Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Kultūras robežšķērsošanas modeļa pielietošana fizikas apguvē
URL
Publication Date
Date Accessioned
University/Publisher University of Latvia
Abstract Skolēni skolās cīnās ar fizikas mācīšanos. Katra zinātne, kura skolēniem ir jāmācās, ir atšķirīga, un katrai ir sava, bieži vien skolēniem nesaprotama kultūra. Šīs grūtības var palīdzēt pārvarēt skolēnu spēja izprast un pārkāpt dažādo kultūru robežas. Šis maģistra darbs ir pētījums, kā fizikas kultūras robežu pārvarēšana notiek klasē. Pievēršot uzmanību fizikas kultūras teorētisko pamatojumu izskaidrošanai un izstrādājot jaunus kultūru novērtēšanas paņēmienus, ir iespējams palīdzēt skolēniem iemācīties šķērsot dažādo kultūru robežas. Šajā procesā būtiski ir izanalizēt skolēnu atbildes un noteikt dažādo kultūru ietekmi. Skolotājiem ir svarīgi saprast, ka viņi var skolēniem palīdzēt kultūru robežu šķērsošanā, tādējādi padarot fiziku visiem skolēniem pieejamu un interesantu.
Subjects/Keywords Pedagoģija; physics; education; border; crossing
Contributors Blūma, Dainuvīte (advisor)
Language lav
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Country of Publication lv
Record ID oai:dspace.lu.lv:7/34853
Repository latvia
Date Indexed 2019-05-20
Issued Date 2017-01-01 00:00:00

Sample Images

.