Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Mokyklos strategija). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Vilnius Pedagogical University

1. Baniulienė, Modesta. Mokyklos kultūros ir strategijos santykis: Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklų atvejis.

Degree: Master, Educology, 2010, Vilnius Pedagogical University

Mokyklos kultūra ir strategija yra tarpusavyje susiję organizacijos komponentai: organizacijos strateginės krypties suvokimas ir jos sutapatinamas su asmens siekiais organizacijoje – stiprina vyraujančią kultūrą. Mokyklos bendruomenėms nėra aiškus strateginio planavimo aktualumas, ne visi mato jo esmę ir reikšmę, nesieja to su veiklos tobulinimu ir rezultatų gerėjimo siekimu, todėl šiai veiklai neteikia reikalingo dėmesio, nors būtent tai mokykloms padėtų pasiekti geresnių rezultatų. Šie ribotumai sąlygoja menkesnę mokyklų tobulėjimo galimybę.

A school's culture and strategy are the components of an organization which coexist and influence each other. One of the aspects strenthening the culture of an organisation - a deep understanding of clear strategy's vision, as well as its identification with an individual's aims / aspirations and the culture of the organisation itself. The majority of school communities do not realise the urgency and necessity of strategic planning, few of them see its importance and functionality, moreover, they do not link theory of strategic planning with the prospects for future development and improvement. School communities do not pay the necessary attention to the strategic planning tasks, although this would help to achieve better results. All of the mentioned shortages diminish the prospects of schools' further development.

Advisors/Committee Members: Statauskienė, Loreta (Master’s thesis reviewer), Dukynaitė, Rita (Master’s thesis supervisor), Žadeikaitė, Loreta (Master’s degree committee chair), Pečiuliauskienė, Palmira (Master’s degree committee member), Barkauskaitė, Marijona (Master’s degree committee member), Statauskienė, Loreta (Master’s degree committee member), Žilionis, Juozas (Master’s degree committee member).

Subjects/Keywords: Mokyklos kultūra; Mokyklos strategija; Strateginis planavimas; Strateginis organizavimas; Strateginis valdymas; School culture; School strategy; Strategic planning; Strategic management; Strategic organization

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Baniulienė, Modesta. (2010). Mokyklos kultūros ir strategijos santykis: Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklų atvejis. (Masters Thesis). Vilnius Pedagogical University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100702_113703-92737 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Baniulienė, Modesta. “Mokyklos kultūros ir strategijos santykis: Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklų atvejis.” 2010. Masters Thesis, Vilnius Pedagogical University. Accessed October 22, 2019. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100702_113703-92737 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Baniulienė, Modesta. “Mokyklos kultūros ir strategijos santykis: Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklų atvejis.” 2010. Web. 22 Oct 2019.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Baniulienė, Modesta. Mokyklos kultūros ir strategijos santykis: Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklų atvejis. [Internet] [Masters thesis]. Vilnius Pedagogical University; 2010. [cited 2019 Oct 22]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100702_113703-92737 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Baniulienė, Modesta. Mokyklos kultūros ir strategijos santykis: Kupiškio bendrojo lavinimo mokyklų atvejis. [Masters Thesis]. Vilnius Pedagogical University; 2010. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100702_113703-92737 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete


Siauliai University

2. Gricienė, Dalia. Vidinės ir išornės mokyklos aplinkos analizės ypatumai ir reikšmingumas strategijos projektavimo ir realizavimo procesams.

