Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Sunbeds). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Katkauskaitė, Jovita. Studentų deginimosi įpročiai ir požiūris į ultravioletinės spinduliuotės poveikį sveikatai.

Degree: Master, Public Health, 2012, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

Tyrimo tikslas. Įvertinti studentų deginimosi įpročius ir požiūrį į ultravioletinės spinduliuotės poveikį sveikatai. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2011 m. balandžio – lapkričio mėn. Tyrime dalyvavo LSMU I ir II kurso studentai. Iš viso buvo išdalinta 387 anketos. Duomenys analizuoti naudojant SPSS 11.0 programą, lyginant studentų deginimosi saulėje įpročių, soliariumų naudojimo ir požiūrio bei žinių apie ultravioletinius spindulius kintamuosius pagal χ2 kriterijų. Skirtumas statistiškai reikšmingas, kai pasikliovimo lygmuo p< 0,05. Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa. Rezultatai. Nuo 43 proc. – 45 proc. respondentų saulėje praleidžia daugiau nei 3 val. ir deginasi dažniau nei kartą per savaitę. Jautresnę odą saulei turintys respondentai deginasi trumpai ir visada naudoja apsauginį kremą nuo saulės. Vyrai retai naudoja apsauginius kremus ir nesaugo akių nuo saulės spindulių. 76,5 proc. respondentų turinčių ne tokią jautrią saulės spinduliams odą, per praėjusius metus buvo nė karto nenudegę saulėje su paraudimu ar pūslėmis, o jautresnę odą turintys (44,4 proc.) saulėje buvo nudegę nuo 1 iki 2 kartų per metus. Soliariumais naudojasi apie trečdalis respondentų ir dažniau turintys tamsesnę, mažiau jautrią saulės spinduliams odą bei dažniau besideginantys vasaros metu lauke. Norint apsisaugoti nuo intensyvių ultravioletinių spindulių, soliariumais dažniau naudojasi, jautrią saulės spinduliams odą turintys respondentai. 61,1 proc. respondentų soliariumais naudojasi, nes... [toliau žr. visą tekstą]

Aim of the study: To evaluate students tanning behavior and attitude to ultraviolet radiation. Methods. The research was carried out in April-November 2011. The study included of Lithuanian Health Sciences University I and II year students. Of the 387 questionnaires distributed. The data were analyzed using SPSS computer program by comparing students of tanning behavior, use of sunbeds and attitudes and knowledge about ultraviolet rays of the variables by according to χ2 criteria. The data difference was considered as statically significant when p< 0.05. The method employed was anonymous questionnaire – based inquiry. Results. Approximately 43 proc. – 45 proc. of the respondents are in the sun for more than 3 hours and suntan more than once a week. The respondents having more sensitive skin suntan briefly and always use sunscreen. Men are less likely to use sunscreen and protect their eyes from the sun rays. 76,5 proc. of the respondents with less sun-sensitive skin have never been sunburnt with redness and blisters over the past year. However, the respondents with more sensitive skin (44,4 proc.) have been sunburnt once or twice per year. About one-third of the surveyed respondents use solariums, particularly the ones who have darker and less sensitive skin, and who suntan more frequently outside during the summer. The respondents having fair and sun sensitive skin tend to use solariums more often in order to protect their skin from intense UV rays. 61,1 proc. of the... [to full text]

Advisors/Committee Members: Padaiga, Žilvinas (Master’s degree committee chair), Ustinavičienė, Rūta (Master’s degree committee member), Kligys, Gintautas (Master’s degree committee member), Luneckaitė, Žydrūnė (Master’s degree committee member), Petkevičienė, Janina (Master’s degree committee member), Vaitkaitienė, Eglė (Master’s thesis reviewer), Ustinavičienė, Rūta (Master’s thesis supervisor).

Subjects/Keywords: Studentai; Deginimosi įpročiai; Ultravioletinė spinduliuotė; Soliariumai; Students; Tanning behavior; Ultraviolet radiation; Sunbeds

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Katkauskaitė, Jovita. (2012). Studentų deginimosi įpročiai ir požiūris į ultravioletinės spinduliuotės poveikį sveikatai. (Masters Thesis). Lithuanian Academic Libraries Network (LABT). Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120608_145527-29732 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Katkauskaitė, Jovita. “Studentų deginimosi įpročiai ir požiūris į ultravioletinės spinduliuotės poveikį sveikatai.” 2012. Masters Thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT). Accessed October 21, 2019. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120608_145527-29732 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Katkauskaitė, Jovita. “Studentų deginimosi įpročiai ir požiūris į ultravioletinės spinduliuotės poveikį sveikatai.” 2012. Web. 21 Oct 2019.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Katkauskaitė, Jovita. Studentų deginimosi įpročiai ir požiūris į ultravioletinės spinduliuotės poveikį sveikatai. [Internet] [Masters thesis]. Lithuanian Academic Libraries Network (LABT); 2012. [cited 2019 Oct 21]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120608_145527-29732 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Katkauskaitė, Jovita. Studentų deginimosi įpročiai ir požiūris į ultravioletinės spinduliuotės poveikį sveikatai. [Masters Thesis]. Lithuanian Academic Libraries Network (LABT); 2012. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120608_145527-29732 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete


Brno University of Technology

2. Tunková, Martina. Městské lázně .

Degree: 2010, Brno University of Technology

"Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. " (Menandros); "The sick body needs a doctor friend sick souls." (Menandros) Advisors/Committee Members: Mikulášek, David (advisor).

