Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(DIVADLO Divadeln um n je star jako lidstvo samo Za dobu sv existence pro lo dlouh m a barvit m v vojem). Showing records 1 – 30 of 55542 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [1852]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Levels

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

2. Bureš, Michal. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Premature loss of capacity, mode of partial charge, additives, negative electrode, lead acid battery, lead-acid battery cycling, hybrid electric vehicle, traction battery, ebonex, titanium dioxide Advisors/Committee Members: Bača, Petr (advisor), Zimáková, Jana (referee).

Subjects/Keywords: Tato práce je zaměřena na problematiku olověných akumulátorů používaných v hybridních elektrických vozidlech a vozidlech s trakčním pohonem. Tyto akumulátory pracují ve specifických podmínkách; konkrétně v režimu částečného nabití označovaném jako PSOC a režimu hlubokého vybití DoD. Tato skutečnost je odpovědná za předčasnou ztrátu kapacity článků olověných akumulátorů a jejich krátkou životnost. Úkolem této práce je prověřit vliv vodivých keramik; jako možných aditiv do aktivních hmot kladných elektrod článků olověných akumulátorů pracujících v režimu DoD; za účelem prodloužení jejich životnosti.; This thesis is focused on lead-acid batteries used in hybrid electric vehicles and batterypowered vehicles. These cells work in specific conditions; particularly under partial charge referred to as PSOC and DoD. This fact is responsible for the premature loss of capacity cell lead-acid batteries and their short lifetime. The task of this thesis is to examine the effect of conductive ceramics as possible additives to the negative electrode active materials of lead-acid battery cells operating in a DoD; in order to prolong their life.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bureš, M. (2019). Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bureš, Michal. “Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bureš M. Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů: The use of ceramics in the positive active mass of lead-acid batteries. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/41622

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

3. Hanáčková, Zuzana. Výjevy ze života: Pictures from Life.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 Výslednou prací jsou kresby vyjadřující očekávání a objekty ze sádry znázorňující určité role.Objekty jsou umístěny na čtyřech černý ch soklech, velikostně zvolené podle rozměru objektu.Sokly… (more)

Subjects/Keywords: Výjevy ze života V bakalářské práci navazuji na předchozí téma; kde jsem se zabývala popisem; konstrukcí psychických jevů; které odkazovaly k reálné prožívané situaci.S geometrickým tvarem jsem pracovala jako se symbolem pocitu; který byl součástí nějaké situace; která mě zajímala.Zkoumala jsem téma komunikace; nemoci; víry a jejího vlivu.Hlavním motivem v kresbě je pro mě figura a určení geometrického tvaru.Psychické jevy redukuji na symboly.; Bakalářskou práci jsem nazvala Výjevy ze života; reflektuji zde aktuální scény z života; s kterými se konfrontuji.Můj všeobecný zájem jsou lidé; chování; vztahy; mentalita; s tím spojené názory na určité téma; většinou témata z běžného života; zajímavá je pro mě konfrontace lidí; život na vesnici.Situace analyzující nadcházející role; očekávání.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hanáčková, Z. (2019). Výjevy ze života: Pictures from Life. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/34420

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hanáčková, Zuzana. “Výjevy ze života: Pictures from Life.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/34420.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hanáčková, Zuzana. “Výjevy ze života: Pictures from Life.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Hanáčková Z. Výjevy ze života: Pictures from Life. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34420.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hanáčková Z. Výjevy ze života: Pictures from Life. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34420

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

4. Šmok, Vojtěch. Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact.

Degree: 2018, Brno University of Technology

Contact, cam, follower, lubrication film, direct observation Advisors/Committee Members: Šperka, Petr (advisor), Zimmerman, Martin (referee).

Subjects/Keywords: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku týkající se přímého zkoumání kontaktu vačky a zdvihátka; jako typického představitele kontaktu s proměnnou geometrií a zatížením. Tyto změny mohou zapříčinit porušení mazacího filmu; což může mít za následek zvýšení tření a tím související větší opotřebení prvků. Po teoretickém úvodu do problematiky mazání tohoto spojení je nejprve obecně popsána základní teorie potřebná k dalšímu pokračování v rozvoji. Dále je shrnut současný stav poznání s uvedením stěžejních poznatků. Jednotlivé výzkumy ukazují; kam je třeba se dál ubírat; a případně co zlepšit na aparaturách pro přímé zkoumání kontaktu. Díky získaným hodnotám a poznatkům můžeme technologicky a konstrukčně zlepšit prvky; které se účastní společného kontaktu tj. vačka a zdvihátko pro jejich delší životnost.; Kontakt; vačka; zdvihátko; mazací film; přímé pozorování

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Šmok, V. (2018). Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/71240

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Šmok, Vojtěch. “Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/71240.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Šmok, Vojtěch. “Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact.” 2018. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Šmok V. Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/71240.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Šmok V. Kontakt vačky a zdvihátka: Cam-follower contact. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/71240

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

5. Kliment, Jakub. Smrštění: Implosion.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 In this work, I deal with emergent shapes using deformation.       With this deformation technical element (which in this case are discarded barrels from… (more)

