Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(begunska kriza). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Šulc, Ajda. Medijski prikaz dogajanja, povezanega z begunskimi migracijami.

Degree: 2017, Univerza v Mariboru

Pričujoče magistrsko delo povezuje dve področji sodobnih družbenih procesov. Na prvem mestu povzema teorijo socialnega izključevanja manjšin s poudarkom na priseljencih, njihovi sekuritizaciji in kriminalizaciji. Bolj specifično se usmeri na konkretni primer teh procesov v okviru množičnih begunskih migracij v Evropo v letih 2015 in 2016. Na drugi strani opisuje temelje medijske konstrukcije realnosti in oblikovanja javnega mnenja o pomembnih družbenih procesih, med drugimi tudi o migracijah. Ti dve temi se povežeta ob spoznanju, da so mediji s selektivnim poročanjem eno od orodij socialnega izključevanja, saj tega reproducirajo. Prvi del naloge tako nadgrajuje ta teoretična izhodišča z opredelitvijo medijske marginalizacije, ki jo utemelji na primeru medijske konstrukcije podobe nedavnih migracij. Raziskovalni del naloge je namenjen analizi primera medijskega poročanja o dogajanju, povezanim z begunskimi migracijami, in sicer informativne televizijske oddaje Dnevnik RTV Slovenije. S pregledom nekaterih glavnih elementov medijskega diskurza ugotavlja okvire poročanja in njegove temeljne značilnosti. Kljub temu, da RTV Slovenija velja za javno in neodvisno televizijo, analiza razkriva, da ta pogosto zgolj reproducira politični diskurz o določeni problematiki, namesto kritičnega in objektivnega poročanja o le-tem. Vzporedno s tem pa širi tudi negotovost in problematizira dogajanje, ki ga sicer skuša prikazati z različnih perspektiv, vendar občutno nesorazmerno in v prid trenutnemu prevladujočemu mnenju javnosti ter močnejših političnih elit.

The present master's thesis is dealing with two subjects of contemporary social processes. First, it summarizes the theory of social exclusion of minorities with an emphasis on immigrants, their securitization, and criminalization. It focuses more specifically on an exact example of these processes in the framework of mass refugee migrations in Europe in the years 2015 and 2016. And secondly, it describes the foundations of the reality construction and the creation of public opinion by the media, including the opinion on migrations. Those two topics are connected by the fact that the media, with its selective reporting, is one of the main tools of social exclusion, as it reproduces it. The first part of the thesis thus builds on this theoretical basis with the definition of media marginalization process. It also describes the construction of the image of recent migrations by the media. The second part of the thesis, the research, analyzes the example of media reporting on the events related to recent refugee migrations, namely of TV news Dnevnik on Slovenian national television, RTV Slovenia. By reviewing some of the main elements of the media discourse, it identifies the basic characteristics of how Dnevnik was reporting on the refugee migrations. Despite the fact that RTV Slovenia is considered a public and thus independent TV, the analysis reveals that it often solely reproduces a given political discourse on a particular issue rather than reporting critically and…

Advisors/Committee Members: Bučar-Ručman, Aleš.

Subjects/Keywords: migracije; begunci; begunska kriza; mediji; medijski diskurz; sekuritizacija; magistrska dela; migrations; refugee crisis; media discourse; securitization; info:eu-repo/classification/udc/314.15:070(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Šulc, A. (2017). Medijski prikaz dogajanja, povezanega z begunskimi migracijami. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68218 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118472&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3454442?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Šulc, Ajda. “Medijski prikaz dogajanja, povezanega z begunskimi migracijami.” 2017. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed September 26, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68218 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118472&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3454442?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Šulc, Ajda. “Medijski prikaz dogajanja, povezanega z begunskimi migracijami.” 2017. Web. 26 Sep 2020.

Vancouver:

Šulc A. Medijski prikaz dogajanja, povezanega z begunskimi migracijami. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. [cited 2020 Sep 26]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68218 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118472&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3454442?lang=sl.

Council of Science Editors:

Šulc A. Medijski prikaz dogajanja, povezanega z begunskimi migracijami. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68218 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118472&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3454442?lang=sl

2. Rupnik, Maja. Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

Učna obravnava aktualnih dogodkov prostorskih razsežnosti pri pouku regionalne geografije Evrope je skladna z izobraževalnim poslanstvom geografije v slovenski gimnaziji. Aktualnost in življenjskost sprožata kakovostno učno motivacijo, informiranost pa, kot imperativ vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, vodi v aktivno in odgovorno državljanstvo mladih. T. i. »begunska kriza« je primer geografsko relevantnega aktualnega dogajanja v Evropi, ki je zaradi svojih regionalnih razsežnosti primerno za učno obravnavo pri regionalni geografiji Evrope. Prvi del raziskave magistrskega dela predstavlja strokovna proučitev »begunske krize«, ki ob kopici razpoložljivih virov informacij od učitelja zahteva visoko stopnjo strokovne kritičnosti. Drugi del predstavljata anketiranje in interpretacija rezultatov anketiranja učiteljev geografije in dijakov 3. letnikov izbranih gimnazij o njihovih izkušnjah in doživljanju vključevanja aktualnosti v pouk regionalne geografije Evrope ter učne obravnave »begunske krize« znotraj le-tega. Vključevanju aktualnosti pripisujejo velik motivacijski, izobraževalni in vzgojni pomen. Dnevne informacije o »begunski krizi« vključujejo v pouk, učna obravnava pa se nanaša predvsem na prostorske in demografske značilnosti migracij ter na njihove vzroke in posledice. Tretji del predstavlja didaktična konkretizacija teoretičnih in empiričnih ugotovitev

učno gradivo (učna priprava, učni list) za obravnavo »begunske krize« je strokovno in didaktično utemeljeno ter neposredno aplikativno pri pouku regionalne geografije Evrope v gimnaziji.