Degree: Master, Educology, 2010, Siauliai University

Darbe pagrįstas mokyklos strategijos aktualumas sparčios kaitos sąlygomis; nustatytos bendrojo lavinimo mokyklos nūdienos vidaus ir išorės aplinkos veiksnių tendencijos; identifikuoti vidaus ir išorės aplinkos veiksnių raiškos ypatumai mokyklų strategiją atspindinčiuose dokumentuose; parengtos rekomendacijos bendrojo lavinimo mokyklos strategijos projektavimo ir realizavimo optimizavimui. Tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti bendrojo lavinimo mokyklų situacijos analizės ypatumus ir jos raiškos tendencijas mokyklų strateginiuose dokumentuose. Iškelta hipotezė, kad bendrojo lavinimo mokyklų vidinės ir išorinės aplinkos analizės skirsis savo pobūdžiu, konceptualumu, apimtimi, struktūra; didžiosios daugumos mokyklų analizių dominuos ekonominių, socialinių veiksnių neigiamą įtaką atspindinčios tendencijos; mokyklos SSGG analizėse labiau akcentuos savo stipriąsias puses nei trūkumus. Tyrimui atlikti panaudoti 72 bendrojo lavinimo mokyklų 2005-2012 metų laikotarpio įvairių šalies regionų veiklos strateginiai planai. Empirinio tyrimo metu atlikta bendrojo lavinimo mokyklų strateginių planų struktūros ir turinio analizė; išorinės ir vidinės mokyklos aplinkos analizė, atrinkti teiginiai, rodantys teigiamą ir neigiamą įtaką mokyklos veiklai, nustatytos teigiamų ir neigiamų aplinkos veiksnių tendencijos; nustatytos mokyklų stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių tendencijos. Empirinio tyrimo rezultatų analizė išryškino šias tendencijas: dalis mokyklų apsiriboja SSGG... [toliau žr. visą tekstą]

This work substantiates the relevance of school strategy under fast changing conditions. The trends of the factors influencing internal and external environment of the modern general education school were established. Expression peculiarities of internal and external environment factors in the documents presenting school strategy were identified and recommendations to optimize the design and realization of general education school strategy were formulated. The aim of this research is to substantiate the peculiarities of the analysis of the situation in general educations schools and the trends of its expressions in the school strategy documents both theoretically and empirically. The hypothesis of the research is as follows: the analysis of internal and external environment of general education schools will differ in its nature, conceptuality, extent and structure; in the vast majority of the school analysis the trends reflecting negative impact of economic and social factors will predominate; schools SWOT analysis will emphasize their strong sides than faults. 72 strategic plans of general education schools in different regions of the country covering the period 2005-2012 have been used to carry out the research. Empirical research included the analysis of the structure and content of the general education schools strategic plans and the analysis of internal and external school environment. The statements showing positive and negative effect on school work and tendencies of... [to full text]

Advisors/Committee Members: Pocevičienė, Rasa (Master’s degree committee chair), Juodaitytė, Audronė (Master’s degree committee member), Ušeckienė, Lidija (Master’s degree committee member), Augienė, Dalia (Master’s degree committee member), Zambacevičienė, Eugenija Palmira (Master’s degree committee member), Grabauskaitė - Mikšienė, Aneta (Master’s degree session secretary), Gumuliauskienė, Aušrinė (Master’s thesis supervisor), Malinauskienė, Daiva (Master’s thesis reviewer).

Subjects/Keywords: Mokyklos strategija; Vidaus ir išorės aplinkos veiksniai; Aplinkos analizė; School strategy; Factors of internal and external environment; Environment analysis

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Gricienė, Dalia. (2010). Vidinės ir išornės mokyklos aplinkos analizės ypatumai ir reikšmingumas strategijos projektavimo ir realizavimo procesams. (Masters Thesis). Siauliai University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100907_091601-08331 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gricienė, Dalia. “Vidinės ir išornės mokyklos aplinkos analizės ypatumai ir reikšmingumas strategijos projektavimo ir realizavimo procesams.” 2010. Masters Thesis, Siauliai University. Accessed October 22, 2019. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100907_091601-08331 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Gricienė, Dalia. “Vidinės ir išornės mokyklos aplinkos analizės ypatumai ir reikšmingumas strategijos projektavimo ir realizavimo procesams.” 2010. Web. 22 Oct 2019.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Gricienė, Dalia. Vidinės ir išornės mokyklos aplinkos analizės ypatumai ir reikšmingumas strategijos projektavimo ir realizavimo procesams. [Internet] [Masters thesis]. Siauliai University; 2010. [cited 2019 Oct 22]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100907_091601-08331 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Gricienė, Dalia. Vidinės ir išornės mokyklos aplinkos analizės ypatumai ir reikšmingumas strategijos projektavimo ir realizavimo procesams. [Masters Thesis]. Siauliai University; 2010. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100907_091601-08331 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete


Vilnius Pedagogical University

3. Širokina, Žana. Strateginis mokyklos valdymas kaip institucijos sėkmės prielaida Visagino savivaldybėje.

