Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · date | New search

You searched for +publisher:"University of Novi Sad" +contributor:("Matavulj Milan"). Showing records 1 – 2 of 2 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters

1. Kicošev Vesna. "Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја".

Degree: 2016, University of Novi Sad

Докторска дисертација „Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја“ урађена је као резултат потребе за јачањем улоге заштитне зоне у очувању биодиверзитета, функционалности екосистема и квалитета екосистемских услуга, уз одрживо коришћење простора и ресурса. Анализа могућности формирања функционалних заштитних зона и утврђивање кључних критеријума за успостављање ових просторних целина, вршени су за подручја која припадају Панонском биогеографском региону. Услед изузетне комплексности ове проблематике, чије решавање захтева мултидисциплинаран приступ уз комбинацију природних и друштвених наука, примењен је већи број метода истраживања ради упоређивања резултата и доношења закључака којима би се најприближније одговорило еколошким, социо-економским и другим потребама одрживог развоја. Анализа података извршена је применом модела и коришћењем математички изражених поступака, који су добијени адаптацијом постојећих модела и поступака, са мањим или већим изменама и одређеним новинама. Највеће измене извршене су у оквиру поступака везаним за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију који су, у оригиналном облику, наведену легислативу из области заштите животне средине чинили тешко применљивом у пракси. Модел Леополдових матрица у великој мери олакшава спровођење поступка процене утицаја на животну средину, а за потребе практичне примене ове дисертације прилагођен је захтевима заштите природе. Значајан допринос докторске дисертације организацији функционалних заштитних зона дају једначине које су постављене у циљу побољшања процене потенцијалног и укупног релативног губитка станишта, насталог под утицајем антропогених фактора.

Doktorska disertacija „Višekriterijumski pristup organizaciji funkcionalnih zaštitnih zona prirodnih dobara u cilju smanjenja antropogenih uticaja“ urađena je kao rezultat potrebe za jačanjem uloge zaštitne zone u očuvanju biodiverziteta, funkcionalnosti ekosistema i kvaliteta ekosistemskih usluga, uz održivo korišćenje prostora i resursa. Analiza mogućnosti formiranja funkcionalnih zaštitnih zona i utvrđivanje ključnih kriterijuma za uspostavljanje ovih prostornih celina, vršeni su za područja koja pripadaju Panonskom biogeografskom regionu. Usled izuzetne kompleksnosti ove problematike, čije rešavanje zahteva multidisciplinaran pristup uz kombinaciju prirodnih i društvenih nauka, primenjen je veći broj metoda istraživanja radi upoređivanja rezultata i donošenja zaključaka kojima bi se najpribližnije odgovorilo ekološkim, socio-ekonomskim i drugim potrebama održivog razvoja. Analiza podataka izvršena je primenom modela i korišćenjem matematički izraženih postupaka, koji su dobijeni adaptacijom postojećih modela i postupaka, sa manjim ili većim izmenama i određenim novinama. Najveće izmene izvršene su u okviru postupaka vezanim za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju koji su, u originalnom…

Advisors/Committee Members: Romelić Jovan, Matavulj Milan, Belić Anđelka, Savić Radovan, Gvozdenović Nebojša.

Subjects/Keywords: Заштита природе, еколошка мрежа, антропогени утицаји, функционалне заштитне зоне, одрживи развој; Zaštita prirode, ekološka mreža, antropogeni uticaji, funkcionalne zaštitne zone, održivi razvoj; Nature conservation, Ecological network,Anthropogenic impacts, Functional buffer zones, Sustainable development

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Vesna, K. (2016). "Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја". (Thesis). University of Novi Sad. Retrieved from https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145147937464162.pdf?controlNumber=(BISIS)99814&fileName=145147937464162.pdf&id=4801&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=99814&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Vesna, Kicošev. “"Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја".” 2016. Thesis, University of Novi Sad. Accessed November 27, 2020. https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145147937464162.pdf?controlNumber=(BISIS)99814&fileName=145147937464162.pdf&id=4801&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=99814&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Vesna, Kicošev. “"Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја".” 2016. Web. 27 Nov 2020.

