Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(Kajokas). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


Vytautas Magnus University

1. Pateriabaitė, Giedrė. Donaldo Kajoko esė stilistika.

Degree: Master, Philology, 2010, Vytautas Magnus University

Baigiamajame magistro darbe tyrinėjamos Donaldo Kajoko esė, jų temos, struktūra ir raiška. Teorinėje dalyje aprašomas esė žanro savitumas, formalioji ir personalioji eseistika, pagrindinės esė temos, esė raiška. Praktinėje dalyje D. Kajokas pristatomas kaip personalusis eseistas, kurio tikslas – savojo „aš“ ištyrimas. Eseistinis mąstymas, dar vadinamas eseistiniu „metodu“, pirmiausia reikalauja savęs pažinimo. Tokios eseistikos pradininkas buvo prancūzų filosofas Michelis de Montaigne‘is. Skyriuje „Donaldo Kajoko eseistikos temos“ aprašoma Rytų ir Vakarų kultūrų sintezės idėja, kuri išryškėja D. Kajoko eseistikoje, taip pat apžvelgiamos pagrindinės analizuojamo autoriaus kūrybinio lauko temos: religija, gamta, kūryba, kūnas, kančia ir mirtis. Autoriui labai svarbi dieviškumo, transcendentiškumo sąvoka, Dievo, kaip Vienio, samprata. Eseistas pabrėžia glaudų žmogaus ir gamtos santykį, harmoningo buvimo pavyzdį įžvelgia gamtoje. Kadangi D. Kajokas pirmiausia yra poetas, jam svarbi kūrybos, poezijos tema. Autorius daugiausia dėmesio skiria dvasiniams dalykams, tačiau šalia jų aptaria kūno reikšmę. Kančią eseistas siūlo priimti nuolankiai, nes jai neverta priešintis. Mirtį suvokia kaip neišvengiamybę, kurios nevalia nei bijoti, nei šauktis. Toliau darbe tyrinėjama D. Kajoko esė struktūra: antraštės, epigrafai, ištraukos iš dienoraščio, prisiminimai, aforizmai, fragmentai ir citatos, iš kurių konstruojama esė. Kai kurios esė panašios į novelę, kitos – į dienoraštį, fragmentą, dar... [toliau žr. visą tekstą]

The finishing master‘s work investigates the essay, their topics, composition and expression of Donaldas Kajokas‘. Originality of the essay genre, formal and personal essay, the main topics of the essay, the expression of the essay are described in the theoretical part. Kajokas as a personal essayist, whose purpose is his investigation is presented in the practical part of work. Essayistical contemplation or essayistical method demands oneself cognitive at first. French philosopher Michel de Montaigne was the initiator of such essayistics. The cultures’ synthesis idea of East and West is described in the part „The Topics of the Essay by Donaldas Kajokas“. The main Kajokas‘ essay topics, such as religion, nature, creation, body, pain and death are depicted in this part of work too. The conceptions of God, transcendentalism are very important for Kajokas. The essayist emphasizes the close relationship of a person and nature. Kajokas is known as a poet, so the topic of creation, of poetry is very significant for him. The author pays attention to spiritual things at first, but close to this he describes body. The essayist suggests accepting the pain obediently, because it is not worth resisting to it. Kajokas thinks the death as inevitability, which does not need to fear or invite. Some of the essays are like a novel, others like a diary, a fragment or expanded aphorisms. The author often writes compositions using the association principle: he begins his essay with an epigraph... [to full text]

Advisors/Committee Members: Mykolaitytė, Aurelija (Master’s thesis supervisor), Žakevičienė, Indrė (Master’s thesis reviewer).

Subjects/Keywords: Kajokas; Struktūra; Raiška; Kajokas; Structure; Expression

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Pateriabaitė, Giedrė. (2010). Donaldo Kajoko esė stilistika. (Masters Thesis). Vytautas Magnus University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_144756-04257 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pateriabaitė, Giedrė. “Donaldo Kajoko esė stilistika.” 2010. Masters Thesis, Vytautas Magnus University. Accessed August 15, 2020. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_144756-04257 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Pateriabaitė, Giedrė. “Donaldo Kajoko esė stilistika.” 2010. Web. 15 Aug 2020.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Pateriabaitė, Giedrė. Donaldo Kajoko esė stilistika. [Internet] [Masters thesis]. Vytautas Magnus University; 2010. [cited 2020 Aug 15]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_144756-04257 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Pateriabaitė, Giedrė. Donaldo Kajoko esė stilistika. [Masters Thesis]. Vytautas Magnus University; 2010. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_144756-04257 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete


Vytautas Magnus University

2. Žielytė, Jūratė. Indų mitologijos motyvai Vytauto P. Bložės, Donaldo Kajoko ir Rabindranato Tagorės poezijoje.

