Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title 'Voor mij is het soms net vissen.' Een kwalitatief onderzoek naar betekenissen gegeven aan supporterschap in het betaald voetbal.
URL
Publication Date
Degree Level masters
University/Publisher Universiteit Utrecht
Abstract Dit onderzoek voorziet in deze behoefte van betaald voetbal organisaties (BVO’s), door middels kwalitatief onderzoek op zoek te gaan naar de betekenissen die supporters geven aan supporterschap. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende centrale onderzoeksvraag: Welke betekenissen geven supporters van betaald voetbalclubs aan het supporterschap van hun club? De dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de hand van negen focusgroepen bij Ajax, FC Utrecht en VVV-Venlo met in totaal 51 respondenten. Uit de gesprekken is gebleken dat supporters zich in eerste instantie verbonden voelen met hun club. Supporters zijn opgegroeid met de club, ervaren een bepaalde nieuwsgierigheid naar de club en voelen zich thuis bij de cultuur die in het stadion hangt. Respondenten kunnen getypeerd worden als fans: zij identificeren zich met de club en ervaren een gevoel van verbondenheid met de club. Dit wordt geuit door stadionbezoek maar ook in het dagelijks leven. Supporterschap wordt gezien als een hobby en als een onderdeel van het leven dat men nooit meer kwijtraakt.
Subjects/Keywords Voetbal, Supporterschap, Sociale waarde van voetbal, Ervaringen
Contributors Sterkenburg, Dr. J. van
Language nl
Rights info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Country of Publication nl
Format text/plain
Record ID oai:dspace.library.uu.nl:1874/290753
Repository utrecht
Date Indexed 2016-09-27

Sample Search Hits | Sample Images

…1. Inleiding 1.1 Introductie en aanleiding Op 23 maart 2013 publiceerde de Volkskrant het artikel „Dan maar geen linkerrijtje‟, waarin het supporterschap van een Nederlandse Betaald Voetbal Organisatie (BVO) wordt bediscussieerd. In dit artikel…

…wordt besproken waarom fanatieke supporters zich steeds minder thuis voelen in het stadion, hoe zij stadionbezoek ervaren en welke aspecten van dat stadionbezoek als negatief worden ervaren. Het artikel citeert Martijn Benjamin, supporter van AZ: …

…Supporter ben je om samen het gevoel te hebben ergens deel van uit te maken. Dat het, als je het stadion inloopt, voelt alsof je in je tweede huis komt‟ (Dan maar geen linkerrijtje, 2013, 23 maart, p.8). In het artikel worden verschillende negatieve…

…ervaringen besproken, waarvan de meest opvallende die van NAC-supporter Martijn Mureau is: Je wordt als vee de bus ingeladen naar een of andere club. Daar word je vervolgens heel intimiderend opgewacht door ME'ers. Na hardhandig gefouilleerd te zijn, kun je…

…2013, 23 maart, p.9). Voor de Nederlandse bedrijfstak betaald voetbal zijn bovenstaande citaten interessant. Ze motiveren om middels kwalitatief onderzoek meer inzicht te krijgen in de belevingen en ervaringen van Nederlandse voetbalsupporters. Waarom…

…voelt het stadion aan als een tweede huis en welke aspecten hebben daarop een positieve dan wel negatieve invloed? Ervaren andere supporters het bezoek van een uitwedstrijd op dezelfde manier en op welke manier kan deze negatieve ervaring worden…

…verbeterd? Het Eredivisie Fan Onderzoek van KNVB Expertise tracht met een kwantitatief onderzoek „de beleving, meningen en ervaringen van fans uit de Eredivisie in kaart te brengen‟ (KNVB Expertise, 2013, p.3). In het Eredivisie Fan Onderzoek, dat…

…jaarlijks wordt uitgevoerd door KNVB Expertise en Blauw Research, vullen 50.000 seizoenkaarthouders en incidentele wedstrijdbezoekers een uitgebreide vragenlijst in. In deze vragenlijst zijn thema‟s opgenomen als de waardering van het stadionbezoek, de…

.