Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(HPMC antioxidant activity antimicrobial activity Hep G2 Rin 5F LC MS MS phenolic compounds FTIR spectroscopy planar chromatography GC MS fatty acids AAS macro AND microelements). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Tešanović Kristina. Биолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001.

Degree: 2017, University of Novi Sad

У оквиру ове докторске дисертације испитана је биолошка активност екстраката плодних тела и потопљених култура (мицелије и филтрата) аутохтоних врста гљива Coprinus comatus и Coprinellus truncorum. Такође, испитан је  метаболизам фосфата мицелија обе врсте употребом нуклеарно магнетне резонантне спректроскопије (31Р NMR), утицај ванадијума на метаболизам фосфата као и идентификација облика ванадата присутних у ћелији мицелије (51V NMR). Утврђена је антирадикалска и антиоксидативна активност  етанолних,метанолних и водених екстраката гљива при чему су се екстракти потопљених култура издвојили по антирадикалској, а екстракти плодних тела по антиоксидативној активности. Екстракти потопљених култура истакли су се и у погледу антибактеријске активности, где се као најпотентнији показао  хлороформски екстракт филтрата потопљене културе C. comatus. Такође, етанолни екстракт филтрата потопљене културе C. comatus показао се као најпотентнији у анти-ацетилхолинестеразној активности у односу на  конвенционални лек донепезил. Испитан је и утицај екстраката на вијабилност ћелијских линија HepG2 (хумане хепатома ћелије) и Rin-5F (ß ћелије панкреаса пацова). Спектрофотометријским методама одређен је укупан садржај фенола и флавоноида у већини анализираних екстраката. LC/MS идентификацијом и квантификацијом фенолних киселина уочена је разлика између фенолних једињења присутних у плодном телу, мицелији и филтрату потопљене културе. Екстракти потопљених култура бележе већи број и већи садржај једињења. Укупан садржај протеина одређен само у воденим екстрактима, а укупан садржај угљених хидрата у полисахаридним екстрактима.Употребом Фуријеве инфрацрвене спектроскопске методе (FTIR) детектоване су везе између угљених хидрата  присутних у полисахаридним екстрактима, а планарном  хроматографијом показано је да екстракти плодног тела и филтрата врсте С. truncorum, као и екстракт плодног тела врсте C. comatus, садрже велику  количину D-глукозе, док екстракт мицелије C. truncorum, баш као и екстракти филтрата и мицелије C. comatus, садрже највише галактозе. Квалитативном и квантитативном елементарном анализом (ААS) утврђен је виши садржај  калијума и гвожђа у анализираним узорцима. GC-МS идентификацијом и квантификацијом масних киселина указано је на значајно присуство линолне киселине код обе врсте.  Како за аутохтону врсту  C.truncorum постоји мало података у литератури, подаци о њеном хемијском саставу могу се сматрати иновативним. Компаративним прегледом биолошке активности и хемијског састава екстраката плодног тела и мицелије и филтрата (потопљених култура) указано је да су анализирани екстракти извори биоактивних супстанци са медицинским потенцијалом, а потопљене културе датих гљива представљају атрактивне кандидате за даља биотехнолошка истраживања.

U okviru ove doktorske disertacije ispitana je biološka aktivnost ekstrakata plodnih…

Advisors/Committee Members: Karaman Maja, Pejin Boris, Bogavac Mirjana, Marković Jelena, Žižić Milan, Novaković Aleksandra.

Subjects/Keywords: Bazidiomycota, макрогљиве, медицинске гљиве, секундарни метаболити, биолошка активност, NMR; SEM; слободни радикали НРМС антиоксидативна активност, спектрофометријски текстови; антимикробна активност, вијабилност ћелија HEP G2, Rin-5F,LC-MS-MS, фенолна једињења, FTIR спектроскопија,планарна хроматографија, GS-MS masne kiseline, AAS, макро и микроелементи; Bazidiomycota, makrogljive, medicinske gljive, sekundarni metaboliti, biološka aktivnost, NMR; SEM; slobodni radikali NRMS antioksidativna aktivnost, spektrofometrijski tekstovi; antimikrobna aktivnost, vijabilnost ćelija HEP G2, Rin-5F,LC-MS-MS, fenolna jedinjenja, FTIR spektroskopija,planarna hromatografija, GS-MS masne kiseline, AAS, makro i mikroelementi; Basidiomycota, Coprinus comatus, Ciprinelus truncorum, medical fungi, free radicals, secondary metabolites, biological activity, NMR; HPMC antioxidant activity, antimicrobial activity, Hep G2, Rin-5F, LC-MS-MS, phenolic compounds, FTIR spectroscopy, planar chromatography, GC-MS fatty acids, AAS, macro- and microelements

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kristina, T. (2017). Биолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001. (Thesis). University of Novi Sad. Retrieved from https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija150115777834238.pdf?controlNumber=(BISIS)104928&fileName=150115777834238.pdf&id=10373&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104928&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kristina, Tešanović. “Биолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001.” 2017. Thesis, University of Novi Sad. Accessed October 25, 2020. https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija150115777834238.pdf?controlNumber=(BISIS)104928&fileName=150115777834238.pdf&id=10373&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104928&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kristina, Tešanović. “Биолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001.” 2017. Web. 25 Oct 2020.

