Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Prekmurje dialect). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Zakocs, Martina. Frazemi s sestavino za domače živali v gornjeseniškem govoru.

Degree: 2020, Univerza v Mariboru

V magistrskem delu z naslovom Frazemi s sestavino za domače živali v gornjeseniškem govoru sta predstavljena narečna podoba govora vasi Gornji Senik in abecedni slovar narečnih frazemov, ki je nastal na podlagi gradiva, pridobljenega s terensko raziskavo. V začetku so predstavljene geografske in zgodovinske značilnosti slovenskega Porabja in Gornjega Senika. V nadaljevanju sledi natančnejši glasoslovni oris govora vasi Gornji Senik, ki ga slovenska dialektologija uvršča v panonsko narečno skupino, natančneje h goričkemu podnarečju prekmurskega narečja. Osrednji del magistrskega dela predstavlja slovar, ki vsebuje frazeme s sestavinami za domače živali. Slovar obsega 103 geselske članke, ki so razvrščeni po abecednem redu. Porabski narečni frazemi so pomensko analizirani in po pojavnosti primerjani s frazemi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in v Kebrovem Slovarju slovenskih frazemov. Ugotavljamo, da je v obeh knjižnih slovarjih in v narečju 22 pomensko in sestavinsko enakih frazemov, zapisali pa smo tudi 44 lokalno specifičnih frazemov, tj. frazemov, ki so v primerjavi s frazemi, zabeleženimi v knjižnih slovarjih, manjkajoči. V narečnih frazemih je med posameznimi živalskimi vrstami najpogosteje zastopana goveja živina, med posameznimi živalmi pa se kot sestavina frazema najpogosteje pojavlja pes, temu pa pogostnosti pojavljanja sledi maček.

The Master’s thesis titled Idioms comprised by words denominating pets in the Gornji Senik dialect describes the dialectal image of the Gornji Senik village and the alphabetical dictionary of idioms, which was created on grounds of the results of field research. In the beginning, the geographical and historical characteristics of the slovene Porabje regions and of Gornji Senik are introduced. What follows is an exact vocal outline of the dialect spoken in the village of Gornji Senik, which Slovene dialectology classifies as part of the Panonian dialect, more precisely as part of the Goričko subdialect of the Prekmurje dialect. The central part of the Master’s thesis is comprised by a dictionary which contains idioms comprised by words denominating pets and animals. The dictionary encompasses 103 dictionary entries which appear in alphabetical order. Idioms belonging to the Porabje dialect are semantically analyzed and compared to idioms in the Dictionary of Slovene Standard Language (Slovar slovenskega knjižnega jezika) and to idioms in the Dictionary of Slovene Idioms (Slovar slovenskih frazemov) by Keber. We find that, in both dictionaries, there are 22 idioms which are identical in their meaning and their components, and we have also noted 44 locally specific idioms, meaning idioms which are, in comparison to idioms which are noted in standard dictionaries, missing. The most commonly occuring component of dialectal idioms in terms of animals is bovine livestock, and in terms of pets, the most common component is the dog, which is, in frequency of appearance, followed by the cat.

Advisors/Committee Members: Koletnik, Mihaela.

Subjects/Keywords: dialektologija; Porabje; prekmursko narečje; frazeologija; živalski frazemi; dialectology; Porabje; Prekmurje dialect; phraseology; animal idioms; info:eu-repo/classification/udc/811.163.6'28(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Zakocs, M. (2020). Frazemi s sestavino za domače živali v gornjeseniškem govoru. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75570 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=140056&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25059080?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Zakocs, Martina. “Frazemi s sestavino za domače živali v gornjeseniškem govoru.” 2020. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed July 09, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75570 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=140056&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25059080?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Zakocs, Martina. “Frazemi s sestavino za domače živali v gornjeseniškem govoru.” 2020. Web. 09 Jul 2020.

Vancouver:

Zakocs M. Frazemi s sestavino za domače živali v gornjeseniškem govoru. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2020. [cited 2020 Jul 09]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75570 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=140056&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25059080?lang=sl.