Subjects/Keywords: V mé závěrečné práci; bych rád předvedl postup; ke kterému jsem se s touto technikou dostal. Implodováním šesti vyřazených sudů od laminátu; vzniklo takzvaných šest dílů skládačky. Jednoduchým variováním; jsem hledal návaznost tvarů mezi barely a začal jsem je stavět na sebe. Jednotlivé spoje jsem svařil; a aby na sebe tvary opravdu navazovaly; potáhl jsem je laminátem se skelným vláknem. Tímto postupem; jsem se dopracoval do výšky zhruba 5; 5 m. Tento rozměr už dělá z věci celkem masivní a manipulačně náročný objekt; který je náročný na stabilitu. Tím jsem na spodní část byl nucen připevnit ocelový kříž. Tento nosný kříž bude pojednán tak; aby nerušil věc jak vizuálně; tak koncepčně. Celý objekt je následně potažen laminátem a skelným vláknem pro zpevnění celého korpusu a pro získání různorodější a hrubší výsledné struktury.; In my thesis; I would like to show the procedure to which I got with this technique. Implodováním six discarded barrels from a laminate formed the so-called six parts of the puzzle. A simple variováním; I was looking for continuity between the barrels and shapes I started to build on each other. Individual welded joints I and shapes so that they really followed; I drew a laminate with fiberglass. In this procedure; I had worked up to a height of about 5.5 m; this dimension it makes things a massive total and handling challenging subject that is challenging to stability. Thus I was forced to the bottom of the mount steel base. This supporting cross will be discussed so as to not disturb the thing both visually and conceptually. The whole object is then coated with fiberglass and glass fiber reinforcement for the entire body and to become more diverse and the resulting coarser structure.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kliment, J. (2019). Smrštění: Implosion. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/34406

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kliment, Jakub. “Smrštění: Implosion.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/34406.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kliment, Jakub. “Smrštění: Implosion.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Kliment J. Smrštění: Implosion. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34406.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kliment J. Smrštění: Implosion. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34406

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Alberta

6. Rees, David John. The economic philosophies of V.G. Groman, V.A. Bazarov, N.D. Kondratev and A.M. Ginzburg: a non-Bolshevik view of Soviet economic development.

Degree: MA, Department of Slavic and East European Studies, 1988, University of Alberta

Subjects/Keywords: Groman, V. G.; Ginzburg, A. M.; Soviet Union – Economic policy.; Bazarov, V. A.; Kondratʹev, N. D. (Nikolaĭ Dmitrievich), 1892-1938.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rees, D. J. (1988). The economic philosophies of V.G. Groman, V.A. Bazarov, N.D. Kondratev and A.M. Ginzburg: a non-Bolshevik view of Soviet economic development. (Masters Thesis). University of Alberta. Retrieved from https://era.library.ualberta.ca/files/d217qr497

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rees, David John. “The economic philosophies of V.G. Groman, V.A. Bazarov, N.D. Kondratev and A.M. Ginzburg: a non-Bolshevik view of Soviet economic development.” 1988. Masters Thesis, University of Alberta. Accessed January 22, 2021. https://era.library.ualberta.ca/files/d217qr497.

MLA Handbook (7th Edition):

Rees, David John. “The economic philosophies of V.G. Groman, V.A. Bazarov, N.D. Kondratev and A.M. Ginzburg: a non-Bolshevik view of Soviet economic development.” 1988. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Rees DJ. The economic philosophies of V.G. Groman, V.A. Bazarov, N.D. Kondratev and A.M. Ginzburg: a non-Bolshevik view of Soviet economic development. [Internet] [Masters thesis]. University of Alberta; 1988. [cited 2021 Jan 22]. Available from: https://era.library.ualberta.ca/files/d217qr497.

Council of Science Editors:

Rees DJ. The economic philosophies of V.G. Groman, V.A. Bazarov, N.D. Kondratev and A.M. Ginzburg: a non-Bolshevik view of Soviet economic development. [Masters Thesis]. University of Alberta; 1988. Available from: https://era.library.ualberta.ca/files/d217qr497


Brno University of Technology

7. Komárek, Jakub. Manipulační zařízení pro kontejnery: Container handling equipment.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 This thesis deals with handling equipment for handling containers 20 "and 40". Design of suspension frame with one telescopic beam is elaborated. In this work… (more)

Subjects/Keywords: závěsný rám; spreader; kontejner; mobilní překladač; polohování; teleskopický nosník; Tato diplomová práce se zabývá manipulačním zařízením pro manipulaci s kontejnery velikosti 20" a 40". Je vypracován konstrukční návrh závěsného rámu s jedním teleskopickým nosníkem. V této práci je vypracován rozbor zatížení působící na zařízení a návrhový výpočet konstrukce. Je navržena konstrukce závěsného rámu s posuvným; naklápěcím a otočným polohováním; které zajišťují hydraulické prvky. V diplomové práci je zpracován pevnostní výpočet vybraného konstrukčního uzlu a vytvořena potřebná výkresová dokumentace.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Komárek, J. (2019). Manipulační zařízení pro kontejnery: Container handling equipment. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/175342

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Komárek, Jakub. “Manipulační zařízení pro kontejnery: Container handling equipment.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/175342.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Komárek, Jakub. “Manipulační zařízení pro kontejnery: Container handling equipment.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Komárek J. Manipulační zařízení pro kontejnery: Container handling equipment. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/175342.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Komárek J. Manipulační zařízení pro kontejnery: Container handling equipment. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/175342

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

8. Fialová, Petra. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Town and country planning, local plan, book value, market value, agricultural land, residential land. Advisors/Committee Members: Superatová, Alena (advisor), Lorencová, Marie (referee).