Vancouver:

Kristina T. Биолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001. [Internet] [Thesis]. University of Novi Sad; 2017. [cited 2020 Oct 25]. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija150115777834238.pdf?controlNumber=(BISIS)104928&fileName=150115777834238.pdf&id=10373&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104928&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kristina T. Биолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001. [Thesis]. University of Novi Sad; 2017. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija150115777834238.pdf?controlNumber=(BISIS)104928&fileName=150115777834238.pdf&id=10373&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104928&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Rašeta Milena. Детекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност.

Degree: 2016, University of Novi Sad

 У оквиру ове докторске дисертације испитан је хемијски састав и биолошке активности ЕtOH, H2Oи CHCl<sub>3 </sub> екстраката четири врсте гљива рода Ganoderma  (Basidiomycota): <em> G. applanatum,  G. lucidum,G. pfeifferi,  G. resinaceum</em>  са територије Војводине.Хемијски састав анализираних врста је одређен применом: ААЅ методе (састав макро-  имикроелемената у сувим остацима гљива) и LC-MS/MS технике (квантитативни састав фенолних једињења и флавоноида) при чему је детектовано 12 једињења. Спектрофотометријским методама је одређен садржај протеина, шећера, укупних фенола и флавоноида, код којих је највећи садржај протеина утврђен за ЕtOH екстракте <em> G. applanatum  </em>и  G. pfeifferi. Испитивања биолошких активности екстраката обухватила су: одређивање<span id="cke_bm_779S" style="display: none;"> </span><em>  in vitro</em><span id="cke_bm_779E" style="display: none;"> </span>  и  in vivo антиоксидантне, антимикробне, антиинфламаторне, антипролиферативне и антијабето<span id="cke_bm_780E" style="display: none;"> </span>гене   aктивности.       Антиоксидантна активност (способност неутрализације слободних радикала и редукциони потенцијал) је одређена спектрофотометријским методама, при којој су најбољу активност остварили Н2О екстракти  G. applanatum. Антимикробнa активност  анализираних екстраката одређена је испитивањем антибактеријског, антифунгалног и антивиралног потенцијала где се издвојила G. pfeifferi врста. Антиинфламаторни потенцијал EtOH и  CHCl3 екстраката одређен је<em>  ex vivo </em> методом мерењем способности инхибиције продукције медијатора инфламације  (продукти  метаболизма арахидонске киселине) при којој су бољу активност испољили CHCl3 екстракти. Ефекат EtOH и H2O екстраката врста рода Ganoderma   на раст MCF ћелијске линије испитан је MTT тестом, а посебно су се издвојили  EtOH  екстракти врста после 72h. Остварена антидијабетогена активност EtOH и Н2О екстраката врста  <span id="cke_bm_795S" style="display: none;"> </span><em>G. pfeifferi  </em><span id="cke_bm_795E" style="display: none;"> </span>и  G. resinaceum  код алоксан-индукованог <em> D. mell<span id="cke_bm_796E" style="display: none;"> </span>itus-a </em> на  експерименталним  животињама  праћена je регенерацијом  ß- ћелија  Лангерхансових острваца панкреаса. Као потенцијални нефро-  и  хепатопротективни агенси се издвајају екстракти<em>  G. resinaceum.</em> Сумарно, укупни биопотенцијал анализираних врста рода  Ganoderma  на основу спроведених анализа хемијске   kарактеризације и биолошке активности упућује  на  могућност њихове потенцијалне примене као нутрацеутика и… Advisors/Committee Members: Popović Mira, Karaman Maja, Mimica-Dukić Neda, Milošević Biljana, Popović Boris.

Subjects/Keywords: Ganoderma, Basidiomycota, макрогљиве, медицинске гљиве, слободни радикaли, секундарни метаболити, биолошка активност, антиоксидантна активност in vitro и in vivo, aнтимикробна активност, антиинфламаторна активност, 1-COX, 12-LOX, антипролиферативна активност, MCF-7, антидијабетогена активност, алоксан, AAS, макро- и микроелементи, LC-MS-MS, фенолна једињења,Bradford-ов тест, PSA тест; Ganoderma, Basidiomycota, makrogljive, medicinske gljive, slobodni radikali, sekundarni metaboliti, biološka aktivnost, antioksidantna aktivnost in vitro i in vivo, antimikrobna aktivnost, antiinflamatorna aktivnost, 1-COX, 12-LOX, antiproliferativna aktivnost, MCF-7, antidijabetogena aktivnost, aloksan, AAS, makro- i mikroelementi, LC-MS-MS, fenolna jedinjenja,Bradford-ov test, PSA test; Ganoderma, Basidiomycota, macrofungi, medicinal mushrooms, free radical species, secondary metabolites, biological activity, antioxidant activity in vitro and in vivo, antimicrobial activity, antiinflammatory activity, 1-COX, 12-LOX, antiproliferative activity, MCF-7, antidiabetic activity, alloxan, AAS, macro- and microelements, LC-MS-MS, phenolic compounds, Bradford assay, PSA assay

