Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Studentenhuisvesting in Nederland: Een onderzoek naar de verhouding tussen de vraag en het aanbod op de huisvestingsmarkt voor studenten en factoren die de woonsituatie verklaren
URL
Publication Date
Degree Level masters
University/Publisher Universiteit Utrecht
Abstract Studentenhuisvesting is en blijft zeer belangrijk in Nederland. Om in de toekomst goed te kunnen anticiperen op veranderende woonwensen is in dit onderzoek gekeken naar de vraag en het aanbod op de huisvestingsmarkt voor studenten. Hierin zijn verschillende Nederlandse studentensteden vergeleken op basis van de vorige, huidige en de gewenste woonsituatie van studenten. Daarnaast is gekeken naar bepaalde factoren die van invloed bleken te zijn op de woonsituatie van studenten. Hieruit is een ordinale regressie analyse gevormd die variabelen in persoonlijke en stedelijke kenmerken onderverdeeld om zo te bestuderen in hoeverre deze factoren invloed uitoefenen.
Subjects/Keywords Geowetenschappen; studentenhuisvesting, lokaal, nationaal, vraag, aanbod, woonwensen, woonsituatie, volkshuisvesting, ordinale regressie
Contributors Hooimeijer, P.
Language nl
Rights info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Country of Publication nl
Format image/pdf
Record ID oai:dspace.library.uu.nl:1874/279861
Repository utrecht
Date Indexed 2016-09-27

Sample Search Hits | Sample Images

…plaats, hoofdstuk 4 zal de woonsituatie beschrijven en hoofdstuk 5 zal de woonsituatie verklaren. Aansluitend hierop zal in hoofdstuk 6 een conclusie gegeven worden die voornamelijk de onderzoeksvragen beantwoordt. In hoofdstuk 7 en 8 worden een discussie…

…er meer tijd over om te studeren of te werken. Dit onderzoek wil inzicht bieden in de vraag en het aanbod van studentenhuisvesting in Nederland en in welke mate bepaalde factoren de woonsituatie van studenten bepalen. Meer inzicht hierin leidt…

…te kijken naar de invloed die de woningmarkt van een studentenstad uitoefent op de woonsituatie van studenten wordt een vernieuwend wetenschappelijk inzicht van huisvesting geboden. Dit onderzoek maakt een aspect van de geografie inzichtelijk dat op…

…van een ideaalbeeld en een aspiratiebeeld: ‘Het ideaalbeeld is die woonsituatie die men voor zichzelf zou kiezen als er geen beperkingen van financiële aard en aan de kant van het woningaanbod waren. In de meeste gevallen komt dit neer op een…

…onrealistisch droombeeld. Het aspiratiebeeld daarentegen is te omschrijven als die woonsituatie die iemand ook daadwerkelijk nastreeft, nadat hij zijn eigen mogelijkheden en de situatie op de woningmarkt heeft beoordeeld (Musterd, 1989, p. 11)…

…woontevredenheid te bestuderen is onder andere de huidige woonsituatie vergeleken met de gewenste woonsituatie. Er werd van uitgegaan dat wanneer hier grote verschillen tussen zitten, de woontevredenheid van studenten erg laag zal zijn. Hieruit blijkt dat er vanuit…

…eventuele frictie uitblijft. In dit voorbeeld is te zien dat in hoeverre doorstroming mogelijk is invloed uitoefent op de woonsituatie voor studenten en dat er op ingespeeld wordt door ontwikkelaars van studentenhuisvesting. Uiteindelijk zijn er meer…

…vraag uitoefenen dan in het aanbod aanwezig is. In de tweede onderzoeksvraag worden de verschillende schaalniveaus en de invloed ervan op de woonsituatie van studenten aan de hand van factoren verklaard. Beide vragen hebben tevens enkele deelvragen om de…

.