Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Factors Affecting Care Outcome in Older Persons with Hip Fractures
URL
Publication Date
Degree Dissertation
Discipline/Department Nursing
Degree Level doctoral
University/Publisher Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
Abstract

Introduction Patients with femoral neck fractures (FNFs) constitute an increasing health care problem which affect patient’s daily living after the trauma, reduce self-care possibilities, and increases mortality. Treatment of these patients is associated with increasing costs. Prospective systematic audit and national registers have been suggested as one of the best approaches to measuring and improving outcomes. Previously neither detailed audit of patients with hip fracture nor further analysis of data was conducted in Lithuania Aim of the research project – to estimate factors affecting outcome in patients with FNF and to audit patients’ care, assessing importance to the outcome results, comparing FNF patients treated in Lithuania and Sweden. Tasks of the research project: 1. To identify factors affecting functional outcome and quality of life in femoral neck fracture patients at four months follow-up. 2. To estimate the changes in functional outcome and quality of life in fe-moral neck fracture patients at four months and at one year follow-up. 3. To compare hip fracture patients care in Kaunas Clinics and Lund University Hospital and identify differences during patients’ trans¬por-tation, preoperative, and postoperative time periods. 4. To compare functional and quality of life outcome in femoral neck fracture patients treated in Kaunas Clinics and Lund University Hos-pital. Patients and methods To achieve the aims of the research project, three consequential stu¬dies... [to full text]

Šlaunikaulio kaklo (ŠK) lūžis - trauma, stipriai įtakojanti ir pakeičianti kiekvieno paciento tolimesnį gyvenimą, kadangi mažina savarankiškumą, skatina negalią po lūžio, didina mirštamumo riziką. Šiuolaikinei sveikatos priežiūros sistemai tai didelis ekonominis iššūkis, susijęs su pacientų gydymu, reabilitacija, priežiūra bei poreikiais pirmaisiais metais po lūžio Tyrimo tikslas – nustatyti veiksnius, turinčius įtakos šlaunikaulio kaklo lūžius patyrusių pacientų gydymo rezultatams, įvertinant pacientų priežiūrą iki patekimo į gydymo įstaigą ir hospitalizacijos laikotarpiais, lyginant rezultatus su Lundo universitetine ligonine. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti veiksnius, turinčius įtakos pacientų, patyrusių šlaunikaulio kaklo lūžius, klubo sąnario funkcijai bei su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei praėjus keturiems mėnesiams po traumos. 2. Nustatyti klubo sąnario funkcijos ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės pokyčius nuo keturių mėnesių iki vienerių metų po traumos. 3. Palyginti šlaunikaulio lūžius patyrusių pacientų priežiūrą Kauno klinikose ir Lundo universitetinėje ligoninėje, įvertinant skirtumus pacientų transportavimo į gydymo įstaigą, priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais. 4. Palyginti klubo sąnario funkciją ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę tarp pacientų, gydytų Kauno klinikose ir Lundo universitetinėje ligoninėje, praėjus keturiems mėnesiams po traumos. Tyrimo metodika Tyrimas vykdytas Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Kauno Klinikose... [toliau žr. visą tekstą]

Subjects/Keywords Hip fracture; Outcome; Patients' care; Šlaunikaulio kaklo lūžis; Gydymo rezultatai; Pacientų priežiūra
Contributors Macijauskienė, Jūratė (Doctoral dissertation supervisor); Hommel, Ami (Doctoral dissertation advisor); Smailys, Alfredas (Doctoral dissertation advisor); Vainoras, Alfonsas (Doctoral dissertation committee chair); Tarasevičius, Šarūnas (Doctoral dissertation committee member); Daugnora, Linas (Doctoral dissertation committee member); Rattray, Janice (Doctoral dissertation committee member); Alekna, Vidmantas (Doctoral dissertation committee member); Mickuvienė, Narseta (Doctoral dissertation opponent); Wingstrand, Hans (Doctoral dissertation opponent)
Language en
Rights Laisvai prieinamas internete ; All rights reserved
Country of Publication lt
Format application/pdf
Record ID oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120301_120322-96615
Repository lithuania
Date Retrieved
Date Indexed 2017-04-04
.