Council of Science Editors:

Zakocs M. Frazemi s sestavino za domače živali v gornjeseniškem govoru. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2020. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75570 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=140056&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25059080?lang=sl

2. Balažek, Nina. Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v izbranih prekmurskih govorih.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

V magistrskem delu Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v izbranih prekmurskih govorih so zbrana narečna poimenovanja avtohtonih zdravilnih rastlin na Dolinskem in Goričkem, kjer se govorita prekmursko dolinsko in goričko podnarečje panonske narečne skupine. Narečna poimenovanja so bila pridobljena na terenu po vaseh Goričkega (Prosenjakovci, Vadarci, Šalovci) in Dolinskega (Velika Polana, Mala Polana, Žižki, Trnje, Črenšovci, Odranci, Srednja Bistrica) po vnaprej pripravljeni diaprojekciji slik zdravilnih rastlin. Zbrana poimenovanja so obravnavana z jezikoslovnega (besedotvorni, dialektološki, etimološki, frazeološki) in kulturološkega (etnološki, simbolni) vidika. Obravnavanih je 123 zdravilnih rastlin, za katere smo zbrali 326 narečnih poimenovanj, med katerimi je bilo največ izpeljank. Za lažjo preglednost rastlinskih vrst smo jih razvrstili, kot to določa Mala flora Slovenije (Martinčič idr. 1999), in sicer po družinah glede na sorodnost. Pri raziskovanju elementov, ki so vplivali na motivacijo poimenovanja, smo si pomagali z dostopno literaturo in etimološkimi slovarji. Nekatera poimenovanja so nastala zaradi uporabnosti ali lastnosti rastline. Od informatorjev smo izvedeli mnogo o uporabnosti nekaterih rastlin v preteklosti. S pomočjo preverb v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in Pleteršnikovem slovarju smo osvetlili dokumentiranost in semantiko. Preverjali smo, kolikšen delež narečnih poimenovanj je prevzet iz stičnih jezikov in katera poimenovanja so že zabeležena v literaturi. Za lažje razumevanje prostora, časa in naravne strukture smo kraje, v katerih je potekala raziskava, predstavili z geografskega in zgodovinskega vidika. Ravno pestra zgodovina Prekmurja prikazuje razvoj jezika skozi čas, o čemer priča zbrano besedišče, prevzeto iz stičnih jezikov. Čeprav gojenje zdravilnih rastlin v Prekmurju ni splošno razširjeno, saj zeliščarji rastline nabirajo v naravi, pa sta na Goričkem za oglede urejena dva zeliščna vrtova, in sicer zeliščni vrt na kmetiji Korenika v Šalovcih in Zavod Kocljevina v Prosenjakovcih.

The present Master's Thesis titled Dialectal Names for Medicinal Herbs in Chosen Speeches of Prekmurje examines dialectal names of autochthon medicinal herbs collected from Dolinsko and Goričko subdialect classified to Prekmurje dialect of the Pannonian dialect group. Dialectal names were collected by research in villages of Goričko (Prosenjakovci, Vadarci, Šalovci) and Dolinsko (Velika Polana, Mala Polana, Žižki, Trnje, Črenšovci, Odranci, Srednja Bistrica) via pre-prepared slide show of medicinal herbs. The gathered information is discussed from linguistic (word-formational, dialectological, etymological, phraseological) and cultural studies (ethnological, symbolical) viewpoint. We examined 123 medicinal herbs of which we gathered 326 dialectal names, most of which are derivatives. To facilitate the transparency of plant species, we classified them as specified in Mala flora Slovenije (Martinčič et. al. 1999), namely, by the plant family indicating grouped characteristics. By means of…

Advisors/Committee Members: Koletnik, Mihaela.

Subjects/Keywords: dialektologija; panonska narečna skupina; prekmursko narečje; goričko in dolinsko podnarečje; zdravilne rastline.; dialectology; Pannonian dialect group; Prekmurje dialect; Goričko and Dolinsko subdialect; medicinal herbs.; info:eu-repo/classification/udc/811.163.6'28(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Balažek, N. (2019). Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v izbranih prekmurskih govorih. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129379&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24514568?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Balažek, Nina. “Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v izbranih prekmurskih govorih.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed July 09, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129379&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24514568?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Balažek, Nina. “Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v izbranih prekmurskih govorih.” 2019. Web. 09 Jul 2020.

