Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(aktualizacija). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Siauliai University

1. Liakaitė, Romena. Rašto ženklų aktualizacija reklamose.

Degree: Master, Philology, 2010, Siauliai University

Rašto ženklai yra dviplaniai. Taisyklėmis įtvirtinti raiškos būdai įdomūs ir galimi analizuoti nebent iš kalbos praktikos, kalbos kultūros pusės. Kas kita yra aktualizuota raiška. Darbe tiriama: kokiais sumetimais ieškoma naujų kalbos raiškos priemonių ir galimybių, kokios netikėtos priemonės ir būdai pasirenkami turiniui reikšti. Rašto ženklų aktualizacijos reklamose tema lietuvių kalbotyroje dar mažai domėtasi. Magistro darbo tikslas – pragmatinės lingvistikos požiūriu išanalizuoti rašto ženklų spausdintinėse reklamose aktualizavimo būdus, atskleisti galimus pasirinkimo motyvus, aptarti neįprastos vartosenos dėsningumus. Darbo uždaviniai: pateikti susistemintą teorinę medžiagą rašto ir rašto ženklų, aktualizacijos ir reklamos sampratos klausimais; surinkti tokį kiekį lietuviškų / Lietuvos kūrėjų sukurtų spausdintinės reklamos pavyzdžių, kuris tinkamai rodytų rašto ženklų aktualizavimo dėsningumus ir leistų objektyviai atlikti tyrimą; išskirti ir pagal rašto tipus suklasifikuoti kalbiniuose reklamų tekstuose aktualizuotus rašto ženklus; išanalizuoti rašto ženklų, vartojamų reklamose, aktualizavimo būdus ir trumpai aptarti jų kuriamas prasmes; gautus analizės duomenis apibendrinti objektyviomis išvadomis. Darbo tyrimo objektas – formalioji reklamos pusė, t. y. raiškos priemonės. Turinio planas analizuojamas tiek, kiek jį būtina aptarti, aiškinant(is) raišką. Analizuojant rašto ženklų aktualizavimo būdus visiškai atsiribojama nuo spausdintinėse reklamose pasitaikiusių... [toliau žr. visą tekstą]

Written signs are of double-plan: they have both content and form. Regulations establish the ways of expression, in other words, the usual usage of language characters, are interesting and can be analyzed only from the language practice, language culture side. Actualized expression is much different. The paper examines: for what reasons are new language expression means and possibilities are sought, what unexpected means and methods are chosen to express the contents. So it is urgent to discuss in detail how the system of symbols is used in today's increasingly growing advertising, how they are given new sense and actualized. This theme in Lithuanian linguistics has been in little interest. Aim of this paper: to analyse from pragmatic approach actualization techniques of linguistic signs in printed ads, to reveal the possible selection reasons and to discuss any unusual usage patterns. Tasks of the paper: to provide systematic theoretical material on writing and written sign, actualization and advertising concept issues; to collect such amount of Lithuanian / Lithuanian artists-created printed advertising models that correctly reflects written sign actualization patterns and to objectively investigate them; to identify and classify according to types the written signs actualized in spoken ads; to analyze actualization techniques and briefly discuss their meanings; to summarize the resulting with objective conclusions. Subject of research: the formal advertising side i.e.... [to full text]

Advisors/Committee Members: Čepaitienė, Giedrė (Master’s degree committee member), Kardelis, Vytautas (Master’s degree committee chair), Tumėnas, Stasys (Master’s degree committee member), Valentas, Skirmantas (Master’s degree committee member), Župerka, Kazimieras (Master’s degree committee member), Jurgaitytė, Irma (Master’s degree session secretary), Kazlauskaitė, Rūta (Master’s thesis supervisor), Župerka, Kazimieras (Master’s thesis reviewer).