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Milena, R. (2016). Детекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност. (Thesis). University of Novi Sad. Retrieved from https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14685823970707.pdf?controlNumber=(BISIS)101530&fileName=14685823970707.pdf&id=6490&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101530&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Milena, Rašeta. “Детекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност.” 2016. Thesis, University of Novi Sad. Accessed October 25, 2020. https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14685823970707.pdf?controlNumber=(BISIS)101530&fileName=14685823970707.pdf&id=6490&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101530&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Milena, Rašeta. “Детекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност.” 2016. Web. 25 Oct 2020.

Vancouver:

Milena R. Детекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност. [Internet] [Thesis]. University of Novi Sad; 2016. [cited 2020 Oct 25]. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14685823970707.pdf?controlNumber=(BISIS)101530&fileName=14685823970707.pdf&id=6490&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101530&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Milena R. Детекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност. [Thesis]. University of Novi Sad; 2016. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14685823970707.pdf?controlNumber=(BISIS)101530&fileName=14685823970707.pdf&id=6490&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101530&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Univerzitet u Beogradu

3. Kostić, Olga A., 1966-. Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana.

Degree: Šumarski fakultet, 2016, Univerzitet u Beogradu

Biotehničke nauke - Šumarstvo -Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine / Biotechnical Sciences - Forestry - Forest ecology, protection and improvement of the environment

Revitalizacija deponija pepela zasnivanjem biljnog pokrivača predstavlja postupak kojim se najbolje može umanjiti rizik za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Uspostavljanje biljnog pokrivača, setvom zeljastih i sadnjom drvenastih vrsta biljaka, obezbeđuje fizičku i hemijsku stabilizaciju pepela, sprečava eroziju vetrom i smanjuje disperziju toksičnih hemijskih elemenata u životnu sredinu. Selekcija biljnih vrsta u tom smislu je važan faktor koji determiniše efikasnost postupka revitalizacije deponije. Istraživanja koja su predmet ove teze, sprovedena su na deponiji pepela termoelektrane ‘Nikola Tesla A’ u Obrenovcu (‘TENT A’), koja zauzima 382 ha plodnog obradivog zemljišta, na desnoj obali reke Save i to: na aktivnoj laguni (L0) u koju se mešavina pepela i vode (1:10) hidraulički doprema i na dve pasivne lagune, L1 starosti tri godine i L2 starosti jedanaest godina, na kojima se sprovodi proces privremenog-kratkotrajnog biološkog obnavljanja pasivnih laguna deponije. Cilj istraživanja bio je definisanje abiotičkih faktora koji limitiraju opstanak i rast biljaka biljaka na lagunama deponije pepela različite starosti, kao i ispitivanje ekofizioloških, biohemijskih i morfoloških karakteristika i proučavanje adaptivnog odgovora drvenastih vrsta biljaka na efekte multipnog stresa. Istraživanjima su obuhvaćene dve sađene vrste, tamariks (Tamarix tetrandra Pall.) i bagrem (Robinia pseudoacacia L.) i dve spontano kolonizovane vrste, bagrenac (Amorpha fruticosa L.) i bela topola (Populus alba L.), koje su na prostor deponije dospele sa okolnih staništa. Na osnovu dobijenih rezultata procenjen je njihov kapacitet za opstanak u uslovima deponije i potencijal za sadnju u svrhu revitalizacije ovakvih staništa. Utvrđeno je da limitirajuće faktore za opstanak i rast biljaka na deponiji pepela ‘TENT A’, predstavljaju nepovoljne fizičke i hemijke karakteristike pepela (peskovit mehanički sastav koji uslovljava mali sadržaj vode dostupne biljkama, fina tekstura i obrazovanje cementnih slojeva koji ometaju ukorenjavanje biljaka, povišen salinitet i alkalnost, toksičnost As, B, Cu, Mo, Se, Cr i Ni i deficit C, N, P, Mn i Zn). Deponovanje pepela u vlažnim lagunama i njegova izloženost atmosferskim prilikama (weathered ash), njegova biorekultivacija i spontano naseljavanje biljaka, pozitivno su se odrazili na promenu početnih, veoma nepovoljnih fizičkih i hemijskih karakteristika...

Advisors/Committee Members: Knežević, Milan, 1953-.

Subjects/Keywords: ash deposit; revitalisation; multiple stress; macro and microelements; vitality; pigments; phenols; oxidative stress; adaptive potential

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kostić, Olga A., 1. (2016). Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11000/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kostić, Olga A., 1966-. “Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana.” 2016. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed October 25, 2020. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11000/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kostić, Olga A., 1966-. “Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana.” 2016. Web. 25 Oct 2020.

Vancouver:

Kostić, Olga A. 1. Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2016. [cited 2020 Oct 25]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11000/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kostić, Olga A. 1. Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2016. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11000/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.