Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

You searched for id:"oai:oulu.fi:nbnfioulu-201906262635". One record found.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


University of Oulu

1. Martikainen, S. (Saija). ”Se on muovannut minusta sellaisen kuin olen.”:koulukiusaamisen päättyminen koulukiusattujen kertomana.

Degree: 2019, University of Oulu

Tiivistelmä. Koulukiusaamista joutuu kokemaan 10–15 prosenttia perusopetukseen osallistuvista lapsista eri puolilla maailmaa. Joidenkin kiusattujen kohdalla kiusaaminen saattaa kestää koko peruskouluajan. Koulukiusaaminen vaikuttaa monin tavoin haitallisesti sekä kiusattuun että kiusaajaan. Pro gradu -tutkimuksessani tutkin sitä, miten koulukiusaamista kokeneiden henkilöiden koulukiusaaminen päättyi. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaiset asiat ovat johtaneet koulukiusaamisen päättymiseen tutkimukseen osallistuneiden kiusattujen kohdalla. Tutkimukseni perimmäinen tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, miten kiusaamiseen voisi puuttua tehokkaasti. Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan kiusaamisen tutkimuksen historiaa sekä määrittelen kiusaamisen käsitteen ja mitä seuraamuksia kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan lisäksi kiusaamisen puuttumiseen liittyviä ongelmia ja kiusaamisilmiön syntymisen prosessia. Lopuksi esittelen kolme suomalaisissa kouluissa käytettyä kiusaamiseen puuttumiseen ja ehkäisyyn tarkoitettua interventio-ohjelmaa. Tutkimukseni aineistona toimivat yli 15-vuotiaiden suomalaisten henkilöiden kiusaamiseen liittyvät kertomukset. Pyysin internetin keskustelupalstojen sekä Facebookin välityksellä kiusatuilta kirjoitelmia heidän kokemastaan koulukiusaamisesta. Lisäksi olen käyttänyt tutkimuksessani kolmea YouTube-videobloggaajan videota tutkimusaineistona. Nämä videot käsittelivät vloggaajien omia kiusaamisen kokemuksia. Tutkimusaineistooni kuului lopulta 13 kertomusta. Lopullisen aineistoni sain kerätyksi vuoden 2017 alussa. Tutkimukseni on kvalitatiivinen kerronnallinen tutkimus. Analysoin kertomukset aineistolähtöisesti soveltaen narratiivien analyysiä sekä narratiivista analyysiä. Tutkimukseni tuloksista käy ilmi, että kiusaaminen päättyi kiusattujen kertomusten mukaan usein kiusatun siirtyessä uuteen kouluun tai peruskoulun päättyessä kiusatun siirtyessä jatkoopintoihin. Tulosten mukaan kiusatut hakivat apua kiusaamiseen ensiksi vanhemmiltaan ja osa kiusatuista haki apua opettajiltaan. Kiusaamiseen puuttuminen oli ollut kuitenkin vähäistä ja usein tehotonta. Useille kiusatuille kiusaaminen oli aiheuttanut arkuutta sosiaalisissa tilanteissa ja vaikeuksia luottaa toisiin ihmisiin. Lisäksi kiusaaminen oli aiheuttanut joillekin kiusatuista masennusta, syömishäiriöitä, itsetuhoisuutta sekä itsetuhoisia ajatuksia. Tutkimukseni tulokset ovat linjassa aiempien tutkimuksien kanssa. Tutkimukseni voi auttaa lukijaa paremmin ymmärtämään, miten kiusaamisen ilmiö syntyy kouluissa ja mitä kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle. Lukija saa myös tietoa siitä, miten kiusaamiseen on puututtu ja viitteitä siitä, miten kiusaamiseen tulisi puuttua. Lisätutkimusta tarvittaisiin vielä siitä, miten kouluissa puututaan kiusaamiseen konkreettisesti.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Martikainen, S. (. (2019). ”Se on muovannut minusta sellaisen kuin olen.”:koulukiusaamisen päättyminen koulukiusattujen kertomana. (Masters Thesis). University of Oulu. Retrieved from http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201906262635

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Martikainen, S (Saija). “”Se on muovannut minusta sellaisen kuin olen.”:koulukiusaamisen päättyminen koulukiusattujen kertomana.” 2019. Masters Thesis, University of Oulu. Accessed July 20, 2019. http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201906262635.

MLA Handbook (7th Edition):

Martikainen, S (Saija). “”Se on muovannut minusta sellaisen kuin olen.”:koulukiusaamisen päättyminen koulukiusattujen kertomana.” 2019. Web. 20 Jul 2019.

Vancouver:

Martikainen S(. ”Se on muovannut minusta sellaisen kuin olen.”:koulukiusaamisen päättyminen koulukiusattujen kertomana. [Internet] [Masters thesis]. University of Oulu; 2019. [cited 2019 Jul 20]. Available from: http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201906262635.

Council of Science Editors:

Martikainen S(. ”Se on muovannut minusta sellaisen kuin olen.”:koulukiusaamisen päättyminen koulukiusattujen kertomana. [Masters Thesis]. University of Oulu; 2019. Available from: http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201906262635

.