Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Pripovedka). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Vivod, Katja. Vloga svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

Magistrsko delo opisuje vlogo svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi, natančneje v pripovedkah in pravljicah. Najprej smo razložili termin folklorno slovstvo in opisali njegove zvrsti, nato smo analizirali 27 izbranih folklornih literarnih del, v okviru katerih smo raziskali pozitivno oz. negativno vlogo in stopnjo pogostosti pojavitve sv. Jurija in zmaja glede na posamezno folklorno prozno vrsto, preučili njune karakterne značilnosti in zunanjo podobo ter iskali povezavo med sv. Jurijem in sv. Marjeto v prozi in cerkvami na Slovenskem. Preučili smo tudi običaj jurjevanja po različnih slovenskih pokrajinah (Dolenjska, Koroška, Štajerska) ter opisali simboliko sv. Jurija in zmaja v podobi izbranih slovenskih krajevnih grbov. V sklepnem delu je sledila povezava teoretičnih spoznanj z ugotovitvami iz interpretacij pripovedk in pravljic. Ugotovili smo, da se sv. Jurij v obravnavanih folklornih proznih vrstah pojavlja v pozitivni vlogi in pogosteje v pripovedkah, za razliko od zmaja, ki se je pokazal kot negativen lik in je v enaki meri prisoten v obeh proznih vrstah. Običaj jurjevanja je povezan z likom sv. Jurija in se razlikuje širom pokrajin v obredu, poimenovanjih, vrsti zelenja oz. obleki in pesmih. Sveta Marjeta se v prozi ne pojavlja v podobi sv. Jurija, medtem ko je njuna pojavnost vplivala na gradnjo cerkva na Slovenskem, kar se kaže v obravnavanih proznih delih kot tudi v teoretičnih izhodiščih. Zmaj najpogosteje izraža značajske lastnosti, ki se nanašajo na zadovoljevanje njegovih osnovnih potreb ter na slabe odnose z ljudmi, medtem ko karakter sv. Jurija odraža njegova stalna pripravljenost za pomoč ljudem. Zunanji videz zmaja povezujemo s kačo, krokodilom, številnimi glavami, krili in repom. Prav tako smo v podobi nekaterih slovenskih krajevnih grbov v prozi našli in zaznali simboliko sv. Jurija in zmaja.

The master's thesis describes the role of St. George and the dragon in Slovene folklore prose, more precisely in stories and fairy tales. First, we explained the term folklore literature and described its genres, and then we analysed 27 selected folklore literary works, in which we studied positive and negative roles and the rate of occurrence of St. George and the dragon according to the specific type of folklore prose. We studied their characteristic features and the outer appearance, and searched for the connection between St. George and St. Mary in prose and churches in Slovenia. We also studied the practice of the folklore festival “jurjevanje” across various Slovenian regions (Lower Carniola, Carinthia and Styria) and described the symbolism of St. George and the dragon in the images of selected Slovene local coats of arms. In the conclusion, we connected theoretical knowledge with the findings from interpretations of stories and fairy tales. We found that St. George appears in a positive role, and more often in stories than fairy tales, unlike the dragon, who turned out to be a negative character and is equally present in both prose varieties. The folklore festival “jurjevanje” is…

Advisors/Committee Members: Haramija, Dragica.

Subjects/Keywords: sveti Jurij; zmaj; slovenska folklorna proza; pripovedka; St. George; dragon; Slovenian folklore prose; story; info:eu-repo/classification/udc/398.2(=163.6)(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Vivod, K. (2019). Vloga svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73847 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=134835&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24715272?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Vivod, Katja. “Vloga svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 22, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73847 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=134835&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24715272?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Vivod, Katja. “Vloga svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi.” 2019. Web. 22 Jan 2020.

Vancouver:

Vivod K. Vloga svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2020 Jan 22]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73847 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=134835&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24715272?lang=sl.

