj interne oskrbne verige je pri informatizaciji potrebno upoštevati tudi druge dejavnike uspeha, kot je zaupanje.

The key to effective management and fast, precise decisions are the information given in the present moment. Companies that react fast to today's changes in the environment are successful. The most successful are trendsetters. Up-to-date information system for decision and management support today is a competitive advantage. Management processes on every level in company are based on information processes that serve managing the entire company. Existence and best running business on today's demanding market is ensured only to companies that are able to provide information system support to their business and to their key processes. Furthermore, they have to know how to use the given information. Regarding information flows, they have to control and manage the information inside the company as outside of the company with their business partners. Business information system ensures the companies information processing and electronic data interchange with buyers and suppliers in real time, which is the key to effective, and successful supply chain. Emphasis is on the internal supply chain and its informatization. Internal supply chain consists of departments in the company. It is its job to connect them. Within internal supply chain, we have to take into consideration that there are different key success factors like trust.

Advisors/Committee Members: Sternad Zabukovšek, Simona.

Subjects/Keywords: oskrbne verige; informatizacija poslovanja; prenova poslovnih procesov; poslovno informacijski sistemi; ključni dejavniki uspeha; Supply chain; informatization of business processes; business processes renovation; business information systems; key success factors; info:eu-repo/classification/udc/004

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Vodušek, . (2016). INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU PALOMA D.D. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63500 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107079&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12546076?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Vodušek, Špela. “INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU PALOMA D.D.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed November 20, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63500 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107079&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12546076?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Vodušek, Špela. “INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU PALOMA D.D.” 2016. Web. 20 Nov 2019.

Vancouver:

Vodušek . INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU PALOMA D.D. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2019 Nov 20]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63500 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107079&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12546076?lang=sl.

Council of Science Editors:

Vodušek . INFORMATIZACIJA OSKRBNE VERIGE V PODJETJU PALOMA D.D. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63500 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=107079&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12546076?lang=sl

2. Androjna, Gregor. ANALIZA FLEKSIBILNOSTI POSLOVNIH PROCESOV PROJEKTA IZGRADNJE JEDRSKE ELEKTRARNE.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

Analiza fleksibilnosti poslovnih procesov projekta izgradnje jedrske elektrarne izpostavi pomen procesnega pristopa in sistema za upravljanje poslovnih procesov pri obvladovanju dinamičnih poslovnih procesov na projektih. Izvedena je analiza vzorčnega procesa, priprava definicije novega informatiziranega procesa in analiza izvedljivosti procesnih sprememb. Slednja je izvedena na podlagi razgovorov s potencialnimi ponudniki konvencionalnih in procesnih sistemov. Rezultati analize kažejo, da lahko poslovne procese projektov, kot je izgradnja jedrske elektrarne, bistveno bolj učinkovito in uspešno obvladujemo v namenskih procesnih informacijskih sistemih. Vseeno pa se moramo zavedati, da je procesni sistem le orodje, učinkovitost in uspešnost realizacije projektov ter procesov pa je močno odvisna od projektne kot tudi procesne kulture organizacije.

Process Flexibility Analysis of a New Nuclear Power Plant Project points out significance of process approach and business process management system at mastering of dynamic business processes on projects. Business process sample analysis, new definition of informatized process and process change feasibility analysis are done. The last is done by consulting workshops with potential bidders of conventional and business process management systems. The results show, that managing of project’s business processes, as is construction of Nuclear Power Plant, is far more efficient and effective in Business Process Management Systems. Nevertheless, we must be aware that process system is just the tool, when the efficiency and effectiveness of project realization strongly depends on organisation’s project and business process culture.

Advisors/Committee Members: Žagar, Tomaž.

Subjects/Keywords: vodenje projektov; projekt izgradnje jedrske elektrarne; analiza poslovnih procesov; modeliranje poslovnih procesov; upravljanje in fleksibilnost poslovnih procesov; informatizacija poslovnih procesov; sistem za upravljanje poslovnih procesov (BPMS); Project Management; Nuclear Power Plant Project; Business Process Analysis; Business Process Modeling; Business Process Management and Flexibility; Business Process Informatization; Business Process Management System (BPMS); info:eu-repo/classification/udc/621.311.25:005.5:004(043.3)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Androjna, G. (2014). ANALIZA FLEKSIBILNOSTI POSLOVNIH PROCESOV PROJEKTA IZGRADNJE JEDRSKE ELEKTRARNE. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62960&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024161116?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Androjna, Gregor. “ANALIZA FLEKSIBILNOSTI POSLOVNIH PROCESOV PROJEKTA IZGRADNJE JEDRSKE ELEKTRARNE.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed November 20, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62960&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024161116?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Androjna, Gregor. “ANALIZA FLEKSIBILNOSTI POSLOVNIH PROCESOV PROJEKTA IZGRADNJE JEDRSKE ELEKTRARNE.” 2014. Web. 20 Nov 2019.

