Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Feminiteit en Betrokkenheid: Essentieel voor een duurzaam presterende organisatie?
URL
Publication Date
Degree Level masters
University/Publisher Universiteit Utrecht
Abstract Dit onderzoek richt zich op het mediatie-effect van affectieve en/of normatieve betrokkenheid op het verband tussen feminiteit en OCB. Tachtig participanten hebben deelgenomen aan dit onderzoek (42 mannen, 38 vrouwen). De verbanden bleken te verschillen per sekse, waardoor de resultaten per seksegroep zijn opgesplitst. Bij vrouwen kwam een hoofdeffect naar voren tussen feminiteit en affectieve betrokkenheid, tussen feminiteit en OCB-I en tussen affectieve betrokkenheid en OCB-I. Bij mannen bleek een hoofdeffect tussen feminiteit en normatieve betrokkenheid en tussen feminiteit en OCB-I. Ook bleek affectieve betrokkenheid gerelateerd aan OCB-O. Er zijn geen mediatie-effecten gevonden, wat mogelijk te verklaren is door het kleine aantal participanten. Het is opvallend dat er een sekseverschil is in de relatie tussen feminiteit en betrokkenheid, vervolgonderzoek zal dit verschil verder moeten onderzoeken.
Subjects/Keywords Feminiteit; Organizational Citizenship Behaviour; OCB-I; OCB-O; Affectieve Betrokkenheid; Normatieve Betrokkenheid; Sekseverschillen; Gender
Contributors Ouden, M. den
Language nl
Rights info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Country of Publication nl
Format image/pdf
Record ID oai:dspace.library.uu.nl:1874/315989
Repository utrecht
Date Indexed 2016-10-11

Sample Search Hits | Sample Images

…gemaakt tussen affectieve en normatieve betrokkenheid. Dit onderscheid werd in een meta-analyse van Meyer et al. (2002) wel gemaakt: er bleek een sterk verband tussen affectieve betrokkenheid en OCB-O en een minder sterk verband tussen…

normatieve betrokkenheid en OCB-O. In deze meta-analyse werd OCB-O echter gemeten aan de hand van consciëntieusheid (Meyer et al., 2002). Alhoewel conscientieusheid in dit onderzoek niet wordt opgenomen, doen deze onderzoeken samen vermoeden dat er…

…een verband is tussen zowel affectieve betrokkenheid en OCB-O als tussen normatieve betrokkenheid en OCB-O. Op basis van bovenstaande literatuur zijn de volgende hypothesen opgesteld: Hypotheses: 3. a) Affectieve betrokkenheid heeft een positief…

…verband met OCB-Totaal. b) Affectieve betrokkenheid heeft een positief verband met OCB-I. c) Affectieve betrokkenheid heeft een positief verband met OCB-O. 4. a) Normatieve betrokkenheid heeft een positief verband met OCB-Totaal. b)…

Normatieve betrokkenheid heeft een positief verband met OCB-I. c) Normatieve betrokkenheid heeft een positief verband met OCB-O. 1.3 Mediatie Het drie componentenmodel van betrokkenheid (Meyer et al., 2002) vormt hypothesen over de antecedenten…

…en uitkomsten van betrokkenheid. Meyer et al. (2002) stellen dat bepaalde persoonlijkheidsfactoren de affectieve en normatieve betrokkenheid kunnen vergroten, wat vervolgens leidt tot verschillende positieve organisatie-uitkomsten zoals…

…6. a) Normatieve betrokkenheid medieert het verband tussen feminiteit en OCB-Totaal. b) Normatieve betrokkenheid medieert het verband tussen feminiteit en OCB-I. c) Normatieve betrokkenheid medieert het verband tussen feminiteit en OCB…

…O. OCB – Totaal OCB – I OCB – O Feminiteit Affectieve betrokkenheid Normatieve betrokkenheid Figuur 1. Het Theoretisch Onderzoeksmodel - 9 Masterthesis Sophie Alblas, studentnummer: 3498956 Datum: 8-7-2014 2. Methoden 2.1 Design en…

.