Subjects/Keywords: Diplomová práce se zaměřuje na posouzení vlivu územního plánování na administrativní a obvyklou cenu pozemků v rámci katastrálního území města Třebíče. Každá z těchto lokalit je oceňována dle stupňů územního plánování jako zemědělský pozemek; dále jako pozemek určený k zastavění a v poslední fázi jako stavební pozemek. V jednotlivých krocích jsou ke každému pozemku stanoveny administrativní ceny na základě platných oceňovacích předpisů a dále tržní ceny. Výsledná analýza slouží ke zhodnocení rozdílu cen jednotlivých pozemků a dále pro zhodnocení vlivu stupně územního plánování na cenu daných lokalit.; The thesis deals with the evaluation related to territorial planning of administrative and common prices for plots with in the scope of land register in the city Třebíč. Each lokality is evaluated according to degrese of territorial planning. The particular degrees are consisted of the following evaluation levels – an agricultural land; a land designed to building; and finally a building plot. In particular steps; administrative prices are stated for an each plot based on valid evaluation regulations and market – prices. The resulting analysisis used to evaluate a price diference of particular plots and to evaluace the effect of territorial planning on prices of stated localities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Fialová, P. (2019). Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/33379

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fialová, Petra. “Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/33379.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Fialová, Petra. “Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Fialová P. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/33379.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Fialová P. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči: Assessment of the Impact of Planning on Land Prices in Třebíč. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/33379

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universidade do Rio Grande do Sul

9. Virgens, Madza Yasodara Farias. Caracterização molecular do gene da Arilsulfatase A em pacientes brasileiros com leucodistrofia metacromática e análise estrutural da enzima.

Degree: 2010, Universidade do Rio Grande do Sul

A leucodistrofia metacromática (MLD) é um erro inato do metabolismo de herança autossômica recessiva, dividido em três subtipos clínicos de acordo com a idade de… (more)

Subjects/Keywords: Arilsulfatase A; Leucodistrofia m

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Virgens, M. Y. F. (2010). Caracterização molecular do gene da Arilsulfatase A em pacientes brasileiros com leucodistrofia metacromática e análise estrutural da enzima. (Thesis). Universidade do Rio Grande do Sul. Retrieved from http://hdl.handle.net/10183/28429

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Virgens, Madza Yasodara Farias. “Caracterização molecular do gene da Arilsulfatase A em pacientes brasileiros com leucodistrofia metacromática e análise estrutural da enzima.” 2010. Thesis, Universidade do Rio Grande do Sul. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/10183/28429.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Virgens, Madza Yasodara Farias. “Caracterização molecular do gene da Arilsulfatase A em pacientes brasileiros com leucodistrofia metacromática e análise estrutural da enzima.” 2010. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Virgens MYF. Caracterização molecular do gene da Arilsulfatase A em pacientes brasileiros com leucodistrofia metacromática e análise estrutural da enzima. [Internet] [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2010. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10183/28429.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Virgens MYF. Caracterização molecular do gene da Arilsulfatase A em pacientes brasileiros com leucodistrofia metacromática e análise estrutural da enzima. [Thesis]. Universidade do Rio Grande do Sul; 2010. Available from: http://hdl.handle.net/10183/28429

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Johannesburg

10. Machiu, Jacob Zacharias Oupa. "Nnete fela" : Northern Sotho detective story : a critical evaluation.

Degree: 2014, University of Johannesburg

M.A. (African Languages)

The purpose of this study is to make a critical evaluation of M.A. Kekana's Nnete fela applying the basic elements of a… (more)

Subjects/Keywords: Kekana; M. A. Nnete fela

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Machiu, J. Z. O. (2014). "Nnete fela" : Northern Sotho detective story : a critical evaluation. (Thesis). University of Johannesburg. Retrieved from http://hdl.handle.net/10210/12132

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Machiu, Jacob Zacharias Oupa. “"Nnete fela" : Northern Sotho detective story : a critical evaluation.” 2014. Thesis, University of Johannesburg. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/10210/12132.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Machiu, Jacob Zacharias Oupa. “"Nnete fela" : Northern Sotho detective story : a critical evaluation.” 2014. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Machiu JZO. "Nnete fela" : Northern Sotho detective story : a critical evaluation. [Internet] [Thesis]. University of Johannesburg; 2014. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10210/12132.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Machiu JZO. "Nnete fela" : Northern Sotho detective story : a critical evaluation. [Thesis]. University of Johannesburg; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10210/12132

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

11. Bartošová, Markéta. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The aim of this diploma thesis is to evaluate the possibility of Citylife Nottingham expansion into a new market in London and to propose a… (more)

