Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Reservdelshantering). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Abelsson, Ove. Reservdelshantering för maskinunderhåll.

Degree: Engineering Science, 2011, University West

Underhållsavdelningen på Volvo Aero ansvarar för reservdelshanteringen vid köp av nya utrustningar. För att minska tiden för produktionsstopp måste reservdelar finnas tillgängliga på lager när ett behov uppstår. Vid inköpsstadiet erhålls en rekommenderad reservdelslista från maskinleverantören. Erhållen reservdelslista används främst när maskindelar går sönder, för att se vilka möjliga leverantörer som finns. Något arbete med vilka reservdelar som bör finnas tillgängliga utförs inte. Den strategi som används idag är att reservdelar beställs hem efter den erfarenhet som erhålls under maskinens drift. Ett arbetssätt har tagits fram för att hantera den rekommenderade reservdelslistan och därmed öka tillgängligheten i utrustningen och få en bättre ekonomi. Arbetssättet består av fyra steg. Första steget är att se över vilka av de rekommenderade reservdelarna som finns på Volvo Aeros egna förråd. Steg två är att ta fram en ny beställningspunkt för de reservdelar som redan finns på lager förutsatt att förbrukningen kommer att öka. Steg tre är att val om lagerläggning räknas ut matematiskt då livslängden för reservdelen är känd. Steg fyra innebär att feleffektsanalys skall göras för beslut om lagerläggning för reservdelar med icke känd livslängd. I den rekommenderade reservdelslistan ska information som till exempel artikelbenämning, fabrikat, typbeteckning dessutom erhållas om respektive reservdel. Arbetssättet ska tillsammans med informationen från reservdelslistan avgöra om vilka reservdelar som ska lagerläggas. Ett verktyg har också tagits fram för att förenkla arbetssteg ett till fyra. För att verktyget ska kunna användas fullt ut måste maskinleverantören följa Volvo Aeros tekniska specifikation, där det står beskrivet att rekommenderade reservdelar skall anges med en viss data. Data som artikelbenämning, fabrikat och typbeteckning måste finnas i Volvo Aeros system på alla reservdelar som lagrats för att steg ett ska kunna utföras. Den nuvarande tekniska specifikationen bör dessutom kompletteras med uppgifterna om felfrekvens, hur många av reservdelen som finns i maskin och om reservdelen är reparerbar. Dessa uppgifter är en hjälp för att lättare avgöra om reservdelarna skall lagerläggas alternativt köpas vid behov. Arbetssättet och tilläggen i den tekniska specifikationen ska förhoppningsvis leda till ett mer strukturerat arbetssätt och en mer ekonomisk reservdelshantering.

Subjects/Keywords: Reservdelshantering; maskinunderhåll; strukturerat arbetsätt; beställningspunkt; matematiskberäkning; FMECA

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Abelsson, O. (2011). Reservdelshantering för maskinunderhåll. (Thesis). University West. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-3339

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Abelsson, Ove. “Reservdelshantering för maskinunderhåll.” 2011. Thesis, University West. Accessed December 13, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-3339.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Abelsson, Ove. “Reservdelshantering för maskinunderhåll.” 2011. Web. 13 Dec 2019.

Vancouver:

Abelsson O. Reservdelshantering för maskinunderhåll. [Internet] [Thesis]. University West; 2011. [cited 2019 Dec 13]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-3339.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Abelsson O. Reservdelshantering för maskinunderhåll. [Thesis]. University West; 2011. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-3339

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


KTH

2. LAGERCRANTZ, MALIN. Evaluation of Quality in Service Processes.

Degree: Machine Design (Dept.), 2013, KTH

Electrolux är ett ledande globalt företag inom vitvaror och hushållsprodukter. Electroluxutvecklar, konstruerar och tillverkar varma, kalla och våta hushållsprodukter samt annansmåelektronik under olika varumärken. Varumärket Electrolux står för hög kvalitet som äveninkluderar en världsledande serviceorganisation för att tillhandahålla bra kundservice.Electrolux har på senaste tiden sett en trend i ökande andelar returer av reservdelar frånservicegivarna. Det identifieras som en möjlig kvalitetsrisk inom serviceprocessen. För attförebygga detta har det här examensarbetet utvärderat kvalitén i serviceprocessen ochrekommenderar förändringar för att bibehålla och öka kvalitén inom kundservice.Målet med arbetet har varit att öka kvalitén inom serviceprocessen på alla nivåer, till varje externoch intern kund. För att identifiera förbättringsområden genomfördes enverksamhetskartläggning med fokus på arbetsrutiner och hanteringen av reservdelar inomserviceprocessen. En grundorsaksanalys genomfördes för att identifiera underliggande orsakertill de olika problemområdena och för att ta fram förbättringsåtgärder som sedan utvärderats.Arbetet har varit avgränsat till att bara studera den svenska serviceorganisationen ochgarantireparationer för vitvaror och hushållsmaskiner. Andra avgränsningar för arbetat har varitatt resultatet inte ska påverka dagens målvärden negativt och inte heller påverka dagenstransportflöde.Resultatet av projektet är presenterat i form utav ett framtidsläge för serviceprocessen. För attuppnå detta framtidsläge så har en aktivitetsplan tagits fram med rekommenderade förbättringarsom är utformade för att åtgärda problemen i serviceprocessen. De rekommenderadeförbättringarna eliminerar dubbelt arbete, reducerar antalet arbetsmoment, samlar all tekniskinformation i en informationskanal och gör det möjligt att materialplanera reservdelar som äröverblivna från tidigare uppdrag.Tidsbegränsningen har gjort att fokus har legat på att ta fram konkreta och implementerbaraförbättringsåtgärder. Förbättringsområden har identifierats inom IT-system och organisation,något som diskuteras för fortsatta arbeten.