Subjects/Keywords: Rašto ženklas; Aktualizacija; Reklama; Tekstas; Poveikis; Script sign; Actualization; Advertising; Text; Effect

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Liakaitė, Romena. (2010). Rašto ženklų aktualizacija reklamose. (Masters Thesis). Siauliai University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100903_164326-33030 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Liakaitė, Romena. “Rašto ženklų aktualizacija reklamose.” 2010. Masters Thesis, Siauliai University. Accessed September 23, 2020. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100903_164326-33030 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Liakaitė, Romena. “Rašto ženklų aktualizacija reklamose.” 2010. Web. 23 Sep 2020.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Liakaitė, Romena. Rašto ženklų aktualizacija reklamose. [Internet] [Masters thesis]. Siauliai University; 2010. [cited 2020 Sep 23]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100903_164326-33030 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Liakaitė, Romena. Rašto ženklų aktualizacija reklamose. [Masters Thesis]. Siauliai University; 2010. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100903_164326-33030 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

2. Peklar, Vesna. AKTUALIZACIJA SODOBNIH NORMATIVNIH PRAVOPISNIH PRIROČNIKOV ZA SLOVENSKI JEZIK.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

V magistrskem delu z naslovom Aktualizacija sodobnih normativnih pravopisnih priročnikov za slovenski jezik se osredotočam na predstavitev rezultatov projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki med drugim prinaša nov spletni portal – namenjen vsem, ki se srečujejo z jezikovnimi zadregami v slovenščini, in se imenuje Slogovni priročnik. S pomočjo omenjenega priročnika so v empiričnem delu zbrane pogoste jezikovne zadrege, dodani pa so tudi predlogi za reševanje normativnih zadreg, ki jih ponujata avtorici monografije Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Na podlagi podrobne obravnave zbranih jezikovnih zadreg ugotavljam, da se dileme pojavljajo predvsem zaradi nepoznavanja jezikovnih pravil – največ vprašanj se pojavlja v sklopu oblikoslovnih jezikovnih zadreg, izvor pojava omenjenih zadreg pa je tudi v sistemskih nedoslednostih/napakah in pomanjkljivostih v pravilih Slovenskega pravopisa. Zaradi omenjenega izpostavljam, da je v sodobnem času treba nujno spremljati razvojno dinamiko jezika in sproti zaznavati jezikovne novosti, normativne priročnike pa sproti posodabljati in izpopolnjevati, kajti naloga sodobnih jezikovnih priročnikov je, da uporabnikom slovenskega jezika nudijo rešitve, kadar so ti v dilemi oziroma se pojavi jezikovna zadrega.

In my master's thesis titled The Actualisation of Contemporary Normative Orthographic Manuals for the Slovene language the focus lies on the presentation of the results of the project The Communication in the Slovenian language which, among others, brings a new Internet portal called Style Manual and is meant for those who come across language difficulties in the Slovenian language. In the empirical part of the mentioned Style Manual the common language dilemmas are listed with suggested solutions offered by the authors of the monography The Contemporary Orthographic Manual between Norm and Regulation. Based on collected language difficulties it is confirmed that the dilemmas occur mostly due to poor language regulations knowledge – most questions come up in connection to morphological language dilemmas. The source of the above mentioned dilemmas is based on the systematical inconsistence/mistakes and drawbacks in the rules of the Slovenian orthography. Because of all that it is essential that the language evolution is constantly monitored and updated. The role of contemporary language manuals is to offer the users of the Slovene language solutions in case a language dilemma turns up.

Advisors/Committee Members: Zemljak Jontes, Melita.

Subjects/Keywords: Jezikovne zadrege; normativni pravopisni priročniki; aktualizacija; Slovenski pravopis; Slogovni priročnik …; Language dilemmas; normative orthographic manuals; actualisation; Slovenian orthography; Style Manual …; info:eu-repo/classification/udc/811.163.6ʼ35(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Peklar, V. (2014). AKTUALIZACIJA SODOBNIH NORMATIVNIH PRAVOPISNIH PRIROČNIKOV ZA SLOVENSKI JEZIK. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44809 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64544&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20735752?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Peklar, Vesna. “AKTUALIZACIJA SODOBNIH NORMATIVNIH PRAVOPISNIH PRIROČNIKOV ZA SLOVENSKI JEZIK.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed September 23, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44809 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64544&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20735752?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Peklar, Vesna. “AKTUALIZACIJA SODOBNIH NORMATIVNIH PRAVOPISNIH PRIROČNIKOV ZA SLOVENSKI JEZIK.” 2014. Web. 23 Sep 2020.

