Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Pedagog a). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Jovanović Mira. Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi.

Degree: 2016, University of Novi Sad

Ova doktorska disertacija bavila se utvrĊivanjem refleksije profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi. TakoĊe, u ovom radu bavili smo se i profesionalnim razvojem i novim ulogama pedagoga u savremenoj školi. Ukupan uzorak u studiji sluĉaja ĉinilo je 30 školskih pedagoga, struĉnih saradnika u osnovnoj i srednjoj školi, sa teritorije Kolubarskog okruga, 4 ispitanika i 26 ispitanica, od kojih 18 radi u gradskoj, a 12 u seoskoj školi. Pored ovih varijabli u obzir su uzete i sledeće varijable: godine radnog staţa i stepen obrazovanja. U kontekstu profesionalnog obrazovanja nastavnika, pojam refleksije definiše se na razliĉite naĉine. Smit i Haton (Smith & Hatton, 1992) na sledeći naĉin sumiraju aktuelna znaĉenja (modele) refleksije: 1.refleksija se odnosi na mišljenje u akciji, ali i na mišljenje o akciji, 2.refleksija se shvata kao analitiĉki proces koji zahteva vreme, ali moţe da se shvati i kao kratkotrajan, intuitivni proces koji se dešava u akciji, 3. rešavanje problema integralni je deo refleksije, ali refleksija postoji i izvan rešavanja problema, i 4.ĉesto se refleksija iscrpljuje u razmišljanju o metodama i efektima nastavnog rada, ali moţe da ukljuĉi i šira etiĉka i socijalna pitanja obrazovanja. Prouĉavanju refleksije profesionalnog identiteta školskog pedagoga prišlo se iz fokusa kvalitativne istraţivaĉke paradigme, a fenomen istraţivanja je posmatran u njegovom prirodnom okruţenju, školi. Ovo je kvalitativno istraţivanje, sprovedeno sa stanovišta interpretativne paradigme iz nacrta studije sluĉaja. Kroz kvalitativni pristup, fenomen profesionalnog identiteta školskog pedagoga ţeleli smo da sagledamo iz razliĉitih perspektiva. U savremenim školama "razvoj kompetencija pedagoga zahteva nove pedagoške poglede sve vreme, kao i percepciju i stvaranje novih radnih polja i pozitivne okoline za podršku ostvarivanja aktivnosti pedagoga i transparentnost u procesu realizacije." (Floric, 2008: 6) U istraţivanju je korišćen polustruktuirani intervju (koji je sastavio autor ovog rada za potrebe istraţivanja), a koji sadrţi pitanja koja se odnose na: inicijalno obrazovanje pedagoga, iskustva na poĉetku rada u školi, mentorski rad, metodiĉki rad, saradnju sa direktorom, saradnju sa nastavnicima, praćenje i vrednovanje rada škole, trenutne izazove u radu, inicijative za promenu prakse i procenu poloţaja pedagoga. - VII - Rezultati pokazuju da se u okviru celine koja se odnosi na inicijalno obrazovanje izdvajaju odreĊene kategorije odgovora koje se, pre svega, odnose na zadovoljstvo inicijalnim obrazovanjem, procenu kompetentnosti za rad kao i potrebu za promenom inicijalnog obrazovanja. U vezi sa iskustvima ispitanika na poĉetku rada u školi izdvajaju… Advisors/Committee Members: Grandić Radovan, Oljača Milka, Knežević-Florić Olivera.

Subjects/Keywords: refleksija, profesionalni identitet, pedagog, savremena školska kultura.; reflection, professional identity, a school counselor, modern schoolculture.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mira, J. (2016). Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi. (Thesis). University of Novi Sad. Retrieved from http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144419985205432.pdf?controlNumber=(BISIS)95730&fileName=144419985205432.pdf&id=4392&source=OATD&language=en ; http://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95730&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mira, Jovanović. “Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi.” 2016. Thesis, University of Novi Sad. Accessed February 19, 2020. http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144419985205432.pdf?controlNumber=(BISIS)95730&fileName=144419985205432.pdf&id=4392&source=OATD&language=en ; http://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95730&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Mira, Jovanović. “Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi.” 2016. Web. 19 Feb 2020.

Vancouver:

Mira J. Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi. [Internet] [Thesis]. University of Novi Sad; 2016. [cited 2020 Feb 19]. Available from: http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144419985205432.pdf?controlNumber=(BISIS)95730&fileName=144419985205432.pdf&id=4392&source=OATD&language=en ; http://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95730&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Mira J. Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi. [Thesis]. University of Novi Sad; 2016. Available from: http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144419985205432.pdf?controlNumber=(BISIS)95730&fileName=144419985205432.pdf&id=4392&source=OATD&language=en ; http://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95730&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Žikovšek, Darja. VLOGA PEDAGOGA PRI SVETOVANJU STARŠEM OB VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC.