Subjects/Keywords: Cílem diplomové práce je vyhodnotit možnost expanze společnosti Citylife Nottingham na nový trh v Londýně a navrhnout vhodnou strategii této expanze. Společnost má již zkušenosti v Nottinghamu; Leeds a Sheffieldu; kde je jejich koncept úspěšný a klienty oblíbený. Ačkoli je zde předpoklad pro úspěch na tomto novém trhu; Londýn se od těchto měst značně liší; a to především svou velikostí. Proto je nutné; aby se společnost na tento zásadní krok expanze na tak velký a neznámý trh důkladně připravila. V práci jsou představeny interní i externí analýzy; které jsou vyhodnoceny; a následně je představen nový marketingový mix společně se strategií této expanze.; Expansion strategy; New Market; Market Development; Situation analysis; Marketing Mix; Online marketing

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bartošová, M. (2019). Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


NSYSU

12. Chen, Zhi-Xuan. Study of optical properties of nonpolar GaN and nonpolar ZnO.

Degree: Master, Physics, 2013, NSYSU

 We use a Ti:sapphire femtosecond laser and a Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC) system to study optical properties and carrier relaxation of Two-step M-Plane… (more)

Subjects/Keywords: Non-polar; Photoluminescence; M-Plane GaN; Negative thermal quenching; Time-Resolved Photoluminescence; N/Ga ratio; N Plasma power; A-Plane ZnO

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Chen, Z. (2013). Study of optical properties of nonpolar GaN and nonpolar ZnO. (Thesis). NSYSU. Retrieved from http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0811113-174759

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Chen, Zhi-Xuan. “Study of optical properties of nonpolar GaN and nonpolar ZnO.” 2013. Thesis, NSYSU. Accessed January 22, 2021. http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0811113-174759.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Chen, Zhi-Xuan. “Study of optical properties of nonpolar GaN and nonpolar ZnO.” 2013. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Chen Z. Study of optical properties of nonpolar GaN and nonpolar ZnO. [Internet] [Thesis]. NSYSU; 2013. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0811113-174759.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Chen Z. Study of optical properties of nonpolar GaN and nonpolar ZnO. [Thesis]. NSYSU; 2013. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0811113-174759

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Mississippi State University

13. Ray, Amy Elaine. A Survey of Nearby M-Dwarfs with Robo-AO.

Degree: MS, Physics and Astronomy, 2017, Mississippi State University

  This thesis presents the results of a survey of 913 M-dwarf stars from the Lepine and Shara Proper Motion (LSPM) catalog within 33 parsecs.… (more)

Subjects/Keywords: Robo-AO; multiple star systems; star survey; M-dwarfs

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ray, A. E. (2017). A Survey of Nearby M-Dwarfs with Robo-AO. (Masters Thesis). Mississippi State University. Retrieved from http://sun.library.msstate.edu/ETD-db/theses/available/etd-10042017-134124/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ray, Amy Elaine. “A Survey of Nearby M-Dwarfs with Robo-AO.” 2017. Masters Thesis, Mississippi State University. Accessed January 22, 2021. http://sun.library.msstate.edu/ETD-db/theses/available/etd-10042017-134124/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Ray, Amy Elaine. “A Survey of Nearby M-Dwarfs with Robo-AO.” 2017. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Ray AE. A Survey of Nearby M-Dwarfs with Robo-AO. [Internet] [Masters thesis]. Mississippi State University; 2017. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://sun.library.msstate.edu/ETD-db/theses/available/etd-10042017-134124/ ;.

Council of Science Editors:

Ray AE. A Survey of Nearby M-Dwarfs with Robo-AO. [Masters Thesis]. Mississippi State University; 2017. Available from: http://sun.library.msstate.edu/ETD-db/theses/available/etd-10042017-134124/ ;


Brno University of Technology

14. Vrána, Milan. Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform.

Degree: 2019, Brno University of Technology

Arduino, Arduino Nano, Processing, photodetector, optical gate, communication, UART, I2C, interrupt, timer, application, temp measurement, humidity measurement, electroscope, 3D print Advisors/Committee Members: Veverka, David (advisor), Háze, Jiří (referee).

Subjects/Keywords: Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a vytvoření měřicího zařízení založeném na fotodetektoru se sběrem dat. Tento měřicí přípravek je určen pro měření doby vybíjení elektroskopu. Celé zařízení je umístěno vně elektroskopu a všechna změřená data jsou odesílána za pomocí UART sběrnice do vytvořené počítačové aplikace. Sloužící k zobrazení dat a jejich následnému uložení do textového souboru pro další zpracování.; Arduino; Arduino Nano; Processing; fotodetektor; optická závora; komunikace; UART; I2C; měření vlhkosti; měření teploty; počítačová aplikace; přerušení; časovač

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Vrána, M. (2019). Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/173841

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Vrána, Milan. “Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/11012/173841.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Vrána, Milan. “Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Vrána M. Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/173841.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Vrána M. Návrh a realizace fotodetektoru pomocí platformy Arduino: Design and realization of photodetector using Arduino platform. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/173841

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


NSYSU

15. Ke, Yi-syuan. Forecast the M&A targets in IT industry using Support Vector Machine.

Degree: Master, Information Management, 2017, NSYSU

 In this era, companies are able to occupy a place in this vast market, but many companies face the change of market. They will lose… (more)

Subjects/Keywords: M&A; Logistic Regression; Financial data; M&A-SVM model; SVM

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ke, Y. (2017). Forecast the M&A targets in IT industry using Support Vector Machine. (Thesis). NSYSU. Retrieved from http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0530117-140725

