Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

You searched for subject:(Portuurgroep verhoudings). One record found.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


University of South Africa

1. Fourie, Jacob Andries Cornelis. Identifisering van adolessente wat groepdruk moeilik hanteer.

Degree: 2001, University of South Africa

Die doel van opvoeding is om die kind tot volwassenheid te lei. 'n Volwasse persoon is iemand wat homself ken, 'n inherente sin virwaardes navolg, sedelik selfstandige besluite kan neem en verantwoordelikheid kan aanvaar. Groepdruk belemmer die verwerwing van bogenoemde eienskappe by die adolessent en bemoeilik gevolglik sy opvoeding. Daarom stel opvoedkundiges toenemend meer in groepdruk as fenomeen belang. Die doeI van die ondersoek was om 'n meetinstrument te ontwikkel waarmee adolessente geidentifiseer kan word wat groepdruk moeilik hanteer. Daarbenewens was dit oak die doel om die belangrikste veranderlikes wat verband hou met groepdruk te identifiseer. 'n Literatuurstudie is onderneem met die doel om die fenomeen groepdruk te analiseer, ondersoek in te stel na die meetbaarheid van groepdruk en vas te stel watter faktore met groepdruk verband hou. 'n Meetinstrument is ontwikkel met die doel om groepdruk te meet (betroubaarheidskoeffisient : 0,86). 'n Empiriese ondersoek is uitgevoerwaarby 452 hoerskool adolessente (234 seuns en 228 dogters) betrek is. Benewens groepdruk is verskeie veranderlikes soos verhouding met ouers, verhouding met maats, selfbeeld, waardes, intelligensie en persoonlikheid ook gemeet. Biografiese gegewens soos geslag, ouderdom, demerietes, buitemuurse aktiwiteite en posisie in gesin is ingesluit. Uit die empiriese ondersoek blyk dit dat : • groepdruk 'n afname toon en verander vanaf graad 8 na graad 12; • selfbeeld, ouderdom, populariteit en verhouding met maats as die vernaamste veranderlikes wat met groepdruk verband hou, beskou kan word. Die implikasies van die bevindinge in die literatuurstudie en in die empiriese ondersoek is bespreek met die doel om ouers en onderwysers met riglyne te voorsien wat hulle kan aanwend om adolessente minder kwesbaar vir groepdruk te maak.; The aim of education is to guide the child towards adulthood. An adult is expected to know himself, follow an inherent sense of values, make moral decisions independently and accept responsibility. Group pressure hampers the attainment of the above characteristics during adolescence and therefore makes education problematic. For this reason educationists are taking a growing interest in group pressure as a phenomenon. The aim of this study was to develop a measuring instrument to identify adolescents who find it difficult to deal with group pressure. In addition it was also the aim to determine the most important variables which relate to group pressure. A literature study was undertaken in order to analyse group pressure as a phenomenon, to analyse the measurability of group pressure and to determine which factors relate to group pressure. An instrument was developed to measure group pressure (reliability coefficient: 0,86). An empiricalinvestigation was carried out involving 452 high school adolescents (234 boys and 228 girls). In addition to group pressure, several variables were measured such as the individual's relationship with parents and friends, his… Advisors/Committee Members: Bester, Garfield (advisor).

Subjects/Keywords: Adolessente; Adolessensie; Verhoudings; Sosiale gedrag; Sosiale aanvaarding; Sosiale druk; Populariteit; Selfbeeld; Konformiteit; Portuurgroepe; Portuurgroepdruk; Groepdruk; Portuurgroep status; Portuurgroep interaksie; Portuurgroep verhoudings; Portuurgroep aanvaarding; Portuurgroep verwerping; Adolescents; Adolescence; Relationships; Social behaviour/behavior; Social acceptance; Social pressure; Popularity; Self-esteem; Conformity; Peer groups; Peer rejection; Peer pressure; Peer status; Peer interaction; Peer relations; Peer acceptance

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Fourie, J. A. C. (2001). Identifisering van adolessente wat groepdruk moeilik hanteer. (Doctoral Dissertation). University of South Africa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10500/16803

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fourie, Jacob Andries Cornelis. “Identifisering van adolessente wat groepdruk moeilik hanteer.” 2001. Doctoral Dissertation, University of South Africa. Accessed November 12, 2019. http://hdl.handle.net/10500/16803.

MLA Handbook (7th Edition):

Fourie, Jacob Andries Cornelis. “Identifisering van adolessente wat groepdruk moeilik hanteer.” 2001. Web. 12 Nov 2019.

Vancouver:

Fourie JAC. Identifisering van adolessente wat groepdruk moeilik hanteer. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of South Africa; 2001. [cited 2019 Nov 12]. Available from: http://hdl.handle.net/10500/16803.

Council of Science Editors:

Fourie JAC. Identifisering van adolessente wat groepdruk moeilik hanteer. [Doctoral Dissertation]. University of South Africa; 2001. Available from: http://hdl.handle.net/10500/16803

.