Degree: 2014, Univerza v Mariboru

Vstop v vrtec je pomembna prelomnica v otrokovem življenju, saj otrok razširi svoj socialni krog na večjo skupino vrstnikov, prav tako vloga skrbnikov ni več osredinjena le na starše, ampak se ta razširi na vzgojitelje in ostalo pedagoško osebje vrtca. Otroci vstop v vrtec doživljajo različno, odvisno tudi od tega, kakšen odnos do tega dogodka gojijo starši in na kakšen način ga otrokom predstavijo. Pogosto vstop v vrtec predstavlja velik psihični in čustveni izziv ne samo otrokom, temveč tudi njihovim staršem, saj se ti spopadajo s številnimi vprašanji o tem, kako se bo otrok znašel med vrstniki in vzgojitelji, kako se bo spopadal z navezanostjo in v kolikšni meri bo otroku vstop v vrtec pomenil stresno izkušnjo. Zaradi slednjih dejstev je še toliko bolj pomembno, da starši pred vstopom v vrtec opravijo kakovosten posvet s pedagogom, ki jim predstavi vse problemske vidike vstopa otrok v vrtec in optimalen način soočenja s tem dogodkom, da otroci in njihovi starši doživijo vstop v vrtec kot čim bolj pozitivno življenjsko izkušnjo. V teoretičnem delu smo predstavili delovanje svetovalne službe vrtca in se pri tem osredotočili na vlogo pedagoga pri svetovanju staršem v procesu vključitve otroka v vrtec. V empiričnem delu smo raziskali delovna področja pedagogov, zaposlenih v vrtcih v Sloveniji, s poudarkom na raziskovanju vloge pedagogov pri vključevanju otrok v vrtec in pri sodelovanju s starši. Dobili smo vpogled v težave, ki se pojavljajo pri delu pedagogov neposredno v praksi in predloge, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati položaj in delovne izkušnje pedagogov v vrtcih.

Starting nursery school is an important milestone in a child's life, as the child expands his/hers social circle to a larger group of peers. In addition, the role of guardians is no longer limited to the parents, but is extended to include the teachers and other educational staff in the nursery school. Children experience the start of nursery school in different ways, depending on the parents’ attitude toward this event and how they present it to the children. Starting nursery school often represents a major psychological and emotional challenge not only for children but also their parents, who are faced with a number of questions about how will their child get along with his/hers peers and teachers, how will he/she cope with the attachment, and to what extent will starting nursery school constitute a stressful experience for the child. Because of that, it is all the more important that parents, prior to the start of nursery school, go to a quality consultation with a teacher, who presents all aspects of the problem connected with the start of nursery school, as well as the optimal way of confronting this event, so the children and their parents can experience the start of nursery school as a positive life experience. In the theoretical section we have presented the operation of counselling services in nursery schools, while focusing on the role of the teacher during the consultation with the parents about the process of child integration in…

Advisors/Committee Members: Lepičnik-Vodopivec, Jurka.

Subjects/Keywords: Svetovalno delo; vrtec; pedagog; uvajanje otroka v vrtec; sodelovanje s starši; predšolska vzgoja.; Counselling; nursery school; teacher; integration of a child in a nursery school; cooperation with parents; preschool education.; info:eu-repo/classification/udc/373.2.37.064.1(043.2)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Žikovšek, D. (2014). VLOGA PEDAGOGA PRI SVETOVANJU STARŠEM OB VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC. (Masters Thesis). Univerza v Mariboru. Retrieved from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45137 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=65195&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20857864?lang=sl

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Žikovšek, Darja. “VLOGA PEDAGOGA PRI SVETOVANJU STARŠEM OB VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC.” 2014. Masters Thesis, Univerza v Mariboru. Accessed February 19, 2020. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45137 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=65195&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20857864?lang=sl.

MLA Handbook (7th Edition):

Žikovšek, Darja. “VLOGA PEDAGOGA PRI SVETOVANJU STARŠEM OB VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC.” 2014. Web. 19 Feb 2020.

Vancouver:

Žikovšek D. VLOGA PEDAGOGA PRI SVETOVANJU STARŠEM OB VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC. [Internet] [Masters thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. [cited 2020 Feb 19]. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45137 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=65195&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20857864?lang=sl.

Council of Science Editors:

Žikovšek D. VLOGA PEDAGOGA PRI SVETOVANJU STARŠEM OB VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC. [Masters Thesis]. Univerza v Mariboru; 2014. Available from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45137 ; https://dk.um.si/Dokument.php?id=65195&dn= ; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20857864?lang=sl

.