Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Biblioteksidéer på import : En historisk analys av artiklar om utländsk biblioteksverksamhet publicerade i Biblioteksbladet 1916–1930
URL
Publication Date
Discipline/Department Sociology
University/Publisher Umeå University
Abstract The purpose of this Bachelor’s thesis is to examine how much and what was written in Sweden about foreign libraries and their design between 1916 and 1930. This is done by analysing articles published in the Swedish library journal Biblioteksbladet, using a combination of both quantitative and qualitative research methods. Firstly, the results of the quantitative approach show that a total of 55 articles were published on the subject, within the selected period. They also show who wrote each article, and that they mostly reported on details of statistics, finances, interior design and the everyday practical work of Public, Central and Children’s libraries. Secondly, the findings from the qualitative approach, an interpretative reading of five of the 55 articles, reveal four recurring themes that illuminate the messages behind the factual details in the texts. These themes are, that the library should be for everyone; that Sweden, in some ways, had fallen behind in the development of libraries; that the details are shared to help build new and better libraries; and that libraries should adapt to suit its users. Finally, the combined results of these studies illustrate not only what the authors of the articles found to be the most interesting aspects of various foreign library systems, but also lend insight to the state of the Swedish library organisation and system of the time.
Subjects/Keywords folkbibliotek; bibliotekshistoria; biblioteksverksamhet; Biblioteksbladet; public library-idéer; Information Studies; Biblioteks- och informationsvetenskap
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:umu-132236
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…avhandlingens bakgrundsavsnitt redogr fr de anglosaxiska biblioteksidernas introduktion och inflytande p det svenska biblioteksvsendets utveckling. Hanssons diskursanalys grundar sig ocks delvis i texter hmtade frn Biblioteksbladet. Dan Anderssons…

…bland annat genom att styra urvalet av bcker och andra media i biblioteken. Relevant fr denna uppsats r att Andersson anvnder sig av bland annat texter i Biblioteksbladet samt texter av andra, samtida personer som frekommer i denna underskning. Men…

…texter i form av artiklar publicerade i Biblioteksbladet mellan r 1916 och 1930. Majoriteten av artiklarna r skrivna p (dtidens) svenska, men ven artiklar p danska och norska frekommer. D mina underskningar r baserade p artiklar…

…publicerade i Biblioteksbladet utfrdes huvuddelen av mitt insamlingsarbete p webbsajten Projekt Runeberg (runeberg.org/biblblad/). Dr finns alla nummer utgivna mellan 1916 och 1940 digitaliserade och fritt tillgngliga. Tidskrifterna finns som…

…med kriterierna skumlstes sedan fr att avgra om den var relevant eller inte. Efter att ha gtt igenom tre rgngar av Biblioteksbladet p detta stt mrkte jag dock, bland annat genom hnvisningar i redan lsta artiklar, att ngra relevanta texter…

…för primärkällorna. Efter detta följer två avsnitt med beskrivningar av urvalsprocessen för vardera delundersökning. Varför 1916–1930 och Biblioteksbladet? Tidsperioden avgränsades utifrån flertalet kriterier. Då mitt källmaterial skulle hämtas från…

Biblioteksbladet blev startret fr perioden sjlvklar, d tidskriften frst gavs ut 1916. Detta startr r ocks passande med hnsyn till den lucka i kunskapslget som beskrivits, d tidigare studier frmst varit inriktade p perioden 1880 fram till 1915. Slutret…

…ven in tiden mellan tv biblioteksfrordningar, SFS 1912:229 och SFS 1930:015. Biblioteksbladet valdes som klla d det r Sveriges allmnna biblioteksfrenings (S.A.B) officiella organ och allts den kanal som biblioteksfreningen anvnde…

.