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ke, Yi-syuan. “Forecast the M&A targets in IT industry using Support Vector Machine.” 2017. Thesis, NSYSU. Accessed January 22, 2021. http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0530117-140725.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Ke, Yi-syuan. “Forecast the M&A targets in IT industry using Support Vector Machine.” 2017. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Ke Y. Forecast the M&A targets in IT industry using Support Vector Machine. [Internet] [Thesis]. NSYSU; 2017. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0530117-140725.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Ke Y. Forecast the M&A targets in IT industry using Support Vector Machine. [Thesis]. NSYSU; 2017. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0530117-140725

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Ottawa

16. Tian, Lulu. Does Say-on-Pay Rule Affect M&A Decisions? .

Degree: 2018, University of Ottawa

 This study investigates how the adoption of say-on-pay (SoP) regulation impacts the propensity and profitability of merger and acquisitions (M&A) activities with a sample of… (more)

Subjects/Keywords: Say-on-Pay; M&A; M&A decision

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tian, L. (2018). Does Say-on-Pay Rule Affect M&A Decisions? . (Thesis). University of Ottawa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10393/38407

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tian, Lulu. “Does Say-on-Pay Rule Affect M&A Decisions? .” 2018. Thesis, University of Ottawa. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/10393/38407.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tian, Lulu. “Does Say-on-Pay Rule Affect M&A Decisions? .” 2018. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Tian L. Does Say-on-Pay Rule Affect M&A Decisions? . [Internet] [Thesis]. University of Ottawa; 2018. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10393/38407.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tian L. Does Say-on-Pay Rule Affect M&A Decisions? . [Thesis]. University of Ottawa; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/10393/38407

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Vienna

17. Danescu, Andreea-Cristina. The rationale behind M&A and the privatization of state-owned companies from the energy sector in SCEE.

Degree: 2010, University of Vienna

 Diese Magisterarbeit behandelt zwei Fragestellungen: Zum einem sollen die finanziellen und strategischen Beweggründe, die zu einer Fusion oder Übernahme führen, aus Sicht der Firmenleitung beleuchtet… (more)

Subjects/Keywords: 85.00 Betriebswirtschaft: Allgemeines; Privatisierung / M&A; privatization / M&A

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Danescu, A. (2010). The rationale behind M&A and the privatization of state-owned companies from the energy sector in SCEE. (Thesis). University of Vienna. Retrieved from http://othes.univie.ac.at/10660/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Danescu, Andreea-Cristina. “The rationale behind M&A and the privatization of state-owned companies from the energy sector in SCEE.” 2010. Thesis, University of Vienna. Accessed January 22, 2021. http://othes.univie.ac.at/10660/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Danescu, Andreea-Cristina. “The rationale behind M&A and the privatization of state-owned companies from the energy sector in SCEE.” 2010. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Danescu A. The rationale behind M&A and the privatization of state-owned companies from the energy sector in SCEE. [Internet] [Thesis]. University of Vienna; 2010. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://othes.univie.ac.at/10660/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Danescu A. The rationale behind M&A and the privatization of state-owned companies from the energy sector in SCEE. [Thesis]. University of Vienna; 2010. Available from: http://othes.univie.ac.at/10660/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


North-West University

18. Meek, Alicha Leola. A systems engineering approach to improve the measurement and verification process of energy services companies / Alicha Leola Meek .

Degree: 2014, North-West University

 The extensive use of fossil fuels coupled with its decreasing availability has ignited many countries to enact policies on energy usage. Energy Services Companies (ESCOs)… (more)

Subjects/Keywords: Measurement and verification (M&V); M&V process; Business process; ESCO; Business process improvement

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Meek, A. L. (2014). A systems engineering approach to improve the measurement and verification process of energy services companies / Alicha Leola Meek . (Thesis). North-West University. Retrieved from http://hdl.handle.net/10394/11848

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Meek, Alicha Leola. “A systems engineering approach to improve the measurement and verification process of energy services companies / Alicha Leola Meek .” 2014. Thesis, North-West University. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/10394/11848.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Meek, Alicha Leola. “A systems engineering approach to improve the measurement and verification process of energy services companies / Alicha Leola Meek .” 2014. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Meek AL. A systems engineering approach to improve the measurement and verification process of energy services companies / Alicha Leola Meek . [Internet] [Thesis]. North-West University; 2014. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10394/11848.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Meek AL. A systems engineering approach to improve the measurement and verification process of energy services companies / Alicha Leola Meek . [Thesis]. North-West University; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10394/11848

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

19. Lawson, Matthew. Scoring the Holocaust : a comparative, theoretical analysis of the function of film music in German Holocaust cinema.