Teaching current events of spatial dimensions in regional geography of Europe classes is accordant with the geographical educational aims in a Slovenian grammar school. Topical subjects and vital questions raise quality learning motivation, while their informative role, as an imperative of education for sustainable development, leads to active and responsible citizenship of students. The so-called European refugee crisis is an example of geographically relevant European current affairs and, due to its regional dimensions, suitable for teaching in Europe regional geography classes. Geographical study of the refugee crisis represents the first part of the master's thesis research

many available sources of information require the teacher’s high degree of professional criticism. The second part of the research, as well as the interpretation of its results, is represented by inquiry, carried out at selected grammar schools, asking geography teachers and third year students about their experience with integration of current events of spatial dimensions, including the refugee crisis, into teaching and learning regional geography of Europe. Respondents attribute great motivational and educational importance to actualisation. Daily information on refugee crisis is integrated into teaching and learning about Europe

primarily, it relates to the spatial and demographic characteristics of the refugee wave, together with its causes and consequences. Didactic…

Advisors/Committee Members: Konečnik Kotnik, Eva.

Subjects/Keywords: aktualni dogodki; aktualizacija; regionalna geografija Evrope; begunska kriza; migrantska kriza; topicality; current events teaching; current affairs teaching; regional geography of Europe; refugee crisis; migrant crisis; info:eu-repo/classification/udc/37.091.3:913(4)(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rupnik, M. (2016). Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rupnik, Maja. “Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed September 26, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Rupnik, Maja. “Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize.” 2016. Web. 26 Sep 2020.

Vancouver:

Rupnik M. Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2020 Sep 26]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl.

Council of Science Editors:

Rupnik M. Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl

3. Avberšek, Mateja. Podoba sirijskih beguncev v medijih.

Degree: 2017, Univerza v Mariboru

Sirska državljanska vojna predstavlja glavni vzrok za eno izmed večjih humanitarnih katastrof, ki se je v neki meri dogajala tudi v Sloveniji. Posledice vojne, ki se dogaja daleč stran od naših oči, smo lahko v živo videli na naših tleh. Sirska vojna in sirski begunci so močno pritegnili tako pozornost slovenskih medijev, kot tudi slovenske javnosti. V Magistrski nalogi smo se osredotočili na sirsko begunsko krizo na slovenskih tleh in poskušali ugotoviti, kako so o njej poročali slovenski mediji. Skozi magistrsko nalogo smo predstavilili sirsko begunsko krizo, v teoretičnem delu pa smo predstavili množične medije in njihov način delovanja. V empiričnem delu magistrske naloge smo analizirali medijske vsebine treh večjih slovenskih medijev, nato pa opravili tudi anketo, s katero smo poskušali ugotoviti mnenje slovenske javnosti o tematiki sirskih beguncev.

The Syrian civil war is the main cause of one of the major humanitarian catastrophes, which in some cases also occurred also in Slovenia. The consequences of the war, which is far from our eyes, could be seen on our ground live. Hence, the Syrian war and Syrian refugees got a lot of attention of the Slovenian media as well as the Slovenian public. In the master's thesis we focused on the Syrian refugee crisis on Slovenian soil and tried to determine how the Slovenian media reported it. Through the master's thesis, we presented the Syrian refugee crisis, and in the theoretical part, the mass media and their mode of operation are presented. In the empirical part of the master's thesis, we analyzed media content od three major Slovenian media, followed by a survey to determine the opinion of the Slovenian public on the issue of Syrian refugees.

Advisors/Committee Members: Žilič Fišer, Suzana.

Subjects/Keywords: sirski begunci; begunska kriza; množični mediji; kritična diskurzivna analiza; analiza medijskega poročanja; Syrian refugees; refugee crisis; mass media; critical discourse analysis; media reporting analysis; info:eu-repo/classification/udc/316.773.6:366.636(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Avberšek, M. (2017). Podoba sirijskih beguncev v medijih. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68510 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118812&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20984598?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Avberšek, Mateja. “Podoba sirijskih beguncev v medijih.” 2017. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed September 26, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68510 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118812&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20984598?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Avberšek, Mateja. “Podoba sirijskih beguncev v medijih.” 2017. Web. 26 Sep 2020.

Vancouver:

Avberšek M. Podoba sirijskih beguncev v medijih. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. [cited 2020 Sep 26]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68510 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118812&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20984598?lang=sl.

Council of Science Editors:

Avberšek M. Podoba sirijskih beguncev v medijih. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68510 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=118812&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20984598?lang=sl

.