Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title När resenären själv får välja : Lösning för ökat kollektivtrafikresande inom Uppsala län
URL
Publication Date
Discipline/Department Division of Visual Information and Interaction
University/Publisher Uppsala University
Abstract This thesis investigates the public transport system in the city of Uppsala in Sweden. This thesis bases itself on the fact that the development of a new ticketing and payment system is about to start. The purpose of the thesis is to help increase the number of journeys travelled with public transport. To achieve this, the goal of the thesis is to present a vision for UL’s new payment and ticketing system with concepts of interaction design in mind whilst investigating whether a simplified system might increase travel with public transport. The thesis uses surveys, interviews and usability testing of the present-day system. The opinions can be summarised such that people in general find difficulties in grasping the different fare zones of the public transport system and do therefore experience difficulties in buying the correct ticket for their specific journey.  The new ticketing system should consist of a redesigned fare structure, where a complete removal of the fare zones would create perhaps the most intuitive ticketing system. The new ticketing system should also be able to handle contactless payments, easing the burden on bus drivers who will not need to issue tickets to passengers. In general, a downscaling of the current ticketing system is preferable to avoid confusing travellers. It is of the essence to consider the ticketing and payment system as a sociotechnical system since investigating neither technology nor people alone will lead to a successfully implemented system. They need to be investigated jointly.
Subjects/Keywords kollektivtrafik; biljett- och betalsystem; Region Uppsala; Uppsala län; användarcentrerad systemdesign; enzonstaxa; enhetstaxa; sociotekniska system; UL; användbarhetstester; interaktionsdesign; behovsgrupper; Human Computer Interaction; Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:uu-385556
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…utformas fr att vara s enkelt och attraktivt som mjligt? 1.3 Avgrnsningar Eftersom studien utfrs p uppdrag av Region Uppsala och berr dess kollektivtrafik kommer de geografiska avgrnsningarna definieras av det existerande kollektivtrafikntet som…

…betalsystem. Kapitel 7 avslutas sedan med en helhetsanalys och i kapitel 8 presenteras studiens slutsatser. Avslutningsvis presenteras i kapitel 9 målbilden för det nya biljett- och betalsystemet. 5 2. Bakgrund – UL och Region Uppsala Region Uppsalas…

…frvaltning Trafik och samhlle (utt mot kund UL och sedermera omnmnt som UL) r ansvariga fr kollektivtrafiken i Uppsala Ln (Region Uppsala, 2018). I detta kapitel beskrivs Region Uppsalas egen syn p och ml med kollektivtrafiken…

…samt UL:s nuvarande biljett- och betalsystem i de olika kanaler systemet presenteras i. Figur 1 ger en grafisk verblick ver UL:s varumrke och hur det r kopplat till Region Uppsala samt underleverantrer av trafik samt biljett- och betalsystem…

…Figur 1. verblick ver frvaltningen och hur systemen runt UL samverkar Figur 1 visar grafiskt hur varumrket UL tillhr Region Uppsala, vilka i sin tur upphandlar sin kollektivtrafik frn diverse trafikbolag. De tre strsta trafikbolagen r Nobina…

…hgra cirkeln. Trafikslagen samt biljett- och betalsystemet marknadsfrs bda genom varumrket UL och frvaltas av kollektivtrafikfrvaltningen Trafik och samhlle p Region Uppsala. Denna studies fokus r den hgra cirkeln, det vill sga biljett- och…

…betalsystemet. 6 2.1 Region Uppsalas kollektivtrafikmålsättning Region Uppsala har den övergripande visionen ”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft” (Region Uppsala, 2019). Trafik och samhälle inom Region Uppsala är…

…den frvaltning som ansvarar fr kollektivtrafiken inom Uppsala Ln. Detta uppdrag innefattar att inom lnet och till angrnsande ln utveckla och bedriva hllbara transporter (Region Uppsala, 2018). De kvantifierbara mlen fr regionen r…

.