Degree: PhD, 2016, Edge Hill University

 Holocaust representation in film has received much academic attention, with a focus on how cinematography and the narrative may assist our memorialisation process. One aspect… (more)

Subjects/Keywords: 781.5; M Music; N Visual arts (General)

Page 1

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Lawson, M. (2016). Scoring the Holocaust : a comparative, theoretical analysis of the function of film music in German Holocaust cinema. (Doctoral Dissertation). Edge Hill University. Retrieved from https://research.edgehill.ac.uk/en/studentTheses/e341f144-2ff8-44f0-a682-8769466acd77 ; https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.709806

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lawson, Matthew. “Scoring the Holocaust : a comparative, theoretical analysis of the function of film music in German Holocaust cinema.” 2016. Doctoral Dissertation, Edge Hill University. Accessed January 22, 2021. https://research.edgehill.ac.uk/en/studentTheses/e341f144-2ff8-44f0-a682-8769466acd77 ; https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.709806.

MLA Handbook (7th Edition):

Lawson, Matthew. “Scoring the Holocaust : a comparative, theoretical analysis of the function of film music in German Holocaust cinema.” 2016. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Lawson M. Scoring the Holocaust : a comparative, theoretical analysis of the function of film music in German Holocaust cinema. [Internet] [Doctoral dissertation]. Edge Hill University; 2016. [cited 2021 Jan 22]. Available from: https://research.edgehill.ac.uk/en/studentTheses/e341f144-2ff8-44f0-a682-8769466acd77 ; https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.709806.

Council of Science Editors:

Lawson M. Scoring the Holocaust : a comparative, theoretical analysis of the function of film music in German Holocaust cinema. [Doctoral Dissertation]. Edge Hill University; 2016. Available from: https://research.edgehill.ac.uk/en/studentTheses/e341f144-2ff8-44f0-a682-8769466acd77 ; https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.709806


University of Pretoria

20. McLagan, Toni Lisa. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.

Degree: MArch (Prof), Architecture, 2016, University of Pretoria

 Die verhandeling is gerig op die toenemende globale kwessie van ons land se voedselonsekerheid en die faktore wat daartoe bydra. Dit ondersoek die rol wat… (more)

Subjects/Keywords: UCTD; F o o d i n s e c u r i t y; In f o r m a l t r a d e; Food network; A s t r o n o m i c q u a r t e r

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

McLagan, T. L. (2016). Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. (Masters Thesis). University of Pretoria. Retrieved from http://hdl.handle.net/2263/60188

Chicago Manual of Style (16th Edition):

McLagan, Toni Lisa. “Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.” 2016. Masters Thesis, University of Pretoria. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/2263/60188.

MLA Handbook (7th Edition):

McLagan, Toni Lisa. “Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.” 2016. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

McLagan TL. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. [Internet] [Masters thesis]. University of Pretoria; 2016. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/2263/60188.

Council of Science Editors:

McLagan TL. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. [Masters Thesis]. University of Pretoria; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/2263/60188


University of Vienna

21. Li, Wen. Motives and risks in conglomerate M&As.

Degree: 2020, University of Vienna

M&A hat ein zunehmender Trend in der Weltwirtschaft. Verschiedene Arten von M&A Transaktionen werden von unterschiedlichen Motivationen angetrieben und bringen unterschiedliche Risiken auf sich. Die… (more)

Subjects/Keywords: 85.00 Betriebswirtschaft: Allgemeines; 85.06 Unternehmensführung; 85.10 Unternehmensplanung, Unternehmenskontrolle; Merger & Acquisition / horizontal M&A / vertikal M&A / Konglomerate M&A / die Motive des M&As / die Risiken des M&As / synergy; Merger & Acquisition / horizontal M&A / vertical M&A / conglomerate M&A / motives of M&A / risks of M&A / synergy

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Li, W. (2020). Motives and risks in conglomerate M&As. (Thesis). University of Vienna. Retrieved from http://othes.univie.ac.at/60963/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Li, Wen. “Motives and risks in conglomerate M&As.” 2020. Thesis, University of Vienna. Accessed January 22, 2021. http://othes.univie.ac.at/60963/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Li, Wen. “Motives and risks in conglomerate M&As.” 2020. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Li W. Motives and risks in conglomerate M&As. [Internet] [Thesis]. University of Vienna; 2020. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://othes.univie.ac.at/60963/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Li W. Motives and risks in conglomerate M&As. [Thesis]. University of Vienna; 2020. Available from: http://othes.univie.ac.at/60963/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università Cattolica del Sacro Cuore

22. VETTORELLO, LUCA. L'UNUM ARGUMENTUM DI SANT'ANSELMO. ALLA RICERCA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA PROVA ANSELMIANA DELL'ESISTENZA DI DIO.

Degree: 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore

Contro l’argomento anselmiano del Proslogion sono state sollevate varie obiezioni, come quelle, molto note, di Gaunilone, di san Tommaso e di Kant. In questo saggio… (more)

Subjects/Keywords: M-FIL/08: STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE; M-FIL/02: LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA; M-FIL/01: FILOSOFIA TEORETICA; Dio, Unum argumentum, Proslogio, Argomento ontologico, Argomento anselmiano, Anselmo d’Aosta, Esistenza di Dio, A priori, A posteriori, Dimostrazione per assurdo, God, Proslogion, Ontological argument, Anselmian argument, Anselm of Canterbury, Existence of God, Proof by contradiction

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

VETTORELLO, L. (2014). L'UNUM ARGUMENTUM DI SANT'ANSELMO. ALLA RICERCA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA PROVA ANSELMIANA DELL'ESISTENZA DI DIO. (Doctoral Dissertation). Università Cattolica del Sacro Cuore. Retrieved from http://hdl.handle.net/10280/5454

Chicago Manual of Style (16th Edition):

VETTORELLO, LUCA. “L'UNUM ARGUMENTUM DI SANT'ANSELMO. ALLA RICERCA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA PROVA ANSELMIANA DELL'ESISTENZA DI DIO.” 2014. Doctoral Dissertation, Università Cattolica del Sacro Cuore. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/10280/5454.

