Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Den icke färgblinda staden : En kvalitativ studie om diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden
URL
Publication Date
Discipline/Department Social and Economic Geography
University/Publisher Uppsala University
Abstract Denna uppsats ämnar undersöka om bostadssegregation och marginalisering av minoriteter, med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering. Samt att försöka se om det faktum att den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hatbrott i Sverige är mot personer med bakgrund i Afrika påverkar bostadssegregationen. Genom tre olika kvalitativa metoder kommer denna studie åt hur personer med egna erfarenheter av vardagsrasism och diskriminering beskriver situationen samt hur personer med kunskap om  bostadsmarknaden och diskriminering uttrycker sig i frågan. Enligt resultatet av studien finns det en mer eller minde outtalad vardagsrasism i bostadsområden. Samt att personer med bakgrund i ett afrikanskt land tenderar att bli diskriminerade på bostadsmarknaden, men, det finns ingen rättslig term för detta vilket försvårar anmälningsprocessen. Resultatet visar att en problematik är det strukturella kontra individen. Det vill säga diskriminering är en individfråga medan rasism är en strukturell fråga. Slutligen visar studien att diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden som främst riktar sig mot den afrosvenska befolkningen till viss grad påverkar bostadssegregationen i Sverige. I enlighet med tidigare forskning visar resultatet att det blir svårt att förändra den trenden utan att adressera negativa rasföreställningar i Sverige, då afrosvenska personer blir särbehandlade och misstänkliggjorda på grund av dom.
Subjects/Keywords Diskriminering; Vardagsrasism; Afrofobi; Social exkludering; Bostadssegregation; Social Sciences; Samhällsvetenskap
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:uu-354124
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…ven vanligt frekommande att grningspersonen r en granne eller andra personer som den utsatte r bekant med. Det r vanligare med vardagsrasism i omrden dr majoriteten av invnarna r vita (Mngkulturellt centrum 2014). Detta kan medfra…

…att afrosvenskar vljer att flytta frn omrden dr de utstts fr denna typ av behandling. Boendesegregationen och marginaliseringen av afrosvenskar upprtthlls sledes av vardagsrasism och diskriminering (Mngkulturellt centrum 2014)…

…uppsatsen definieras som vardagsrasism. Stereotypa och negativa bilder samt frdomar om afrosvenskar r en del av svensk kultur och historia (Hkansson Bolve, et al. 2017, s. 14). 8 Det finns de som argumenterar fr att det r problematiskt att…

…2015). Men om man tar bort begreppet ras blir det samtidigt svrt fr mnniskor att uttrycka sina upplevelser av rasism och det frsvrar ven samhllstgrden som rr vardagsrasism, segregation och diskriminering (Pred 2011; Molina 2008…

…utstå diskriminering och vardagsrasism. I rapporten föreslås ”en mer 9 differentierad befolkningsstatistik som tar hänsyn till gruppens heterogenitet samtidigt som den är mer inkluderande, och som utformas i dialog med representanter från gruppen själv…

…med fokus p afrosvenskar, frstrks av vardagsrasism samt diskriminering p bostadsmarknaden. 13 3. TEORETISK ANSATS I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund fr analysen av det empiriska materialet: rasteori, intersektionalitet…

…se ut fr personer med erfarenheter av diskriminering p bostadsmarknaden. Den kompletterande fokusgruppen bestod av personer som identifierar sig som afrosvenskar och som tillsammans fick diskutera hur de ser p vardagsrasism och diskriminering p…

…Hanck 2009). Genom tidigare studier p bde grund- och avancerad niv har bostadsfrgor terkommande intresserat mig. Det ledde till att jag blev intresserad av att gra ett bidrag till forskningen om diskriminering och vardagsrasism i det urbana…

.