Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Jag är inte rasist, men... : Om den strukturella vardagsrasismen mot afrikaner i Sverige
URL
Publication Date
Discipline/Department Sociology
University/Publisher Stockholm University
Abstract Denna uppsats ämnar undersöka om och hur den strukturella vardagsrasismen upplevs av afrikaner i Sverige. Stor fokus ligger på att undersöka diskriminering i Sverige vilket leder till att orsaken till diskriminering, rasism, inte får det utrymme som den behöver. Detta har dock sina nackdelar då man riskerar att genom detta inte erkänna förekomsten av den rasism som finns i vårt samhälle i dagens Sverige. Genom en kvalitativ studie med djupintervjuer har jag i denna uppsats lyft fram upplevelsen av den strukturella vardagsrasismen. Den teoretiska bakgrunden för detta har varit social konstruktivism samt en "vi och de andra" uppdelning som lägger grunden för kategorisering och stigmatisering av de andra som sedan kan leda till rasistiska åsikter. Det empiriska materialet har visat på att det finns en upplevelse av strukturell vardagsrasism bland afrikaner i Sverige, att den upplevs som dold och att dess förekomst många gånger förnekas och förminskas i samhället. Detta leder sedan till slutsatserna om att det behövs mer forskning kring rasism och etnicitet för att kunna synliggöra dessa strukturer i samhället och därmed motarbeta den strukturella vardagsrasism som förekommer i Sverige idag.
Subjects/Keywords Strukturell vardagsrasism; afrikaner; vithet; privilegier; legitimering av rasismen; n-ordet; arbetsmarknads segregation; utbldningsväsendet
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:su-89215
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…kategoriserat och slagit ihop individer frn olika lnder med olika bakgrund till en enhetlig grupp utifrn hudfrg; svarta afrikaner, samt kopplat ihop den gruppen med strukturell vardagsrasism, ngot negativt. Detta kan anses bidra till…

…upprtthllande av den strukturella vardagsrasismen trots att det inte r min avsikt. Uppsatsen syftar till att lyfta fram upplevelsen av strukturell vardagsrasism, d dess frekomst ofta frnekas av vita (Kawesa m.fl., 2011). Trots risken att bidra till…

…d det centrala i uppsatsen inte r livshistorier utan upplevelsen av det specifika fenomenet strukturell vardagsrasism. Den fenomenologiska ansatsen fngar bst upp den subjektiva upplevelsen av vardagen (Berger & Luckman, 2011: 32). Varje…

…samhllsarenor som de kan reflektera kring nr det gller strukturell vardagsrasism. En yngre person kanske inte har hunnit f sitt frsta jobb n och r drmed inte lika bekant med den strukturella vardagsrasismen p arbetsmarknaden. Det behver ndvndigtvis…

…ett genusperspektiv. Respondenterna i uppsatsens tillfrgades personligen eller via mail ifall de ville medverka i en c-uppsats som handlar om strukturell vardagsrasism. Tio personer tillfrgades att medverka, nio tackade ja. Av dessa var det endast…

strukturell vardagsrasism? Om ja, hur upplevs den strukturella vardagsrasismen? Dessa frgor besvaras i detta kapitel utifrn respondenternas upplevelse av verkligheten. Inledningsvis under 5.1, besvaras den frsta frgan, dr jag kommer fram till att inte…

…alla upplever en strukturell vardagsrasism i det svenska samhllet. Drefter besvaras andra frgan i frgestllningen under 5.2 och 5.3. 5.1 Inte alla upplever en strukturell vardagsrasism Det finns svarta afrikaner som upplever att de utstts fr den…

…verklighet p olika stt. Enligt De los Reyes och Wingborg finns de som frnekar och frtrnger att de har blivit utsatta fr strukturell vardagsrasism, d det r ngot som anses vara skamligt. Det r ett stt fr de att ta avstnd frn stigmatiseringen och…

.