Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

You searched for id:"oai:oulu.fi:nbnfioulu-201711233154". One record found.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


University of Oulu

1. Hämäläinen, S. (Saara). Kuinka biologian opettajat tukevat lukiolaisten uranvalintaa opetuksessaan?.

Degree: 2017, University of Oulu

Biologia on tulevaisuuden ala, jolla tarvitaan osaavia ja motivoituneita asiantuntijoita. Huolimatta biologiaan liittyvistä tulevaisuusnäkymistä, on alalla kuitenkin kova kilpailu ja heikko työllisyystilanne. Opiskelualan valinta on nuorelle suuri, mahdollisesti loppuelämään vaikuttava päätös. Koulutuspoliittisilla toimenpiteillä, kuten yhteishakumuutoksella, on pyritty nopeuttamaan työelämään siirtymistä. Muun muassa nämä asiat ovat vaikuttaneet jatko-opintoihin liittyvän ohjauksen tarpeen kasvuun. Opinto-ohjaajat vastaavat pääasiassa lukion ohjauksesta, mutta myös opettajat ovat tärkeä resurssi ohjaustyössä. Opettajien ja innostavien koulukokemusten rooli biologisen kiinnostuksen heräämisessä ja alanvalintapäätöksen hahmottumisessa on usein merkittävä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa lukiolaisten biologian opiskelualan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on selvittää opettajien käsityksiä biologian alasta ja biologian alan valinnasta sekä selvittää opettajien alanvalintaa tukevien keinojen käyttöä. Tutkimalla asiaa opettajien näkökulmasta saadaan selville opettajien asettamia tavoitteita opetuksessa, mutta myös asenteita ja käsityksiä, jotka mahdollisesti siirtyvät opetukseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin fenomenografista lähestymistapaa, jossa huomio on ihmisten käsityksissä. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselyn avulla. Kyselylomake lähetettiin opettajille sähköpostitse Biologian ja maantieteen opettajien liiton ja sen piiriyhdistyksien kautta keväällä 2017. Lisäksi kysely jaettiin kerran biologian opettajille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Lomake sisälsi 19 kysymystä, joista osa oli avoimia ja osa suljettuja. Avoimet kysymykset analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin. Vastaukset luokiteltiin, taulukoitiin ja sisältöä tarkasteltiin määrällistä tekstianalyysia soveltaen. Suljetut kysymykset analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tutkitut muuttujat olivat ikä, kokemus, sukupuoli, LUMA-lukiossa opettaminen ja koulutustausta. Tilastollisessa testauksessa käytettiin X²-testiä, mediaani-testejä, Fisherin tarkkaa testiä sekä Spearmannin korrelaatiokerrointa. Kyselyyn vastasi 49 opettajaa. Tulokset antoivat perustietoa opettajien näkemyksistä alasta ja heidän tavasta käsitellä sitä opetuksessa. Tulosten mukaan lukion biologian opettajien käsitys biologian alasta on laaja ja suhteellisen realistinen. Opettajat pitivät biologiaa monipuolisena ja kiinnostavana tulevaisuuden alana, mutta olivat kuitenkin myös tietoisia alan huonosta työtilanteesta ja palkkauksesta. Suurin osa opettajista suosittelisi biologian alaa opiskelijoille. Vastauksissa ilmeni, että lukiolaiset lähestyvät opettajia melko usein kysyäkseen biologian opiskelusta. Keskustelun aiheena on yleensä pääsykokeet. Lukiolaisten kanssa vähiten puhetta on opettajien mukaan palkkauksesta ja yliopistojen välisistä eroista. Kyselyn mukaan opettajat kertovat biologian aloista suhteellisen paljon opetuksensa lomassa. Myös käytännön harjoitteet olivat yleisiä. Vierailuja ja vierailijoita käytettiin vähiten ja huomattava osa ei käyttänyt…

Subjects/Keywords: Biology

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hämäläinen, S. (. (2017). Kuinka biologian opettajat tukevat lukiolaisten uranvalintaa opetuksessaan?. (Masters Thesis). University of Oulu. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711233154

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hämäläinen, S (Saara). “Kuinka biologian opettajat tukevat lukiolaisten uranvalintaa opetuksessaan?.” 2017. Masters Thesis, University of Oulu. Accessed July 18, 2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711233154.

MLA Handbook (7th Edition):

Hämäläinen, S (Saara). “Kuinka biologian opettajat tukevat lukiolaisten uranvalintaa opetuksessaan?.” 2017. Web. 18 Jul 2018.

Vancouver:

Hämäläinen S(. Kuinka biologian opettajat tukevat lukiolaisten uranvalintaa opetuksessaan?. [Internet] [Masters thesis]. University of Oulu; 2017. [cited 2018 Jul 18]. Available from: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711233154.

Council of Science Editors:

Hämäläinen S(. Kuinka biologian opettajat tukevat lukiolaisten uranvalintaa opetuksessaan?. [Masters Thesis]. University of Oulu; 2017. Available from: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201711233154

.