MLA Handbook (7th Edition):

VETTORELLO, LUCA. “L'UNUM ARGUMENTUM DI SANT'ANSELMO. ALLA RICERCA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA PROVA ANSELMIANA DELL'ESISTENZA DI DIO.” 2014. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

VETTORELLO L. L'UNUM ARGUMENTUM DI SANT'ANSELMO. ALLA RICERCA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA PROVA ANSELMIANA DELL'ESISTENZA DI DIO. [Internet] [Doctoral dissertation]. Università Cattolica del Sacro Cuore; 2014. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10280/5454.

Council of Science Editors:

VETTORELLO L. L'UNUM ARGUMENTUM DI SANT'ANSELMO. ALLA RICERCA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA PROVA ANSELMIANA DELL'ESISTENZA DI DIO. [Doctoral Dissertation]. Università Cattolica del Sacro Cuore; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10280/5454


University of Debrecen

23. Kovács, József. Call Centerek Matematikai Modellezése .

Degree: DE – TEK – Informatikai Kar, 2009, University of Debrecen

 A dolgozatom során a bevezető részen túl, négy különböző, de egymással szoros kapcsolatban álló rendszert elemző forrásokat rendeztem egyfajta logikai sorrendbe. Először az Erlang C… (more)

Subjects/Keywords: Erlang A; Erlang B; Erlang C; M/G/N

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kovács, J. (2009). Call Centerek Matematikai Modellezése . (Thesis). University of Debrecen. Retrieved from http://hdl.handle.net/2437/87268

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kovács, József. “Call Centerek Matematikai Modellezése .” 2009. Thesis, University of Debrecen. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/2437/87268.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kovács, József. “Call Centerek Matematikai Modellezése .” 2009. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Kovács J. Call Centerek Matematikai Modellezése . [Internet] [Thesis]. University of Debrecen; 2009. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/2437/87268.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kovács J. Call Centerek Matematikai Modellezése . [Thesis]. University of Debrecen; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/2437/87268

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Johannesburg

24. Mkhwanazi, Vusi Johannes. The manifestation of the concept 'ostranenie' in A.S.M. Zuma's anthology entitled "Indlela yomcacamezelo".

Degree: 2014, University of Johannesburg

M.A. (African Languages)

This study presents an analysis of A.S.M. Zuma's poetry using the methodological assumptions of Russian Formalists. It gives a detailed account of… (more)

Subjects/Keywords: Zuma; A. S. M. (Alvarton Sikhumbuzo M.); 1958-. Indlela yomcacamezelo

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mkhwanazi, V. J. (2014). The manifestation of the concept 'ostranenie' in A.S.M. Zuma's anthology entitled "Indlela yomcacamezelo". (Thesis). University of Johannesburg. Retrieved from http://hdl.handle.net/10210/12624

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mkhwanazi, Vusi Johannes. “The manifestation of the concept 'ostranenie' in A.S.M. Zuma's anthology entitled "Indlela yomcacamezelo".” 2014. Thesis, University of Johannesburg. Accessed January 22, 2021. http://hdl.handle.net/10210/12624.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Mkhwanazi, Vusi Johannes. “The manifestation of the concept 'ostranenie' in A.S.M. Zuma's anthology entitled "Indlela yomcacamezelo".” 2014. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Mkhwanazi VJ. The manifestation of the concept 'ostranenie' in A.S.M. Zuma's anthology entitled "Indlela yomcacamezelo". [Internet] [Thesis]. University of Johannesburg; 2014. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://hdl.handle.net/10210/12624.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Mkhwanazi VJ. The manifestation of the concept 'ostranenie' in A.S.M. Zuma's anthology entitled "Indlela yomcacamezelo". [Thesis]. University of Johannesburg; 2014. Available from: http://hdl.handle.net/10210/12624

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

25. Younis, Vincent. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius.

Degree: Care and Social Welfare, 2017, Mälardalen University

  Studien undersöker invånare och verksammas upplevelser av ett, enligt en rapport frånunderrättelseenheten, utsatt bostadsområde i Västerås. För att besvara frågeställningen har vigenomfört 14 intervjuer… (more)

Subjects/Keywords: u n g d o m a r; b o s t a d s o m r å d e; s y s s e l s ä t t n i n g; s p r i d n i n g; b r o t t; t r y g g h e t; Social Sciences; Samhällsvetenskap

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Younis, V. (2017). Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius. (Thesis). Mälardalen University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Younis, Vincent. “Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius.” 2017. Thesis, Mälardalen University. Accessed January 22, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Younis, Vincent. “Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius.” 2017. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Younis V. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius. [Internet] [Thesis]. Mälardalen University; 2017. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Younis V. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius. [Thesis]. Mälardalen University; 2017. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


NSYSU

26. Tai, Ming-Chung. none.

Degree: Master, EMBA, 2001, NSYSU

Subjects/Keywords: Synergy; M&A

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tai, M. (2001). none. (Thesis). NSYSU. Retrieved from http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0727101-142441

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tai, Ming-Chung. “none.” 2001. Thesis, NSYSU. Accessed January 22, 2021. http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0727101-142441.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tai, Ming-Chung. “none.” 2001. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Tai M. none. [Internet] [Thesis]. NSYSU; 2001. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0727101-142441.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tai M. none. [Thesis]. NSYSU; 2001. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0727101-142441

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of North Texas

27. Liu, Shiang. An Investigation of the Value of Bank Capital in the Context of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry.

