Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title God man och förvaltare : Vem är lämplig för uppdraget?
URL
Publication Date
Discipline/Department Law
University/Publisher Umeå University
Subjects/Keywords God man; förvaltare; lämplig; rättrådig; erfaren; i övrigt lämplig
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:umu-98835
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

…personer med hjlpbehov. Fre frndringen 1974 hade god man enbart kunnat frordnas i renden dr hjlpbehovet hos huvudmannen var kopplat till en sjukdom av vergende art. Men i och med frndringarna togs kravet p att sjukdomen eller…

…ska ses som en frlngning av godmanskapet.15 2.2 Fr vem kan god man eller frvaltare frordnas? 2.2.1 God man enligt 11:4 FB Vem som har rtt att f en god man frordnad enligt 11:4 FB har inte frndrats i den nya lagstiftningen som trdde i kraft…

…motstridiga de som en god man vidtagit. Vidare uttalas att ett frvaltarskap inte br anordnas i 25 Prop. 1987/88:124, s. 168. Wallgren, 2011, s. 19 ff. 27 Se prop. 1987/88:124, s. 138; Sjstedt och Sporrstedt, 2011, s. 22 f; Odlw, 2005, s. 180 f. 28 Prop…

…uppdragens omfattning Godmanskap och frvaltarskap kan anordnas om ngon r i behov av hjlp med att bevaka sin rtt, frvalta sin egendom eller srja fr sin person, 11:4 och 11:7 FB. Enbart inom dessa tre omrden kan en god man eller frvaltare frordnas…

…lmplighet 3.1 Rttrdig, erfaren och i vrigt lmplig 3.1.1 Allmnt Den som ska utses till god man eller frvaltare ska vara en rttrdig, erfaren och i vrigt lmplig person. Vidare mste den tilltnkte gode mannen eller frvaltaren vara myndig och han…

…frvaltares lmplighet inte varit freml fr ngon ndring i den nya lydelsen av 11:12 FB som trdde i kraft den 1 januari 2015. Frndringarna avser istllet frmst skrpta krav p den utredning som ska gras kring om en tilltnkt god man eller frvaltare…

…inom den hjlpbehvandes krets av anhriga. Finns motsttningar inom slkten med motstridande intressen s r en utomstende person att fredra.60 En person som varit god man i ett rende dr sedan frvaltare ska anordnas borde i mnga fall kunna…

…god man eller frvaltare.65 3.1.3 Erfaren Den erfarenhet som br krvas av en tilltnkt stllfretrdare r, enligt Sjstedt och Sporrstedt, att han eller hon har tidigare erfarenhet av kontakter med olika myndigheter men ocks god knnedom om…

.