Electrolux is a leading global company in home and kitchen appliances. Electrolux develops,designs and manufactures home appliances for hot, cold and water applications and other smallhome appliances under different brands. The Electrolux brand stands for high quality whichincludes an excellent service organization to provide good quality in customer care.Electrolux have lately seen a trend with increasing returns of unused spare parts from serviceproviders. This is identified as a possible quality risk in the service process. To prevent this tooccur this Master´s Thesis has evaluated the quality in the service process and recommendsactions to maintain and increase the level of quality in customer care.The aim of the project has been to increase the quality in the service process in every level, toevery internal and external customer. To identify improvement areas a business mapping of theservice…

Subjects/Keywords: Service process; quality; spare part management; lean principles; material planning; Serviceprocess; kvalité; reservdelshantering; leanprinciper; materialplanering

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

LAGERCRANTZ, M. (2013). Evaluation of Quality in Service Processes. (Thesis). KTH. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-142427

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

LAGERCRANTZ, MALIN. “Evaluation of Quality in Service Processes.” 2013. Thesis, KTH. Accessed December 13, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-142427.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

LAGERCRANTZ, MALIN. “Evaluation of Quality in Service Processes.” 2013. Web. 13 Dec 2019.

Vancouver:

LAGERCRANTZ M. Evaluation of Quality in Service Processes. [Internet] [Thesis]. KTH; 2013. [cited 2019 Dec 13]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-142427.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

LAGERCRANTZ M. Evaluation of Quality in Service Processes. [Thesis]. KTH; 2013. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-142427

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

3. Karlsson, Sebastian. Tillvaratagande av möjligheter med ledningsstödssystem inom teknisk tjänst.

Degree: Swedish Defence University, 2016, Swedish Defence University

Nya ledningsstödsystem är under införande inom Försvarsmakten. För förband som verkar inom teknisk tjänst innebär detta nya förutsättningar för att lösa sina uppgifter. Studien syftar till att undersöka hur väl de ledningsstödssystem som är under införande är anpassade till verksamhetens krav inom Teknisk Bataljon och vilka förändringar som bör göras för att få en klok systemlösning. Styrande dokument inom teknisk tjänst har studerats och personer verksamma inom Teknisk Bataljon och Forsvarets Forskningsinstitutt har intervjuats. Tekniskt finns det förutsättningar för att arbeta effektivt, men idag används flera olika system parallellt. Det är på fältet svårt att ha en gemensam teknisk lägesbild, där särskilt överblick av reservdelar och materiell status är viktigt. Det största hindret för detta är förmågan att i samma system verka mellan förband då transmissionsresurser kan vara olika eller saknas. Säkerhetskrav och förmågan att verka med andra nationer utgör även dessa hinder för att verka effektivt både nationellt och internationellt. Studien pekar på att systeminförandet inte kommer att leda till gynnsammast möjliga effekter då detta inte sker på tillräcklig nivå, eller är koncentrerat till ett system, för att lyckas med detta. Effektivare ledningsstödsystem möjliggör lättare och därmed rörligare tekniska förband. En klok implementering skulle ha både verksamhetsrationella och kostnadseffektiva vinster. 

New Command and Control Support systems are being introduced within the Swedish Armed Forces. Military maintenance units are therefore presented with new conditions. This study aims to evaluate how well this implementing of systems is adapted to said organizations and what should be done to further improve the effects of this change. Directorial documents are studied and active personnel are interviewe to provide data for this study. There are technical solutions to put in place an effective use of maintenance units and today there are several systems used side by side. Sensemaking is hard to achieve on the field, in particular with important items like spare parts and technical systems. The largest hindrance is within transmission resources and common transmission system, which are sometimes different and sometimes absent. Information security and capability to exchange information with other nations restricts operational effect, both nationally and internationally. This study suggests that the implementation will not reach optimum effect since the changes doesn’t reach low enough within the organization, or are focused on a single system to achieve maximum effect. More effective Command and Control systems enable more mobile maintenance units. A wise implementation will lead to both rational operations and economical efficiency. 

Subjects/Keywords: Command and Control Support Systems; Implementing Command and Control Support system; Command and Control Resource Support System (RSF); Spare part maintenance; Ledningsstödssystem; Implementering ledningsstödsystem; Resursledningssystem för främre nivå (RSF); Teknisk Bataljon; Reservdelshantering; Other Engineering and Technologies not elsewhere specified; Övrig annan teknik

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Karlsson, S. (2016). Tillvaratagande av möjligheter med ledningsstödssystem inom teknisk tjänst. (Thesis). Swedish Defence University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-6215

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Karlsson, Sebastian. “Tillvaratagande av möjligheter med ledningsstödssystem inom teknisk tjänst.” 2016. Thesis, Swedish Defence University. Accessed December 13, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-6215.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Karlsson, Sebastian. “Tillvaratagande av möjligheter med ledningsstödssystem inom teknisk tjänst.” 2016. Web. 13 Dec 2019.

Vancouver:

Karlsson S. Tillvaratagande av möjligheter med ledningsstödssystem inom teknisk tjänst. [Internet] [Thesis]. Swedish Defence University; 2016. [cited 2019 Dec 13]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-6215.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Karlsson S. Tillvaratagande av möjligheter med ledningsstödssystem inom teknisk tjänst. [Thesis]. Swedish Defence University; 2016. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-6215

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.