Degree: 2018, University of North Texas

 I analyzed a sample of 228 U.S. bank acquisitions announced from January 1996 to December 2015. This dissertation explores whether acquiring banks pay more for… (more)

Subjects/Keywords: Bank Capital; Bank M&A; Economics, Finance

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Liu, S. (2018). An Investigation of the Value of Bank Capital in the Context of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry. (Thesis). University of North Texas. Retrieved from https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1248476/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Liu, Shiang. “An Investigation of the Value of Bank Capital in the Context of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry.” 2018. Thesis, University of North Texas. Accessed January 22, 2021. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1248476/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Liu, Shiang. “An Investigation of the Value of Bank Capital in the Context of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry.” 2018. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Liu S. An Investigation of the Value of Bank Capital in the Context of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry. [Internet] [Thesis]. University of North Texas; 2018. [cited 2021 Jan 22]. Available from: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1248476/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Liu S. An Investigation of the Value of Bank Capital in the Context of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry. [Thesis]. University of North Texas; 2018. Available from: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1248476/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

28. Junhua, Ma. Cross-border M&A: a study of two Chinese cases.

Degree: 2009, RCAAP

JEL classification: F23, Chinese enterprises, G34, Cross-border

Since the 90's of the 20th century, driven by external factors such as the global industrial upgrading, restructuring… (more)

Subjects/Keywords: M&A; Cultural integration; Corporate governance; Structure

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Junhua, M. (2009). Cross-border M&A: a study of two Chinese cases. (Thesis). RCAAP. Retrieved from https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Junhua, Ma. “Cross-border M&A: a study of two Chinese cases.” 2009. Thesis, RCAAP. Accessed January 22, 2021. https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Junhua, Ma. “Cross-border M&A: a study of two Chinese cases.” 2009. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Junhua M. Cross-border M&A: a study of two Chinese cases. [Internet] [Thesis]. RCAAP; 2009. [cited 2021 Jan 22]. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Junhua M. Cross-border M&A: a study of two Chinese cases. [Thesis]. RCAAP; 2009. Available from: https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/1796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Harvard University

29. Shaffer, Matthew. Truth and Bias in M&A Target Fairness Valuations: Appraising the Appraisals.

Degree: DBA, 2019, Harvard University

In U.S. M&A transactions, target directors are effectively required to seek and consider a “fairness opinion” and supporting valuations before accepting a takeover offer. Despite… (more)

Subjects/Keywords: Fairness opinions; Valuation; Corporate governance; M&A

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Shaffer, M. (2019). Truth and Bias in M&A Target Fairness Valuations: Appraising the Appraisals. (Doctoral Dissertation). Harvard University. Retrieved from http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42063330

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Shaffer, Matthew. “Truth and Bias in M&A Target Fairness Valuations: Appraising the Appraisals.” 2019. Doctoral Dissertation, Harvard University. Accessed January 22, 2021. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42063330.

MLA Handbook (7th Edition):

Shaffer, Matthew. “Truth and Bias in M&A Target Fairness Valuations: Appraising the Appraisals.” 2019. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Shaffer M. Truth and Bias in M&A Target Fairness Valuations: Appraising the Appraisals. [Internet] [Doctoral dissertation]. Harvard University; 2019. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42063330.

Council of Science Editors:

Shaffer M. Truth and Bias in M&A Target Fairness Valuations: Appraising the Appraisals. [Doctoral Dissertation]. Harvard University; 2019. Available from: http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42063330


University of Manchester

30. Peng, Ni. Market Power and Mergers.

Degree: 2015, University of Manchester

 This thesis presents three essays on the motives for mergers and the determinants of U.S. horizontal merger antitrust case selection. These essays contribute to the… (more)

Subjects/Keywords: M&A; Market Power; Antitrust Policy

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Peng, N. (2015). Market Power and Mergers. (Doctoral Dissertation). University of Manchester. Retrieved from http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:247587

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Peng, Ni. “Market Power and Mergers.” 2015. Doctoral Dissertation, University of Manchester. Accessed January 22, 2021. http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:247587.

MLA Handbook (7th Edition):

Peng, Ni. “Market Power and Mergers.” 2015. Web. 22 Jan 2021.

Vancouver:

Peng N. Market Power and Mergers. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of Manchester; 2015. [cited 2021 Jan 22]. Available from: http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:247587.

Council of Science Editors:

Peng N. Market Power and Mergers. [Doctoral Dissertation]. University of Manchester; 2015. Available from: http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:247587

[1] [2] [3] [4] [5] … [1852]

.