Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Den icke färgblinda staden : En kvalitativ studie om diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden
URL
Publication Date
Discipline/Department Social and Economic Geography
University/Publisher Uppsala University
Abstract Denna uppsats ämnar undersöka om bostadssegregation och marginalisering av minoriteter, med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering. Samt att försöka se om det faktum att den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hatbrott i Sverige är mot personer med bakgrund i Afrika påverkar bostadssegregationen. Genom tre olika kvalitativa metoder kommer denna studie åt hur personer med egna erfarenheter av vardagsrasism och diskriminering beskriver situationen samt hur personer med kunskap om  bostadsmarknaden och diskriminering uttrycker sig i frågan. Enligt resultatet av studien finns det en mer eller minde outtalad vardagsrasism i bostadsområden. Samt att personer med bakgrund i ett afrikanskt land tenderar att bli diskriminerade på bostadsmarknaden, men, det finns ingen rättslig term för detta vilket försvårar anmälningsprocessen. Resultatet visar att en problematik är det strukturella kontra individen. Det vill säga diskriminering är en individfråga medan rasism är en strukturell fråga. Slutligen visar studien att diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden som främst riktar sig mot den afrosvenska befolkningen till viss grad påverkar bostadssegregationen i Sverige. I enlighet med tidigare forskning visar resultatet att det blir svårt att förändra den trenden utan att adressera negativa rasföreställningar i Sverige, då afrosvenska personer blir särbehandlade och misstänkliggjorda på grund av dom.
Subjects/Keywords Diskriminering; Vardagsrasism; Afrofobi; Social exkludering; Bostadssegregation; Social Sciences; Samhällsvetenskap
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:uu-354124
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…om afrofobi, fr att rda bot p den bristande kunskapen om denna form av diskriminering och fr att visa hur den pverkar situationer och utgr hinder fr afrosvenskar i deras vardag (DO 2017). DO lmnade ver delar av uppdraget till…

…Institutet för Framtidsstudier som skrev forskningsrapporten ”Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi: En pilotstudie” (Håkansson Bolve, et al. 2017). I rapporten understryker man vikten av att synliggöra och vidare undersöka den diskriminering…

…Mngkulturellt centrum 2014). Trots denna brist i statistiskt underlag har man i rapporten om afrofobi kunnat urskilja att den mest utsatta gruppen p bostadsmarknaden svl som arbetsmarknaden r personer fdda i Afrika. I rapporten har man gjort en…

…rummet. Utifrn mina 18 frkunskaper har jag formulerat de frgestllningar som uppsatsen mnar att besvara och studien fyller en lucka eftersom den engagerar sig i samtida debatter samt kombinerar mnena bostadsmarknad och afrofobi. Samtidigt finns det…

.