Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:( Ek spreker). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


University of Pretoria

1. [No author]. Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach (Afrikaans) .

Degree: 2013, University of Pretoria

In hierdie studie ondersoek ek die ek-spreker in Breyten Breytenbach se debuutbundel. Om hierdie doel te verwesenlik, het ek 'n verteenwoordigende aantal gedigte uit die drie afdelings van die bundel in die ondersoek betrek en die ek-spreker in die gedigte nagegaan. Daar bestaan verskil van mening deur die kritici oor die "ek" in hierdie bundel. In Hoofstuk 1 wys ek hierop deur kort aanhalings. F.I.J. van Rensburg en R. Schutte beskou Die ysterkoei moet sweet as ekshibisionisties; N.P. van Wyk Louw meen daar is 'n bietjie te veel "ek-Breyten-rig-heid" in hierdie verse; A.P. Grovè oordeel dat die ek in hierdie gedigte hom soms opdring aan die leser en dit kan die gevaar inhou dat die gedig as afsonderlike struktuur aangetas kan word; Andrè P. Brink en Rob. Antonissen is van mening dat dit 'n ek-bundel sonder ekkerigheid is; D.J. Opperman meen dit is poësie wat 'n voorliefde het vir selfportrettering en selfspot, maar die verse is soms gesog en ekshibisionisties. In Hoofstuk 2 gaan ek literêr-teoreties in op die ek-spreker in die gedig. Ek probeer veral - deur bekende kritici en teoretici se uitsprake te beredeneer - antwoorde vind op o.m. die volgende vrae: Watter rol speel die ek in die gedig? Is daar 'n verskil tussen die poëtiese ek en die persoonlike ek in die gedig? Dit is ou vrae in die literatuur wat op voorbeelde af al bevredigend beantwoord is deur verskillende kritici, maar Breytenbach se poësie dwing mens om jouself opnuut rekenskap hiervan te gee - soos die verskillende oordele in Hoofstuk 1 gegee, bewys. Vanaf Hoofstuk 3 ontleed ek die bundel sistematies, dit wil sê afdeling vir afdeling en in sy samehang, met besondere aandag aan die rol van die ek-spreker in die gedig. In hierdie hoofstuk konsentreer ek slegs op die eerste gedig van die bundel, "Bedreiging van die Siekes". Dit is 'n heel ongewone gedig vir Afrikaans, 'n voorstellingsgedig waarin twee markante ek-sprekers hulle verskyning maak: 'n spottende seremoniemeester wat "Die maer man met die groen trui"- "Breyten Breytenbach" - aan 'n gehoor voorstel. Laasgenoemde figuur dra dan, vol angs en vrees, 'n gedig voor, 'n gedig wat sy problematiek openbaar: die feit dat hy vasgevang sit in 'n wêreld wat hom bedreig. Hierdie wêreld word in sterk visuele beelde voorgestel. Dis 'n surrealistiese wêreld waarin die reën wat oor alles uitsak die strate in bloed verander. Die ek-Breytenbach van die gedig sien profeties sy eie onafwendbare begrafnis: hierin móét sy gehoor 'n aandeel hê, want hy beveel hulle om hom eers te wond en dan in die grond te "plant". Intussen sal hy - in die gedig uitgewys as 'n sieke - bly praat oor die saam- en naasbestaan van uiter-stes: dood en ontbinding, en "leeubekkies" en "prewelende monnike". In die slotstrofe lewer die seremoniemeester weer spottend kommentaar op die Breytenbach-van-die-gedig: hy meen hy is skadeloos en die gehoor moet hom genadig wees. Hierdie gedig kan gesien word as opdraggedig van die bundel, in besonder van die eerste afdeling, die maer man met die groen trui - 'n titel ontleen aan hierdie gedig: veral… Advisors/Committee Members: Prof A P Grove (advisor).

Subjects/Keywords: Die ysterkoei moet sweet; Breyten breytenbach; The iron cow must sweat; I-speaker; Ek-spreker; UCTD

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

author], [. (2013). Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach (Afrikaans) . (Masters Thesis). University of Pretoria. Retrieved from http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06052013-174952/

Chicago Manual of Style (16th Edition):

author], [No. “Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach (Afrikaans) .” 2013. Masters Thesis, University of Pretoria. Accessed September 21, 2020. http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06052013-174952/.

