Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Karalienes Juana la Loca tēmas atspoguļojums mūsdienu vēsturiskajās novelēs
URL
Publication Date
Date Accessioned
University/Publisher University of Latvia
Abstract Šis darbs ir par tēmas Juana la Loca atspoguļojumu vēsturiskajās novelēs. Teorētiskajā daļā esam analizējuši tādus terminus kā narratoloģija, tās vēsture un kā to varam iedalīt trīs periodos. Tālāk esam analizējuši terminu vēsturiskā novele. Kā arī darbā ir aprakstīta Juana de Castilla biogrāfija, ko vēlāk esam ņēmuši vēra analizējot patiesību un realitāti, kas ir iekļauta izdomātos stāstos. Praktiskajā daļā esam analizējuši un salīdzinājuši tēmas Juana la Loca atspoguļojumu trīs vēsturiskajās novelēs.
Subjects/Keywords Romāņu valodu un kultūru studijas; narratoloģija; vēsturiskā novele; Juana la Loca; Juana de Castilla
Contributors Vela Bermejo, Juan (advisor)
Language lav
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Country of Publication lv
Record ID oai:dspace.lu.lv:7/32619
Repository latvia
Date Indexed 2018-04-26
Issued Date 2016-01-01 00:00:00

Sample Images

.