Council of Science Editors:

Vivod K. Vloga svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73847 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=134835&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24715272?lang=sl

2. Ježovnik, Lea. Zgodbe Spodnje Savinjske doline.

Degree: 2017, Univerza v Mariboru

V magistrskem delu je na podlagi izbranih kratkih proznih besedil predstavljena pokrajina Spodnja Savinjska dolina. Zbrane in predstavljene so zgodbe, katerih književni prostor je Spodnja Savinjska dolina ali pa so se v tem območju ohranile in pripovedovale. Metode dela so izbrane glede na vrsto magistrskega dela, ki je teoretično. V teoretičnem delu so opisane kratke literarne vrste, ki se pojavljajo v izbranih besedilih (pripovedka, pravljica, anekdota). Prav tako je predstavljena tudi Spodnja Savinjska dolina iz zgodovinskega, geografskega in družbenega pogleda. V osrednjem delu je v obliki obnove predstavljenih in analiziranih 83 izbranih zgodb Spodnje Savinjske doline, ki jih lahko uvrstimo med nesnovno kulturno dediščino in v mladinsko književnost. Razvrščene so glede na književni prostor v zgodbi. Ugotovili smo, da se v izbranih kratkih proznih delih odraža način življenja ljudi Spodnje Savinjske doline in njihove navade, še posebej če opazujemo življenje v preteklih časih. Književni prostor v izbranih zgodbah predstavljajo zgodovinsko ali naravno-geografsko zanimivi kraji v pokrajini. Glavne literarne like pa predstavljajo tako pripadniki nižjega kot višjega sloja, svetniki in različna bajeslovna bitja. Večina izbranih zgodb je danes ljudem, sploh mladini, tudi tistim, ki živijo v neposredni bližini kraja, kjer se zgodba odvija, nepoznanih. Stare pripovedi so pomembne, ker so del nas in naše družbe, zato jih moramo ohranjati in pripovedovati prihajajočim rodovom.

In this master's thesis, the region of the Lower Savinja Valley is presented through selected short prose texts. The plots of the stories collected and presented have either taken place in the Lower Savinja Valley or have been preserved and narrated in this region. The methods of work have been selected according to the type of the master's thesis, which is theoretical. The theoretical part describes the short literary types that appear in the selected texts (fables, fairy tales and anecdotes). The Lower Savinja Valley is also presented from a historical, geographical and social point of view. The eighty-three selected stories of the Lower Savinja Valley, which can be classified as intangible cultural heritage and youth literature, are presented and analysed in the main body of the thesis. The stories are ordered according to their literary space. It was found that the selected short prose texts very clearly reflect the past ways of life and the habits of the people of the Lower Savinja Valley. The literary spaces of the selected stories are presented through historically, naturally or geographically interesting places in the region, while the main literary characters are presented by the members of lower and upper classes, saints and various mythical creatures. Nowadays, many adults and young people, and even those who live in the immediate vicinity of the places where the stories unfold are unfamiliar with most of the selected stories. Being as much a part of us as of our society, old stories are important and should be preserved and told to our…

Advisors/Committee Members: Haramija, Dragica.

Subjects/Keywords: Pripovedka; pravljica; legenda; anekdota; Spodnja Savinjska dolina; bajeslovna bitja.; Fable; fairy tale; legend; anecdote; Lower Savinja Valley; mythical creatures.; info:eu-repo/classification/udc/398.2(497.431)(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ježovnik, L. (2017). Zgodbe Spodnje Savinjske doline. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67600 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=116185&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23329800?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ježovnik, Lea. “Zgodbe Spodnje Savinjske doline.” 2017. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed January 22, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67600 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=116185&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23329800?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Ježovnik, Lea. “Zgodbe Spodnje Savinjske doline.” 2017. Web. 22 Jan 2020.

Vancouver:

Ježovnik L. Zgodbe Spodnje Savinjske doline. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. [cited 2020 Jan 22]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67600 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=116185&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23329800?lang=sl.

Council of Science Editors:

Ježovnik L. Zgodbe Spodnje Savinjske doline. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2017. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67600 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=116185&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23329800?lang=sl

.