Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Att finnas där som vuxen : Förskollärares erfarenheter av krishantering byggt på en intervjustudie
URL
Publication Date
Discipline/Department Culture and Communication
University/Publisher Mälardalen University
Abstract Syftet med denna studie är att ta reda på vilka erfarenheter yrkesverksamma förskollärare har gällande barn i kris samt hur arbetet med detta ser ut. Vårt arbete bygger på en kvalitativ intervjustudie där vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att alla respondenter ska få samma möjlighet att ge sin egen åsikt. Vi har ställt samma frågor till alla åtta respondenter. För att få ta del av deras olika erfarenheter kring vårt ämne så har följdfrågorna varierat. Resultatet som vi kommit fram till med hjälp av respondenternas erfarenheter har bidragit till att vi uppmärksammat en brist på kunskap, resurser och hjälpmedel när det kommer till att hantera barn i krissituationer på dessa åtta respondenters förskolor. Respondenternas erfarenheter har dock även bidragit till en hel del lärorika fall och insynsvinklar på hur det kan se ut i deras verksamheter när dem arbetar med de olika situationerna. Vi kan genom resultatet konstatera att ett sådant arbete kräver att förskollärare är lyhörda, uppmärksamma och engagerade. Detta för att ett rehabiliteringsarbete för ett barn i kris ska bli utformat på bästa sätt
Subjects/Keywords krishantering; barn; föräldrar; förskola
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:mdh-18080
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

…fallet r det vi som intervjuare sker. 3.2 Urval Vi valde att intervjua tta olika frskollrare med varierande lder och arbetslivserfarenhet. Variationen p frskollrarna gav oss olika perspektiv p krishantering. Intressant var ocks att ta reda p…

…om de olika frskollrarna hade ngon slags erfarenhet och utbildning i krishantering. Vi valde ven att intervjua frskollrarna frn olika frskolor fr att ka chansen till varierande svar och erfarenheter. Vi valde att dela upp intervjuerna…

…att vi skrev ut de transkriberade intervjuerna, klippte isr dem och parade ihop de som vi ansg ingick i samma kategori. Efter detta kom vi fram till dessa underrubriker: frskollrarnas erfarenheter om krishantering, ddsfall och sjukdom, psykisk och…

krishantering. Denscombe (2009) hvdar att det r komplext att konstatera om intervjuerna r trovrdiga d det handlar om respondenternas knslor och erfarenheter. Dock hvdar han att intervjuer p ett personligt plan ger ett djup i svaren. Genom en…

…situationer hanteras p frskolan. 4.1 Frskollrarnas erfarenheter om krishantering Under intervjustudien uppmrksammade vi att de olika respondenterna hade flera olika erfarenheter om barn i kris och krishantering. Vi har valt att dela upp respondenternas…

…ju de hjälpa till och förmedla också. till stödcentrum eller till BUP eller också föräldrarna.”(Helene) 16 Alla de intervjuade förskollärarna fick även frågan om de hade någon slags utbildning vad det gäller krishantering på förskolan…

…stlla det mot vr forskningslitteratur. Detta involverar vra tre forskningsfrgor, frskollrarnas erfarenheter om krishantering, frskolans arbetstt och betydelsen av samverkan med frldrar. Vi kommer ocks som tidigare nmnt avsluta med vr slutsats…

…och vi kommer stlla nya forskningsfrgor att arbeta vidare med. 5.2.1 Frskollrarnas erfarenheter om krishantering Boge och Dige (2006) beskriver olika former av kriser som barn kan komma att uppleva och dessa r bland annat separationer s…

.