Degree: Master, Philology, 2010, Vytautas Magnus University

Vytautas P. Bložė, Donaldas Kajokas ir Rabindranathas Tagorė yra gerai susipažinę su indų Vedų vaišnavizmo mitologija, todėl savo eilėraščiuose įdomiai ir gražiai ją taiko, atskleisdami įvairių reiškinių prasmes ir praturtindami lietuvišką poeziją. Daugiausiai dėmesio poetai skiria mėnuliui, sielos ir Supersielos ryšiui ir Dievo Krišnos archetipui, mažiau – šventam medžiui ir gėlei. Kajokas daugiau dėmesio skiria mėnuliui. Bložės mėnulis skatina dvasinį augimą ir neleidžia pasiduoti materialiai tamsai, taip pat dieviškas asmuo su begaliniu pasauliu, Kajokui jis – ne tik šviesa, lemtis bet ir pats Dievo Asmuo (su mėnulio veidu ir akimis), grojantis fleita, taip pat moters ir vaiko įvaizdis, kas atitinka indų mitologiją, o Tagorei mėnulį atstoja Pats Dievas Krišna, turintis mėnulio veidą. Jų mėnulis yra nuolatos veikianti dieviška asmenybė, kas būdinga indų mitologijai. Poetams labai svarbus sielos ir Supersielos santykio motyvas. Visi trys remiasi Vedų šventraščių alegorija ir šį įvaizdį pateikia kaip du paukštelius. Paukštelis Supersiela nuolatos pataria, ką daryti, kad jos antrininkė išsivaduotų nuo žemų įgeidžių ir pasiektų aukščiausią tobulumą, atgaivindama dievišką draugystę. Tagorės paukštis yra be galo laimingas, būdamas kartu su Viešpačiu, Bložė stebi šiuos paukštelius, o Kajoko paukštis nelaimingas, nes neįsiklauso į Supersielą. Kajoko ir Tagorės Supersiela ir siela dar lyginamos su saule ir jos šviesa, Supersielos nebuvimą sielos gyvenime – su tamsa. Tokios metaforos... [toliau žr. visą tekstą]

Vytautas P. Bložė, Donaldas Kajokas and Rabindranath Tagore are well acquainted with indian Vedic mythology, therefore in their poetry they adjust it interestingly and beautifully, by revealing the meanings of different phenomenons, and in this way enriching lithuanian poetry. Most of the attention the poets allot to the moon trop, the relationship between the soul and the Supersoul and the archetype of God Krishna, less attention – to the sacred tree and flower. Kajokas attaches great importance to the moon. Bložė's moon induces spiritual growth and does not allow to yield to material darkness, it is also divine person with limitless world. To Kajokas it is not only the light, destiny, but also God (with moonlike face), who plays the flute, it is the trope of a woman and a child too. And for Tagore the place of the moon takes God Krishna Himself with His moonlike face. Their moon is always acting divine person, what is the characteristic of indian mythology. The motive of the relation between the soul and the Supersoul is very significant to the poets. All three of them lean on the allegory of Vedic scriptures and present this trop as two birds. The bird Supersoul always advises what to do for Her minor to make itself free from low whims, by reviving divine friendship. Tagore's bird is endlessly happy being together with the Lord, Bložė observes these birds and Kajokas' bird is unhappy, because it doesn't heed to the Supersoul. Kajokas' and Tagore's Supersoul and soul are... [to full text]

Advisors/Committee Members: Stepukonienė, Inga (Master’s thesis supervisor), Budriūnaitė, Agnė (Master’s thesis reviewer).

