Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Verwachtingen van Adolescenten over Romantische Relaties: Voorspellers van (onrealistische) verwachtingen over de rol van passie, intimiteit en commitment in toekomstige relaties
URL
Publication Date
Degree Level masters
University/Publisher Universiteit Utrecht
Abstract In dit onderzoek is getoetst welke factoren de vorming van verwachtingen van adolescenten over de rol van de relatiekarakteristieken passie, intimiteit en commitment in toekomstige relaties beïnvloeden. Omdat adolescenten door verschillende fases gaan op het gebied van romantische relaties (Shullman & Seiffge-Krenke, 2001), werd in dit onderzoek gekeken of de voorspellers van verwachtingen over toekomstige relaties verschillen voor jonge en oudere adolescenten. Tevens is geëxploreerd hoe (on)realistisch de verwachtingen van adolescenten over de rol van de drie relatiekarakteristieken zijn in vergelijking met de relatie ervaringen van volwassenen. Er deden 374 adolescenten (14 t/m 17 jaar) en 91 volwassenen (21 jaar en ouder) mee. Uit dit onderzoek kwam met behulp van hiërarchische meervoudige regressies naar voren dat een goede hechting met vrienden en een hoge inschatting van de relatietevredenheid van de ouders leidde tot hogere verwachtingen van jonge adolescenten. Relatie ervaring en de mate van geloof waren de belangrijkste voorspellers van verwachtingen van oudere adolescenten. Het kijken van romantische tv-programma’s voorspelde voor adolescenten van elke leeftijd hogere verwachtingen over passie, intimiteit en commitment. Verder bleken adolescenten in vergelijking met de volwassenen uit dit onderzoek onrealistisch lage verwachtingen van commitment te hebben, en hadden jongens onrealistisch hoge verwachtingen over de rol van passie in toekomstige relaties.
Subjects/Keywords Adolescenten; verwachtingen; voorspellers; romantische relaties; passie; intimiteit; commitment
Contributors ter Kuile, H.
Language nl
Rights info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Country of Publication nl
Format image/pdf
Record ID oai:dspace.library.uu.nl:1874/295775
Repository utrecht
Date Indexed 2016-09-27

Sample Search Hits | Sample Images

…8 Romantische verwachtingen van adolescenten en diens voorspellers wanneer adolescenten ouder worden (Shulman & Seiffge-Krenke, 2001). In het huidige onderzoek wordt daarom verondersteld dat de hechting met vrienden de verwachtingen over…

…voor oudere adolescenten. 9 Romantische verwachtingen van adolescenten en diens voorspellers Relatie ervaring. Uit onderzoek kwam naar voren dat positieve en negatieve relatie ervaringen in het verleden voorspellers zijn van respectievelijk…

…van televisieprogramma’s in het genre romantiek en actie en de relatie ervaring van de adolescenten invloed zullen hebben op de verwachtingen van adolescenten. 10 Romantische verwachtingen van adolescenten en diens voorspellers De eerste hypothese…

…gebied van verwachtingen over relaties. Allereerst wordt in dit onderzoek voor het eerst gekeken naar verwachtingen van adolescenten over het belang van passie, intimiteit en commitment in toekomstige relaties en diens voorspellers. Hiermee ligt de focus…

…verwachtingen van adolescenten en diens voorspellers serieus hadden ingevuld en 22 participanten zijn niet meegenomen omdat ze de vragenlijst niet verder dan de eerste vragen ingevuld hadden. Verder zijn alle achttienjarige (17 respondenten)…

…mbo, 35.2% hbo en 26.4% wo. Verder gaf 23.1% van de participanten in deze conditie 12 Romantische verwachtingen van adolescenten en diens voorspellers aan geen geloof te hebben, hing 71.4% het christendom aan en gaf 5.5% aan een ander geloof te…

…13 Romantische verwachtingen van adolescenten en diens voorspellers adolescenten zo gesteld dat gemeten kon worden wat hun verwachtingen zijn over deze relatiekarakteristieken in toekomstige relaties. Volwassenen beantwoorden dezelfde vragen maar dan…

…diens voorspellers beantwoordden deze vraag op een schuifbalk die liep van 1 (“helemaal niet gelukkig”) tot 10 (“heel gelukkig”). Televisie kijkgedrag. Hoe vaak de participanten genre specifieke televisieprogramma’s keken is gemeten…

.