MLA Handbook (7th Edition):

author], [No. “Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach (Afrikaans) .” 2013. Web. 21 Sep 2020.

Vancouver:

author] [. Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach (Afrikaans) . [Internet] [Masters thesis]. University of Pretoria; 2013. [cited 2020 Sep 21]. Available from: http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06052013-174952/.

Council of Science Editors:

author] [. Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach (Afrikaans) . [Masters Thesis]. University of Pretoria; 2013. Available from: http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06052013-174952/


University of Pretoria

2. Roodt, P.H. (Pieter Hendrik). Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach.

Degree: Afrikaans, 1977, University of Pretoria

ENGLISH : In this study I examine the I-speaker in Breyten Breytenbach's first volume of poetry. In order to do this a representative number of poems were selected from the three sections in this book and the role and function of the I-speaker in these were traced. Critics differ as to how the I manifests itself in these poems. In the first chapter this is pointed out by briefly quoting a few of these differences, e.g.: According to F.I.J. van Rensburg and R. Schutte Die ysterkoei moet sweet (The iron cow must sweat) is exhibisionistic; N.P. van Wyk Louw is of the opinion that the poet is somewhat too much involved with himself (" 'n bietjie te veel ek-Breyten-rig-heid"); A.P. Grové judges that the I in some of these poems enforces itself upon the reader with the danger of impairing the ontic status of the work of art; André P. Brink and Rob. Antonissen consider these poems as being poetry of the I without an egotistic tone; for D.J. Opperman this is poetry with a preference for selfportrayal and mockery of the self; however, he finds some of the poems forced and exhibisionistic. In Chapter 2 I deal theoretically with the I-speaker in the poem. By referring to and commenting on various critics I try to arrive at answers on among others the following questions: What rôle does the I fulfil in the poem? Is there a difference between the poetic I and the personal I? These questions have been satisfactorily answered in theoretical writings, but Breytenbach's poetry forces one to answer these questions anew. From Chapter 3 onwards I analysed the selected poems. The first poem "Bedreiging van die Siekes" (Threatening of the Ill) is dealt with at length. This is a most unusual poem for Afrikaans. In this introductory poem there are two conspicious I-speakers: a jeering master of ceremonies who introduces to an audience ,"Die maer man met die groen trui" (The thin man with the green sweater) - "Breyten Breytenbach ". This Breytenbach then recites a poem which is revealing of his anxiety and fear: he is entangled in a world which threatens him. This world is portrayed through strong visual images - a surrealistic world in which the streets are transformed into blood by the rain. This speaker prophetically describes his inevitable burial in which his audience shall play a part, since he demands them to wound him first and then plant him in the ground. But he - an invalid - will continue talking about the coexistence and togetherness of extremes: death and decomposition on the one hand, "leeubekkies" (snapdragons) and "prewelende monnike" (muttering monks) on the other. In the last stanza the master of ceremonies again comments jeeringly on the Breytenbach in the poem: He is harmless, have mercy on him. This poem can be read as a dedication to the remainder of poems in the volume, and in particular to those in the first section, Die maer man met die groen trui (the thin man with the green sweater) - a title taken from the poem: particularly through the precédé of selfmockery and the continual recurrence of the motives of… Advisors/Committee Members: Grove, A.P. (advisor).

Subjects/Keywords: Die ysterkoei moet sweet; Breyten breytenbach; The iron cow must sweat; I-speaker; Ek-spreker; UCTD

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Roodt, P. H. (. (1977). Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach. (Masters Thesis). University of Pretoria. Retrieved from http://hdl.handle.net/2263/25284

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Roodt, P H (Pieter. “Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach.” 1977. Masters Thesis, University of Pretoria. Accessed September 21, 2020. http://hdl.handle.net/2263/25284.

MLA Handbook (7th Edition):

Roodt, P H (Pieter. “Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach.” 1977. Web. 21 Sep 2020.

Vancouver:

Roodt PH(. Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach. [Internet] [Masters thesis]. University of Pretoria; 1977. [cited 2020 Sep 21]. Available from: http://hdl.handle.net/2263/25284.

Council of Science Editors:

Roodt PH(. Ek (-spreker) in Die ysterkoei moet sweet van Breyten Breytenbach. [Masters Thesis]. University of Pretoria; 1977. Available from: http://hdl.handle.net/2263/25284

.