Subjects/Keywords: Mitas; Poezija; Bložė; Kajokas; Tagorė; Myth; Poetry; Bložė; Kajokas; Tagore

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Žielytė, Jūratė. (2010). Indų mitologijos motyvai Vytauto P. Bložės, Donaldo Kajoko ir Rabindranato Tagorės poezijoje. (Masters Thesis). Vytautas Magnus University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_112913-52106 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Žielytė, Jūratė. “Indų mitologijos motyvai Vytauto P. Bložės, Donaldo Kajoko ir Rabindranato Tagorės poezijoje.” 2010. Masters Thesis, Vytautas Magnus University. Accessed August 15, 2020. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_112913-52106 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Žielytė, Jūratė. “Indų mitologijos motyvai Vytauto P. Bložės, Donaldo Kajoko ir Rabindranato Tagorės poezijoje.” 2010. Web. 15 Aug 2020.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Žielytė, Jūratė. Indų mitologijos motyvai Vytauto P. Bložės, Donaldo Kajoko ir Rabindranato Tagorės poezijoje. [Internet] [Masters thesis]. Vytautas Magnus University; 2010. [cited 2020 Aug 15]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_112913-52106 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Žielytė, Jūratė. Indų mitologijos motyvai Vytauto P. Bložės, Donaldo Kajoko ir Rabindranato Tagorės poezijoje. [Masters Thesis]. Vytautas Magnus University; 2010. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100617_112913-52106 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete


Siauliai University

3. Norvaišaitė, Rasa. Biblijos horizontas XXa. šeštojo dešimtmečio kartos lietuvių poetų kūryboje.

Degree: Master, Philology, 2005, Siauliai University

Summary The architectonics of the Biblical horizon allow to perceive, and highlight the ideological and semantical poetical kernel of the XXth century 6th decade poets’ generation. While highlighting the peculiarity of the Biblical horizon and revealing the semantical kernels of writers’ apprehension and poetical worldview, the theoretical hermeneutical principle of text reading is chosen. A reference is made to the perspective of Ricoeuras, which formulates the tradition of hermeneutical symbol and metaphor apprehension. The Biblical horizon is perceived according to the three poetical traditions of the Scripture re-creating. That would be: the structure of views proning to the logycs of rebellion and myth, the poetical principle of sensual and perceptual relation to the things, the intelectual novation of the biblical religious architectonics. The creation of these poets, representing diverse poetical traditions, idividually transform (Platelis, Kajokas, Gailius, Cieškaitė) or deform (Patackas) the notional field of the Scripture. In Patackas and Platelis poetry, representing the verse of death or reflection, for pointing out the Biblical horizon is important the mythopoetical cogitation which brings forward the dominant of rebellion, related to the sociocultural apprehension and revealing the Biblical typology of banishment from the paradise. Patackas poetry points out the perspective of the profanic paradygme, demythologization of the biblical images, semantical insights... [to full text] Advisors/Committee Members: Čiočytė, Dalia (Master’s thesis reviewer), Lazdynas, Gintaras (Master’s degree committee member), Jakaitė, Dalia (Master’s thesis supervisor), Maskuliūnienė, Džiuljeta (Master’s degree committee chair).

Subjects/Keywords: XX a. šeštojo dešimtmečio lietuvių poetų kar; Mitopoetinis mąstymas; God; The meditational style of speaking; Biblija; Cieskaite; Platelis; Sociokultūrinė savivoka; Dievas; Kajokas; Patackas; Angelas; Gailius; Pontius Pilate; Pontijus Pilotas; XXth century 6th decade poets’ generation; Meditacinis kalbėjimas; Sociocultural apprehension; Angel; Cieškaitė; Mythopoetical cogitation; Bible

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Norvaišaitė, Rasa. (2005). Biblijos horizontas XXa. šeštojo dešimtmečio kartos lietuvių poetų kūryboje. (Masters Thesis). Siauliai University. Retrieved from http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050603_140452-87529 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Norvaišaitė, Rasa. “Biblijos horizontas XXa. šeštojo dešimtmečio kartos lietuvių poetų kūryboje.” 2005. Masters Thesis, Siauliai University. Accessed August 15, 2020. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050603_140452-87529 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

MLA Handbook (7th Edition):

Norvaišaitė, Rasa. “Biblijos horizontas XXa. šeštojo dešimtmečio kartos lietuvių poetų kūryboje.” 2005. Web. 15 Aug 2020.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Vancouver:

Norvaišaitė, Rasa. Biblijos horizontas XXa. šeštojo dešimtmečio kartos lietuvių poetų kūryboje. [Internet] [Masters thesis]. Siauliai University; 2005. [cited 2020 Aug 15]. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050603_140452-87529 ;.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

Council of Science Editors:

Norvaišaitė, Rasa. Biblijos horizontas XXa. šeštojo dešimtmečio kartos lietuvių poetų kūryboje. [Masters Thesis]. Siauliai University; 2005. Available from: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050603_140452-87529 ;

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Author name may be incomplete

.