Vancouver:

Peklar V. AKTUALIZACIJA SODOBNIH NORMATIVNIH PRAVOPISNIH PRIROČNIKOV ZA SLOVENSKI JEZIK. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2020 Sep 23]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44809 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64544&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20735752?lang=sl.

Council of Science Editors:

Peklar V. AKTUALIZACIJA SODOBNIH NORMATIVNIH PRAVOPISNIH PRIROČNIKOV ZA SLOVENSKI JEZIK. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44809 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=64544&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20735752?lang=sl

3. Rupnik, Maja. Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize.

Degree: 2016, Univerza v Mariboru

Učna obravnava aktualnih dogodkov prostorskih razsežnosti pri pouku regionalne geografije Evrope je skladna z izobraževalnim poslanstvom geografije v slovenski gimnaziji. Aktualnost in življenjskost sprožata kakovostno učno motivacijo, informiranost pa, kot imperativ vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, vodi v aktivno in odgovorno državljanstvo mladih. T. i. »begunska kriza« je primer geografsko relevantnega aktualnega dogajanja v Evropi, ki je zaradi svojih regionalnih razsežnosti primerno za učno obravnavo pri regionalni geografiji Evrope. Prvi del raziskave magistrskega dela predstavlja strokovna proučitev »begunske krize«, ki ob kopici razpoložljivih virov informacij od učitelja zahteva visoko stopnjo strokovne kritičnosti. Drugi del predstavljata anketiranje in interpretacija rezultatov anketiranja učiteljev geografije in dijakov 3. letnikov izbranih gimnazij o njihovih izkušnjah in doživljanju vključevanja aktualnosti v pouk regionalne geografije Evrope ter učne obravnave »begunske krize« znotraj le-tega. Vključevanju aktualnosti pripisujejo velik motivacijski, izobraževalni in vzgojni pomen. Dnevne informacije o »begunski krizi« vključujejo v pouk, učna obravnava pa se nanaša predvsem na prostorske in demografske značilnosti migracij ter na njihove vzroke in posledice. Tretji del predstavlja didaktična konkretizacija teoretičnih in empiričnih ugotovitev

učno gradivo (učna priprava, učni list) za obravnavo »begunske krize« je strokovno in didaktično utemeljeno ter neposredno aplikativno pri pouku regionalne geografije Evrope v gimnaziji.

Teaching current events of spatial dimensions in regional geography of Europe classes is accordant with the geographical educational aims in a Slovenian grammar school. Topical subjects and vital questions raise quality learning motivation, while their informative role, as an imperative of education for sustainable development, leads to active and responsible citizenship of students. The so-called European refugee crisis is an example of geographically relevant European current affairs and, due to its regional dimensions, suitable for teaching in Europe regional geography classes. Geographical study of the refugee crisis represents the first part of the master's thesis research

many available sources of information require the teacher’s high degree of professional criticism. The second part of the research, as well as the interpretation of its results, is represented by inquiry, carried out at selected grammar schools, asking geography teachers and third year students about their experience with integration of current events of spatial dimensions, including the refugee crisis, into teaching and learning regional geography of Europe. Respondents attribute great motivational and educational importance to actualisation. Daily information on refugee crisis is integrated into teaching and learning about Europe

primarily, it relates to the spatial and demographic characteristics of the refugee wave, together with its causes and consequences. Didactic…

Advisors/Committee Members: Konečnik Kotnik, Eva.

Subjects/Keywords: aktualni dogodki; aktualizacija; regionalna geografija Evrope; begunska kriza; migrantska kriza; topicality; current events teaching; current affairs teaching; regional geography of Europe; refugee crisis; migrant crisis; info:eu-repo/classification/udc/37.091.3:913(4)(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rupnik, M. (2016). Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rupnik, Maja. “Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize.” 2016. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed September 23, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Rupnik, Maja. “Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize.” 2016. Web. 23 Sep 2020.

Vancouver:

Rupnik M. Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. [cited 2020 Sep 23]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl.

Council of Science Editors:

Rupnik M. Aktualni dogodki prostorskih razsežnosti kot pomemben element regionalne geografije Evrope v gimnaziji: primer begunske krize. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2016. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60623 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=95641&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22449416?lang=sl

.