Degree: Master, Educology, 2007, Vilnius Pedagogical University

Magistro darbą sudaro įvadas, dvi dalys, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, santrauka anglų kalba ir priedai. Pirmojoje dalyje „Strateginio valdymo vadybinis edukologinis aspektas“ apibūdinama strateginio valdymo samprata, nagrinėjami svarbiausi užsienio ir Lietuvos mokslininkų teoriniai darbai: strateginis valdymas vadybiniu, edukologiniu aspektu, strateginio valdymo reikšmė diegiant naują švietimo politiką, mokyklos sėkmės traktavimas ir sąryšis su mokyklos strateginiu valdymu, edukologinių tyrimų, nagrinėjančių mokyklos veiklos kokybę, duomenys ir svarbiausios išvados. Antrojoje magistro diplominio darbo dalyje „Strateginio valdymo ir institucijos sėkmės sąryšio Visagino savivaldybės mokyklose tyrimas ir jo rezultatai“ skelbiami ir analizuojami autorės atlikto tyrimo duomenys, aptariami gauti tyrimo rezultatai ir svarbiausios mokyklos valdymo problemos bei strateginio valdymo įtaigumas mokyklos sėkmei. Išvadose ir rekomendacijose atskleistas tyrimo metu išryškėjusi strateginio valdymo mokyklose situacija, jos gerinimo galimybės ir tendencijos bei pasiūlymai strateginio valdymo tobulinimui Lietuvos mokyklose.

Work of the master consists of the introduction, two parts, conclusions, recommendations, the list of the literature, the resume in English and appendices. In the first part “Administrative educational the aspect of strategic management” is described an essence of strategic management, the major theoretical works of foreign and Lithuanian scientists are considered: administrative, educational aspect of strategic management, value of strategic management in introduction of new policy of education, interpretation of success of school and communication of success with strategic management, results and the major conclusions educational researches of quality of activity of schools. In the second part of work of the master “Research of interrelation of strategic management and success of an institution at schools of self-administration of Visaginas and its results” are analyzed the given and received results of the research lead by the author of work, the major problems of management of school and influence of strategic management on success of school are discussed. In conclusions and recommendations the situation of strategic management at schools, opportunities of its improvement and the offer for development of strategic management at schools of Lithuania reveals revealed during research.

Advisors/Committee Members: Žadeikaitė, Loreta (Master’s degree committee chair), Tomaševska, Kristina (Master’s degree session secretary), Barkauskaitė, Marija (Master’s degree committee member), Pečiuliauskienė, Palmira (Master’s degree committee member), Žilionis, Juozas (Master’s degree committee member), Dautaras, Jonas (Master’s degree committee member), Dukynaitė, Rita (Master’s thesis supervisor), Želvys, Rimantas (Master’s thesis reviewer).

Subjects/Keywords: Mokyklos vadovas; Strategija; Strateginis valdymas; Švietimo kokybė; Institucijos sėkmė; The head of school; Strategy; Strategic management; Quality of education; Success of an institution

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Širokina, Žana. (2007). Strateginis mokyklos valdymas kaip institucijos sėkmės prielaida Visagino savivaldybėje. (Masters Thesis). Vilnius Pedagogical University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_173413-04529 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Širokina, Žana. “Strateginis mokyklos valdymas kaip institucijos sėkmės prielaida Visagino savivaldybėje.” 2007. Masters Thesis, Vilnius Pedagogical University. Accessed October 22, 2019. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_173413-04529 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Širokina, Žana. “Strateginis mokyklos valdymas kaip institucijos sėkmės prielaida Visagino savivaldybėje.” 2007. Web. 22 Oct 2019.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Širokina, Žana. Strateginis mokyklos valdymas kaip institucijos sėkmės prielaida Visagino savivaldybėje. [Internet] [Masters thesis]. Vilnius Pedagogical University; 2007. [cited 2019 Oct 22]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_173413-04529 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Širokina, Žana. Strateginis mokyklos valdymas kaip institucijos sėkmės prielaida Visagino savivaldybėje. [Masters Thesis]. Vilnius Pedagogical University; 2007. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_173413-04529 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

.