Vancouver:

Vesna K. "Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја". [Internet] [Thesis]. University of Novi Sad; 2016. [cited 2020 Nov 27]. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145147937464162.pdf?controlNumber=(BISIS)99814&fileName=145147937464162.pdf&id=4801&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=99814&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Vesna K. "Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја". [Thesis]. University of Novi Sad; 2016. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145147937464162.pdf?controlNumber=(BISIS)99814&fileName=145147937464162.pdf&id=4801&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=99814&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

2. Novaković Aleksandra. Biopotencijal autohtonih gljiva u funkciji nutraceutika.

Degree: 2015, University of Novi Sad

Karakterizacija  ekstrakata  plodnih  tela  devet autohtonih  vrsta  gljiva  pripadnika  razdela Basidiomycota  obuhvatila  je  preliminarno ispitivanje  hemijskog  sastava  i  ispitivanje biološke  aktivnosti.  Primenom  HPLC‐MS/MS  i GC-FID tehnike  detektovan je i određen sadržaj fenolnih jedinjenja i metil estara masnih kiselina.  Primenom  tehnike  elektroforeze  na  mikročipu ("LAB‐ON‐A‐CHIP"  kapilarnom  elektroforezom) izvršena je karakterizacija proteinskih frakcija u odabranim  vrstama  gljiva.  Antioksidantna aktivnost  (sposobnost  neutralizacije  slobodnih  radikala,  redukcioni potencijal), sadržaj ukupnih fenola  i  flavonoida  vodenih  i  etanolnih  ekstrakata  ispitan  je  primenom spektrofotometrijskih  metoda.  Antimikrobna  aktivnost  metanolnog  i  heksanskog  ekstrakta ispitana  je  na  Gram‐pozitivnim  i  Gram–negativnim bakterijskim  sojevima.  Efekat etanolnih i vodenih  ekstrakata  odabranih vrsta gljiva  na  rast ćelijske  linije  MCF7  (humani adenokarcinom dojke pozitivan na estrogenske i progesteronske receptore), ispitan je MTT i SRB testom, dok je efekat frakcija ispitan primenom MTT  testa.  Sumarno,  ukupni  biopotencijal ispitivanih vrsta na osnovu sprovedenih analiza hemijske  karakterizacije  i  bioloških  testova upućuju opravdanost hipoteze da su odabrane vrste potencijalni  izvori nutraceutika. Svakako je potrebno i neophodno nastaviti dalja istraživanja ovih vrsta.

Characterization of extracts of fruiting bodies of  nine native species of mushrooms members of  section  Basidiomycota  included  preliminary  testing  of  chemical  composition  and  biological  activity.  Using  HPLC‐MS  /  MS  and  GC‐FID  techniques the content of phenolic compounds  and fatty acid methyl esters has been detected  and determined. By applying the techniques of  electrophoresis  on  microchip  ("LAB‐ON‐A‐CHIP"  capillary  electrophoresis)  characterization  of <br…

Advisors/Committee Members: Karaman Maja, Matavulj Milan, Ilić Nebojša, Pejin Boris.

Subjects/Keywords: Lekovite  gljive, Basidiomycota, nutraceutici, biološka aktivnost, antioksidativna aktivnost, antimikrobna  aktivnost,  antiproliferativna aktivnost, fenolna  jedinjenja, masne  kiseline, proteinske frakcije. ; Medicinal fungi, Basidiomycota, nutraceutici, biological activity, antioxidant activity, antimicrobial activity, antiproliferative activity, phenolic compounds, fatty acids, protein fractions

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Aleksandra, N. (2015). Biopotencijal autohtonih gljiva u funkciji nutraceutika. (Thesis). University of Novi Sad. Retrieved from https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14470786853917.pdf?controlNumber=(BISIS)95449&fileName=14470786853917.pdf&id=4565&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95449&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Aleksandra, Novaković. “Biopotencijal autohtonih gljiva u funkciji nutraceutika.” 2015. Thesis, University of Novi Sad. Accessed November 27, 2020. https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14470786853917.pdf?controlNumber=(BISIS)95449&fileName=14470786853917.pdf&id=4565&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95449&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Aleksandra, Novaković. “Biopotencijal autohtonih gljiva u funkciji nutraceutika.” 2015. Web. 27 Nov 2020.

Vancouver:

Aleksandra N. Biopotencijal autohtonih gljiva u funkciji nutraceutika. [Internet] [Thesis]. University of Novi Sad; 2015. [cited 2020 Nov 27]. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14470786853917.pdf?controlNumber=(BISIS)95449&fileName=14470786853917.pdf&id=4565&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95449&source=OATD&language=en.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Aleksandra N. Biopotencijal autohtonih gljiva u funkciji nutraceutika. [Thesis]. University of Novi Sad; 2015. Available from: https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14470786853917.pdf?controlNumber=(BISIS)95449&fileName=14470786853917.pdf&id=4565&source=OATD&language=en ; https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95449&source=OATD&language=en

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

.