Vancouver:

Balažek N. Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v izbranih prekmurskih govorih. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2020 Jul 09]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129379&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24514568?lang=sl.

Council of Science Editors:

Balažek N. Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v izbranih prekmurskih govorih. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71673 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=129379&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24514568?lang=sl

3. Sobočan, Ana. Živalski frazemi v izbranih prekmurskih govorih.

Degree: 2019, Univerza v Mariboru

V magistrski nalogi se osredotočamo na živalske frazeme, ki vsebujejo poimenovanje za domačo žival in v naravi prostoživečo žival. Živalski frazemi so zbrani v ravenskem in goričkem govoru, ki ju slovenska dialektologija uvršča v panonsko narečno skupino. V teoretičnem delu je predstavljen geografski in zgodovinski oris obravnavanih krajev, iz katerih so prihajali informatorji. Raziskava preverja živalske frazeme in njihovo uporabo, evidentirani pa so tudi zbrani pregovori, zmerljivke in psovke z motivom živali. Frazemi so slovarsko urejeni in po pojavnosti primerjani s slovarskimi in knjižnimi viri (Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovar slovenskih frazemov). Ugotavljajo se tudi podobnosti in razlike z zbranim narečnim naborom frazemov z istimi sestavinami. Največ je frazemov, ki vsebujejo poimenovanje za domačo žival. V obeh krajevnih govorih se najpogosteje uporablja žival krava, kar odraža pogost neposrednega stika s temi živalmi. V obeh krajevnih govorih so raziskani tudi tisti specifični živalski frazemi, ki jih v knjižnem jeziku ne najdemo. Ugotovitve kažejo, da ima velika večina zbranih frazemov negativno konotacijo, kjer so na človeka prenesene lastnosti večinoma negativne. Živalski frazemi, pregovori, zmerljivke in psovke z motivom živali so pogost pojav ter se redno pojavljajo kot jezikovne enote pri vsakdanji komunikaciji.

The master's thesis focuses on animal idioms that contain either the names of domestic animals or other wildlife animals that are used in local subdialects of Goričko and Ravensko. Both of the local subdialects are classified as a part of the Pannonian dialectal group. In theoretical part, geographical and historical descriptions of selected regions were mentioned and described. The research provided selected analysed idioms and their regular use. Furthermore, animal proverbs and curse words with animal motives were added according to the specific animal. Selected animal idioms were organized in the form of dictionary entries where we ascertained whether the idioms occur in literary sources, the Dictionary of Standard Slovene (SSKJ) or/and in the Phraseological Dictionary of Slovene (SSF). The occurrence of animal idioms in both local dialectal regions was examined, focusing on their differences and similarities. While analysing and combining selected idioms, the results revealed that in both dialectal groups cow is the most commonly mentioned animal. Consequently, the fact illustrates the frequency of a direct contact with these animals. In both local subdialects there were specific idioms that do not occur in literary sources. The research provided the fact that the majority of animal idioms contain a negative connotation, where the transferred features are often strictly negative. Animal idioms, animal proverbs, swear and curse words with animal motives are commonly used and considered as a regular part of a spoken language in everyday communication.

Advisors/Committee Members: Koletnik, Mihaela.

Subjects/Keywords: dialektologija; narečna frazeologija; panonska narečna skupina; prekmursko narečje; živalski frazemi; živalska frazeologija; dialectology; dialectal phraseology; Pannonian dialectal group; dialect of Prekmurje; animal idioms; animal phraseology; info:eu-repo/classification/udc/811.163.6'282(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Sobočan, A. (2019). Živalski frazemi v izbranih prekmurskih govorih. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71878 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=128727&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24893192?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sobočan, Ana. “Živalski frazemi v izbranih prekmurskih govorih.” 2019. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed July 09, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71878 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=128727&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24893192?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Sobočan, Ana. “Živalski frazemi v izbranih prekmurskih govorih.” 2019. Web. 09 Jul 2020.

Vancouver:

Sobočan A. Živalski frazemi v izbranih prekmurskih govorih. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. [cited 2020 Jul 09]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71878 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=128727&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24893192?lang=sl.

Council of Science Editors:

Sobočan A. Živalski frazemi v izbranih prekmurskih govorih. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2019. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71878 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=128727&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24893192?lang=sl

.