Vancouver:

Androjna G. ANALIZA FLEKSIBILNOSTI POSLOVNIH PROCESOV PROJEKTA IZGRADNJE JEDRSKE ELEKTRARNE. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2019 Nov 20]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62960&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024161116?lang=sl.

Council of Science Editors:

Androjna G. ANALIZA FLEKSIBILNOSTI POSLOVNIH PROCESOV PROJEKTA IZGRADNJE JEDRSKE ELEKTRARNE. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=62960&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024161116?lang=sl

3. Gostečnik, Jernej. Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja.

Degree: 2011, Univerza v Mariboru

Informacijska tehnologija (v nadaljevanju: IT) prevladuje v vseh funkcijah strateškega in operativnega menedžmenta. Informacija je gonilna sila v turizmu in prav zaradi tega IT omogoča priložnosti in izzive v tej panogi. Uporaba IT v hotelirstvu predstavlja vedno večji dejavnik vzpostavitve konkurenčne prednosti. Za uspešno implementacijo IT pa ni dovolj le uvedba rešitve, temveč je potreben strateški pristop k uvedbi, ki temelji na usklajenem in povezanem delovanju poslovne strategije in strategije informacijskih sistemov (v nadaljevanju: IS). V tem delu v okviru poslovne strategije izhajam iz funkcij menedžmenta, ki opredeljujejo poslovanje podjetja. Ta opredelitev je ključnega pomena za nadaljnjo informatizacijo v podjetju, ker so vse aktivnosti informatizacije v podjetju usmerjene v podporo poslovanju. Predstavljeni sta predvsem funkciji načrtovanja in organiziranosti, od katerih nam prva pomaga opredeliti cilje poslovanja, druga pa odraža način, kako želi podjetje uresničiti zastavljene cilje. Usklajevanje poslovne strategije in strategije IS nazorno prikazuje ogrodje strateškega menedžmenta IS (Clarke 2007, 168), ki v nadaljevanju služi kot osnova predstavljeni metodologiji za strateško načrtovanje IS, ki ti strategiji združuje. V tem delu sem predstavil rešitve za hotelsko poslovanje, na podlagi katerih se izvaja informatizacija poslovanja in pridejo v poštev kot sestavni del rešitev v okviru metodologije za strateško načrtovanje IS. Predstavljena metodologija za strateško načrtovanje IS je sestavljena iz naslednjih aktivnosti: - analiza strateških elementov, - izdelava preglednega modela organizacijskega sistema, - izdelava modela povezovanja, - IS/IKT-analiza, - izdelava strateške mreže in prioritetne liste vpeljave novih tehnologij. S pomočjo te metodologije sem podal predlog za nadaljnji razvoj strateških rešitev v okviru informatizacije poslovanja v podjetju Thermana d. d.

Information technologies (ITs) prevail all functions of strategic and operational management. As information is the lifeblood of tourism, ITs provide both opportunities and challenges for the industry. IT usage is recognised to be an important factor in developing the competitive advantage in hotel business. For successful implementation of IT there is not enough only to deliver it, prior to that there must be a strategic approach to the delivery based on business and IS/IT strategies alignment. My starting point in this work is function management, within the scope of business strategy that defines enterprise operation. This definition is crucial for further business informatization, because all efforts regarding informatization are oriented in business support. Functions that are introduced are planning and business organizing where former helps to define business goals and latter reflect the way enterprise wants to realize that goals. Business and IS strategy alignment is clearly represented by strategic framework for IS strategic management (Clarke 2007, 168), used as groundwork for introduced methodology for strategic…

Advisors/Committee Members: Bobek, Samo.

Subjects/Keywords: menedžment; načrtovanje; organiziranje; poslovna strategija; informacijski sistem; informacijska tehnologija; strateško načrtovanje; informatizacija poslovanja; usklajenost strategij; konkurenčna strategija; konkurenčna prednost; hotelsko poslovanje; portfelj; ključni dejavniki uspeha (KDU); ključni kazalniki uspešnosti (KPI); sistemi za upravljanje s sredstvi; metodologija strateškega načrtovanja; strateški hotelski informacijski sistem (SHIS).; management; planning; organizing; business strategy; Information system; information technology; strategic planning; business informatization; strategy alignment; competitive advantage; competitive strategy; hotel business; portfolio; critical success factors; key performance indicators; strategic information systems.; info:eu-repo/classification/udc/659.2:004

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Gostečnik, J. (2011). Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17293 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=20127&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10645276?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gostečnik, Jernej. “Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja.” 2011. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed November 20, 2019. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17293 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=20127&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10645276?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Gostečnik, Jernej. “Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja.” 2011. Web. 20 Nov 2019.

Vancouver:

Gostečnik J. Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2011. [cited 2019 Nov 20]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17293 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=20127&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10645276?lang=sl.

Council of Science Editors:

Gostečnik J. Strateško načrtovanje informacijskih sistemov na področju hotelskega poslovanja. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2011. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17293 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=20127&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10645276?lang=sl

.