Subjects/Keywords: Území se nachází v brněnské čtvrti Pisárky. Na širší území jsem v prvním semestru zpracovala studii; která je částečně součástí výkresové dokumentace. Urbanistickým konceptem bylo vytvořit propojení příjemným způsobem s městem na východ od zadaného pozemku. Městské lázně jsem pojala jako opravdové lázně s lázeňskými procedurami – rašelinovými (slatinnými) koupelemi a zábaly; dále vodoléčbou; ale zároveň i jako místo pro rekreaci a relax. Tvar objektu hmotově naznačuje zkosené písmeno U; kde vnitřní prostor je veřejně přístupný. Recepcí je možné vejít do areálu lázní; nebo projít do veřejného prostoru náměstí s jednotlivými obchody v přízemí na jedné straně budovy a na druhé s prosklenou fasádou areálu lázní. Náměstí je klidné a nabízí možný průchod skrz celé území Starého Brna příjemným prostředím. Budova je dispozičně rozdělena na dvě části. Jedna je pronajímatelná pro obchody a služby. Tato funkce sahá přes dvě patra. Ve třetím patře jsou pronajímatelné plochy lékařských ordinací; rehabilitace a zázemí pro cvičení skupin; služby s funkcí zdraví a péče o tělo a mysl. Druhá část objektu je tvořena areálem lázní. Jediným vchodem z recepce; která obě části rozděluje; jsou vstupy do šaten; které tvoří filtr; jak pro kontrolu; tak i pro čistotu. Z šaten se dostaneme do otevřeného půdorysu s jednotlivými funkcemi (vodoléčba; slatinné koupele; sauna; pára a další); který sahá do stejné výšky jako dvě patra obchodů. Jsou zde totiž umístěny solné zdi a lehátka; která dohromady se solnými zdmi vytváří příjemná zákoutí k odpočinku. Prostor tak tvoří obří „solnou jeskyni“ pro kvalitní a příjemný vzduch. Ve druhém; technicky třetím podlaží areálu lázní najdeme whirlpooly; bazény; jak vnitřní; tak i venkovní bazén s terasou; masérny; pronajímatelnou saunu a páru; whirlpooly specifických funkcí; opět odpočívárny tvořené zákoutími lehátek a příčkami ze soli. V tomto podlaží je možné také vnitřní bazén se zázemím šaten plně uzavřít k soukromým akcím. Ve dvou podzemních podlažích se nachází parkování o celkové kapacitě 172 stání. Hlavní povrch tvoří černý a krémově bílý mramor. Na vnějších zdech je mramor leštěný; na vnitřních zdech v areálu lázní je matný. Tento luxusní materiál je doplněn krémovou keramickou velkoformátovou dlažbou v interiéru; velikými prosklenými plochami a příčkami z lámané soli; které dotváří specifickou atmosféru. Technologické rozvody pod stropy jsou zakryty sádrokartonovými podhledy s výjimkou parkovacích podlaží; kde jsou instalace vedeny volně pod stropem. Nosná obvodová stěna je navržena z vápenopískových bloků; systém jinak monolitický železobetonový skelet. Stejně tak vnitřní příčky jsou tvořeny vápenopískovými bloky s mramorovým obkladem. Okenní otvory jsou osazeny do hliníkových rámu Schueco v tmavé antracitové barvě. Hlavní schodiště v lázních je železobetonové.; Territory is located in the District of Pisárky. On a wider territory I in the first semester began study; which is partially part of the vendor. Urban concept was to create a link with the town to the East of the land. The city I have as a real Spa Bath Spa procedures-peat baths and facials; hydrotherapy; but also as a place for recreation and relaxation. Shape object suggests beveled letter u; where space is publicly accessible. The reception you can fit into the tub; or walk in a public area of the square with individual shops on the ground; on the one side of the building and on the other with glass façade of the Spa. The square is a quiet and offers possible passage across the whole territory of The Old Brno a pleasant environment. Studio Building is divided into two parts. One is leaseable for shops and services. This feature extends over two floors. In the third floor are leaseable areas of medical practice; rehabilitation and support services for exercise groups; with the health and care of the body and mind. The second part of the object is made up of Club Spa. The only entrance on reception; which separates the two parts are inputs into changing rooms that make up the filter; both the control and purity. From changing rooms is an open floor plan with the individual features (hydrotherapy; peat bath; sauna; steam room and more); which goes back to the same height as the two floors of shops. There are indeed placed salt walls and sunbeds; which together with the salt walls creates a pleasant place to relax. Space is a giant "salty cave" for high quality and pleasant air. In the second; third floor; the baths of sophisticated features whirlpooly; swimming pools; both indoor and outdoor pool with terrace; masseurs; leaseable sauna and steam; whirlpooly-specific features; again rest rooms consisting of frills bunks and bars of salt. In this deck is also an indoor pool with changing rooms fully close the private actions. In two ground floors; parking on the total capacity of 172. The main surface is black and cream-white marble. On the external walls; marble polished; internal walls in a matte. This luxury material is accompanied by a large format perfect ceramics tile in the Interior; large glass surfaces and the bars of the smattering salt which musicians. Technological divorce under the ceilings are covered with pasterboard ceilings except parking deck; where installation is kept loose under the ceiling. A perimeter wall is designed from gange-sand blocks; otherwise a monolithic system consist of skeleton. As well as internal splitter are gange-sand blocks with marble coating. The window openings are fitted with aluminium frame Schueco in a dark metallic colour. The main staircase at the steel cocrete.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tunková, M. (2010). Městské lázně . (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně .” 2010. Thesis, Brno University of Technology. Accessed October 21, 2019. http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně .” 2010. Web. 21 Oct 2019.

Vancouver:

Tunková M. Městské lázně . [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2010. [cited 2019 Oct 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tunková M. Městské lázně . [Thesis]. Brno University of Technology; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.